हॉटेलवर मारली रमेशची गोलाकार गांड – Marathi Sexy Gand Chudai Story

Marathi Sexy Gand Chudai Story मी आणि सुरेश रिलेशन मध्ये होतो. कॉलेज ला असल्यापासून आमच्यात संबंध होते. आम्ही दोघे पण गे होतो. मी जसा दिसायला चांगला होतो तसाच चांगला तो पण होता. मी त्याला डॉमिनेट करत असे. म्हणजे मी त्याची गांड मारत असे आणि तो माझी सगळी सेवा करत असे. मला पाहिजे तेव्हा माझा सोटा चोकून देणे, माझी गांड चाटणे आणि मला पाहिजे तेव्हा आणि पाहजे तशी त्याची गांड मारून देणे हे त्याचे आद्य कर्तव्य होते.

मी पण त्याची गांड मारून मारून अशी काही गोलाकार केली होती कि काही विचारू नका. त्याची गांड मी जेव्हा जेव्हा मारत असे तेव्हा तेव्हा मी ती पहिल्यांदाच मारत आहे असे मला वाटत असे. त्याचमुळे माझा प्रत्येक शॉट हा त्याच्यासाठी एक पर्वणीच असत असे. त्याला पण माझ्या शिवाय कोणा कडून गांड मारून घेणे आवडत नसे. त्याने पण माझ्या सारखेच खूप मुले ट्राय केली होती. पण आमच्यात जी मजा येत असे ती कशातच येत नसे.

त्याची जीभ कमालीची धारदार आणि टोकदार होती. तो माझी गांड चाटत असताना अशी काही त्याची जीभ आत घालत असे कि काही विचारू नका. जशी त्याची जीभ मोठी होती तसेच मोठे त्याचे गांडीचे भोक होते. माझ्या ९ इंचाच्या सोट्याने त्याला मी ठोक ठोक ठोकून त्याच्या गांडीचे भोक मी असे काही डेव्हलप केले होते कि त्यात आता कोणीपण आले तरी त्याला आरामात ठोकून काढू शकेल. पण प्रत्येक वेळी ठोकताना माझ्या सोट्याला घर्षण हे होतच असे आणि त्याचमुळे तर आम्हाला संभोग करताना प्रत्येक वेळी खूपच मजा येत असे.

आमचे हे सगळे असे चालू असतानाच अचानक त्याच्या वडिलांची बदली बाहेर गावी झाली आणि तो निघून गेला पण. त्यामुळे मला पाहिजे तसा कोणी पार्टनर संभोगासाठी मिळेना. त्यामुळे जसा मी इकडे नाराज होतो तसा तो पण तिकडे नाराज होता. त्याला पण माझ्या सारखा कमालीचा ताकदीने ठोकणारा कोणी ठोक्या मिळत नव्हता.

नाही म्हणायला त्याने एकजण शोधला होता. त्याचे नाव रमेश होते. पण तो पण त्याच्या सारखाच होता. म्हणजे गांड मारून घेणारा. त्यामुळे सुरेश ला त्याचा काहीच उपयोग नव्हता. पण काहीच नसल्या पेक्षा बरे म्हणून तो त्याच्याशी रिलेशन ठेवून होता. खूप दिवस यावर आम्ही वेळ घालवल्यावर शेवटी असे ठरवले कि एकदा प्लॅन करून तिघांनी भेटायचे.

त्यानुसार सर्वाना सोयीचे पडेल असे एक हॉटेल आम्ही बुक केले. ते दोघे तिथे आधीच पोहचले होते. मी थोडा उशीरा पोहचलो. मला बघताच सुरेश खूप खुश झाला. त्याने मला बघताच मला मिठीच मारली. मी पण त्याला माझ्या मिठीत घेतले आणि त्याच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला देखील. खूप दिवसानी आम्ही भेटत असल्याने आमचा आवेग खूपच जास्त होता. आमच्या मिठीत अशी काही ताकद होती कि काही विचारू नका.

