सावत्र मुलाने ठोकली माझी कामुक योनी – Marathi Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुजाता आहे. मी आज चाळीस वर्षाची आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे माझ्या मुलाला मी उपभोग शकले आणि आजपण त्याला उपभोगत आहे. पण हा मुलगा माझा सावत्र आहे बर का.

तर माझे पहिले लग्न झाले आणि कधीच दिवसात माझा नवरा अतिरिक्त दारूने मेला. मी त्याच वेळी या लग्नाला विरोध केला होता कारण मला तो पसंदच पडला नव्हता. पण घरची परिस्थिती नीट चांगली नसल्याने मी घरच्यांना विरोध करू शकेल नाही जास्त काही आणि माझे लग्न त्या दारुड्या बरोअबर झाले. पण त्यामुळे एक गोष्ट अशी झाली कि माझ्या नैसर्गिक गरजा काही पूर्ण झाल्या नाहीत.

कारण कोणाची परिस्थिती कशी आहे त्या गोष्टी काही नैसर्गिक गरजांना फरक पडत नाही. मी पण शेवटी एक पूर्ण स्त्री होते. मला पण माझ्या शारीरिक गरजा होत्याच. माझी ३६-२४-३६ अशी फिगर जर कोणी उपभोगत नसेल तर त्याचा काय उपयोग. माझी भरदार छाती, ड्रेस मधून पण दिसणारे माझे ते टरटरीत निप्पल्स, माझी ती कमनीय फिगर आणि माझी कमालीची मादक गांड. हे सगळे न वापरता पडून होते आणि त्याचा मला त्रास होत होता.

लग्न झाल्यावर पण यात काहीच फरक पडला नाही आणि मी फक्त आणि फक्त माझ्या योनीत बोटे घालूनच माझी खाज भागवत दिवस घालवत होते. माझे दुसरे लग्न पण असेच झाले. तो तर माझ्या पेक्षा खूपच मोठा होता. त्याचे तर ते तिसरे लग्न होते आणि तरीही आमच्या घरातल्यांनि माझे लग्न त्याचंही लावून दिले होते.

आधीचे लग्न बरे म्हणायची वेळ होती आता माझी.कारण आधीचा नवरा किमान तरुण तरी होता. हा तर खूपच वयस्क होता. त्याईनं त्याचे सगळे लाईफ जागून घेतले होते आणि त्याचमुळे तर माझ्यात अजिबात रस घेत नसे. मी किती वेळा तरी त्याला गरम करायचा प्रयत्न केला पण काहीच उपयोग झाला नाही. त्याला मुळात रस नसल्याने त्याचा काहीपण केलं तरी सोटा मोठा होत नसे.

त्यामुळे मी त्याचा नादच सोडून दिला नंतर आणि आपला हात च वापरून माझी योनीची खाज भागवू लागले. त्या म्हाताऱ्याला बघायची पण इच्छा नव्हती माझी. पण त्यात पण एकच मला आशेचा किरण होता तो म्हणजे त्याचा मुलगा संदीप.

संदीप कॉलेज ला होता. तो त्याला तिच्या पहिल्या बायकोपासून झालेला होता. त्याचे आणि बापाचे अजिबात पटत नसे. कारण होते त्याच्या बापाची सतत होणारी लग्ने. त्यामुळे ते दोघे एकमेकांशी बोलत नसत. अतिशय करणाकरणी ते बोलत असत. तो खूपच तरुण होता. कॉलेज लास असल्याने त्याच्यात असलेली ती एक वेगळी रग मला समजत होती.

तो दिसायला खुपच हँडसम होता. नियमित जिम ला पण जात होता. सरळ नाक, पिळदार शरियष्टी मुले त्याच्याकडे मला बघताना खूपच छान वाटत असे. तो कधी कधी घरीच व्यायाम करत असे आणि त्यावेळी त्याने शर्ट काढला कि माझी योनी इकडे कमालीची फुगीर होत असे आणि माझ्या योनीतुन एक वेगळाच स्त्राव बाहेर येत असे. खूप वेळा तर त्याला आठवूनच मी माझी योनी ची खाज भागवून घेत असे.

तो माझ्याशी मात्र खूप नीट बोलत असे. आमचे वय तसे फार मोठे नसल्याने आमचे विचार खूपच जुळत असत. त्यामुळे तो त्याच्या कॉलेज मधील सगळ्या गोष्टी माझ्याशी शेयर करत असे. एकदा मी दुपारी थोडी रेस्ट करत असताना मला कसला तरी आवाज आला आणि मी जागी झाले. मी बाहेर जाऊन बघितले तर कपाटात संदीप काही तरी करत होता.

मी नीट बघतिले तर त्याने लोकर काढून आतील काही पॆसे घेतले आणि तो झटकन त्याच्या रूम मध्ये जाऊन बसला. मी ओळखले कि त्याने पैसे चोरले आहेत. ते बघून थोड्या वेळाने मी त्याच्याकडे गेले आणि त्याला म्हणाले “काय संदीप काय करत होता मघाशी कपाटात?”

