ओळखीची निघाली मादक कॉलगर्ल –

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुनीता आहे. मी आज चाळीस वर्षाची आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्याच एका कॉलेज मधील मैत्रिणीला उपभोगू शकले आणि आज देखील मी तिला नियमितपणे उपभोगत आहे.

तर मुळात मी एक लेस्बियन आहे. होय मला मुले आवडत नाहीत अजिबात. मी केवळ मुलींमध्येच रस घेते.याची सुरवात झाली ते मी जेव्हा कॉलेज मध्ये होते तेव्हा पासून. मी स्वतः दिसायला खूप देखणी होते.माझे घरचे बॅग्राऊंड चांगले असल्याने माझे राहणीमान पण तसेच होते. मी खूप छान छान ड्रेस नेहमीच घालत असे. मला माझ्या फिगरवर खूपच जास्त प्रेम पण होते.

माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी होती. मला बघून मी मी म्हणणारे देखील वेडे होत असत माझ्यासाठी. मला ड्रेस चे फिटिंग हे नेहेमीच चांगले लागत असे. कारण मी जिम ला जाऊन जी माझी कमालीहि सेक्सी बॉडी कमावली होती ती जर मी दाखवू शकले नाही तर याचा उपभोग काय असे माझे मत होते. माझ्या छातीचे गोळे मुळात असे काही अफलातून होते कि त्यांना मी खुप वेळा तर मोकळेच सोडत असे.

म्हणजे जेव्हा बाकी मुली त्यांची छाती उठून दिसावी म्हणून खूप काही काही प्रयत्न करत असत आणि काही जणी तर एक नंबर आतील ब्रा घालून फिरत असत तेव्हा मी मात्र माझ्या छातीला ब्रा मध्ये कधी कधी न घालता देखील माझ्या उत्तान छातीचे प्रदर्शन अगदी आरामात करू शकत होते.म्हणजे तुम्हाला माझी छाती काय चीज होती याचा अंदाज आला असेलच.

मी अश्या खूप मुली बघितल्या आहेत कि ज्यांची कंबर खूप बारीक असे पण त्यांची गांड मात्र खूपच भरलेली आणि गोलाकार दिसत असे. मला माहित होते कि त्या सगळ्याच मुली त्यांच्या गांडीच्या आकाराला फुगवून दाखवण्यासाठी आत काही ना काही तर सपोर्ट लावत असत. त्यामुळे मुलांना मात्र काही समजत नसे पण मला माहित होते ना. थोडक्यात त्या वेडे करत होत्या.

पण त्याच वेळी मी फक्त जीन्स जरी घातली तरी माझी गांड अशी काही उठून दिसत असे कि काही विचारू नका. हे सगळे मात्र कोणी तरी उपभोगले पाहिजे होते. कारण ते काही फक्त असेच दाखविण्यासाठी कमावले नव्हते. पण माझी अडचण अशी होती कि मला मुले कधीच आवडत नसत. मी नेहमीच मुलींमध्ये रस घेतला होता. वर्गातील अश्या किती तरी मुली होत्या कि त्याना बघून मी माझ्या योनीत माझ्या हाताची बोटे घालून घालून माझी खाज भागवून घेत असे. म्हणजेच मी एक लेस्बियन होते

आमच्या कॉलेज चा एक कॅम्प जाणार होता आणि मी पण त्यातून जाणार होते. माझ्या बरोबर वर्गातील खूप मुली होत्या म्हणून मी पण लगेचच तयार झाले होते.आम्ही तिथे गेलो आणि तेव्हा आम्हाला असे सांगण्यात आले कि आम्ही तंबूत राहणार आहे आणि एका तंबूत दोन मुली असतील. मी आणि सोनाली दोघी एका तंबूत राहणार होतो.

सोनाली पण दिसायला खूप देखणी होती.तिला बघून आपण मी खूप वेळा मूठ मारली होती. तिची फिगर पण चांगली होतीच पण माझ्या इतकी काही चांगली नव्हती. ती मला आवडत असे  आणि तिला माझ्या फिगर चे कौतुक नेहमीच होते. ती माझ्या बरोबर असेल म्हणून मी मनोमन खुश आले होते. आम्ही तिथे गेलो आणि आमचे रुटीन चालू झाले. रोजच एकत्र असल्याने तिला मी अगदी जवळून बघू लागले होते. तिचे शरीर खूपच मादक होते. तिच्या प्रत्येक हालचाली अश्या काही सेक्सी होत्या कि त्या बघून माझ्या योनीचा आकरा खूपच मोठा होत असे.

ती पण माझ्याशी खूप जवळीक करून बोलत असे. कॉलेज मध्ये असताना असे काही बोलता येत नसे. पण तिथे मात्र आम्हाला वेळ च वेळ होता आणि त्यामुळे आम्ही खूप वेळ गप्पा मारत बसत असू. रात्री तर असे काही आमच्या गप्पा रंगत असत कि आमचे विषय आरून फिरून सेक्स वर येतच असत. त्यामुळे मी तिच्या जवळ जास्तच जात होते.

एकदा मी बाहेर काही तरी काम होते म्हणून गेले होते. ती एकटीच तंबूत होती.रात्रीची वेळ होती ती. मी माझे काम करून तिथे गेले आणि आत अचानक जाताच मला जे समोर दिसले ते बघून मी अवाकच झाले. कारण तिच्या हातात माझी ब्रा आणि निकर होती आणि ती त्याना तिच्या हातात घेऊन काही तरी करत होती. मी ती काय करत आहे ते लपून तिथे बघू लागले.

