रूम मधील गे मुलांची सेक्सी मजा

मी तेव्हा कॉलेज मध्ये होतो. मी पहिल्या पासूनच मुलांच्यात राहिलो असल्याने मला त्यातच जास्त मजा येत असे. मी कॉलेजे ला होतो ते कॉलेज माझ्या गावी नव्हते. म्हणून मी हॉस्टेल वर राहत होतो. हॉस्टेल ला राहण्याची मजा काही औरच असते. खूप सारे मित्र असतात तिथे आणि तुम्ही तुम्हाला पाहिजे ते सगळे काही तिथे करू शकता. कशाचेच बंधन तुम्हला नसते आणि म्हणूनच तर हॉस्टेल लाईफ एकदा तरी एन्जॉय करावी असे म्हणतात ते त्यासाठी.

मी राहत होतो तिथे पण खूप मुले होती. आमच्या सगळ्यांच्यात एक गोष्ट सामायिक होती. ती म्हणजे आम्हा कोणालाच गर्लफ्रेंड नव्हती. त्यामुळे आम्ही सगळेच उपाशी वाघ होतो. आमच्या कॉलेज मध्ये मुली नव्हत्या असे काही नाहीच. एक से एक मुली होत्या. काही जणी तर अश्या होत्या कि त्यांना बघून म्हाताऱ्याचा पण सोटा उभा होईल.

रोज नवीन नवीन ड्रेस घालून मुली येत असत. कधी जीन्स तर कधी चुडीदार तर कधी स्कर्ट. त्यात सगळ्यातच त्या अश्या काही देखण्या आणि मादक दिसत असत कि त्यांना बघून आम्ही आपले उपाशी सोटे घेऊन त्यांच्या मागे मागे फार असू. पण आमच्यात कोणाकडेच त्यांना पटवायचे डेरिंग नव्हते आणि त्यामुळे तर आम्ही सगळे उपाशी होतो. पण हे किती दिवस चालणार होते ते आम्हाला पण माहीत नव्हते.

मला एक गोष्ट माहित होती कि माणूस फार काळ काही संभोग शिवाय राहू शकत नाही. बाकी काही पण असुदे पण संभोग नसेल तर मात्र त्याचे जिने खूपच अवघड होऊन बसते. त्यामुळे आमच्या सर्वांची कंडिशन खूपच अवघड होऊन बसली होती. काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते आम्हाला. रोज रात्री आम्ही मूठ मारत होतो आणि आमची खाज भागवून घेत होतो.

मी तर जेव्हा अंघोळीसाठी बाथरूम मध्ये जात असे तेव्हा मला प्रत्येक बाथरूम मधून आह आह असा आवाज येत असे. तो आवाज अर्थातच मूठ मारण्याचा येत असे आणि जेव्हा आत डोकावून बघितले जात असे तेव्हा तिथे फक्त आणि फक्त वीर्याचा सडा पडलेला दिसे. भिंती असतील कि खालची फारशी सगळीकडेच कसे वीर्यच वीर्य आणि त्याचे डाग दिसत असत. ते बघून किती बेकार अवस्था असेल आमची हे लक्षात येत असे.

त्या दिवशी आम्ही पार्टी करायचे ठरवले होते. आमच्या रूम मधील सगळे आणि दुसऱ्या रूम मधील काही जण असे जवळपास आठ ते दहा जण एकत्र पार्टी करणार होतो. त्यासाठी आम्ही हळूच दारू आणून ठेवली होती. हॉस्टेल वर हे सगळे चालत नाही पण तरीही आम्ही ते प्लॅन केले होते. रात्री सगळे जेव्हा झोपले तेव्हा आमच्या पार्टीला सुरवात झाली.

बारीक म्युजिक लावून आम्ही दारू पिऊ लागलो. पेग वर पेग जसे आमचे होऊ लागले तसे आम्ही एक एक जण रंगात येऊ लागलो. सगळेच कसे उपाशी वाघ होते. त्यात आम्ही डान्स चालू केला आणि त्याच वेळी काहींनी त्यांच्या मोबाईल वर अश्लील क्लिप्स पण चालू केल्या. जेव्हा क्लिप्स चालू केल्या गेल्या तेव्हा मात्र पार्टीचा रंग च बदलून गेला.

एक एक जण असा काही गरम होऊ लागला होता कि मग त्यांनी त्यांचे शर्ट काढून टाकले आणि ते तसेच उघडे बसले. सगळ्यांचे सोटे बघण्या सारखे मोठे झाले होते आणि ते भलमेमोठे सोटे जर हलवले गेले नाहीत तर त्यातून वीर्याचा फवारा कधी पण बाहेर पडू शकणार होता असे ते तुंबलेले होते. सगळे ते क्लिप्स बघता असतांना एकाने त्याच्या शॉर्ट मध्ये हात घातला आणि तो त्याचा सोटा चोळू लागला.

ते बघून मी पण लगेच माझ्या शॉर्ट मध्ये हात घातला आणि माझा सोटा चोळू लागलो. हळू हळू करत सगळेच त्यांचे सोटे तसे चोळू लागले. सगळेच दारू मध्ये लोड होते. त्यामुळे नेमके काय चालू आहे तेच कोणाला काही समजत नव्हते.मी मग माझ्या सोट्याला माझ्या शॉर्ट मधून बाहेर काढला आणि मी बाकी मुलांकडे बघून तो हलवू लागलो.