माझा प्रश्न ऐकून तो सटपटला आणि म्हणाला “काही नाही.” तो खरे बोलत नाही ते बघून मी त्याला म्हणाले “संदीप मी तुला पैसे चोरताना बघितले आहे आणि ते मी आज तुझ्या बाबाना सांगणार आहे”

मी असे म्हणताच मात्र तो घाबरला आणि मला म्हणाला “प्लिज माझी चूक झाली. त्यांना नको सांगू. मी सांगतो. खरे तर मी ते पैसे माझ्या गर्लफ्रेंड साठी घेतले आहेत”

“का रे? ती का चोरी करवते आहे तुझ्याकडून?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “खरे तर तिला फक्त फिरायला आवडते आणि तिला घेऊन जायचे तर तिच्यावर पैसे खर्च करावे लागतात आणि मग कुठे ती मला एखादा किस देते. बाकी काही नाही. त्याच साठी मी ते केले”

त्याचे म्हणणे मी ऐकून घेऊन त्याला म्हणाले “समज तुला जर पैसे खर्च पण करावे लागले नाहीत आणि तुला किस च नव्हे तर सगळेच जर मिळाले तर चालेल का तुला?”

“कोण देईल मला असे?” तो म्हणताच मी माझ्या साडीचा पदर थोडासा खाली पाडला आणि त्याच्याकडे बघून म्हणाले “तुला जे पाहिजे ते सगळे देणारी इथे तुझ्या समोरच आहे आणि ती तिला सगळेच देऊ शकते” असे म्हणून मी तो पदर अजून थोडा बाजूला केला आणि माझी छाती पूर्ण उघडी केली. तो माझी छाती बघून वेडा झाला. त्याला असे काही बघून माहित नव्हते आणि त्यामुळे तो आ वासून बसला होता.

तो काही म्हणायच्या आताच मी थोडी पुढे झाले आणि त्याचे तोंड माझ्या हातात पकडले आणि त्याचे तोंड माझ्या छातीवर ठेवले. माझ्या त्या भरदार उरोजांमध्ये त्याचे तोडणं मी घालून घुसळू लागले. आता मात्र तो खूपच गरम झाला होता. त्याने त्याचे हात माझ्या कमरेवर ठेवले आणि तो त्याचा आनन्द घेवू लागला.

मी त्याला उभे केले आणि त्याच्या तोंडात माझे तोंड देताच तो वेड्या सारखा माझ्यावर तुटून पडला. तो माझे असे काही स्मूचिंग करत होता कि जणू काही मी त्याचा इतक्या वर्षाचा उपवास तोंडत आहे. खरे तर तोच माझा उपवास तोडत होता आणि त्याचमुळे मी पण त्याला त्याच आवेगाने त्याच्यावर तुटून पडले होते. आम्ही खूप बेभान होऊन एकमेकांचे स्मूचिंग करत होतो.

तो किस करत आता माझ्या अंगावरून हात फिरवू लागला होता. मी त्याचे एक एक करत सगळे कपडे काढले आणि त्याला पूर्ण नग्न केले. त्याचा तो तरुण कमालीचा मादक देह बघून मी पागल झाले. त्याने माझ्या छातीला दाबायला चालू केले. इतक्या वर्षात माझ्या छातीला असे कोणी तरी पहिल्यांदाच दाबत होते आणि त्यामुळे माझी छाती खूपच मोठी झाली.

त्याने खूपच फास्ट माझी साडी काढली आणि मला पण पूर्ण नग्न केले. तो माझ्यावरण तुटून पडला होता. भुकेल्या वाघाला त्याचे भक्ष मिळाले होते आणि थे भक्ष तर स्वतःहून वाघाकडे गेले होते. त्याने माझी छातीतोंडात घेत टिळक चोखायला चालू केली. माझे ते मनुक्या सारखे निप्पल्स तो तोंडात घेऊन असे काही चोकत होता कि काही विचारू नका. चोकून चोकून त्याने त्यांना खूपच मोठे केले होते.

तो मग हळू हळू करत खाली सरकला. त्याने माझ्या पोटावरून त्याची जीभ फिरवत फिरवत माझ्या मांडीत नेली. माझ्या मांडीत लपून बसलेल्या योनीवर त्याने त्याची जीभ ठेवून तिला चाटायला चालू केले. तो सर सर करत त्याची जीभ माझ्या योनिवरून फिरवत होता आणि मला गरम करत होता. त्याला मी मधेच थांबून त्याला मी खाली घेतले.

त्याच्याकडे गांड करून मी त्याचा सोटा वरून चोकू लागले आणि त्याला पुन्हा एकदा माझी योनी मी चाटण्यास दिली. त्याचा सोटा कमालीचा मोठा झाला होता. चोकून चोकून मी त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत मोठा केला आणि तिकडे त्याने माझ्या योनीत त्याची जीभ घालून घालून ते भोक मोठे केले होते. मग मी उठले आणि त्याच्याकडे तोंड करून बसले. त्याच्या सोट्यावर मी माझी योनी हळूच ठेवली आणि मग माझी कंबर मी वर खाली करू लागले. सुरवातीस असलेला माझा वेग नंतर प्रचंड वाढला.

तो पण त्याची कंबर उचलून माझी योनी मारू लागला. खूप वेळ त्याने मला ठोक ठोक ठोकले आणि मग मला त्याने बाजूला केले. मी लगेच त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागले. थोड्याच वेळात त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि मी त्याचे ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे तेव्हापासून तो मला घराच्या घरी रोजच ठोकू लागला होता.

त्याची चोरी मी काही सांगितले नाहीच आणि त्या बदल्यात मला जे पाहिजे होते ते त्याच्याकडून मिळत होतेच आणि त्याने पण मग त्याच्या गर्लफ्रेंड चा नाद सोडला आणि तो मलाच ठोकू लागला आणि ते पण अगदी फुकटात. आपण ते चालू आहेच.

You cannot copy content of this page