झटपट गर्लफ्रेंडबरोबरचा झटपट प्रणय – Marathi chalu girlfriend sex story

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो. कॉलेज मध्ये दंगा मस्ती करण्यात मी खूपच पुढे असत नेहमी. कारण माझे मन अभ्यासात कधी रमलेच नाही आणि त्यामुळे मी फक्त इकडे तिकडे फिरून माझा वेळ घालवत असे.

माझे नाव राकेश आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे आणि आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि जे ऐकून तुम्ही म्हणाल कि माझ्या डोक्यात हि आयडिया आलीच कशी ते. कारण त्याच्यामुळेच तर मी माझ्या गर्लफ्रेंड ला असे काही ठोकू शकलो कि काही विचारू नका.

तर कॉलेज मध्ये असताना मी खूपच देखणा होतो दिसायला. पण तुम्ही फक्त देखणे दिसता म्हणून कोणी मुलगी तुम्हाला पटत नाही. तुम्हाला तुमची बॉडी पण तशीच ठेवावी लागते. आणि मी माझी बॉडी राखून होतो. म्हणजे मी जिम ला नियमितपणाने जात होतो. खूप व्यायाम करून मी माझी बॉडी कमावली होती आणि त्यामुळे माझ्या मागे खूप मुली लागलेल्या होत्या.

मी पण काही कमी चालू नव्हतो. मी पण खूप मुली पटवल्या होत्या. कोणाला नेमके काय हवे आणि काय नको हे मला चांगले माहित होते आणि त्याचमुळे तर माझ्याकडून एकदा ठोकून घेतलेली मुलगी मला सोडून कधी जात नसे. पण इतके असून देखील आपण मुले नालायकच असतो. आपल्याला सतत कोणी ना कोणी तरी नवीन हवे असतेच असते.

मी पण काही त्याला अपवाद नव्हतो आणि माझ्या मनात अशीच एक नवीन मुलगी बसली होती. तिचे नाव प्रिया होते. प्रिया कॉलेज मध्ये नवीन आली होती. आमच्याच वर्गात होती ती. त्यामुळे तर मला जास्त तिच्यात रस आला होता. ती दिसायला अर्थातच मला आवडली होती म्हणेज देखणी असणार हे तुम्ही ओळखले असेलच. पण ती जशी दिसायला देखणी होती तशीच देखणी ती तिच्या गळ्याच्या खाली पण होती.

ती खूप अशी गोरी काही नव्हती पण तिचा तो वर्ण तिला शोभून दिसत होता. तिचा तो छातीचा आकार बघूनं पोरे तर पुरी वेडी झाले होते. ती चालू लागली कि तिच्या छातीचे ते मांसल गोळे टुणटुण करत वर खाली होऊ लागले कि इकडे आमचा सोटा वर खाली होऊ लागे. चालताना तिच्या त्या गोलाकार गांडीला बघून मी तर कित्येक वेळा माझी मूठ मारली असेल ते माझे मला माहित नाही.

अश्या प्रियाला एकदा तरी उपभागावे असे माझ्या मनात आले होते आणि त्या दृष्टीने मी माझी फिल्डिंग लावली होती. मी तिच्याशी कशी तरी करून ओळख करून घेतलीच आणि एकदा माझ्याशी बोलल्यावर ती काय मला सोडून थोडीच जाणार होती का. ती माझ्याशी अशी काही बोलू लागली होती कि जणू एकही आम्ही खूप जुने मित्र आहोत. मला पण समजेना कि असे कसे झाले ते.

पण बोलताना एक गोष्ट मात्र मला चांगलीच समजली होती ती म्हणजे प्रिया खूपच चालू होती. तिला सगळ्या गोष्टी माहित होत्या आणि याचाच अर्थ असा होता कि ती पण माझ्या सारखीच यातील एक मुरलेली खेळाडू होती. त्यामुळे मी पण थोडा सावधच खेळत होतो.

मी बोलून बोलून तिला माझ्या जवळ घेतले होतेच तसेही म्हणा. आणि मग एकदा योग्य वेळ साधून मी तिला प्रपोज केले.खरे तर मी त्या दिवशी खूप वेळ जिम केली होती आणि माझ्या अंगात अजिबात शक्ती नव्हती. तरीपण अशी वेळ पुन्हा मिळेल न मिळेल म्हणून मी तिला विचारले होते आणि माझ्या डोक्याच्या बाहेर सगळे झाले पुढे.

ती मला होय तर म्हणालीच आणि वर मला लगेच म्हणाली “माझ्या घरी कोणी नाहीये चल.” तिला हो म्हणावे कि नाही हेच मला समजत नव्हते. कारण मी इतका जास्त कंटाळलो होतो कि काही विचारू नका. पण असे एखाद्या मुलीला मी विचारले आहे आणि तिने मला लगेच होकार दिला आणि वर तिनेच मला तिच्या घरी येण्यास लगेच विचारले हे असे पहिल्यांदाच होत होते.

त्यामुळे मी पण मग काही न बोलता तिला होकार दिला. आम्ही तिच्या घरी गेलो तेव्हा मात्र माझा मूड कुठल्या कुठे बदलून गेला. कारण एक तर तिचे घरी खूपच सुंदर असे होते. त्यातच तिने मला अशी काही कॉफी करून दिली होती कि मला खूपच तरतरी आली होती. तिने मला बसवले आणि तिची आत कपडे चेंज करण्यासाठी म्हणून गेली. तिची कॉफी माझ्या इथेच होती.

