Purachya panyat pucchya aalya vahun gele lavdyana jhavun – 6

Mitrano khup divas ya story sathi comment yetayt manun aaj hi story sampvato lihun, yache pahile parts vachun tumhla background idea aselch, kas pura mule aamhi eka gov camp var aalo hoto, saglyana tent dila hota rahayla. Tevha basun basun mana, kiva nashibane lokana sex chadhu lagla, ji bhetel, ji deil tilajhavayche. Yach mule mazya mummy chi pucchi bhetli, ti ekdum bholi, sati savtri hoti, bewdya lokan la kasya bayka bhetat tas same. Gaccha bharleli, dusryakade n bagnari, pan me ch tichya pucchit pahila bulla takla. Tichya dukhacha, ektepanacha fayda ghet tila me tapval ani tent madhye jhavlo.
Me tichyatlya laplelya randi la baher kadhla mitrano, khar sangto ekda lund ghaycha chaska lagla na ki sudhrat nai, tyat baykachi sex cha kand kasla asto tumhla mahitey, thand aahe toh paryant thand ekda tapli tr ti gadhvacha pan ghayla kami nai karnar..
Me tila najayas rishtyachi, ashi jhava jhavi chi duniya dakhvli hoti, ti kashla mage padel, tyat mla ek mallu milf gavli, tila ani mla ek mekanchya bhasha samjaychi nai, pan tila pan pucchi hoti ani mla lund, ti ekti aslyamule ani tichya najret me lahan pora sarkha, kahi kel tri safe baher konla kai kalnar nai as hota, ti ratri tichya tent madhye jhopyla gela kich daychi, baher mla olkh pan daychi nai.
Mazya bapane aamchya building madhli sarvaat top chi bhyaani, manje dudha sarkhi pandhri bagun tumhi manal ekdum Bhojpuri herion amrapali sarkhi, nirhua cha maal, tyancha ek kissing song aahe youtube la, tasli same, kasha ya bevdya chya nadala laglimlach nai kalal, asla mal sodna manje swatachya payavar kuradi marnya sarkh hota, me tila blackmail karun pataval ani tila pan jhavu laglo.
Mla tr jhony sins aslya sarkhch vatu lagla, 3-3 bayka me jhavat hoto hav tevha. Mla vatat hota mich badsah he pan jas jas divas jaat hote, camp cha rand bajar hot hota, he me dolyani bagital mazya. Sarvaat pahile mazya mummy la camp chya shipaya sobat bagitla. Tyachya mule aamhla saglya soyi suvidha bhetat hotya sarvaat pahile, nanter tyachya mitra sobat camp cya mage tiche chale bagitle.
Ti ek number chi rand jhali hoti, khar sangto, paisya sathi jhavli asti tr tevdhech paise ale aste pan ti asich daychi yacha mla raah yet hota, as vatal ugach hila jhavlo, shant padun asyachi kopryat kashla hila dhandyla lavla as jhal mla.
Tya ratri jevha shipai bolun gela, ti ekdun randi sarkh daravar unbhi hoti, jas customer sobat baat karto tasch vatat hota mla, tyane bapala payla basval hota, camp che 2 officer pan basle hote, tyanchi najar mummy var hoti, ani tya shipayane setting lavli hoti, mummy kasha tyaar jhali mlch nai mahit.
Toh shipai papa la gheun basla hota, te doghe halu halu tent kade yeu lagle hote, me jamini vr padun gavtat laplo hoto tent chya mage, me chavi ne tent madhye bhok padu laglo hoto bagta yav manun, te tent madhye ghusle.
Mummy :- ya na sir, basa.. kai deu…
Sir :- aamhi ghaylach aaloy…
Te tighe hasu lagle. ( mitrano ith mla naav mahit naslyamule me tyanna sir manunch lihtoy )
Sir2 :- kai gade ne sangitaly ka nai…
Mummy :- kai… kasha badal…
Sir :- bolla nai ka toh thamb bolavto tyala ( kishatun phone kadhat )
Mummy :- rahu dya.. bollay toh…
Sir2 :- toh kon aahe tujha, tyala pan dete kaa…
Mummy :- she nai ohh bhava sarkha aahe toh mazya, ekach talukyache aamhi…
Sir :- bhau bhadva ani bahin raand changla aahe..
Mummy :- tond sambalun bola, me tasli vatle ka.. tumhi mazya navryala kamavr laval manun me he kartey nai tr jau shakta tumhi..
Sir2 :- ho ho mag chidtey kashla, majak masti chalu aahe..
