सेक्सी मैत्रिणीला चोदले हॉस्टेलमध्ये – Marathi Sexy Maitrin chudai Katha

Marathi Sexy Maitrin chudai Katha कॉलेज च्या हॉस्टेल मध्ये राहण्याची मजा काही औरच असते. सगळे एकत्र राहणे, जेवणे, झोपणे सगळे कसे केवळ अद्भुत असेच ते वातावरण असते. त्यातच आम्ही मुली मुली जिथे एकत्र असतो तिथे दंगा मस्ती ला काही तोटा नसतोच नसतो.

मी तेव्हा माझ्या कॉलेज साठी म्हणून बाहेर गावी राहत होते. तिथे त्या गावात आमचे पाहुणे होते. पण उगीच आपल्या मुळे त्यांना त्रास कशाला असे म्हणून माझ्या घरच्यांनी मला कॉलेजच्या हॉस्टेल वर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मला पण ते तसे बरेच होते म्हणा. कारण पाहुण्यांकडे राहणे म्हणजे खूपच बंधने आली. त्यांच्या मर्जीने सगळे करणे आले आणि आपल्याला आपले असे काहीच मत नसते.

त्यातच माझा स्वभाव तस मनमौजी होता. मला खूपच खाज होती. त्यामुळे मी सतत माझ्या मोबाईल मध्ये अश्लील क्लिप्स बघत असे. मला मुली आवडत असत. त्यामुळे माझ्या मोबाईल मध्ये केवळ आणि केवळ लेस्बियन सेक्स च्या च सगळ्या क्लिप्स भरल्या होत्या. त्या बघून बघून मी जमेल ती वस्तू माझ्या योनीत कोंबून घेऊन माझी खाज भागवून घेत असे.

पण मी काही अशी गप बसणाऱ्यांच्यातील नव्हते. मला पाहिजे ते मला लवकर मिळाले नाही. पण म्हणून काय मी प्रयत्न करायचे थांबले नव्हते आणि लवकरच मला त्याचे फळ देखील मिळाले होते. मी ज्या रुम मध्ये रहात होते त्यात एक खूप देखणी मैत्रिण रूम पार्टनर होती. तिला बघताच क्षणी मी तिच्या प्रेमात पडले होते. होतीच तशी ती मदमस्त आणि देखणी.

तिला पण मुली आवडतात हे मला तेव्हा समजले जेव्हा मी तिला एकदा अंघोळ करताना पकडले होते. त्याचे झाले असे. आमच्या रूम मधेच आमचे बाथरूम होते. पण ते बाथरूम वरून उघडेच होते. त्यामुळे वरून जर कोणी चढून आत बघितले तर आतील सगळे काही दिसत असे.

माझ्या रूम मेट चे नाव प्रिया होते. ती खूप देखणी होती.  तिच्या फिगर ला बघूनच मी वेडी झाली होते. त्या दिवशी ती अंघोळीला म्हणून आत गेली होती आणि मी कपडे वाळत घालण्यासाठी दोरी लावायची म्हणून वर चढले होते. मी बाथरूम च्या आत सहज डोकावून बघितले तर प्रिया च्या हातातील मोबाईल मला दिसला.

Marathi Zavazavi  बॉयफ्रेंडला पाणी पाजले

ती त्या मोबाईल वर माझ्या सारखेच लेस्बियन क्लिप्स बघत होती. ते बघून तिने तिचे डोळे बंद केले होते आणि ती त्याचा आस्वाद घेत होती. मध्ये मध्ये डोळे किलकिले करून ती समोर काय चालू आहे ते बघत होती आणि तिच्या योनिवरून तिचा हात फिरवत फिरवत तिला गरम करत होती. मी तिथेच थांबले आणि ती काय करत आहे ते बघू लागले. मी पण तिला बघून इकडे गरम होत होते.

तिने मग तिचे एक बोट तिच्या तोंडात घातले आणि ते अलगदपणे तिच्या योनीत सरकवले. हळू हळू करत ते बोट पूर्ण आत जाताच तिने तिचे दुसरे आणि मग तिसरे व चौथे अशी तब्ब्ल चार बोटे तिने तिच्या योनीत सरकवली. ती त्यानं आत बाहेर करू लागली होती आणि बारीक असा आह आह आह आह असा आवाज करत त्याचा आस्वाद घेत होती.

तिचा तो प्रकार बघून इकडे माझी हालत बेकार झाली. मी इतकी बेभान झाले होते कि माझी योनी कमालीची फुगीर झाल्याचे मला जाणवत होते. ती जशी आह आह असा आवाज करत होती तसे मी पण इकडे माझ्या पॅन्ट मध्ये माझा हात घालून माझ्या  योनीला चोळायला चालू केले. ती खाली क्लिप बघून तिची खाज  भागवत होती आणि इकडे वर मी तिला बघून माझी खाज भागवत होते.

माझा आवाज तिला त्याच वेळी एकदम ऐकू आला आणि तिने झटकन वर बघितले.तिने तिचे दोन्ही पाय झटकन जवळ घेऊन तिची योनी लपवली. पण मी पण तेच करत आहे जे ती करत आहे हे बघून ती माझ्याकडे बघून हसली आणि मला म्हणाली “तू पण?”

असे म्हणताच मी पण तिच्याकडे बघून  हसले. तिच्याकडे मी एक कमालीचा मादक कटाक्ष टाकला आणि तिला म्हणाले “हो मी पण.  तुला जर अडचण नसेल तर मी आत येऊ का प्रिया?”

मी असे म्हणताच तिचा चेहरा कमालीचा खुलला आणि ती म्हणाली “अरे हे काही विचारणे झाले का? ये ना लवकर ये आणि माझी खाज भागव. खूप वर्ष झाले मला कोणी मिळत नव्हते. आज लकीली तू मिळाली आहेस”

पृष्ठे: 1 2