ती बाहेर आली आणि मी तिला बघतच राहिलो. गुलाबी रंगाच्या वन पीस गाऊन मध्ये ती आली होती. तिला बघून मी काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते. ती माझ्या जवळ आली आणि माझा कॉफी चा कप तिच्या हातात घेत मला म्हणाली “कॉफी मध्ये दूध तर बरोबर झाले आहे ना?” तिच्या त्या उत्तान छातीकडे मी माझी नजर रोखून होतो.

मी तिच्या छातीकडे रोखून बघतच तिला म्हणालो “नाही ना. थोडे दूध कमी आहे.”

“तुझ्यासाठी दुधाचा टँकर च समोर आणून ठेवला आहे. तुला पाहिजे तेवढे दूध घे तू तुझ्या हाताने.” असे म्हणून तिने माझा हात तिच्या छातीवर ठेवला.मी लगेच तो तिचा उरोज दाबू लागलो आणि तिच्या त्या ड्रेस मधून बाहेर काढून तिचे ते निप्पल्स चोकू लागलो. थोडा वेळ निप्पल्स चोखायचे आणि मग एक घोट कॉफीचा घ्यायचा. असे काही तरी अफलातून आम्ही दोघे करत होतो.

मी जेव्हा तिचे निपल्स माझ्या तोंडात घेत असे तेव्हा ती पण तिची छाती खालून उचलून धरत असे आणि माझ्या तोंडात जास्तीत जास्त आत कसा तिचा उरोज घालवता येईल ते बघत होती. ती माझ्या मांडीवर बसली होती आणि बसल्या बसल्या तिने तिच्या गांडीची वळवळ चालू केली होती. तिची गांड माझ्या सोट्यावर असल्याने जशी जशी तिची गांड वळवळ करत होती तसे तसे माझा सोटा मोठा होत होता.

तिने मग तो कप बाजूला ठेवला आणि तिचे केस माझ्या डोक्यावरून मागे टाकले आणि मला तिच्या मिठीत घेतले. तिची छाती माझ्या तोंडासमोर होतीच आणि तिच्या छातीला आता तर मी पूर्ण मोकळे केले होते. तिच्या छातीच्या मध्ये तिने माझे तोंड दाबले आणि ती तिची छाती इकडे तिकडे करून माझे तोंड घुसळू लागली.

ते बघून मग मी पण कमालिचा गरम झालो. तिच्या कमरेत हात घालून मी माझा हात तिच्या पूर्ण बॉडी वरून फिरवू लागलो होतो. माझा हात जसा जसा फिरत होता तसे तसे ती अधिकच गरम होत होती. तिची छाती मी दाबून आणि चोकून चोकून खूपच मोठी केली होती. तिच्या नाजूक ओठांना पण मी काही रिकामे सोडले नव्हते आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड देऊन मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करत होतो.

ती मग बाजूला झाली आणि तिने माझी पॅन्ट काढली आणि माझा सोटा बाहेर काढला. माझा सोटा बाहेर येताच तिने तो झटकन तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. ती मुरलेली खेळाडू असल्याने तिने माझा सोटा अगदीच आरामात तिच्या तोंडात घेतला आणि ती तिचे तोंड एकसारखे मागे पुढे करून त्याला चोकून काढू लागली होती.

खूप वेळ ती माझ्या सोट्याला चोकत होती आणि मी तिचे तोंड जास्तीत जास्त माझा सोटा आत कसा घेईल हे बघत होतो. मी मग तिला बाजूला केले आणि सोफ्यावर बसवले. तिचे दोन्ही पाय मी बाजूला करताच तिची सेक्सी योनी माझ्यासाठी ओपन झाली. मी मग माझे तोंड तिच्या योनिवर ठेवले आणि मी एंझी जीभ तिच्यावर फिरवू लागलो.

सर सर करत माझी जीभ तिच्या योनिवरून मी फिरवत होतो आणि तिच्या योनीला चाटून काढत होतो. खूप वेळ तिची योनी मी चाटून काढली आणि तिला ओलीचिंब केली.तिच्या योनीचे पदर तर कधीच मोकळे झाले होते आणि तिच्या योनीतुन स्त्राव बाहेर येत होता.

मी बाजूला झालो आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा हळू हळू करत कोंबू लागलो. मी एकच जोरात हिसडा दिला आणि माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला. मी मग माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलो आणि तिच्यावर उडू लागलो. तिची योनी माझ्या प्रत्येक हिसड्याने मोठी होत होती. आत बाहेर होणाऱ्या त्या मोठ्या सोट्याच्या घर्षणाने आम्हाला अधिकच चेव चढत होता.

खूप वेळ तिला मी ठोकून काढले आणि मग माझा सोटा मी तिच्या तोंडात दिला. तिने त्याला चोखायला चालू करताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.मला वाटले पण नव्हते कि ती इतक्या सहज मला पटेल ते आणि त्याच दिवशी तीला मी असे ठोकून काढणे म्हणजे तर केवळ अफलातून असेच होते.

You cannot copy content of this page