रूममध्ये मारली नाजूक मुलांची गांड – Marathi sex story

मी एका कॉलेज मध्ये शिपाई म्हणून कामाला होतो. ते कॉलेज होते आणि त्यामुळे माझ्या सारख्याला तर ते खूपच चांगले होते. माझ्या सारख्याला म्हणजे माझ्या सारख्या गे व्यक्तीला. हो मी एक गे होतो आणि तरीही माझा कोणी बॉयफ्रेंड वगैरे नव्हता. त्यामुळे मी माझी खाज भागवण्यासाठी सतत कोणाला ना कोणाला शोधत असे. माझी नजर सतत भिरभिरत असे यासाठीच कि कोणी मुलगा मला मिळतो का आणि माझी खाज भागते का.

पण असे सहज कोणी मिळत नसते आणि त्यामुळे माझ्या सारख्याची अवस्था खूपच अवघड होत असे. मी नेहमी हाच विचार करत असे कि माझा कोणी तरी एक फिक्स बॉयफ्रेंड असता तर मी पण त्याच्याकडे पाहिजे तेव्हा गेलो असतो आणि मी त्याची व त्याने माझी खाज पाहिजे तेव्हा भागवली असती. त्यामुळे तर माझी खूपच शारीरिक कुचंबणा होत असे. पण करणार काय ना.

फक्त एकच फायदा माझा होता तो म्हणजे ती फक्त मुलांच्या कॉलेज मध्ये होतो आणि त्यामुळे मला रोजच नवनवीन आणि एक से एक आयटम मुले दिसत असत. त्यांना बघून माझा सोटा कमालीचा वळवळ तर करत असेच पण तेच तर होते जे माझ्या रोजच्या मुठेची सोय करत असत. त्यामुळे माझ्या रुख्या सुख्या आयुष्यात तेवढेच आनंदाचे क्षण होते.

मला एका प्रिन्सिपल ने बोलावले आणि मला म्हणाले “अरे राजू ते हॉस्टेल चा रेक्टर काही दिवस येणार नाही आहे आणि आपल्याकडे तर तुला माहित आहेच कि स्टाफ खूप कमी आहे. त्यामुळे तू थोडे दिवस तिथे ड्युटी कर. रात्रपाळी करावी लागेल तुला. दिवसा काही इतका प्रॉब्लेम नाही. पण रात्री मात्र तुला थोडे नीट लक्ष देऊन काम करावे लागेल. कारण हॉस्टेल ला मुले खूपच आगाऊ आहेत.”

“मी असे पण ऐकले आहे त्यातील खूप जण दारू सिगारेट चे व्यसन पण करतात. तेव्हा तू त्यांच्याकडे नीट लक्ष दे. तसेच बाहेरील कोण मुले आत येणार नाहीत ना याची पण नीट काळजी घे” असे सांगून त्यांनी मला तिथली बाकीची पण माहिती दिली आणि मग मी तिथून निघून गेलो.

दुसऱ्याच दिवशी मी तिथे गेलो आणि रात्रीचे काम असल्याने मी तसा निवांतच होतो. मी माझ्या मोबाईल मध्ये खूप साऱ्या गे क्लिप्स घेतल्या होत्या. म्हंटल निवांत तिथे रात्री बघत बसायचे आणि मग मी तिथे वेळेत गेलो. माझे दोन चार दिवस तसे बरे गेले. सगळे कसे नीट चालू होते. मुले पण काही आगावूपणा करत नव्हते आणि त्यामुळे मला असे वाटले कि प्रिन्सिपल सांगत होते ते सगळे खोटे होते.

त्या दिवशी मात्र एक गोष्ट घडली. मी नेहमी प्रमाणे हॉस्टेल ला गेलो आणि सगळ्या लाईट्स बंद केल्या आणि माझ्या खुर्चीत जाऊन क्लीलप्स बघत बसलो. थोडा वेळ होतो न होतो तोच मी असा विचार केला कि आज लवकर राउंड मारायला नको. थोडा उशिरा मारूया. म्हणून मी रोजच्या वेळी राउंड लाग गेलोच नाही.

साधारण साडे बारा वाजले असतील. मी राउंड ला गेलो. खालच्या मजल्यावर काही प्रॉब्लेम नव्हता. पण मी जेव्हा वरच्या मजल्यावर गेलो तेव्हा मला एका रूम मधून मला आवाज येत असल्याचे लक्षात आले. माझ्या सुदैवाने त्या रूम ची खिडकी साधारण उघडी होती. ते बघून मी आत हळूच डोकावले आणि आत जे दिसले ते बघून मी वेडा व्हायची वेळ आली होती.

आत दोन मुले पूर्ण नग्न होती. त्याच्या  हातात दारूचे ग्लास होते आणि ते बारीक म्युजिक लावून तसेच नग्न अवस्थेत नाचत होते. हळू हळू करत ते एकमेकांच्या जवळ आले आणि ते स्मूचिंग करू लागले. ते बघून माझा सोटा मोठा झाला नसता तरच नवल. मी डोळे मोठे करून ते काय करतात ते बघू लागलो. बघता बघता त्यांचा स्मूचिंग चा वेग वाढला आणि ते एकमेकांवर तुटून पडले.