Mummy :- mla nai tasla bolaych, me eka changlya gharatli aahe, majburi aahe manun kartey..
Me sagla ekat hoto, bagat hoto.
Sir2 uthla ani mummy javal jaun tila god god bolu lagla, hatala pakdun sir1 kade gheun aala, doghe ubhr hote, tyane mummy la doghanchye madhye ubha kela, doghe tila srry manat angavar hath ohirvu lagle, sir 2 magun gand cholat hota, sir 1 pudhun ball pot cholat hota.
Sir2 mage sarakla ani sir 1 ne mummy la mithit bharla, tichya mene var kiss karu lagla.. toh mage hot fakth maja ghet hota, tyane mummy la uchlla ani havet phirvu lagla.
Sir2 :- sutti deu nka aaj sir, ghya bindast..
Sir1 :- haa, aaj sodat nasto hila, lay divas tadpvat hoti..
Mummy :- manje kai mantay..
Sir2 :- ag sirancha jiv alay tuzyavar, tula bagitlya pasun yede jhalet.. sirana kush kar sir lif set kartil tuzi…
Tyane as kai kai mummy la bharvla sir1 badal janu sir nai mantrich aahe.. tyachya bolnyavarunch samjat hota kit oh junior aahe..
Toh mummy la vedya sarkha aavlat hota, ti tyachya smor bahuli sarkhi vatat hoti. Tyane sadi pakdun sodlaya chalu keli. Junior ne tyachya hathun sadi gheun sodayla chalu keli. Tyane kishatun 90 chi bottle kadhli ani 1 sip gheun mummy la dili.
Mummy :- shee me pit nai,…
Sir1 :- ghe g tula lagel, aaj mla sahan karyla takat nko… piun taak naak band karun..
Tyane jabardasti naak band karun daru pajli tila. Ti blouse ani peticoat vr hoti, sir 1 ne ticha blouse ani peticoat phadla tarrr karun, juniot bajula ubha rahun bulla cholat hota pant varun.. tyane mummy la uchha ani gadi var jhopaval ani suru jhala. Jib kadhun tila kahlun varun chatu lagla. Tyachi jib mummy cha angavarchya eka bhaga vr phirli nai as jhala nai, tyane bot chatli, bagal chatli, payachi bot chatli, mummy la ubha karun tondavar basval, gand, pucchi chatun chatun ola keli. Tichi avastha kai hoti he malcha mhiti aahe, tya sirane mummy la jibench thand padla hota ajun toh nagda jhalch navta.
Mummy :- sshh aahh sash aahh aaaig bas bas kara nko naa ssssk kas tri hotay…
Mummy la evdhi savay navti, tyanch man bharlyavr toh thambla, uthun kapde kadhu lagla.
Sir1 :- jaa ghe re ka bagat baslyas…
Sir2 :- nai ghaya tumhi sir me bagto fakth..
Sir :- kaa reee
Sir2 :- sir tumcha maal aahe…
Sir1 :- ola tr ho, lund chokhun ghe jaa.. alayas tr aaj asch nko ubha rahus..
Tyane pant chi chain kadhli ani bulla baher kadhla, tyacha bulla lamb hota, supda ekdum hathoda chinne ne koriv kaamkarun kadhlahota asa diat hota, tyacha mazya peksha motha hota. toh mummy pudhe ala. tyacha bulla bagun tine swwata hatat pakdla, halvu lagli.
Sir1 tichya mage aala nagda houn, tyacha lundch disla nai mla, jhattyan madhye lapla hota. Toh magun jaun mummy che ball kuskarat dok padkun bulla tondat ghusavla..
Sir1 :- ghe ki tondat ola kar..
Toh vakun bagal chatat pudhe ala ani ball chokhu lagla, mummy dusracha bula chokhat hoti mast aavdine.
Sir1 :- mast aahe na bulla, mazya bayko la pan lay aavddto, maza ghet nai yacha sodat nai…
Mummy :- tumchya bayko la..???
Sir1 :- haa aamhi doghani ek mekanchya bayka jhavlyat, jhavto ajun pan, aamchya bayka 2-2 divas ek mekan kade astat.. aamchya bayka pan lay jananchya khali jhopavlyat aamhi manun tr aaj ithe aahot.
Sir2 :- bayka thevachya nai vataychya ghosthi astat.. baykana kiti pan lavde dya kamich vatat.
Sir1 ne mummy la vakaval doggy style madhye ani magun ghusvu lagla tevha ti ordu lagli, sir 2 hasu lagla.