तिने आधी तर ती ब्रा आणि निकर तिच्या तोंडाजवळ धरली आणि ती तिचा वास घेऊ लागली. तिच्या वासाने ते खूपच गरम होत असल्याचे मला समजत होते.तिच्या चेहऱ्यावरील बदलणारे ते भाव मला सगळे सांगून जात होते. तिने त्यांचा वास घेत घेत तिचा हात तिने तिच्या निकर मध्ये घातला आणि ती तिची योनी तिच्या हाताने चोळू लागली.

खूप वेळ तिने तिची योनी चोळली आणि मग तिने तिचे कपडे हळू हळू करत काढायला चालू केले. बघता बघता तिने तिचे सगळे कपडे काढले आणि ती पूर्णपणे नग्न झाली. तिला पूर्ण नग्न बघून इकडे मी पुरी वेडी झालेली होते. माझ्या भरदार छातीचे निप्पल्स खूपच पुढे येत असल्याचे माझ्या लक्षात तर येत होतेच पण माझी योनी पण हळू हळू फुगीर होत होती. मी पण माझा हात माझ्या पॅन्ट मध्ये घालून माझी योनी चोळू लागले.

तिने मग माझी ब्रा नि निकर घातली आणि ती स्वतःच स्वतःचे शरीर तिच्या हाताने दाबून घेऊ लागली. ते बघून आता मात्र मला स्वःताला थांबवणे कठीण होते. मी झटकन पुढे झाले. मला अचानक आलेले बघून ती थोडी बावरली. पण तिच्या भावना इतक्या तीव्र झाल्या होत्या कि तीला त्याचे काही वाटत नव्हते. तिला मी विचारले “हे काय आहे?”

“काही नाही. मला तू आवडतेस. म्हणून तुला मी असे माझ्या पद्धतीने उपभोगत आहे. मला तुझ्या शरीराचा प्रत्येक इंच आणि इंच उपभोगायचा आहे. मला तुझ्यात समरस होऊन जायचे आहे.”

असे म्हणून ती माझ्या जवळ आली आणि तिने तिचा हात सरळ माझ्या योनीवर ठेवला. तिचा हात माझ्या योनीवर येताच मी पण लगेच गरम झाले. मला पण ती पाहिजे होतीच आणि जेव्हा ती स्वतःहून पुढाकार घेत असेल तर मी तिला नाकारायचा काही प्रश्नच नव्हता  आणि म्हणून मी पण तिला काही अजिबात विरोध केला नाही.

तिला मी अजून माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड देऊन तिचे जोरजोरात चुंबन घेण्यास सुरवात केली. तिचे ते कमालीचे नाजूक ओठ माझ्या तोंडात येताच मी त्यांच्यावर तुटून पडले. चोकून चोकू मी तिचे ओठ खूपच लाल केले होते. एव्हाना ती पण माझ्या बॉडी च्या स्पर्शाने कमालीची गरम झाली होती. तिला पण काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

तिचे मी कपडे काढले आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिला मी तिथे असलेल्या बेड वर झोपवले आणि तिच्यावर तुटून पडले.तिची ती छोटी पण कमालीची गोलाकार छाती मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागले. तिच्या निपल्स ना मी माझ्या जिभेने एकसारखे खाली वर करत चोकून काढू लागताच ते निप्पल्स इतके कडक आणि पुढे आले कि ते बघून ते मनुके आहेत कि काय असे वाटू लागले होते मला.

मी मग खाली झोपले आणि तिला वरून येण्यास लावले. तिने माझ्या तोंडाकडे तिची गांड केली आणि ती माझी योनी वरून चाटू लागली. तिची जीभ जशी जशी माझ्या योनिवरून फिरत होती तसे माझ्या योनीचा आकार पण मोठा होत होताच पण ती खूपच ओली झाली होती.

इकडे मी पण तिच्या गांडीला चाटू लागले होते. तिचे ते भुऱ्या रंगाचे भोक चाटत चाटत मी तिच्या योनीचे पदर पण मी असे काहि चाटून काढले कि तिची योनी पण ओलीचिंब झाली. मी मग बाजूला झाले आणि तिला खाली बसवले. तिच्या योनीवर मी माझी योनी नेवून ठेवली आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागले.

योनिवर योनी घासत असल्याने त्याच्यांत होणाऱ्या घर्षणाने आम्ही दोघी पण खूप बेभान झालो होतो. खूप वेळ आम्ही आमची योनी अशी रगडत होतो. मध्ये मध्ये मी तिचे चुंबन पण घेत होतेच. ती जसे माझ्या छातीला दाबत होती तसे मी पण तिच्या छातीला जमेल तसे दाबून काढत होते. आमची कंबर मात्र न थांबता एकसारखी मागे पुढे होत होतीच.

आम्ही दोघी पण खूप घामेघूम झालो होतो आणि मग शेवटी आमच्या योनीतुन वीर्य बाहेर आले. ते सगळे वीर्य आम्ही पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघी पण शांत झालो. तेव्हापासून आम्ही नियमितपणे हि मजा घेऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page