Mummy la jhavlo laganchya hall vr – 3

Mitrano jas me tumhla magchya bhagat sangital mazi mummy diksha disayla sadhi bholi vataychi, pan ithe gharche kon navte, ekach kholit ti ani me, me ticha ang changlach ragadala hota, tichya jhanga, bocha changlach cholun cholun tila oli keli hoti, tila bullyachi jhalak pan dakhvali hoti.

Mla vatal hota ti khup sanskari aahe. Ti kadhich as kai karnar nai, ata 2 divasat aamchyat kai jhala te yoga yog asava, pan jas jas vel jat hota tas tas ticha hawasi chehra samor yet hota, ti spasth bolat navti pan isharyat khelat hoti mazya soabat, mitrano manus kiti pan yeda asu dya pan aslya babit tyach dok barobar chalta, sadhi bai vakun galli jari dakhvli tri toh green singnal samjun tevdyashya goshti vrun pan tila patavto ani jhavto.

Ani mla ya nanter kalal hota, bai chi pucchi hi khup khol aahe, khup mothi ghostha aahe, tich eka bullyane kadhich man bharnar nai, ani ha fact aahe, pucchi la jevah kand sutato tevha ti nate gote bagat nai, tila faith bullyach pani aat gheun kand jirvayshi matlab asto. Mazya soabt pan hech jhala, mummy upashi hoti kadachit khup divsachi, maze chale tila garam karun gele, ani mich samorun laaj sodun jr tichya mage lagtoy tr ti kashla palel, eka band kholit kai hotay konoa mahiti doghan shivay.

Haldi la nactana me tila jaam ghetli hoti, me bindast pubilc madhye tila dabat hoto, chance marat hoto, slefi ghetana pan maza hath tichya kambre varun bochya var gela hota, tichya tondavar sadhi mashi pan nai hunkli hoti, me jhavadya dolyane, bindast n ghabarta tichi tarif karat hoto, kautuk manje flirt karat hoto. Jas

“Sadit ek number distes. navri chya aai peksha sagle tulach bagtyat, tu ata jari basli mandpat tr pora padun mhataree tutun padtil as”.

Tila te ekun laych lajayla hot hota, ti la kalal hota mazya manat kai aahe, ti pan mazya najrela najar bhidvat najren mla green signal det hoti.

Halad jhalyaver jevha aamhi vr alo. Dogh thaklo hoto, kantalo hoto, tine sadi sodli ani blouse kadhla, mla bra dakhavat light band keli tine.

Mla pahile vatal bra ani peticoat var jhopnae asel, manun me tichya jhopaychi vaat bagat hoto, thodya velane me himmat karun tichya javal gelo ani asch hath takla angavar natak karat.

Mla janaval tine peticoat ball chya var bandhla hota, tyachya aat ti nagdli hoti, me khup hadarlo hoto, pan manat laddu phutat hote, angat san san shahare uthle hote, pan tri mla ticha nad sodvat navta.

Me maza hath pahile var nela ani tichya ball la haluch pakdun cholu lagolo, ticha manuka tathvla me, ani khali valalo, me ticha peticoat var khechu laglo, paar bembi paryant vr kela hota, tri ti jhopliye, ha evdha simple green signal jo samju shakat nai tyala kharch jhavaycha kahi adhikar nai.

Me bembit bot ghalun malish karat khali jau laglo, tichya khadbadit shved spot vr hath thevla, me khup excite jhalo hoto. 2 botanchi pose banvat tyala khali sarkavat me ticha dana cholat jhanghet hath ghusvla.

Yach same time la jasa maza hath aat ghusla tas tine tiche pay fakavle, mla jaga karun dili, me botani dana cholat tichya pucchi chi malish karu laglo. Ti chya painjana cha halka awaaj yeu lagla, ti pay bedshit vr ghasat hoti. Tila sex chadhat hota, tine purn sex chadhe paryant vaat bagitli, oli hoi paryaant ti shant padli hoti.