Sir2 :- hoil halu halu savay asch asta taynch…
Mummy la pratek shot la trass hot hota, tichya awajatun janvat hota, sir 2 ghudghyavar tichya samor basla ani bulla tondat deun ticha awaaj band kela tyane.. thapa thap awaaj yet hota. daru pilyamule doghancha nighat navta..
Mummy ghamane makhli hoti, sir 2bajula jhala hota, sir 1mummy la chatu lagla parat. tyane tila hopvala ani var chadhla ani sapasap shot deu lagla, mummy peksha jast tr toh ordat hota, mlatyachya gandicha hole disat hota udtana. ani mummy chya mandya thapa thap vajat hotya. 10min tyane nonstop shot marle.
10mintane toch ordla, galala hota toh. Toh baju la jhala.
Sir1 :- sshshh ahahh maajj aali aaj, lay divasni baherchi puchi marli, sssh aahh ek number sssh aahh ssh ahhh tu kush kelas mla, ata mazi bari aahe, bag tula kas kush karto..
Sir2 :- bag mantal hota na, he tr kai nai, ata shik survaat aahe.
Mummy bolaychya halat madhye navti. Te doghe uthun kapde ghalu lagle. Mummy pan uthun bagetun maxi kadhun angavar ghalu lagli, tyana mahit hot mummy chi kai halat keliye manun te gap baher gele, ti jaun gadi var padun rahili.
Maza thatla hota, me uthun tent madhye gelo, mullu bai jhopli hoti, mejaun tichya angavar chadhlo ani tichu man chatu laglo, ti kahi tri bolli pan mla nai samjal, me maxi ch button sodun ball baher kadhun chokahyla chalu kla, ti nko nko manat hoti, pan ata tila pan chaska lagla hota me changlach garam kela tila.
Tila utvun maxi kadli ani hath var karun tichi kesal bagal chatu laglo, kes mazya tondat jaat hot tri chatun chatunn oli kelya, mazi thunki galat hoti tyatun, tila fakavla ani kutrasarkhi pucchi chatu laglol kahi var karta karta jib gandi chya fatit lagli.,
Me khali jopun tichya gandi chya fatiti jib ghalu lalglo pan chatyala jamat navta, tine pay havet fakvale tri gand ughdat navti purn, me kambrela pakdun tila pose badalyla sangitli. Tila doggy style karun hatane bocha fakvla ani chatu laglo holat jib ghalun.
Mallu :- aayaooos shshshh ahah aayyooosshh aahh ssh sshh uufffhhhffh aahh..
Majja yet hoti, pucchi peksha tasty lagat hoti. Tine mla thambvala ani saral jhopli, pucchi cha dana khajvat mla tichya bhaset chadh, anat hoti.
Me bulla halavt var alo, ti pan oli jhali hoti bulla kach kana at ghusla. me dhakke dayla chalu kela, ti mazya dokyavarun, pathivarun hath phirvu lagli.
Mallu bai :- ssshh ahah sssh uuffhh aahh sshh aah ssh aah..
Me tila kacha kacha danke deu laglo, aamchya pan mandya ghamane chitkun thapa thap vajat hotya..
Tine maz tond pakdun tondat ghetla mla shwas pan gheu det navti, swata nakane gheun mazya tondat sodat hoti, 10 min ashi jabardast chudai kelyavar maza maal nighala sagla phrr pharr karun tichya pucchit… tine mla pakdun thevla tasch angavar… bad bad karu lagli mla samajal nai.
Aamhi ratri tasech ekmekanchya anagavr lavda pucchit thevun jhoplo. Sakali jag ali tevhach uthlo.
Duapri maze papa camp che head jhale hote, rartir job, mummy lay kush hoti, tine shipayaala blavla ani tya sir1 la phone kela, phone var tr ashi bolat hoti janu junya yaar la boltey, tyanch bolna mlasmajalnai, pan ti lajat hoti nusta, chehra lal jhala hota, camp madhye aamchi ijjat vadhlli hoti achanak..
15-20 divasa nanter ghar allocate hou lagle hote tevha te officer parat aale hote, mummy ashi kush hoti janu toh ticha navra aahe ani khup divsani bhettyat…
Pudhe kai jhal he story chya next part madhye vacha.. ji yayla vel lagel.. srry mitrano.. maza kamacha timimg change jhalay… jas Jamel tas takel me. Ya story badal khup comments yet hotya manun ek takli halvun evdhyavar samadhan mana tatpurta.

This content appeared first on new sex story .com

This story Purachya panyat pucchya aalya vahun gele lavdyana jhavun – 6 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page