पुन्हा ठोकले माझ्या जुन्या सेक्सी गर्लफ्रेंडला – Marathi Old Girfriend Sex Story

Marathi Old Girfriend Sex Story मित्रानो नमस्कार. माझे नाव निलेश आहे. मी चाळीस वर्षाचा आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट माझी सांगणार आहे की ज्यामुळे मी माझ्या जुन्या गर्लफ्रेंडला भेटू शकलो. भेटूच शकलो नाही तर तिला मी मनसोक्तपणे ठोकले पण आणि आजदेखील मी तिला उपभोगत आहे.

मुळात हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कोलेज ला होतो. कॉलेज चे ते मंतरलेले दिवस काही औरच असतात. सगळे कसे आनंदी आनंद. सगळे जण एका अद्भुत दुनियेत असतात आणि मी पण त्याचाच एक भाग होतो. मी कॉलेज मध्ये तसा खूप फेमस होतो. दिसायला चांगला. उंच सहा फूट जवळपास, नियमितपणे जिम ला जात असल्याने माझी तब्येत खूप चांगली होती.

मी अभ्यासात खूप हुशार होतो. त्यामुळेच तर मुली माझ्यासाठी वेड्या होत्या. असणारच ना. जो दिसायला चांगला आहे, ज्याची तब्येत चांगली आहे आणि जो अभ्यासात पण हुशार आहे अशा मुला सोबत असणे हे कोना मुलींसाठी चांगलेच असणार ना. त्यात माझे बोलणे पण खूप मधाळ होते. त्यामुळे तर मी खूप मुलींचा लाडका होतो.

मी एक मुलगी पटवली पण होती. तिचे नाव सायली होते. ती दिसायला खूपच चांगली होती. आमचे सूत जुळले होते. पण एखाद्या पिक्चर प्रमाणे आमची गोष्ट होती. ती मोठ्या घरातील होती. घरी अमाप पैसा होता. नोकर चाकर आणि सगळ्याच सुख सुविधा. त्याच्या उलट माझे होते. मी सामान्य घरातील मुलगा होतो. सामान्य मुलांप्रमाणे माझे राहणे होते. त्यामुळे मुळातच तिच्यात आणि माझ्यात खूप फरक होता.

तरीही माझ्यावर ती फिदा झाली होती आणि मी तिच्यावर. आमच्या लग्नाच्या आणा भाका देखील झाल्या होत्या आणि हे होत असतानाच मी तिला ठोक ठोक ठोकून पण काढले होते. तिच्या कोणत्या मांडीवर कोठे तीळ आहे हे मी अगदी झोपेत पण सांगू शकत होतो. तिच्या शरीराचा इंच आणि इंच मी ओळखून होतो आणि त्याचा मी उपभोग पण घेतला होता.

पण शेवटी तिच्या घरच्यांच्या समोर तिचे काही चालले नाही आणि तिचे माझे लग्न काही होऊ शकले नाही. तिचे लग्न एका मोठ्या बिजनेसमन शी झाली आणि मग मी पण एका दुसऱ्या सामान्य मुलीशी लग्न केले. आम्ही दोघे पण आपल्या आयुष्यात बीजी झालो. ती दुसया कोणत्या तरी गावात सेट झाली होती आणि मी आहे त्याच गावात.

मी एका कंपनीत कामाला होतो आणि कामासाठी मला सतत बाहेर फिरावे लागत होते. एकदा मी एका ठिकाणी गेलो होतो कामासाठी. तिथे मला जवळपास सहा महिने राहायचे होते. म्हणून मी एक फ्लॅट चा भाड्याने घेतला होता आणि तिथे मी एकटाच राहत होतो. घरी येऊन जाऊन करणे आणि मग पुन्हा कामाला लागणे असे माझे रुटीन चालू झाले.

मी एकदा असेच माझे ओफ़ीस झाल्यावर वेळ जात नव्हता म्हणून काय करायचे याचा विचार करत असताना माझ्या लक्षात आले माझ्या घरा जवळच एक पुस्तकांचे मोठे दुकान आहे. मला वाचनाची आवड होतीच. म्हणून तिथे काही नवीन पुस्तके मिळतात का ते बघण्यासाठी म्हणून मी त्या दुकानात गेलो. मी पुस्तके चाळत होतो आणि आडके तिकडे बघत वेळ घालवत होतो. खूपच मोठे दुकान होते.

मी वरच्या मजल्यावर गेलो आणि मी पुसतक बघत असतानाच माझी नजर एका स्त्री वर गेली. ती पाठमोरी होती. निळ्या रंगाच्या साडी मध्ये त्या बाई ची फिगर कमालीची सेक्सी दिसत होती. तिला बघून मी ताडलेच कि तिची फिगर ३६-२४-३६ अशीच होती. तिने स्लिव्हलेस ब्लाउज घातले होते आणि त्यामुळे तर तिचा गोरापान हात खूपच उठून दिसत होता.

तिचे केस तिच्या पाठीवर मोकळे खेळत होते. तिच्या ब्लाउज चा गळा मोठा होता आणि त्यामुळे तिची ती गोरीपान पाठ कमालीची उठून दिसत होती. तिला बघून मी खूपच गरम झालो. तिचा चेहरा मला बघायची खूपच इच्छा झाली होती. पण मी असे कसे जाणार ना. म्हणून मी गप बसलो आणि माझे मी पुस्तके बघू लागलो.

मी त्या रॅक मध्ये पुस्तके बघत असताना मी एक पुस्तक काढले आणि समोर मला ती पुन्हा एकदा दिसली. यावेळी मात्र ती माझ्या बरोअबर समोर होती. तिने आणि मी एकच पुस्तक उचलण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्या गडबडीत काही पुस्तके खाली पडली होती आणि त्यातून तिचा चेहरा मला स्पष्टपणे दिसला. तिला बघून मी आ वासून उभा राहिलो. कारण ती दुसरी तिसरी कोणी नव्हती तर ती सायली होती.

