ओळखीची निघाली मादक कॉलगर्ल

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो तेव्हा मी खूपच जास्त हुशार वगैरे काही नव्हतो. इतर गोष्टीत तुमचा वेळ जात असेल तर अभ्यास कधी करणार ना आणि माझे पण तेच झाले होते. अभ्यासात लक्ष कमी आणि बाकीच्या गोष्टीत जास्त असे काही तरी माझे झाले होते.

कॉलेज झाले आणि मग मी नोकरी ला लागलो. जॉब लगेच असे काही वाटत नव्हते मला. पण माझ्या बॉडी ने यावेळी माझी खूपच मदत केली. मी अभ्यासात हुशार जरी नसलो तरी माझी बॉडी मात्र खूपच चांगली होती. मी नियमितपणे जिम ला जात होतो आणि त्यामुळे तर माझी बॉडी अशी मस्त झाली होती. माझे ते पिळदार स्नायूच तर ती इंटरव्हियू घेणारी मुलगी बघत होती आणि त्यामुळेच तर मला जॉब मिळाला होता.

कॉलेज मध्ये असताना मी खूप मुली फिरवल्या होत्या. एक से एस मुलींना मी उपभोगले होते. पण जसे कॉलेज संपले आणि मी जॉब ला लागलो तसे हे सगळे बंद झाले .मला तितका वेळ पण मिळत नव्हता कि मी कोणा मुलीला पटवावे आणी तिला उपभोगावे. त्यामुळे मी हळू हळू करत बोअर होत चाललो होतो. नाही म्हणायला ऑफिस मध्ये खूप मुली होत्या पण त्यांचा काही उपयोग नव्हता.

कारण बहुतेक जणी तर त्यांचे बॉयरफ्रेन्ड आहेत असे सांगत असत. त्यामुळे मला असून काही उपभोग नव्हता त्यांचा. एक से ऐक मुली अश्या नजरे समोर बघून  उलट त्रास च जास्त होत असे. सगळ्याच कश्या एक से एक देखण्या. उंच, गोऱ्या, मादक फिगर आणि कमालीचे ड्रेसिंग सेन्स यामुळे मोठ्या शहरातील मुलींची बातच काही और असते हे मी ऐकले होते पण आता ते मी बघत पण होतो.

या सगळ्यात एक मुलगी मात्र माझे लक्ष नेहेमीच वेधत असे आणि तिचे नाव होते सोनाली. सोनाली आमच्या विभागातील सर्वात देखणी आणि मादक मुलगी होती असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. तिला बघून तर मी तिंच्या प्रेमातच पडलो  होतो. ती रोजच पारंपरिक ड्रेस घालून येत असे. पण त्या ड्रेस मध्ये पण ती अशी काही दिसत असे कि काही विचारू नका.

तिच्या लेगिन्स मधून तिच्या त्या गच्च मांड्या कधी एकदा बाहेर येतो असे करत असत. त्या गच्च  मांड्या बघून मी किती तरी वेळा ऑफिस मधील टॉयलेट मध्ये जाऊनच मूठ मारून आलो होतो आणि ताज देखील मी ते करत होतो. जश्या तिच्या मांड्या गच्च होत्या तसेच तिच्या छातीचे गोळे पण होते. तिच्या त्या ड्रेस मधून तिचे ते गोळे असे काही गोल दिसत असत कि जणू काही त्यात नारळाच्या कवट्या ठेवल्या आहेत कि असेच वाटावे.

तिचे ड्रेस नेहमीच तंग असत आणि त्यामुळे तिच्या गांडीच्या घेराला पण सगळे अगदी आरामात बघत असत. तिच्याशी बोलता यावे म्हणून मी खूप धडपड करत असे पण खूप कमी वेळा असा योग येत. त्यामुळे मी माझे काम माझ्या हातानेच चालवत होतो.

असे किती दिवशी मी उपाशी राहणार होतो ना. त्यामुळे मी मग शेवटी एक कॉल गर्ल बुक करायचे ठरवले होते. मला असे ते रस्त्यावर उभे असतात तसे कोणी नको होते. मला खूप स्टॅण्डर्ड माल पाहिजे होता आणी त्यासाठी मी किती पण पैसे मोजायला तयार होतो. मला एजन्ट पण नको होता. म्हणून मी इंटरनेट वर अश्या जाहिराती शोधू लागलो कि जिथे मला अश्या मुली डायरेक्ट मिळतील.

खूप सर्च केल्यावर माझी नजर एका प्रोफाइल वर पडली. तिचा चेहरा अर्थात झाकला होता. पण तिच्या गळ्याच्या खालचे फोटो मात्र खूप होते तिथे. पारंपरिक पासून ते अगदी स्कर्ट मधे असलेल्या त्या सगळ्याच फोटोटो त्या मुलीची फिगर कमालीची सेक्सी दिसत होती. तिला बघून मी तिलाच बुक करायचे ठरवले. तिथे दिलेल्या नंबर वर मी फोन केला आणी तिला बघता बघता मी बुक पण केले.