एकाने मग दुसऱ्याचा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि तो त्याला हलवू लागला. त्याचा सोटा बघता बघता इतका मोठा झाला कि काही विचारू नका. त्याने मग तो सोटा त्याच्या तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली. चोकून चोकून त्याने त्याला पूर्ण ओले केले होते.तो वेड्या सारखा त्याच्यावर तुटून पडला होता आणि त्याला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

तो एकसारखे त्याचे तोंड वर खाली करून त्याचा सोटा चोकत असतानाच माझा सोटा इकडे इतका मोठा झाला होता कि काही विचारू नका. मला आता काही पण करून त्यांना उपभोगायचे होते. कारण तसेही मी मजा करून खूप दिवस नाही तर खूप महिने झाले होते. मी मग अचानक ती खिडकी उघडली आणि जोरात ओरडलो “काय करत आहात रे?”

माझ्या आवाजाने ते घाबरले आणि झटकन बाजूला झाले. मी त्याना दार उघडण्यास लावले आणि आत गेलो आणि दार लावून घेतले. “काय चालू आहे रे तुमचे?” मी असे विचारताच त्यातील एक जण म्हणाला “काही नाही आम्ही दारू पीत होतो”

“असे नग्न होऊन आणि तू तर त्याचा सोटा चोकत होता. असली कसली हि तुझी दारू पिण्याची पद्धत रे?” मी असे म्हणताच ते दोघे खूपच घाबरले. त्यांना वाटले कि मी आता त्यांची तक्रार प्रिन्सिपल कडे करणार. ते मला काही म्हणणार तोच मी त्यांना म्हणालो “पण तुझी ते दारू पिण्याची पद्धत बाकी मला आवडली बर का. मला पण आवडेल अशी दारू पिण्यास तुमच्या सोबत”

मी असे म्हणताच त्यांचे टेन्शन कुठल्या कुठे गेले आणि ते खूपच रिलॅक्स झाले. त्यांनी पण मग मला त्याच्यात घेतले. मी त्यातील एकाचे स्मूचिंग करू लागलो. ते जितके त्यात होते त्या पेक्षा किती तरी माहीर खेळाडू मी होतो. त्यामुळे मला काही सांगायची गरज अजिबातच नव्हती. मी त्याचे असे काही स्मूचिंग करू लागलो कि त्यानेच तो कमालीचा गरम झाला आणि तो आह आह करून आवाज काढू लागला.

तोवर इकडे दुसऱ्याने हळू हळू करत माझे कपडे काढण्यास सुरवात केली. एक एक करत तो माझे कपडे काढत होता आणि जसे जसे माझे कपडे निघत होते तसे तसे त्याच्या भावना वाढत होत्या. शेवटी त्याने मला पूर्ण नग्न केलेच आणि माझे ते कमालीचे मादक शरीर बघून तो लाळ घोटू लागला. मी इकडे स्मूचिंग करत होतोच. तो पण काही केल्या मला सोडत नव्हता.

त्याने मग माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि तो त्याला हलवू लागला. हलवून हलवून त्याने त्याला खूपच जास्त मोठा केला होता. मग त्याने तो त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला. माझा सोटा खूपच मोठा असल्याने त्याला तो चोखताना थोडी अडचण येत होती. पण मग नंतर त्याने तो अगदी आरामात त्याला चोखायला चालू केले. चोकून चोकून त्याने त्याला ओलाचिंब केले होते.

मी इकडे मग त्याला बाजूला केली आणि त्याला पुढे झुकवला. पुढे झुकवताच त्याची गांड माझ्याकडे आली. मी माझ्या हाताने त्याच्या गांडीवर जोरजोरात फटके मारले आणि त्याची गांड मी लाल व कडक पण केली. त्याच्या गांडीचे काप मी बाजूला केले आणि त्याचे भोक मी मोठे केले. त्याच्या भोकावरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो. माझी जीभ खूपच एकसारखी फिरत होती आणि मी त्याचे ते भोक ओले करत होतो.

माझी जीभ मग मी त्याच्या भोकात कोंबली. मला वाटत होते कि माझा फक्त शेंडा आत जातो कि काय. पण माझी तर सगळी जीभ त्याच्या भोकात गेली होती. त्यावरून त्याचे भोक माझ्या सोट्याला सामावून घेऊ शकेल हे मी ओळखले. खूप वेळ माझा सोटा मी चोकून घेतला आणि भोक पण चाटून घेतले व मग मी बाजूला झालो.

ते दोघे पण मग गुढघ्यावर बसले आणि मग मी दोघांच्या गांडीत आळीपाळीने माझा सोटा कोंबला. दोघाचे पण गांडीचे भोक खूपच मोठे होते आणि त्यामुळे मी अगदी आरामात त्यात माझा सोटा कोंबू शकलो. मी त्याना ठोक ठोक ठोकून काढला. माझी कंबर न थांबता एक सारखी मागे पुढे होत होती आणि त्यांची गांड मारली जात होती.

खूप वेळ ठोकून झाले आणि मग मी बाजूला होताच ते माझा सोटा त्यांच्या तोंडात घेऊन पुन्हा एकदा चोकू लागले. बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि त्यांचे तोंड माझ्या वीर्याने माखून गेले. त्यांनी ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो. तेव्हापासून रोजच रात्री मी त्या दोघांना ठोकू लागलो होतो.

त्या दोघांना मी माझ्या तावडीत घेतल्याने बाकीचे सगळे धंदे त्यांनी तिथे बंद करवले होते आणि त्यामुळे हॉस्टेल कधी नव्हे ते इतके शांत होते. ते बघून प्रिंसिपल पण खूप खुश झाला माझ्यावर आणि त्याने माझी कायमची ड्युटी तिथे लावली आणि एक प्रकारे माझ्या सोट्याची सोयच केली.

You cannot copy content of this page