तिने पण मला रोखून बघितले आणि मला बघून ती ओरडलीच. “निलेश!!!! तू आणि इथे?”

तिने मला ओळखले आहे ते बघून मी मनोमन खुश झालो आणि खूपच एक्सआयटेड पण झालो होतो. “सायली तू काय करते आहेस इथे?” असे म्हंणून मी धावतच तिच्याकडे गेलो आणि तिला वर खाली करून बघू लागलो आणि तिला म्हणालो “काय सरप्राईज आहे. इतक्या वर्षाने आपण भेटत आहोत आणि ते पण असे  एकदम. खूप छान”

आम्ही खूप वेळ  गप्पा मारल्या आणि एकमेकांचे नम्बर घेऊन बाहेर पडलो. बोलता बोलता आमच्या लक्षात आले कि मी आणि ती एकाच आपार्टमेन्ट मध्येच नव्हे तर समोरा समोर रहात होतो. इतक्या वर्षांनी असे अचानक भेटणे आणि ते पण समोरासमोर राहणे यामुळे आम्हाला खूपच आनंद झाला. एकत्रच आम्ही तिथून घरी गेलो. तेव्हापासून तर रोजच आम्ही भेटू लागलो आणि बोलू लागलो.

तिने काही माझ्या बद्दल तिच्या नवऱ्याला काही सांगितले नाही. तो सतत कामासाठी बाहेर असे आणि त्याच्या बरोबर तिचे अजिबात पटत नसे. मी आल्यामुळे तिला थोडे हायसे वाटले होते. त्या दिवशी तिने मला तिच्या घरी बोलावले होते. बोलता बोलता ती मला म्हणाली “निलेश मी तुला अजुनपण विसरु शकले नाही.  तुझी जी उब आहे ती कशात नाही.”

“मी पण तुला विसरलो नाही सायली” असे म्हणून तिला मी माझ्या जवळ ओढले आणि माझ्या मिठीत घेतले.

तिला मी जवळ घेताच तिने मला घट्ट मिठी मारली आणि ती माझ्या पाठीवरून हात फिरवू लागली. तिची छाती माझ्या छातीवर येऊन चेपली होती. मी पण माझा हात तिच्या शरीरावरुन फिरवू लागलो. इतक्या वर्षाचा गॅप आम्ही भरून काढत होतो. त्यामुळे आम्हाला काय करू आणि काय नको असे झाले होते.

तिची साडी मी  हळू हळू करत  काढत  होतो.

तिचा तो देह मी बघता बघता  पूर्णपणे नग्न केला. इतक्या वर्षाने पण तिच्या मध्ये काही फरक पडला नव्हता. तिची फिगर जशी आहे तशीच होती आणि तिचे सगळेच शरीर मादक होते. तिच्या छातीला मी जोरजोरात माझ्या हाताने दाबू लागताच खूप वर्षांनी असे काही होत असल्यासारखे तिची छाती कमालीची मोठी झाली. तिचे निप्पल्स पण पुढे आले.

तिच्या निप्पल्स ना मी माझ्या तोंडात घेतले आणि चोकून चोकून खुपच मोठे केले. हे करत असतानाच तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला होता आणि ती त्याला हलवू लागली होती. आम्हाला आता एकमेकांचे ओरल करायचे होते. त्यामुळे तिला मी बाजूला केले आणि मी खाली झोपलो.

मी खाली झोपताच तिने माझ्या अंगावर  पाय टाकले. तिने माझ्याकडे तिची गांड केली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. “किती मिस करत होते मी याला. याची तोड  जगात कशाला नाही.” असे माझ्या  सोट्याकडे बघत ती म्हणत होती आणि मग बघता बघता तिने माझा पूर्ण सोटा तिच्या तोंडात घेतला. माझा पूर्णपणे सोटा तिने आत घेऊन त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत ती त्याला चोकत होती.

मी इकडे माझी जीभ तिच्या योनिवरून सर सर करत फिरवत होतो. तिची ती गोरीपान योनी मी वेड्या सारखे चाटत होतो. चाटून चाटून लाल झालेली तिची योनी मी ओलीचिंब केली आणि मग मी बाजूला झालो.

तिला मी खाली घेतले आणि तिचे दोन्ही पाय फाकवले.तिचे पाय फाकवातच तिची गोरीपान योनी माझ्यासाठी तयार झाली. मी माझा सोटा मग हळू हळू करत तिच्या योनीत कोंबला. एकच हिसडा मी असा दिला कि माझा  पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला. मी बेभान होऊन तिच्यावर उडू लागलो. इतकया वर्षाचा उपवास माझा सुटला होता. आम्हला काय समजत नव्हते.

काच काच  काच काच करत तिच्या योनीला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी बाजूला झालो. तिच्या तोंडात मी माझा सोटा देताच ती पुनः एकदा त्याच्यावर तुटून पडली. चोकून चोकून तिने त्यातील सगळे वीर्य बाहेर काढले. माझ्या विर्याच्या फवाऱ्याने तिचे सगळे तोंड भरून गेले. तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि आम्ही शांत झालो.

तेव्हापासून मी तिला रोजच ठोकू लागलो होतो. तिथं असताना मी सहा महिने रोजच तिला ठोकत होतो. ती पण मग तिच्या नवरायच्या मागे लागून माझ्या गावी सेट झाली आणि मग तर काय मी तिला रोजच माझ्या गावित तिला निवांतपणे ठोकू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page