तिने दिलेल्या पत्त्यावर मी गेलो पण लगेच. तिथे पोहचत असताना ती सतत माझ्याशी फोन वर टच मध्ये होतीच. ती मला रस्ता कसा आहे ते सांगत होती. शेवटी मी एकदा तिथे पोह्चलोच. त्या फ्लॅट मध्ये जाताना मी बेल वाजवली आणि वाट बघत उभा राहिलो. थोड्याच वेळात दार उघडले आणि समोर जी होती तिला बघून आता मी करावे असा प्रश्न जसा मला पडला होता तसा तो तिला पण पडला होता.

कारण समोर दुसरे तिसरे कोणी नव्हते तर आमच्याच ऑफिस मधील सोनाली होती. तिला बघून मी म्हणालो “सोनाली तू?”

ती पण मला बघून खूप आवाक झाली होती. मी आत गेलो आणि तिथे सोफा होता त्यावर जाऊन बसलो. ती माझ्या शेजारी येऊन बसली.

“सोनाली तू आणि हे कधी पासून हे करत आहेस?” मी असे विचारताच ती मला म्हणाली “खूप दिवस झाले हे मी करत आहे.”

“अग पण तुला तर खूप चांगला पगार आहे. मग हे सगळे कशासाठी?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “सगळ्याच गोष्टी काही पैश्यासाठी करत नाहीत. खरे तर मला खूप जास्त खाज आहे आणि मला आज देखील कोणी बॉयफ्रेंड नाहीये. मी दिसायला देखणी आहे आणि मादक आहे. त्यामुळे माझ्याशी असे झटकन कोणी बोलायला येत नाही. आपल्या ऑफिस मध्ये पण तोच प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे माझी खाज काही केल्या भागत नाही. म्हणून मग मी तरी काय करणार ना.”

ती सांगत होती आणि मी ऐकत होतो. मी तिला म्हणालो “अग तू आणि मी एकाच बोटीत आहे तर. माझी पण खाज जास्त आहे आणि ती मला पण भागवली जात नाही. तर मग मी पण नाइलाजने हे ट्राय करावे म्हंटले तर नेमके हे असे झाले.”मी असे म्हणताच ती माझ्या जवळ आली. तिने माझा हात तिच्या हात घेतला आणि ती मला म्हणाली “मग आपण दोघे पण एकमेकांचा प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकतो. मला पण काही हे सगळे करायची आवड नाहीये. तू माझी आणि मी तुझी दोघे पण खाज भागवू शकतो.”

असे म्हणून तिने माझा हात चोळत चोळत तिचा हात तिने माझ्या मांडीवर ठेवला आणि ती माझा सोटा चोळू लागली. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा सोटा बघता बघता मोठा झाला. तसाही मी खूप दिवसाचा उपाशी होतो त्यामुळे तो तसा होणारच होता. मी तिला झटकन काही न बोलता माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड देऊन मी तिचे स्मूचिंग करू लागलो.

आजवर जिला बघून मूठ मारत होतो तीला आज मी उपभोगणार होतो आणि ते पण असे. त्यामुळे मी वेड्यासारखा तिच्यावर तुटून पडलो होतो. तिला मी खाली झोपवले आणि तिचे कपडे झटकन काढले. तिच्या छातीला मी असे काही दाबू लागलो कि तिचे उरोज खूपच मोठे झाले. तिच्या छातीला मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकून चोकून तिचे निप्पल्स मी खूपच मोठे आणि कडक केले होते.

ती पण आता खूपच गरम झाली होती. मी खाली झोपलो आणि तिला वरून येण्यास लावले. तिने माझ्याकडे तिची गांड करताच मी तिच्या गांडीत माझे डोके खुपसले. जी गांड आजवर मला लांबून खुणावत होती त्यात माझे तोंड मी घालताच मला माझ्या भावना तीव्र झाल्याचे जाणवले. मी माझी जीभ बाहेर काढली  गाडीवरून सर सर करत फिरवू लागलो.

तिच्या गांडीचे भोक खूपच मऊ मऊ होते त्यावरून जशी जशी माझी जीभ फिरू लागली तसे तसे ते भोक ओलेचिंब झाले. तिच्या योनीचे जे पदर होते त्यांना मग मी हळूच माझ्या हाताने बाजूला केले आणि माझी जीभ मी तिच्या योनीत घातली. तिच्या योनीत माझी जीभ पूर्णनपणे आत गेली होती आणि तिचा तो मांसल भाग मी एकसारखा माझ्या जिभेने चाटून काढत होतो.

तिचा दाना पण मी असा काही चाटून काढला कि ती स्वःताला रोखू शकत नव्हती. तिची गांड ती सतत हलवत होती आणि जास्तीत जास्त माझी जीभ तिच्या योनीत घालून घेत होती. तिने पण माझा सोटा तिकडे चोखायला चालू केला होता. तिला तर सवय होतीच आणि त्यामुळे तर तिने अगदी आरामात माझा पूर्ण सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि तिंचे तोंड ती एकसारखे खाली वर करून माझा सोटा चोकू लागली होती.

तिला मग मी खाली घेतले. तिचे पाय फाकवले आणि माझा सोटा तिच्या योनीत मी कचकन कोंबला. हळू हळू करत माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला आणि बघता बघता मी माझी कंबर हलवू लागलो. सुरवातीस असलेला माझा कमी वेग नंतर आता झाला होता कि माझे जसे हिसडे वाढत होते तसे तिच्या योनीचा आकार कमालीचा मोठा होत होता.

खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page