पिक्चरच्या सेटवरच चोदली सेक्सी हिरोईन

मी कोलेज ला असल्यापासूनच मला फोटोग्राफी चा छंद लागला होता. पुढे मग मला व्हिडीओ शूटिंग मध्ये रस जास्त येऊ लागला आणि म्हणून मी कॉलेज मध्ये असतानाच त्यात जास्त रस घेत त्याचा अभ्यास चालू केला. मला त्यात असलेली विशेष गती बघून माझ्या ओळखीच्या एकानी मला मोठ्या शहारत जाण्यास सांगितले जिथे माझ्यासाठी खूप स्कोप होता आणि मला पण ते पटत होते कारण माझ्या गावी काही फार काम नव्हते.

त्यामुळे मी कॉलेज जसे संपले तसे झटकन निर्णय घेतला आणि त्या मोठ्या शहारत दाखल झालो. सुरवातीचे काही दिवस इकडे तिकडे करून मग मी तिथे गेल्या गेल्या एका चांगल्या इन्सिट्युट मध्ये प्रवेश घेतला आणि तिकडून एक ऍडव्हान्स कोर्स केला.त्यांच्याकडूनच मला लगेच एक चांगला जॉब पण मिळाला आणि मी तिथे रुजू पण झालो. हे सगळे इतक्या फास्ट झाले कि माझे मला समजले नाही की हे कसे काय झाले ते.

मी जिथे जॉईन झालो होतो ते एक प्रोडक्शन हाऊस होते. त्यामुळे मला तिथे काम करण्याची संधी होती आणि त्याचे मी सोने केले. बघता बघता मला त्यांनी प्रमोशीन देखील दिले आणि मला परदेशी पाठवले. मी खूप खुश होतो कि मला परदेश काम करायला मिळणार म्हणून.

मी इथे गेलो तेव्हा तिथले काम काही वेगळेच होते. मला शुटिंग च करायचे होते पण ते शूटिंग असे साधे सुधे नव्हते तर ते होते अश्लील चित्रपटांचे. ते ऐकून मी आधी उडालोच. कारण मी काही असे काम कधी केले नव्हते. आजवर कॉलेज ला असताना अश्या अश्लील क्लिप्स खूप बघत होतो आणि आता देखील त्या बघता होतो म्हणा. पण त्या बघणे वेगळे आणि त्याचे शूटिंग करणे वेगळे.

अर्थात आपल्या सगळ्या मुलांची हि सुप्त इच्छा असतेच कि आपण पण कधी तरी अश्या पिक्चर मध्ये काम करावे असे ते. पण ते स्वप्न कधीच पूर्ण होत नाही. माझे पण ते काम करायचे स्वप्न काही पूर्ण होत नव्हतेच पण किमान मला समोर ते लोक कसे एकमेकांना ठोकतात ते तरी मी बघू शकणार होतो आणि म्हणून मी खूपच जास्त खुश होतो.

मी त्या दिवशी त्यांनी सांगितलेल्या ठिकाणी गेलो. तो एक खूपच मोठा बांगला होता. तिथे सेट लावला होताच. मला अनुभव नसल्याने आधी त्यांनी मला ते काम कसे करतात हे बघण्यास सांगितले. मी त्या कॅमेऱ्याच्या मागे गेलो आणि बघत बसलो. तो सेट बघून जे आजवर पिक्चर मध्ये दाखवतात ते तर असेच सगळे असते हे मी लगेचच ओळखु शकलो.

मी थोडा वेळ इकडे तिकडे बघून सगळे अंदाज बांधत होतो. तिथले वातावरण खूपच चांगले होते. सगळे कसे फ्रेंडली होते. खूप दंगा मस्ती करत सगळे काम करत होते आणि त्यामुळे मला तिथे मजा येऊ लागली होती. थोड्याच वेळात त्यांनी शूटिंग ला चालू केले. बघता बघता समोर एक नग्न पुरुष आला. त्याची उंची खूपच जास्त होती. तो दिसायला चांगला होता. धप्पाड होता. जिम बॉडी होती त्याची ते बघून लगेच समजत होतेच.

तो बाहेर आला आणि तिथे असलेल्या सोफ्यावर बसला. तो खूपच बिनधास्त होता. सोफ्यावर बसून तो त्याचा सोटा त्याच्या हाताने चोळू लागला.एक तर आधीच त्याचा सोटा इतका मोठा होता कि काही विचारू नका आणि त्यातच त्याने त्याला चोळायला चालू केले होते. त्यामुळे त्याचा आकार अजून जास्त मोठा झाला. तो असे त्याला चोळत बसला असतानाच तिथे असलेला एक जण त्याच्या जवळ गेला.

त्याने त्याला कसले तरी क्रीम दिले आणि त्याने त्याच्या सोट्याला लावून पुन्हा एकदा तो त्याला चोळू लागला. तो मुलगा तिथेच होता. त्याने मग त्याच्यडॆ असलेला एक कसला तरी स्प्रे त्याच्या सोटयावर मारला. बघता बघता मग मात्र त्याचा सोटा इतका मोठा झाला कि काही विचारू नका. असा मोठा सोटा मी कधीच बघतिलेला नव्हता. त्याच्या शिरा तर आताच दिसू लागल्या होत्या. पण तो मात्र अगदी निवांत होता.

मी माझ्या शेजारी जो होता त्याला विचारले “हे काय लावले त्याने त्याच्या सोट्याला?”