जवळपास पंधरा मिनिटे आमी एकमेकांच्या मिठीत होतो.त्यावरून आम्ही दोघे एकमेकांना किती मिस करत होतो ते तुमच्या लक्षात येईल. आमचा तो सगळा प्रकार रमेश बघत होता.मला बघून तो पण वेडा झाला. त्याला सुरेश ने माझ्या बद्दल सगळे आधीच सांगून ठेवले असल्याने त्याला पण मला भेटायची आणि माझ्या कडून ठोकून घेण्याची खूपच उत्सुकता लागून राहिली होती. तो पण माझ्याकडे आशाळभूत नजरेने बघत होता.

आम्ही मग बाजूला झालो. सुरेश ने आमच्या दोघांची ओळख करून दिली.अजूनही तो माझ्या मिठीतच होता. त्याला मला काही केल्या सोडवत नव्हते. ते बघून मग आम्ही पण फार वेळ न घालवता डाव चालू केला.

मी आणि सुरेश ने आमचे एकमेकांचे कपडे झटकन काढले आणि आम्ही पूर्ण नग्न झालो. रमेश ला आम्ही मध्ये घेतले आणि त्याचे पण कपडे काढून त्याला पण आमचं सारखे पूर्ण नग्न केले. रमेश चे शरीर पण तसे काही वाईट नव्हते. त्याच्या शरीरावर केसाची बारीकशी देखील लव नव्हती. अतिशय गोरा असलेल्या रमेश ला बघून मी पण खुश झालो. कारण मला पण अशीच मुले आवडत असत.

त्याची गांड मात्र अजून म्हणावी तशी तयार झाली नव्हती. पण जेवढी होती तितकी ती गोलाकार होती हे मात्र नक्की. सुरेश आणि रमेश मग एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागले. मी आधी सुरेश च्या मागे गेलो आणि त्याच्या गाडीवरून माझा सोटा फिरवू लागलो. गोलाकार सोटा फिरवून मी त्याला गरम केले आणि मग मी गेलो रमेश कडे.

रमेश ला मी मागून पडकताच बरोबर त्याच्या गांडीच्या भोका जवळ माझा सोटा गेला.माझे ते भलेमोठे हत्यार त्याच्या गांडीला लागताच तो वेडा झाला आणि मला म्हणाला “आजवर मी इतका मोठा सोटा कधीच बघितला नाही. आज माझे काही खरे नाही”

ते दोघे मग बाजूला झाले आणि खाली गुडघ्यावर बसले. माझा भलामोठा सोटा पहिल्यांदा तोंडात घेण्याचा मान साहजिकच सुरेश चा होता. खूप दिवसांनी त्याला माझा सोटा चोखायला मिळत असल्याने तो पण वेडा झाला होता. आह आह आह आह करत त्याने माझ्या सोट्याला त्याच्या तोंडात घेतले. बघता बघता त्याने माझा पूर्ण सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला.

व्योक व्योक व्योक व्योक असा आवाज करत तो माझा सोटा एकसारखा चोकत होता. त्याच्या तोंडातील थुंकी माझा सोटा त्याच्या पार घशा पर्यंत आत जात असल्याने त्याला लागत होती. तो ती पिऊन टाकून पुन्हा नव्या जोमाने माझा सोटा चोकू लागत होता. माझ्या सोट्याला चोकत असतानाच त्याने माझ्या सुपारी सारख्या कडक झालेल्या गोट्या त्याच्या हाताने हळू हळू करत चोळण्यास चालू केल्या. बघता बघता माझ्या गोट्या खूप कडक झाल्या.

त्याने मग माझ्या गोट्या पण चोकायला चालू केले. हाताने तो माझा सोटा पकडून वर खाली करत होता तर खाली माझ्या गोट्या तोंडात घेऊन चोकत होता. अफलातून पद्धतीने तो मला ओरल देत होता.

