मसाज रूममध्ये घेतली आयटमची मजा

मी त्या दिवशी सकाळी उठलो आणि मला जाणवले कि माझे सगळे अंग दुखत आहे. असे काही पहिल्यांदा झाले नव्हते. मी आपले त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि माझ्या कामाला लागलो. पण ते हल्ली सतत होत होते. काय माहित नाही पण मला तो त्रास वाढत असल्याचे जाणवत होते.

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो आणि कॉलेज काढून मी फ़ुटबाँल खेळत असे. एका स्पोर्टमन सारखीच माझी पण बॉडी होती.मी जिम ला पण जात असे. पण मला काही जिम बॉडी चे आकर्षण कधीच नव्हते. मला स्टॅमिना जास्त वाढवायचा असल्याने मला आव्यश्यक असेच व्यायाम मी करत असे. त्यामुळे माझी बॉडी खूपच सेक्सी अशी झाली होती. मला बघून लगेच लक्षात येत असे मी खेळाडू आहे ते.

खेळात असल्याने सतत मला काही ना काही तरी दुखापती या होतच असत आणि त्यामुळे मला त्याचे काही कौतुक वाटत नसे. पण माझे अंग जसे दुखू लागले तेव्हा मात्र मी त्याकडे दुर्लक्ष न करण्याचे ठरवले होते. मी माझ्या एका मित्राला या याबद्दल विचारले होते. तेव्हा तो म्हणाला “अरे काही घाबरू नको. तू सतत खेळत राहतो ना. त्यामुळे तुझे अंग तसे अवघडते. त्याच्या नसा सगळ्या आखडतात. तू एक काम कर तू मस्तपैकी मसाज करून घे म्हणजे तुला काही त्रास होणार नाही. उलट तू पहिल्यापेक्षा पण जास्त ताजा तवाना होशील.”

पण मला काही असे मसाज सेंटर्स माहित नव्हते. त्यामुळे त्यासाठी मी मग इंटरनेट चा आधार घेतला.मी खूप वेळ त्यावर सर्च केले आणि मग अखेरीस मला काही लोकेशन्स अशी मिळाली कि तिथे मला मसाज मिळू शकेल. ती त्यातले एक मी फायनल केले आणी तिथे जायचे ठरवले. इंटरनेट वरील फोटो मधून तरी ते सेंटर चांगले असेल असे वाटत होते आणि म्हणून मी तिथे जाणार होतो.

मी तिथे गेलो तेव्हा ते तसेच होते जसे त्या फोटोत होते. तिथलं वातावरण खूपच शांत असे होते. तिथले ते फर्निचर असेल कि इंटेरीयर सगळेच कसे असे मादक असल्यासारखे मला वाटत होते. मी तिथे जाऊन बसलो आणि थोड्या वेळात मला एक मुलगी येऊन भेटली. तिच्या हातात एक कार्ड होते त्यात विविध प्रकारचे मसाज आणि त्यांचे रेट होते. मला त्यात काहीच माहित नसल्याने तिलाच मी एखादा चांगला सुचविण्यास लावले.

तिने मला एक सुचवला आणि मला विचारले “तुम्ही जेन्टस काढून मसाज घेणार कि लेडीज कडून?”

“अर्थात लेडीज कडून.” असे म्हणताच ती उठून आत गेली आणि थोड्या वेळात तिने मला आत येऊन बसण्यास लावले. आत जाऊन मी बसताच तिथे काही क्षणातच तिने ते चार एक से एक मुली माझ्या समोर यऊन उभ्या राहिल्या. त्या सगळ्याचा अश्या काही देखण्या होत्या कि कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे मला होऊन बसले होते.

ती मुलगी मला म्हणाली “कोणाकडून तुम्हला मसाज घेण्यास आवडेल?”

मी थोडावेळ त्या सर्वाना रोखून पहिले आणि मग त्यातील एक मुलगी मी फायनल केली. ती मुलगी उंच होती. ती दिसायला पण खूप देखणी होती. तिचे ते घारे डोळे बघून ती सिरीयल मधील एखादी नटी वाटत होती. तिची छाती कमालीची गोलाकार होती आणि ती अशी काही पुढे आली होती कि तीला बघूनच मी तिला निवडले होते. तिने जीन्स आणि टीशर्ट घातला होता.

तिच्या त्या घट्ट टीशर्ट मधून तिच्या त्या छातीचे निप्पल्स अगदी स्पष्ट्पणे उठून दिसत होते. तिच्या मांड्या अश्या काही भरलेल्या होत्या कि काही विचारू नका. तिची ती गांड म्हणजे गोल बरोबर कसा असतो याचे एक उत्तम उदाहरणच होते.

ती घेऊन मला आत गेली. आत गेल्यावर तिने दार लावले आणि तिने मला बसायला लावले. मी ती काय करत आहे ते बघत बसलो होतो. तिने तिथे असेलेली ती पाण्याची गाडी ओपन केली आणि त्यात पाणी भरून तयार केली. तिने माझे कपडे काढायला लावले. मी फक्त निकर वर उभा राहिलो. ते बघून ती माझ्या जवळ आणि हळूच माझ्या कानात मला म्हणली “तुझा सोटा खूपच मोठा आहे रे.”