“काही नाही रे. ते लावले कि सोटा खूप मोठा होतो. तू जरी लावले ते तर तुझा पण सोटा तितकाच मोठा होईल.” असे म्हणून तो माझ्याकडे बघून हसला. थोडा वेळ होतो न होतो तोच आतून एक नग्न मुलगी आली.

तिला बघून मात्र आता माझा सोटा वळवळ करू लागला होता. ती कमालीची देखणी होती. अशी मुलगी आणि अश्लील पिक्चर मध्ये काम कशी काय करू शकते असा प्रश मला पडला. ती उंच च्या उंच होती. तिचे केस सोनेरी होते. तिची फिगर बरोरबर ३६-२४-३६ अशी होती. टिपिकल फिरंगी होती ती. तिच्या छातीकडे बघून तिने काय केले असेल असे कि ज्यामुळे तिची छाती अशी गोलाकार झाली असेल असा प्रश्न मला पडला होता.

तिचे शरीर इतके सॉफ्ट आणि स्वच्छ होते कि काही विचारू नका. तिच्या अंगावर एक बारीक केस पण नव्हता. ती बाहेर आली आणि आल्या आल्या तिने आमच्याकडे तिची गांड केली आणि खाली असलेली एक वस्तू ती उचलू लागली. ती मागे वळताच मला तिची ते कमालीची गोलाकार आणि सेक्सी गांड पूर्णपणे दिसली.

ती अशी काही स्टाईल मध्ये खाली वाकली कि ती खाली वाकताच मला अश्लील पिक्चर बघत आहे असे वाटले. तिची योनी पण मला स्पष्टपणे दिसली. तिंची ती योनी कमालीची गोरीपान होती. आजवर मला देशी काळ्या योन्या बघूनच सवय होती आणि आज पहिल्यांदा मी अशी योनी बघत होतो आणि ते पण अश्या अफलातून मॉडेल ची. त्यामुळे माझा सोटा खूपच कडक झाला होता.

माझी चालू झालेली वळवळ बघून माझा सहकारी माझ्याकडे बघून हसू लागला आणि मला म्हणाला “तुला तिची मजा घेण्याची आहे का रे?”

“असे कसे देईल ती? काही पण तुझे असते.” मी असे म्हणताच त्याने त्या मुलीला हाक मारली आणि मला तिच्याकडे जाण्यासाठी सांगितले. पण मला काही सर्वनासमोर माझे कपडे काढणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ती मला घेऊन आतील रूम मध्ये गेली. अगदी सहज हे सगळे होत होते आणि मी त्यामुळे असा काही भारावून गेलो होतो कि काही विचारू नका.

आत जाताच तिने मला खाली झोपवले आणि एक एक करत माझे सगळे कपडे काढून टाकले व मला पूणर्पणे नग्न केले. माझा तो अस्सल देशी देह बघून ती मला म्हणाली “अरे तुझी बॉडी तर खूपच मस्त आहे. तू पिक्चर मध्ये काम करायला पाहिजे. तुझ्या सारखेच मुले इथे खूप लागतात.” असे म्हणून तिने स्वतःला माझ्यावर झोकून दिले.

ती माझ्या डोक्याजवळ आली आणि तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले. मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला आणि तिचे ते नाजूक गुलाबी ओठ चोकून चोकून लाल केले होते. तिची छाती माझ्या छातीवरून एकसारखी फिरत होती. तिने मग मला बाजूला केले आणि माझ्या डोक्याला तिच्या हाताने खालून उचलले आणि तिच्या छातीमध्ये ते ठेवून ती इकडे तिकडे करून त्याला घुसळू लागली.

तिची छाती मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो आणि तिचे ते गुलाबी निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेतले आणि त्याना चोकू लागलो. चोकून चोकून मी ते निप्पल्स खूपच जास्त पुढे आणले होते. तिने मला बाजुला करत ती खाली गेली आणि तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला. थोडा वेळ तिने त्याला असे काही हलवले कि त्याचा आकार खूपच जास्त मोठा झाला.

तो मग तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. तिची पद्धत काही वेगळीच होती आणि त्यामुळे बघता बघता तिने माझा सोटा असा काही चोकून काढला कि त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत तो कडक आणि मोठा झाला होता. ती माझे ओरल करत असताना तिच्या शरीराची होणारी हालचाल बघून मी वेडा होत होतो.

मी तिला बाजूला केले आणि तिचे दोन्ही पाय फाकवले. तिच्या त्या गोऱ्यापान योनीवर मी माझे तोंड ठेवले आणि माझी जीभ ठेवली आणि तिला चाटू लागलो अशी गोरीपान योनी मी पहिल्यांदाच बघत असल्याने मी माझी पूर्ण जीभ तिच्या योनीत घातली आणि माझे तोंड एकसारखे मागे पुढे करून तिच्या योनीला खाऊ लागलो.

खूप वेळ तिची योनी मी खाल्ल्ली आणि मग मी बाजूला झालो. तिच्या त्या कमालीच्या सेक्सी योनीवर मी माझा सोटा ठेवला आणि मी एकाच हिसडा जोरात दिला आणि माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत घातला. मी मग तिचे  दोन्ही पाय माझ्या खांदयावर घेतले आणि मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो. माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करत होतो आणि तिला ठोकून काढत होतो.

खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी  माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तिची आणि माझी ओळख झालीच होती आणि त्यामुळे मी तिला त्या नंतर नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page