Me parat vr jaun tichya peticoat cha nada shodhat hoto, toh barobar galli madhye hote, donhi ball chya madho madh, mla andharat kalal nai, me mothi less khechli jyamule ajun ek gath basli. Jhatta mala sutat naiye, me gathi shi khelat bhslo hoto.

Tevha tine tichi khari entry marli, mla jaam aavdla tich he vagan, tine ekdum sumdit donhi hath javal kela, maze hath baju la karat ti gath kholu lagli, tine gath sodli ani uthun basli. Tine angatun varun peticoat kadla ani ushi pashi thevla ani mudaamun mazya javal sarakli ani ek pay mazya angavar takat fakun padli chup chap.

Ata ya point la jar me back out kela asta tr mazya sarkha chutya konich nasta, me himmat dakhavat, nirlaaja pane tichya garam angavar hath thevla, ticha ball kuskaru laglo, manukya la botani pakdun chimta kadhla,

Mummy :- ssshh aahah haaallllluuuuu na….

Ticha awaaj evdha dabla hota, ani evdha sexy jhala hota kai sangu, tichya awaajane mla jhatkyat uthavla. Me ekdum joshane ticha angavarcha pay sarkavat tichya javal kushit ghuslo ani tichya ball la tondat bharla.

Jas me tichya javal gelo, tine hath mazya dokya khali ghalat mla javal ghetla, me ticha manuka tondat bharla ani chokhu laglo lahan bala sarkh.

Mummy :- aaig aaah ssshh ssshhhsssss ssshhfffhhhhhh….

Me tichya potavar hath thevla hota toh kambre var nela, kambar pakdali ani tila khechla javal, tas mazya tondun ticha ball nisatla.

Aamhi doghe eka kushi vr alo, tine swata hatane varcha ball pakdla ani mazya tondat dila, me toh chokhu laglo adhasya wani.

Ti talmalayla lagli, tine mazya tshrit madhye hath ghatla, pathi vrun hath phirvat tine tshirt vr kela maza, me pan pudhun vr karu laglo, tine maza shirt mane paryant alnla hota, me uthun shirt kadhla, ani tila jhapatlo.

Aamhi dogh ekmeancha angla sparsh karat hoto, me tichya mane la kiss karat hoto chatat hoto.

Mummy :- ssshhh aaahhh ssshhh aauhhffff ssshh hmmmm mmm.

Me parat khali yeun ticha ball tondat bharla, pathi vrun hath phirvat maza hath mummy chya bochyavar gela, ya veli me bot bhokat ghatla, maz pudha halka sa bhag tichya gandit ghusla hota, ti mala aaj kai bolat navti, pan me ajun aat ghusvat astana tine maza hath pakdun baher kela. Me tichya bochya la pakdla ani jor jorat manuka chokhu laglo.

This content appeared first on new sex story .com

Mummy :- sssh aaha ooohhhffffhh hmmmm…

Tine mazya kambre varun hath phirvyala chalu kela, tine mazya chaddit hath ghatla magun, maza bocha dabu lagli. Tine hath pudhe phirvat maza bulla pakdla chaddit.
Maza bulla tathla hota, tine hatat ghatta pakdla tyala.

Mummmy :- ( sexy madak awaajat ). Konla sangnar nai na, aaplya doghan madhyech rahil he.

Me :- hoooo mmmmmm.

Mummy :- ( sexy awaajat ) kaadh na chaddi mag.

Me chaddi kadhli ani purn nagda jhalo, tine ticha pay mazya angavar takala, mla odhla, bulla pucchi la lavu lagli ti pudhe mage hot.

Mazya tondatun ball baher nighala manun me tichya ball chya khali var chatu laglo, ghama mule turat lagat hota pan mla aavdli chav. Me tich ang chatyla chalu kel.

Tila saral keli ani thoda sa uthun tichi man, galli, bable chatu laglo. Tine hath var kele nashet ani aapo ap mazya dokya ne mla bagal kade nel.

