ब्युटिशियनने केला माझ्या सेक्सी योनीचा गेम – Marathi Hot Yoniich Game Katha

Marathi Hot Yoniich Game Katha मी आधी पासूनच खूप नीट राहत होते. मला नटण्याची मुरडण्याची पहिल्या पासूनच खूप आवड होती आणि आजपण ती आहेच. त्यात काही कमी झाली नाही. उलट ती वाढलीच आहे.

मी आधी काही अशी नीट राहायचे नाही. पण मी दिसायला खूप देखणी होते. त्यामुळे बरेच जण मला सांगत असत कि मी नीट राहिले पाहिजे असे. कारण मी जशी दिसायला चांगली होते तशीच चांगली माझी फिगर पण होती ३६-२४-३६ अशी फिगर आज पण माझी आहे. आज मी चाळीस वर्षाची आहे तरीहि. मग विचार करा जेव्हा मी वयात आले होते तेव्हा माझी फिगर कशी असेल ते.

पण फक्त फिगरच माझी चांगली होती असे काही नाही. माझी छाती कमालीची भरदार होती. तिच्याकडे बघून सगळे गाव मूठ मारत होते. मी चालत असताना जसे माझे उरोज वर खाली होत असत तशीच वर खाली माझी गांड पण हालत असे. माझ्या गोल गरगरीत गांडीला बघून त्यात सोटा घालून निवांत मला ठोकत पडावे असे कोणालाही वाटणे साहजिकच होते. पण हे सगळे असून काय उपयोग जर तुम्ही नीट राहत नसाल तर.

म्हणूनच मग खूप जणींनी सांगितल्यावर शेवटी पार्लर ला जायचे ठरवलेच. आणि त्याचा परिणाम मला स्पष्टपणे दिसत होते. मी आधी कधीच इतकी देखणी दिसत नव्हते तितकी आता दिसत होते. आणि त्यामुळे माझे मला पण खूपच चांगले वाटत हतोय. मी एकाच पार्लर ला जात होते आणि तिथे काही चांगल्या फार अश्या सुविधा नव्हत्या.

तिथे एक मुलगी होती जी माझे सगळे करत असे ती मला एकदा म्हणाली “मॅडम आमच्या घरा जवळ एक नवीन पार्लर चालू झाले आहे. नवीनच आहे ते. पण चांगले आहे. तुम्ही तिथे का बघत नाही एकदा सर्व्हिस घेऊन?”

त्यावर मी तिथे जायचे ठरवले आणि तिथे गेले पण. ते पार्लर एक बाई चालवत होती जिचे वय साधारण तीस पस्तीस असेल. पण ती दिसायला कमालीची मादक होती. तिला बघून माझ्या मनात चलबिचल चालू झाली. खरे तर असे कधीच आधी झाले नव्हते. कारण मी मुलींना बघून कधी उद्युक्त झाले असल्याचे माझ्या तरी लक्षात नाहीये.

पण याचा अर्थ असा पण नव्हता कि मी मुलांसमवते झोपत होते. मला तर एक पण बॉयफ्रेंड नव्हता. त्यामुळे मी जेव्हा तिला बघितले आणि जेव्हा मला माझ्या भावना थोड्या जागृत झाल्या सारखे वाटले तेव्हा मला सुरवातीस खूपच वेगळे वाटले. पण मग मी तो विचार बाजूला टाकला आणि तिच्यशी बोलू लागले. तिचे नाव सिमरन होते.

ती माझ्याशी बोलत होती खरी पण माझे सगळे लक्ष हे तिच्या शरीराकडे होते. तिची फिगर खूपच सेक्सी होती. तिच्या फिगर ला साजेसे असेच तिचे उरोज होते. खूप छोटे पण नाहीत आणि खूप मोठे पण नाहीत. त्यामुळे त्यांना बघून मला खूपच आकर्षण वाटले त्यांच्याबद्दल. तिची कंबर सिंहकटीच होती जणू. तिच्या गांडीच्या घेराला बघून माझी गांड काहीच नाही त्यापुढे हे समजून चुकले होते.

तिला मी माहिती दिली सगळी आणि ती मला सर्व्हिस देण्यास तयार देखील झाली. तिच्याकडे मग मी आठवड्याला काही ना काही तरी कारण काढून जाऊ लागले होते. त्यामुळे तिला माझ्या कडून जसा चांगला धंदा मिळत होता तसेच मला पण तिच्या समवेत अधिकाधिक वेळ घालवण्यास मिळत होता आणि त्यामुळे आमच्या दोघींसाठी ती एक वीन वीन अशी परिस्थिती होती.

दिवस जातील तसे आम्ही खूपच जवळ आलो होतो. एकदा मी तिला म्हणाले “सिमरन मी काल माझ्या योनीच्या इथले केस काढत असताना मला खुपच त्रास झाला ग. माझे लक्ष नव्हते आणि त्यामुळे अचानक ते केस काढल्याने मला खूप त्रास झाला”

त्यावर ती मला म्हणाली “मग काढले कि नाही शेवटी?”

“नाही ना. तसेच ठेवले मी ते.” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “मी काढते ते आज.काही काळजी करू नको. तुला अजिबात त्रास होणार नाही” असे म्हणून ती घेऊन मला आतील रूम मध्ये गेली. तिने मला खाली झोपवले आणि ती माझ्या अंगावर दोन्ही कडे पाय टाकून बसली. तिने मग माझी जीन्स हळू हळू करत काढण्यास सुरवात केली. बघता बघता तिने माझी पॅन्ट काढली आणि मी निकर वर आले.

