मसाज करून बॉयफ्रेंडने मारली गांड – Marathi Hot Massage Sambhog Katha

त्याने माझ्या पूर्ण बॉडी वर तेल लावले होते. माझी बॉडी त्या तेलाने पूर्ण माखली होती आणि मग त्याने ती तेलाची वाटी त्याच्या नग्न देहावर ओतून घेतली. त्याने मग स्वतःला माझ्यावर झोकून दिले आणि तो वर खाली त्याची बॉडी माझ्या बॉडीवर घासू लागला. एक सारखे तो वर खाली होत होता आणि त्यामुळे माझे शरीर कमालीचे गरम झाले होते.

तो मग जेव्हा वर आला तेव्हा त्याने त्याचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि  त्याने माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला.त्याचे ते नाजूक ओठ मी माझ्या तोंडात येताच जोरजोरात चावू लागलो आणि त्यांना चोकून काढू लागलो. तो पण आता चांगलाच गरम झाला होता. तो मग खाली गेला आणि त्याने माझ्या जांघेवरून त्याची जीभ फिरवायला चालू केली.

हळू हळू करत तो माझ्या जांघेला चाटत होता आणि मला जमेल तितके गरम करत होता. चाटत चाटत त्याने माझा सोटा बघता बघता त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला. त्याला माझ्या सोट्याची सवय होतीच आणि त्याचमुळे तर त्याने अगदी आरामात माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला होता आणि तो त्याला लीलया चोकत होता.

चोकून चोकून त्याने त्यावर लागलेले सगळे तेल काढून टाकले. तो पूर्ण सोटा आत घेत होता. तो त्याच्या घशा पर्यंत जात आहे हे मला समजत पण  होते. पण तरीही तो काही केल्या त्याला बाहेर काढत नव्हता. इतका आत सोटा त्यांने पहिल्यांदाच घेतला होता. माझ्या फक्त गोट्याच त्याने तोंडात घेण्याचे ठेवले होते. चोकून चोकून त्याने त्याला प्रचंड मोठा आणि कडक केले होते.

तो मग पाठमोरा झाला आणि त्याची गांड त्याने माझ्या बॉडी वरून फिरवायला चालू केली. तेलामुळे त्याची बोडी अगदी आरामात वर खाली होत होती. त्याने मग त्याची गांड माझ्या तोंडाकडे केली आणि तो माझ्या सोट्याकडे गेला. त्याने पुन्हा एकदा माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला. आता त्यातून वीर्य बाहेर येते कि काय असेच मला वाटू लागले होते.

इकडे मी त्याच्या गांडीचा ताबा घेतला आणि त्याच्या गांडीवरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो. ती गोरी आणि गोलाकार गांड प्रत्येक वेळी मला नवीन वाटत असे आणि मी त्याच्या रोजच प्रेमात पडत असे. मी माझी जीभ त्याच्या गांडीच्या भोकावरून जसे फिरवू लागलो तसे त्याचे भोक आत बाहेर होऊ लागले. ते ओले चिंब करून सोडले होते मी.

Marathi Zavazavi  वडिलांच्या मित्राच्या मुलीची सेक्सकथा

त्याच्या गांडीच्या भोकात मी माझी जीभ पूर्णपणे आता घातली आणि माझे तोंड मी मागे पुढे करत त्याचे भोक मोठे करू लागलो. त्याचे भोक इतके मोठे होते कि माझी पूर्ण जीभ त्याच्या गांडीत जात होती. माझे दात लागतील इतपत माझे जीभ मी आत घालून पण तो अगदी आरामात तिला सामावून घेत होता. त्याला मग मी बाजूला केले.

मी पण उठलो आणि माझा सोटा मी माझ्या हातात घेतला. माझ्या सोट्याला तर तेल लावले होतेच आणि त्याचे गांडीचे भोक पण मी चाटून ओले केले होतेच. त्यामुळे मी माझा सोटा त्याच्या गांडीवर ठेवला आणि हळू हळू करत मी त्याला त्यात सरकवु लागलो. मी एक जोराचा हिसडा त्याला दिला आणि त्याच वेळी माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत गेला.

मी माझे हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि माझी कंबर मी मागे पुढे करत हलवू लागलो. सुरवातीस असलेला माझा सौम्य वेग बघता बघता मी इतका वाढवला कि माझ्या दणक्याने त्याचे पूर्ण शरीर मागे पुढे होत होते. काच काच काच काच करत मी त्याची गांड मारू लागलो होतो. खूप वेळ त्याला मी ठोकून काढले आणि मी बाजूला झालो.

तो लगेच उठला आणि त्याने माझ्या सोट्याला पुन्हा एकदा त्याच्या तोंडात घेतले व तो त्याला चोकू लागला. त्याने माझा सोटा चोकू लागताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला. त्याचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने माखून गेले. त्याने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. पुढे खूप वेळ तो माझा सोटा तसाच तोंडात धरून चोकत होता आणि त्याचे मन जेव्हा भरले तेव्हाच त्याने त्याला बाहेर काढले.

याच साठी तर मी त्याला कधी सोडत नव्हतो. मला काय पाहिजे आणि काय नको आहे ते त्याला बरोबर माहित होते आणि त्या दिवशी पण त्याने मला खूपच रिलॅक्स केले होते अगदी मनापासून.

पृष्ठे: 1 2