मित्राच्या लहान बहिणीसोबत रात्र घालविली

तसा मी तिला पकडले आणि तिचे आई बाबा बाजूलाच झोपले असल्याची जाणीव करून दिली तशी ती थोडी शांत झाली आणि त्याबरोबर मी माझे ओठ तिच्या ओठावर टेकवले. ती डोळे मोठे करून माझ्याकडे बघायला लागली. मी तिला म्हटलं, “खूप जास्त क्युट दिसतेस तू राशी.”तशी ती माझ्या कुशीत येऊन चिपकून उभी राहिली.

मी तिचा चेहरा हातात धरून चुम्बन घेऊ लागलो. ती मला म्हटली, “तू खूपच होत दिसतोस रे दादा, मला तुझी गर्लफ्रेंड बनव न प्लीज.” मी तिला म्हटलं, “ते कसं शक्य आहे? तू माझ्या मित्राची बहीण आहेस.” यावर ती म्हटली “हो पण आपण चोरून तर एकमेकांचे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड म्हणून राहू शकतो न?” यावर मी तयार झालो तशी ती आपला हात माझ्या लंडावर फिरवायला लागली आणि म्हटली, “आता तू माझा बॉयफ्रेंड आहेस त्यामुळे तुझा लंडावर आता माझा अधिकार आहे.”

असं बोलून ती खाली बसली आणि माझा लवडा नाईट पॅण्ट बाहेर काढून तोंडात घेऊन चोखायला लागली. 10 मिनिटे माझा लंड चोखून चाखून ती उठली आणि आपला ड्रेस उतरवायला लागली. मीही अपला T शर्ट आणि पॅण्ट पूर्ण काढून फेकली.

आता तिने तिचा ड्रेस पूर्ण काढून बाजूला फेकला होता आणि बेडवर जाऊन आपल्या टांगा फकाटून आपल्या पुच्चीला चोळत मला आमंत्रण देऊ लागली. राशीची पुच्ची मी पहिल्यांदाच बघत होतो. तिच्या पुच्चीवर थोडे थोडे केस आले होते. 2 दिवसाधीच तिने पुच्चीची शेविंग केली असावी. मी बेडवर गेलो आणि तिची पुच्ची चाटायला लागलो. तशी ती कळवळली, “आआह्हह्ह्ह…. म्म्मह्ह्हह.”
मी 10 मिनिटे तिची पुच्ची चाटून घेतली. आणि तिच्या अंगावर लेटलो. आता मी तिचे बुब्स चोखत होतो आणि ती माझा लंड आपल्या पुदीवर घासत होती. त्यामुळे माझा लंड थोडा आत शिरला तशी ती कळवळली, “ उऊम्मम्हह्ह्ह…”

मग मी आणखी जोर लावला आणि तिची पुच्ची फाडत आतमध्ये लंड घातला. तिची हि चुदाईची पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे तिच्या पुदीतून थोडंस रक्त बाहेर पडलं. तशी ती ओरडायला लागली पण मी तिच्या तोंडावर हात ठेऊन तिचा आवाज दाबला कारण तीचे आई बाबा बाजूच्याच रूम मध्ये झोपले होते. आता मी तिची ठुकायी सुरु केली. तिची चुत पाणी गाळायला लागली त्यामुळे लंड सटासट आतबाहेर येत होता. तिच्या चुदायीचा ‘पुच पच पच….’असा आवाज येत होता.

या पोजीशन मध्ये 15 मिनिटे चोदल्यावर मी तिला लहान बाळासारखे उचलून उभा झालो. तिने मला मानेत पकडले होते आणि दोन्ही पायांनी माझ्या कमरेला जखडून घेतले होते. मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझा लंड तिच्या गांडीच्या होल वर टेकवला. तशी ती घाबरून म्हटली, “माझी गांड मारणार आहेस का तू? हळू मार पण कारण मला खूप आग होईल आणि मी ओरडले तर आई बाबा जागे होतील.” तस मी तिला निश्चिंत राहून गांड मारून घ्यायचा आनंद घ्यायला सांगितलं.

Marathi Zavazavi  गर्लफ्रेंड ची जवलेली पुच्ची

आधी मी तिच्या गांडीच्या होल वर माझी थुंकी लावली आणि तिची थुंकी माझ्या लवड्यावर चोळली. आता मी माझा लंड राशीच्या, माझ्या मित्राच्या लहान बहिणीच्या गांडीत घालायला सुरुवात केली तशी ती वेदनेने कळवळली, “आआआह्ह्हह्हह्ह्ह……. हळू……..” तसा मी हळूहळू माझा लवडा तिच्या गांड सरकवत राहिलो.

आता पूर्ण लंड तिच्या गांडीत फिट्ट बसला होता. मग मी तिच्या गांडीचें पुट्ठे पकडले आणि तिची गांड माझ्या लंडावर आपटायला लागलो. तशी ती वेदनेने कशीबशी कळवळायला लागली. 5 मिनिटे मी तिची गांड ठोकली. गांड ठोकताना मी तिला सांत्वन देत होतो. पण तिला आता आणखी वेदना सहन होत नव्हतं. ती बोलली, “ आता मला आणही सहन होत नाही रे. माझी गांड ठणकत आहे.”

त्यामुळे मग मी माझा लंड तिच्या गांडीतून बाहेर काढला आणि तिला बेडवर लेटवून तिचे पायाचे टोंगळे तिच्या डोक्याकडे नेले. त्यामुळे मी ठोकलेल्या तिच्या गांडीचें होल माझ्यासमोर आले. तिचा होल चांगलाच मोठा झाला होता. मी ते होल चाटायला लागलो. मी तिला विचारलं, “त्रास झाला काय माझ्या बाळाला?” तशी ती बोलली, “ होनं.. थोडासा, पहिलीच वेळ आहे न गांड ठोकायची म्हणून.” मी खूप खुश झालो. व्हर्जिंन मुली ठोकनं माझं आवडत काम होतं.

त्यानंत परत मी तिच्या पुच्चीत लवडा घातला, आणि तिची ठुकाई सुरु केली. सोबत आम्ही किसिंग करत होतो. बराच वेळ तिची पुच्ची ठोकल्यावर मी ऑर्गसम वर आलो होतो. तीही आपल्या पुदीतून पाणी गाळायला लागली. तिने मला विनंती केली की तुझं पाणी माझ्या पुच्चीतच घाल. तसा मी चांगलाच वेग वाढवला. ‘पुच्छ पुच्छ पुच्छ …..’ असा आवाज वाढला आणि मी तिच्या पुच्चीत पूर्ण लंड सामावला आणि तिथंच माझं पूर्ण पाणी सोडलं. तिनेही त्याचवेळी पुच्चीच्या पाण्यानी माझं शरीर ओलं केलं. आम्ही एकमेकांना घट्ट चिपकलो होतो. तिने तिचे पाय घट्टपणे माझ्या क्मरेभोवती जखडले होते. आम्ही एकमेकांच्या डोळ्यांत डोळे घालून किसिंग करत राहिलो.

आम्ही चांगलेच घामाघूम झालो होतो. आता पहाटेचे 4 वाजत आले होते. त्यामुळे मी तिचा नाईट ड्रेस तिला घालून दिला आणि मी माझे कपडे घालून जायला तयार झालो. ती माझ्यासोबत गेटपाशी आली. आम्ही परत किस केले आणि मी घरी निघालो. ती गेट लॉक करून आतमध्ये गेली.

यानंतर आम्ही नेहमीच रात्र एकत्र घालवायला लागलो.

Pages: 1 2