मी लाजलो आणि तिने मग त्या गादीवर झोपवले.मी खाली झोपताच तिने पण तिचे सगळे कपडे काढले आणि ती ब्रा व निकर वर आली. तिची ती फिगर बघून मी कमालीचा गरम झालो. तिची फिगर खरेच सेक्सी अशी होती. ती बघून मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. तिने माझ्या अंगावर तेल ओतले आणि ती माझ्या अंगावर येऊन बसली. तिची गांड माझ्या सोट्यावर येऊन थांबली होती.

ती हळू हळू करत ते तेल सगळीकडे माझ्या अंगाला मुरवत होती आणि तिचे अंग ती माझ्या अंगावर रगडत होती. तिची बॉडी जशी जशी माझ्या बॉडीवरून फिरत होती तसे तसे माझ्या सोट्याला खूपच वळवळ होत असल्याचे माझ्या लक्षात आले. मी इतका गरम झालो होतो कि मला आता स्वतःला रोखणे शक्य नव्हते. मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो तोच तिने मला थांबवले आणि ती मला म्हणाली “तुला माझी बॉडी बघायची आहे का?”

मी होकार देताच ती मला म्हणाली “एक्सट्रा हजार रुपये लागतील.” मी त्याला पण होकार दिला कारण मी खुपच जास्त गरम झालो होतो. तिने मग तिच्या ब्रा ची हुक काढली आणि त्याच बरोबर तिचे ते गोलाकार भरदार उरोज बाहेर आले. तिंची ती कमालीची सेक्सी छाती बघून मी पूर्ण वेडा झालो. ती उभी झाली होती आणि हळू हळू करत तिने तिच्या निकर ला पण तिच्या शरीरापासून बाजूला केले.

तिचे निकर जेव्हा निघाली तेव्हा मघाशी ज्या सेक्सी फिगर ला बघून मी तिला फायनल केले होते ती कमालीची सेसी फिगर मला दिसू लागली. ती पूर्ण नग्न झाली होती. ती खाली आली आणि तिने माझी पण निकर काढून टाकली आणि मला पण पूर्ण नग्न केले. माझा भलामोठा सोटा बघून ती मला म्हणाली “इतका मोठा सोटा मी आजवर कधी बघतीला नाही. मस्त आहे रे तुझा हा सोटा.”

असे म्हणून तिने त्याला तिच्या हातात घेतले आणि त्याला तेल लावून ती त्याचा मसाज करू लागली. तिने पूर्ण तेलाची बाटली माझ्या व तिच्या अंगावर ओतून घेतली होती आणि ती तिची बॉडी माझ्या बॉडीवरून एकसारखे खाली वर करून बॉडी तो बॉडी मसाज करत होती. तिच्या त्या स्पर्शाने मला माझे देह भान हरपल्याची भावना निर्माण झाली होती.

तिने मला हळूच कानात येत म्हंटले “तू अजून हजार रुपये देणार असशील तर आपण पूर्ण मजा करू शकतो.” तिने मला असे काही आधीच गरम केले होते कि मी तिला नाही म्हणूच शकत नव्हतो. मी होकार देताच तिने माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले आणि तिच्यावर मग मी चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. तिच्या त्या नाजूक ओठांना मी माझ्या ओठानी चावून चावून लाल केले होते.

तिची छाती माझ्या छातीवर अली होतीच आणि मग ती थोडीशी खाली सरकताच मी तिच्या छातीला माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो. माझ्या प्रचंड ताकदीने मी तीची छाती जोरजोरात दाबून खूपच मोठी केली होती.  तिच्या छातीचे ते निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन मी चोकू लागताच ती तिची गांड इकडे तिकडे करत माझ्या सोट्यावरून फिरवू लागली. गोलाकार तिची गांड माझ्या सोट्यावरून फिरत होती आणि ती माझा सोटा अधिक कडक कर होती. तिंची छाती चोकून चोकून मी तिला खुप खुश केले होते.

ती मग खाली गेली आणि तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला व ती त्याला हलवू लागली. बघता बघता तो सोटा इतका मोठा झाला कि काही विचारू नका. तिने त्याला लगेच तिच्या तोंडात घेतले आणि ती त्याला चोकू लागली. अगदी आरामात तिने त्याला पूर्णपणे तिच्या तोंडात घेत चोखायला चालू केले होते. व्योक व्योक करत ती त्याला चोकून काढू लागली होती.

आधी तेलाने आणि मग तिच्या थुंकीने तो पूर्ण ओलाचिंब झाला होता आणि त्यामुळे तिला तो चोकताना खूप इजी जात होते.खूप वेळ तिने माझा सोटा चोकून काढला आणि मग ती बाजूला झाली. तिला मग मी खाली झोपवले. ती खाली झोपेतच तिने तिचे दोन्ही पाय बाजूला केले. तिचे पाय बाजूला करताच तिची ती गोरीपान योनी माझ्यसाठी ओपन झाली.

तिच्या योनीला मी माझ्या जिभेने मग थोडावेळ चाटून काढले आणि मग मी तिच्या योनीवर माझा सोटा ठेवला. हळू हळू करत मी तो तिच्या योनीत कोंबू लागलो. बघता बघता मी तो पूर्ण सोटा तिच्या योनीत कोंबला आणि मग मी माझी कम्बर प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागलो.काच काच काच काच काच करत मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनींत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोहे शांत झालो. ती माझ्या सेक्स नि खूप खुश झाली होती.

तिने माझ्याकडून अतिरिक्त पैसे घेतले नाहीतच उलट ती माझ्याकडून नियमितपणे बाहेर ठोक ठोक ठोकून घेऊ लागली होती.

You cannot copy content of this page