तो प्रकार थोडा नवीन होता पण त्यात पण मला आनंद मिळू लागला होता. ते बघून मग एक एक करत बाकीच्यांनी पण त्यांचे सोटे बाहेर काढले आणि ते एकमेकांकडे बघून हलवू लागले. सगळेच सोटे कसे मोठे आणि मस्त होते. ते बघून पण आम्हाला खूप भावना जागृत होत असल्यांचे जाणवत होते आणि त्यामुळे आम्ही त्याचा आंनद जास्तच घेऊ लागलो होतो.

माझ्या शेजारी होता त्याने मग धाडस केले आणि त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि तो त्याला हलवू लागला. त्याच्या हाताचा स्पर्श होताच माझा सोटा बघता बघता खूपच मोठा झाला आणि मला त्याचा स्पर्श कमालीचा सुखावून गेला. तो माझा सोटा जसा हलवू लागला तसे मग बाकीचे पण पुढे आले.

एकाने मला त्याच्या जवळ ओढले आणि तो माझे चुंबन घेऊ लागला. मी त्या सगळ्यांची गर्लफ्रेंड झालो होतो आणि ते मला आता कुसकरून टाकणार होते. माझे चुंबनावर चुंब घेत घेत तो मला वेडे करत होता. माझा सोटा इकडे त्याने हलवून हलवून खूपच मोठा केला होता. मग तो खाली बसला. त्याने माझा सोटा त्याच्या चेहऱ्यावरून फिरवायला चालू केला.

माझा तो फुल्ल कडक झालेला एखाद्या रॉड सारखा सोटा तो बेभान होऊन त्याच्या चेहऱ्यावरून वर खाली आणि खाली वर करत फिरवत होता. मग त्याने तो भलामोठा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला. त्याने तर अगदीच आरामात माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला होता. ते बघून क्षणभर मला असे वाटले कि हा काय सराईत आहे कि काय.

तो वेड्या सारखा माझा सोटा चोकत होता आणी चोकून चोरून त्याने त्याला पूर्ण ओलाचिंब केले होते. माझ्या मागे तोवर दुसरा एक जण येऊन बसला होता आणि त्याने माझ्या गान्डीशी खेळायला चालू केले होते. त्याने माझ्या गांडीत त्याचे तोंड घातले आणि तो त्याचा वास घेऊ लागला.त्याच्या वासाने पण तो वेडा होऊन गेला आणि त्याने माझ्या गांडीचे काप त्याच्या हाताने बाजूला केले.

त्या बरोबर माझे गांडीचे भोक ओपन झाले आणि त्याने त्याची जीभ त्या भोकावर ठेवली. हळू हळू करत तो त्याची जीभ जस जशी फिरवू लागला तसे तसे ते भोक ओले होऊ लागले. त्या भुऱ्या रंगाच्या भोकाला त्याने चाटूनच काढले नाही तर त्यात त्याची जीभ आत घालून त्याला मोठे केले. त्याची जीभ आत पूर्ण गेली होती.

त्याने मग त्याची दोन बोटे त्या भोकात घालून त्यांना आत बाहेर करायला चालू केले होते. बघता बघता ते भोक खूपच मोठे झाले होते.इकडे मी पण काही गप बसलो नव्हतो. मी जमेल त्याचा सोटा माझ्या हातात घेत होतो आणि हलवत होतो. खूप सोटे मी हलवून हलवून खूप मोठे केले होते. काहींनी तर माझ्या शेजारी स्टूल आणले व ते त्यावर चढून उभे राहिले.

त्यानि त्यांचे सोटे माझ्या तोंडात दिले आणि त्यांना मी चोकून देखील काढले. माझ्या तोंडात जेव्हा सोटा गेला तेव्हा मला स्वर्गप्राप्तीचा आनंद झाला.मी खुशीने बेभान झालो होतो आणि मी अधिकाधीक तो सोटा माझ्या तोंडात आत कसा जाऊ शकेल ते बघत होतो.

खूप वेळाने ते खालचे दोघे बाजूला झाले. त्यांनी मला पुढे झुकवले आणि माझी गांड ओपन केली. माझ्या गांडीवर त्यातील एकाने त्याचा सोटा ठेवला आणि तो हळू हळू करत माझ्या गांडीत घालू लागला. बघता बघता त्याचा सोटा पूर्ण आत गेला आणि मग त्याने माझ्यावर उडायला चालू केले. काच काच काच काच करत तो त्याची कम्बर हलवत होता आणि माझी गांड मारत होता.

तिकडे मी पण माझ्या तोंडात कोणाचा ना कोणाचा तरी सोटा घेऊन चोकत होतोच आणि त्यामुळे मला जसे जोरात हिसडे बसत होते तसे माझा सोटा चोकायचा वेग वाढत होता. खूप वेळ त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग तो बाजूला झाला.

तो गेला आणि दुसरा आला. त्याने मला खाली गुडघ्यावर बसवले आणि त्याने माझी गांड मारायला चालू केली. त्याचा आत्मा शांत होऊ पर्यंत तो मला लाग लाग लागला  व बाजुला  झाला. पुढचा आला त्याने मला पाठीवर झोपवले आणि माझे दोन्ही पाय जसे आपण मुलींना ठोकताना आपल्या खांद्यावर घेतो तसे घेतले आणि त्याने मग मला ठोक ठोक ठोकून काढला.

असे त्या रात्री किती जणांनी मला ठोकून काढले हे माझे मला पण आठवत नाही. जेव्हा सगळ्याचा राउंड झाला तेव्हा ते सगळे माझ्या पुढे येऊन गोल करून उभे राहिले. मी खाली बसलो होतो. त्यांनी त्यांचे सोटे हलवायला चालू करताच वीर्याचे फवारे बाहेर आले. मी ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही सगळे शांत झालो. तेव्हापासून आम्ही रोजच हि मजा घेऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page