माझ्या त्या निळ्या रंगाच्या निकर मधून माझ्या त्या दिसणाऱ्या गोऱ्यापान मांड्या बघून तिच्या डोळ्यात झालेले बदल मी लागेचच टिपले. तिने माझ्या मांडीवरून एक अलगद असा हात फिरवला ज्याची खरे तर गरज नव्हती. पण कदाचित तिला पण स्वतःला रोखणे अवघड झाले असावे असे मला वाटले आणि म्हणून मी तिला काहीच बोलले नाही.

तिने मग माझी निकर काढायला चालू केली आणि बघता बघता माझी निकर काढून तिने बाजूला ठेवताच माझी ती फुगीर योनी तिला दिसली. माझ्या योनीवर केस फार काही तसे वाढले नव्हते. माझी ती मोठी आणि फुगीर योनी बघून ती पागल झाली. तिने माझे दोन्ही पाय बाजूला केले आणि माझ्या योनीला मोकळे केले.

तिने तिच्याकडे असेलेले एक क्रीम माझ्या योनीवर लावायला चालू केले आणि ते करत असताना तिचा हात माझ्या योनीला लागत होता. त्यामुळे माझी हालत बेकार होत होती. मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. तिच्या हाताची ती नाजूकी बोटे माझ्या योनिवरून फिरत होती आणि ती क्रीम लावायच्या बहाण्याने त्याला स्पर्श करत होती.

थोडा वेळ झाला आणि ती मला म्हणाली “बघ झाली कशी योनी तुझी तयार” असे म्हणून तिने मला माझी योनी बघायला सांगितले. मी त्यात निरखून बघू लागले आणि तिला म्हणाले “अंग इथे आहे ना बारीक लव” असे म्हणून मी तिचा हात माझ्या हातात घेतला आणि माझ्या योनिवरून फिरवत फिरवत त्याच्या भोकाच्या इथे नेले आणि ठेवले.

माझ्या त्या तुळतुळीत योनिवरून तिचा हात फिरताच माझी योनी अजून जास्त फुगीर झाली. तिने ते बघितलते आणि ती मला म्हणाली “अग ते होय ते काढण्यासाठी एक वेगळा दोरा लागतो. तो आहे का बघते माझ्याकडे ठाम.कारण ते खूपच बारीक केस आहेत. दिसत पण नाहीत आणि ते कसे पण काढून चालणार नाहीत. खूप नाजूक पद्धतिने ते काढावे लागतील”

असे म्हणून ती तो दोरा बघायला गेली. मी तोवर नग्न च पडून होते. ती आली आणि मला म्हणाली “तो दोरा काही मिळत नाहीये”

“आता तेव्हढ्यासाठी कुठे परत येऊ मी? आजच काय तरी कर” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “ठीक आहे.”

असे म्हणून तिने माझे पाय पुन्हा एकदा फाकवले आणि ती माझ्या मांड्यांकडे गेली. तिने माझ्या योनिवरून हात फिरवण्यास सुरवात केली आणि मला म्हणाली “आधी हिला थोडे रब करून मऊ मऊ केले पाहिजे.” असे म्हणून ती माझी योनी तिच्या हाताने चोळू लागली. तिचा आहात कमालीचा मऊ होता. तिच्या त्या नाजूक हाताने जसे जसे ती माझी योनी चोळू लागली तसे माझ्या छातीचे निप्पल्स पण खूपच मोठे होऊ लागले.

ती मला म्हणाली “तुझी योनी किती छान आहे ग.” असे म्हणून तिने तिचा स्पीड थोडा वाढवला. ती मला म्हणाली “ते केस दिसत पण नाहीत. पण खूप नाजूक असतात ते. त्यामुळे मी त्यांना हलवून हलवून काढणार आहे” असे म्हणून ती खाली सरकून सरळ तिच्या पोटावर झोपलीच.

ती खाली झोपली आणि तिने माझे दोन्ही पाय जास्तच फाकवले. माझे पाय जास्त फाकवताच माझी योनी मोकळी झाली आणि ती म्हणाली “आता मला थोडे नीट दिसत आहे” असे म्हणून तिने तिची जीभ माझ्या योनीवर ठेवली आणि ते केस काढण्याच्या बहाण्याने तीला माझ्या योनिवरून फिरवू लागली. तिची जीभ माझ्या योनिवरून फिरू लागताच मी तिचे तोंड माझ्या हातात पकडले आणि तिला जोरात करण्यास सांगितले.

ती पण एव्हाना बेभान झाली होती. तिने माझ्या योनीत तिची जीभ कोंबली आणि तिचे तोंड आत बाहेर करत त्याचे भोक मोठे करत होती. चाटून चाटून तिने माझे भोक खूपच मोठे केले होते आणि मग ती बाजूला झाली. तिने तिची पॅन्ट काढली आणि ती माझ्यावर येऊन बसली. तिने तिची योनी माझ्या योनीवर अशी काही ठेवली तिची योनी माझ्या योनीवर  घासू लागली.

ती तिची कंबर मागे पुढे आणि वर खाली करत होती आणि त्यामुळे आमच्या योन्या एकमेकांवर घासल्या जात होत्या. खूप वेळ तिने तिची योनी माझ्या योनीवर रगडली आणि मग आमच्या दोघींच्या योनीतुन वीर्य बाहेर आले. आम्ही दोघीनी पण ते वीर्य पिले आणि आम्ही दोघी शांत झालो. अशा प्रकारे ब्युटिशियनने माझ्या सेक्सी योनीचा गेम केला.  त्या नंतर मी रोजच तिच्या बरोबर असा संभोग करू लागले.

त्या दिवशी तिच्यामुळे मला समजले कि मला मुले नाही मुली आवडतात आणि तिला पण तसेच होते. त्यामुळे तर आमची जोडी चांगलीच जुळली होती आणि आजपण आम्ही तितक्याच मजेत संभोग करतो.

You cannot copy content of this page