मित्राच्या सेक्सी मुलीची रूमवर केली चुदाई

मी आणि राजू लहापणापासूनचे मित्र होतो. कॉलेज ला पण आम्ही दोघे एकत्रच होतो. त्याने पुढे लग्न लवकर केले आणि तो लवकर सेट झाला. मी जॉब साठी म्हणून मग परगावी गेलो आणि तिकडेच राहू लागलो. पुढे माझे पण लग्न झाले आणि आमचा डिवोर्स पण झाला. त्या नंतर काही मी पुन्हा लग्न वगैरे केले नाही आणि मी त्यामुळे एकटाच राहू लागलो होतो.

मी राजू कडे नियमित येत जात असे आधी. त्याला एक मुलगी होती जिचे नाव सोनाली होते. त्याची बायको आणि तो दोघे पण जॉब करत असत. नंतर मात्र माझे काही त्याच्याकडे काही येणे जाणे होते नव्हते. लहान असताना तेवढी सोनाली मला माहित होती. तिचे मी खूप लाड करत असे . ती तर मी कधी एकदा त्याच्या घरी येतो असे वाटच बघत असे आणि मी आलो कि उड्याच मारत असे.

नंतर मात्र मी जेव्हा परगावी गेलो त्या नंतर माझे आणि तिचे बघणे काही झाले नाही आणि बोलणे पण झाले नाही. मी माझ्या कामातच असताना एकदा मला राजू चा फोन अचानक फोन आला.

“राकेश अरे तुझ्याकडे एक काम आहे.” तो म्हणाला.

“बोल ना राजू काय झाले?” मी विचारले.

“अरे काही नाही रे. सोनाली तर आता खूप मोठी झाली आहे तुला माहित आहे. आपल्या छोट्या गावी शिक्षणाचे कसे वांदे आहेत ते तुला काही वेगळे सांगायची गरज नाही. म्हणून पुढील शिक्षणासाठी तिला शहरात पाठवावे म्हणतो मी.” तो असे म्हणताच मी त्याला म्हणालो “अरे वाह. खूप चॅन आयडीया आहे राजू तुझी. मी काय करू मदत यात तुला बोल.”

“अरे विशेष काही नाही. तुला तर माहित आहे कि सोनाली थोडी बुजऱ्या स्वाभावाची मुलगी आहे. ती त्या शहरात एकटी टिकेल कि नाही मला माहित नाही. एकटी तर कधीच राहू शकणार नाही आणि म्हणून मला असे वाटते कि तू तिला तुझ्याकडे ठेवून घ्यावेस.” तो मला म्हणाला.

“अरे कधी पण येउदे ती. अरे पण ती आता मोठी झालीये.ती अशी मझ्याकडे एकटयाने रहाणार का पण?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे का नाही राहणार? उलट मी जेव्हा तीला सांगितले कि तुझ्याकडे तिला राहायचे आहे तेव्हा कुठे ती खुशीने तिकडे येण्यास तयार झालीये. त्यामुळे तिच्या बद्दल एकही अडचण नाही आणि ती तुला अजिबात तक्रार होईल असे वागणार नाही.”

इतके सगळे सांगितल्याने मी पण मग काही बोलू शकलो नाही आणि तिला मी मग येण्याची परवानगी दिली. दोन तीन दिवसातच ती माझ्याकडे आली. मीच तिला स्टॅन्ड वर आणायला गेलो होतो. खूप वर्षांनी तीला मी भेटणार होतो आणि त्यामुळे ती कशी दिसत असेल याची मला खूप जास्त उत्सुकता होती. मी तिथे गेल्या गेल्या तिने मला हाक मारली.

तिला बघून मी खूप वेळ तिच्याकडे रोखूनच बघू लागलो.लहापणी बघितलेली सोनाली आणि त्या दिवशी बघत असलेली सोनाली यात खुपच फरक होता. ती आता एक परिपूर्ण स्त्री झाली होती. तिला बघून मला तर माझा सोटा वळवळ करू लागायचे जाणवत होते. तिची छाती खूपच पुढे आली होती आणि ती जर का नाही दाबली तर ती तिच्या टीशर्ट ला फाडून कोणत्याही क्षणी बाहेर येईल अशी भरलेली होती.

