सेक्सी मैत्रिणीला चोदले हॉस्टेलमध्ये – Marathi Sexy Maitrin chudai Katha

Marathi Sexy Maitrin chudai Katha कॉलेज च्या हॉस्टेल मध्ये राहण्याची मजा काही औरच असते. सगळे एकत्र राहणे, जेवणे, झोपणे सगळे कसे केवळ अद्भुत असेच ते वातावरण असते. त्यातच आम्ही मुली मुली जिथे एकत्र असतो तिथे दंगा मस्ती ला काही तोटा नसतोच नसतो.

मी तेव्हा माझ्या कॉलेज साठी म्हणून बाहेर गावी राहत होते. तिथे त्या गावात आमचे पाहुणे होते. पण उगीच आपल्या मुळे त्यांना त्रास कशाला असे म्हणून माझ्या घरच्यांनी मला कॉलेजच्या हॉस्टेल वर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मला पण ते तसे बरेच होते म्हणा. कारण पाहुण्यांकडे राहणे म्हणजे खूपच बंधने आली. त्यांच्या मर्जीने सगळे करणे आले आणि आपल्याला आपले असे काहीच मत नसते.

त्यातच माझा स्वभाव तस मनमौजी होता. मला खूपच खाज होती. त्यामुळे मी सतत माझ्या मोबाईल मध्ये अश्लील क्लिप्स बघत असे. मला मुली आवडत असत. त्यामुळे माझ्या मोबाईल मध्ये केवळ आणि केवळ लेस्बियन सेक्स च्या च सगळ्या क्लिप्स भरल्या होत्या. त्या बघून बघून मी जमेल ती वस्तू माझ्या योनीत कोंबून घेऊन माझी खाज भागवून घेत असे.

पण मी काही अशी गप बसणाऱ्यांच्यातील नव्हते. मला पाहिजे ते मला लवकर मिळाले नाही. पण म्हणून काय मी प्रयत्न करायचे थांबले नव्हते आणि लवकरच मला त्याचे फळ देखील मिळाले होते. मी ज्या रुम मध्ये रहात होते त्यात एक खूप देखणी मैत्रिण रूम पार्टनर होती. तिला बघताच क्षणी मी तिच्या प्रेमात पडले होते. होतीच तशी ती मदमस्त आणि देखणी.

तिला पण मुली आवडतात हे मला तेव्हा समजले जेव्हा मी तिला एकदा अंघोळ करताना पकडले होते. त्याचे झाले असे. आमच्या रूम मधेच आमचे बाथरूम होते. पण ते बाथरूम वरून उघडेच होते. त्यामुळे वरून जर कोणी चढून आत बघितले तर आतील सगळे काही दिसत असे.

माझ्या रूम मेट चे नाव प्रिया होते. ती खूप देखणी होती.  तिच्या फिगर ला बघूनच मी वेडी झाली होते. त्या दिवशी ती अंघोळीला म्हणून आत गेली होती आणि मी कपडे वाळत घालण्यासाठी दोरी लावायची म्हणून वर चढले होते. मी बाथरूम च्या आत सहज डोकावून बघितले तर प्रिया च्या हातातील मोबाईल मला दिसला.

ती त्या मोबाईल वर माझ्या सारखेच लेस्बियन क्लिप्स बघत होती. ते बघून तिने तिचे डोळे बंद केले होते आणि ती त्याचा आस्वाद घेत होती. मध्ये मध्ये डोळे किलकिले करून ती समोर काय चालू आहे ते बघत होती आणि तिच्या योनिवरून तिचा हात फिरवत फिरवत तिला गरम करत होती. मी तिथेच थांबले आणि ती काय करत आहे ते बघू लागले. मी पण तिला बघून इकडे गरम होत होते.

तिने मग तिचे एक बोट तिच्या तोंडात घातले आणि ते अलगदपणे तिच्या योनीत सरकवले. हळू हळू करत ते बोट पूर्ण आत जाताच तिने तिचे दुसरे आणि मग तिसरे व चौथे अशी तब्ब्ल चार बोटे तिने तिच्या योनीत सरकवली. ती त्यानं आत बाहेर करू लागली होती आणि बारीक असा आह आह आह आह असा आवाज करत त्याचा आस्वाद घेत होती.

तिचा तो प्रकार बघून इकडे माझी हालत बेकार झाली. मी इतकी बेभान झाले होते कि माझी योनी कमालीची फुगीर झाल्याचे मला जाणवत होते. ती जशी आह आह असा आवाज करत होती तसे मी पण इकडे माझ्या पॅन्ट मध्ये माझा हात घालून माझ्या  योनीला चोळायला चालू केले. ती खाली क्लिप बघून तिची खाज  भागवत होती आणि इकडे वर मी तिला बघून माझी खाज भागवत होते.

माझा आवाज तिला त्याच वेळी एकदम ऐकू आला आणि तिने झटकन वर बघितले.तिने तिचे दोन्ही पाय झटकन जवळ घेऊन तिची योनी लपवली. पण मी पण तेच करत आहे जे ती करत आहे हे बघून ती माझ्याकडे बघून हसली आणि मला म्हणाली “तू पण?”

असे म्हणताच मी पण तिच्याकडे बघून  हसले. तिच्याकडे मी एक कमालीचा मादक कटाक्ष टाकला आणि तिला म्हणाले “हो मी पण.  तुला जर अडचण नसेल तर मी आत येऊ का प्रिया?”