इकडे रमेश माझ्या मागे जाऊन बसला होता. त्याने माझ्या गांडीचे काप त्याच्या हाताने बाजूला केले आणि माझ्या गांडीत त्याने त्याची जीभ घातली. त्याची जीभ तशी छोटी होती पण त्याचा शेंडा मात्र धारधार होता. त्या शेंड्याच्या मदतीने तो माझी गांड चाटू लागला.माझ्या गांडीचे ते भोक तो एकसारखे वर खाली आणि आजू बाजूला चाटून काढत होता. हळू हळू करत त्याने माझ्या गांडीत त्याची जीभ घालून आत बाहेर करायला चालू केले.

थोड्या वेळाने मग सुरेश मागे गेला आणि रमेश पुढे आला व त्यांनी पुन्हा एकदा माझा सोटा व गांड चोकून व चाटून दिली. खूप वेळ असे झाले आणि मग मी त्यांना बाजूला केले. माझा तो ९ इंची सोटा इतका मोठा झाला होता कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या. ते बघून ते दोघे पण लाळ टपकवू लागले होते. त्यांना कधी एकदा माझा सोटा त्यांच्या गांडीत सामावून घेतो असे झाले होते.

आधी सुरेश ने माझ्याकडे त्याची गांड केली आणि मग मी त्याच्या गांडीत हळू हळू करत माझा सोटा घालू लागलो. रमेश तिथेच बसून माझा आत जाणाऱ्या सोट्याला त्याची जीभ लावून ओला करत होता आणि माझ्या गोट्याना त्याच्या हाताने  चोळत होता. त्यामुळे तर माझा सोटा अजून जास्त कडक आणि मोठा होत होता. माझा सोटा मग बघता बघता पूर्ण आत गेला.

पूर्ण आत जाताच मी माझे दोन्ही हात सुरेश च्या गांडीवर ठेवले आणि त्याच्यावर प्रचंड वेगाने मी उडू लागलो. खूप दिवसाचा गॅप होता तो जो मी भरून काढत होतो आणि त्यामुळे माझा वेग प्रचंड होता. माझी कंबर एकसारखी मागे पुढे होत असलेली बघून इकडे रमेश पण पण वेडा झाला होता. तो त्याचा सोटा माझ्या सोट्याकडे बघून त्याच्या हातात घेऊन हलवू  लागला होता आणि त्याचा नंबर कधी येणार याची वाट बघत होता.

सुरेश ला खूप वेळ ठोकून झाले आणि मग मी त्याला बाजूला केले. रमेश ला हा असा दणका काही सहन होणार नव्हता. त्यामुळे मी त्याला उभ्या उभ्याच त्याला पुढे झुकवले आणि पुढे सुरेश ला पाठवले. सुरेश ने त्याचा सोटा रमेश च्या तोंडात दिला. मी इकडे हळू हळू करत माझा सोटा रमेश च्या गांडीत घालू लागलो. एकाच हिसड्यात तो काही आत गेला नाही.

जवळपास पाच ते सात वेळा जोरात हिसडे दिल्यावर माझ्या सोट्याने त्याच्या गांडीचे भोक पूर्णपणे उघडले आणि मग मात्र मी त्याच्यावर जोरजोरात उडू लागलो. प्रचंड वेगाने मी त्याच्या गांडीला मारत होतो आणि त्याच्या गांडीचे भोक मोठे करत होतो. बघता बघता त्याच्या गांडीचे भोक मोठे झाले आणि त्याला पण मी प्रचंड वेगाने ठोक ठोक ठोकून काढले.

मी मग बाजूला झालो आणि माझा सोटा मी त्या दोघांच्या तोंडात दिला. त्यांनी त्याला चोखायला चालू करताच त्यातून आलेल्या वीर्याचा फवारा त्या दोघानी एकत्रच त्यांच्या तोंडात घेतला. ते सगळे वीर्य त्या दोघानी मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही सगळे शांत झालो. तेव्हा पासून आम्ही तिघे नियमितपणे भेटू लागलो होतो आणि असा आनंद घेऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page