Tich bagal clean shave hoti. Tichya baglyala naak lavla tevha ghamacha vaas sutla hota masta, me jib kadhun chatu laglo, ti ajun ch bedhundh jhali.

Mummy :- aaaig sssh aaahhh baaprreee aaahh ssshhh aauuhhh aaahhh uuuffhhhh..

Me ali pali ne tichya doni bagal chatun olya kelya, tasch tichya pota paryat jib phirvat tichi bambi chavat hoto haluch. Bembi chavli ki ti uchkaychi.

Mummy :- aauch aah.

Mla tevha evdha mahit navta, pan ti duniyachi pohchleli hoti, me var yet astna tine maz dok pakdla ani khali karu lagli, mla samjat navta.

Mummy :- ek kama kar payat ye mazya.

Tine pay fakvale ani mla adjust kela, mazya ani tichyat anter hot, ti khali khali sarkat tine swatch pucchi mazya tondavar chitkavli.
Tevha pahilyanda chikacha vaas, pucchi chi chav chakhli me aayushat.

Mummy :- magashi bagle kas chatle tas he pan chatnaaa raajjaa pls lay majja yeil, aavdal tula.

Tichya pucchi chi baatch vegli hoti, smeel ne sangu shakat nai. Tumhi vachat asal tr chaddit hath ghala ani ghotyachya pan khali jaa, gandi chya thoda varti tya bhagala hath ghasa ani var aanun vaas ghya, tasa ghav ghavat vaas hota, tyat mutaycha halka, ani chikacha mas mas halka.
Tine maze kes pakdun dok odhat pucchi vr lavla.

Mummy :- jib kadh ani vr kahli phirav na…

Me tasch kela, pahile mla kai chav lagli nai, ulta tondat kes jatat tasa feel ala, pan me chatat rahilo, chatat aslyamule thodyach velat mazi jib correct jagevar basli.

Tichya pucchi che hotha varun jib var khali karat hoto me, ti fakun gand halvat hoti, pucchitun tich precum ala hota, tyachi vegli chav halki halki jibela lagat hoti.

Mummy :- ssshh aahh aagga agagga aaia aah sshh uuffhhh aaahh. Ek kaam kar var var ye, haa tithe aaasssh tyala dana mantat, tyavar jib phriva na gol gol.

Me tichya danyala jivben khelvu laglo, ti yedich jhali, ti awaaj kadhu laglo radyachya awajat, tine dok pakdla ani pucchit dabat swata gand halvu lagli.

Mummy :- aaaig aaha jhal jhala nighala maz, aat jaa, khali jaa aat ghal na jib.

Me tasch karat pucchit jib ghatli, evdhi bilbitl pucchi hoto kai sangu, aat madhun oli jhar jhali hoti, veglich chav lagat hoti, jevdhya aat jib ghalu tevha majja yet hoti chatyla. Tichi halat kahrab keli hoti me.

Tine mla odhla vr ani jhatke det swata pay var uchlun kacha kacha bot ghalu lagli puccit, tichya bangdycha awaaj hou pagla chala chala. Ti kutat hoti, 2 min ne ti thand padli.

Me tasch nagda tichya ball sobat khelat hoto, tine ticha ola hath mazya bullya var Thevla ani tyala uthvu lagli.

Mummy :- ( sexy awajat ) kas vatal.

Me :- majja aali.

Mummy :- ( hasat ) mla pan, evdhya varshani pani kadhlas tu. He konla kalu deu nkos, aaplya doghan madhyech rahu de, ithe aahe tob paryany kahi kar me kai nai bolnar, mazi permission aahe tula. Ghari gelyavar sagla visraych.

Me :- manje.

Mummy :- he je apan ata kartoy te ghari honar nai, gharat nit rahaych, ha fakth ekdach chance detey me tula ikde.

Ti bulla jorat halvu lagli. Maza tathat navta, thoda thathla ki parat jhopat hota.

Mitrano story ajun baki aahe, kashi vattey comment karun kalva, next part sathi comment kara mla.

This story Mummy la jhavlo laganchya hall vr – 3 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page