मी असे म्हणताच तिचा चेहरा कमालीचा खुलला आणि ती म्हणाली “अरे हे काही विचारणे झाले का? ये ना लवकर ये आणि माझी खाज भागव. खूप वर्ष झाले मला कोणी मिळत नव्हते. आज लकीली तू मिळाली आहेस”

असे म्हणताच मी खाली उतरले. तिने बाथरूम चे दार उघडले आणि तिने मला आत घेतले. मी आत जाताच तिला मी जवळ घेतले आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिचे ते रसरशीत ओठ मी माझ्या ओठानी चावू लागले. तिचा देह कमालीचा मादक होता. ती आधीच पूर्ण नग्न होती. त्यामुळे तिच्या त्या मदमस्त देहाला मी माझ्या नजरेने माझ्या मनात साठवून ठेवू लागले होते.

खूप वेळ आम्ही स्मूचिंग करत होतो.तीला मग मी बाथरूम च्या बाहेर आणले आणि बेड वर झोपवले. तिला झोपवत असताना तिने माझे एक एक करत सगळे कपडे काढले आणि मला पण तिच्या सारखे पूर्ण नग्न केले. ती माझा देह बघून वेडी झाली. ती मला म्हणाली “काय ग तुझी फिगर तर माझ्य पेक्षा पण मस्त आहे कि. मला वाटले नव्हते कि तुझ्या सारख्या इतक्या सेक्सी मुली सोबत कधी झोपेन ते.कुठे होती तू इतके दिवस माझे राणी?”

असे म्हणून तिने मला तिच्या अंगावर ओढून घेतले. मला तिने खाली ढकलले आणि तिने माझा संपूर्ण ताबा घेतला. तिचे उरोज म्हणजे नवीन लागलेले फणस असतात तसे मोठे आणि लांब होते. तिने मला खाली झोपवताच ती माझ्या अंगावर येऊन पडली आणि तिने माझ्या छातीवर तिची छाती घासू लागली. तिचे ते भरदार उरोज माझ्या छातीवरून  असे काही वर खाली होत होते कि काही विचारू नका.

तिचे निप्पल तिने तिच्या हातात पकडले आणि माझ्या निप्पल्स वर ठेवून ती त्यानं रगडु लागली. माझ्यासाठी हा प्रकार पूर्णपणे नवीन होता. त्यामुळे मी कमालीची गरम झाले. तिचे निप्पल्स जितके कडक आणि मोठे झाले होते त्या पेक्षा जास्त मोठे आणि कडक माझे निप्पल्स झाले होते. ती एकसारखे तिची बॉडी वर खाली करून माझ्याशी बॉडी प्ले करत होती.

हे करत असतानाच ती माझे जमेल तितक्या आवेगाने स्मूचिंग करत होती. तिच्या त्या अद्भुत खेळीने मी वेडी होत होते. मला काय करू आणि काय नको असे

मला होऊन बसले होते. तिच्या शरीरावरुन मी माझे हात फिरवत होते. तिच्या पाठीवरून तिच्या गाडीवरून सर सर करत मी माझा हात फिरवत होते. मला तिचे ते शरीर कमालीचे आवडले होते.

ती मग बाजूला झाली. तिने तिची पोजिशन बदलली आणि तिने माझ्या तोंडाकडे तिची गांड केली. तिचे तोंड माझ्या योनीकडे झाले होते. माझी योनी ती तिच्या जिभेने चाटू लागताच माझ्या भावना कमालीच्या तीव्र होत असल्याचे मला जाणवले. तिची जीभ ती एकसारखी वर खाली करत फिरवत होती आणि माझी योनी त्यामुळे कमालीची फुगीर होत असल्याचे मला जाणवत होते.

तिची गांड माझ्याकडे होतीच. तिची योनी बघून माझ्या तोंडातून पाणी येऊ लागले. तिची योनी कमालीची गोरी आणि गुलाबी तर होतीच होती पण ती इतकी सेक्सी होती तिला बघताच माझी जीभ आपसूकच बाहेर आली. तिच्या योनिवरून माझी जीभ मी सर सर करत फिरवू लागले. तिच्या योनीच्या आतील मांसल भागाला पण मला चाखायचे होते, खायचे होते. मला राहवत नव्हते.

मी त्यामुळे माझ्या हाताने तिच्या योनीचे पदर अलगद बाजूला केले आणि तिचा आतील तो गुलाबी मांसल भाग मी उघडा केला. तिची योनी उघडी होताच मी माझी जीभ आत कोंबली. माझा शेंडा तिच्या योनीतील दाण्याला लागताच ती वेडी झाली. मी सर सर करत माझे तोंड आत बाहेर उभे आडवे करत फिरवत होतो आणि तिची योनी चाटून काढत होते.तिची योनी केवळ अप्रतिम अशीच होती.

चाटून चाटून आम्ही दोघीनी पण एकमेकींची योनी ओलीचिंब केली होती. तिला मग बाजूला केले. तिच्यावर मी अश्या प्रकारे जाऊन बसले कि माझी योनी तिच्या योनीवर जाऊन बसली. मी माझी कंबर मग मागे पुढे जोरजोरात करू लागले. माझ्या योनीच्या तिच्या योनीवर होणाऱ्या घर्षणाने आम्ही दोघी पण खूपच गरम झालो होतो आणि आम्हाला आमच्या भावना अनावर झाल्याचे जाणवत होते.

खूप वेळ रगडून रगडून झाले आणि मग आमच्या दोघींचे पण वीर्य एकाच वेळी बाहेर आले आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या दिवशी मी तिला जे उपभोगले तेव्हा पासून मी रोजच तिला उपभोगू लागले होते. एकाच रूम मध्ये असल्याने आम्ही दिवसरात्र एकमेकींना उपभोगत होतो आणि आमच्या दोघींची खाज भागवत होतो.

You cannot copy content of this page