तिने घातलेली ती जीन्स इतकी घट्ट होती कि त्यातून तिच्या त्या गच्च मांड्या अश्या काही दिसत होत्या कि त्या बघून तिची निकर कशी तिच्या योनीला पकडून बसली असेल असा विचार मी करू लागलो. तिने मला बघून मला मिठीच मारली आणि त्याच वेळी तिची ती भरदार छाती मला टच झाली आणि मी कमालीचा गरम झालो लगेच.

तिला घेऊन मी घरी गेलो आणि तिला सगळे नीट सेट करून दिले. तिचे रुटीन चालू झाले आणि ती तिच्या कामाला लागली देखील. तिचे कॉलेज वगैरे मी सगळे दाखवले आणि तिला सगळी नीट सोय लावून दिली. तिचे रुटीन चालू झाले होते आणि माझे मात्र लक्ष नेहमीच तिच्या बॉडी कडे असे. ती काय करते आणि काय नाही याचे सतत मी लक्ष देऊन बघत असे.

मी आणि तीच दोघे असल्याने आमच्यात हळू हळू करत खूपच जास्त जवळीक निर्माण झाली होती. ती मला तिच्या सगळ्या गोष्टी सांगत होती आणि मी तिला पाहिजे नको ते सगळे देऊन खुश करत असे. ती घरी नसली कि मी तिच्या रूम मध्ये जात असे आणि तिची निकर व ब्रा बघून माझ्या तोंडाला लावून त्याचा वास घेत असे. तिचे ते आतील कपडे माझ्या मुठेची रोजच सोय करत असत.

“काका अजून पण तुझी बॉडी मस्त आहे रे.” ती एकदा अचानकच मला म्हणाली. मी काही बोललो नाहि आणि फक्त हसून वेळ मारून नेली. ती दिसायला जरी सेक्सी असली तरी तिचा स्वभाव बुजरा होता आणि त्यामुळे तीला कोणी मित्र नव्हते. बॉयफ्रेंड तर लांबचीच गोष्ट होती.

एकदा मी माझ्या रूम मध्ये असताना मला तिच्या रूम  मधून बारीक रडण्याचा आवाज आला. ते ऐकून मी तिथे गेलो आणि बघतो तर सोनाली रडत होती. मी तिच्या शेजारी जाऊन बसलो आणि तिला म्हणालो “सोनाली काय झाले रडायला?”

ती काही बोलत नव्हती. मी तिला नीट समजावून सांगितल्यावर ती मला म्हणाली “काही नाही रे काका. कॉलेज मध्ये सगळ्या मुलींना मित्र आहेत. त्या त्यांच्या बरोबर कुठे कुठे फिरतात. खूप मौज मजा करतात आणि मला मात्र कोणीच नाही. मी त्यामुळे एकटी पडली आहे.” ती असे म्हणतच मी तिला माझ्या जवळ घेतले आणि तिला म्हणालो “अरे असे काय करते?”

“मी आहे ना. तू मला सांग तुला काय पाहिजे आहे ते. मी तुला सगळीकडे फिरवत जातो. तू नको प्लिज रडू.” असे म्हणून मी तिच्या खांद्यावर ठेवलेला माझा हात हळू हळू करत तिच्या पाठीवरून फिरवू लागलो. तिच्या पाठीवरून माझा हात फिरू लागताच माझ्या हाताला तिच्या ब्रा ची स्ट्रीप लागली. त्यामुळे मी गरम होऊ लागलो होतो.

तिला मी जसे जवळ घेतले तसे तिच्या छातीचा स्पर्श माझ्या हाताला होऊ लागला होता. तिच्या त्या स्पर्शाने मी खूप गरम होत होतो आणि मला तो स्पर्श आवडू लागला होता. ती काही केल्या बाजूला जात नव्हती. ती तिचे डोके माझ्या छातीवर ठेवून निवांत पडली होती आणि ते बघून मग मी माझा हात हळू हळू करत तिच्या पाठीवरून खाली नेट तिच्या गांडीकडे नेला.

तिच्या त्या गोलाकार गाडीवरून माझा हात जसा जसा फिरू लागला तसे ती माझ्याकडे बघू लागली आणि तिने काही न बोलता सरळ तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले. तिचे तोंड माझ्या तोंडात येताच मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिंचे ते नाजूक गुलाबी ओठ मी माझ्या ओठानी चावून चावून लाल केले होते. ती तर माझ्या पेक्षा पण जास्त गरम झाली होती.

तिने मला बाजूला केले आणि माझा सोटा तिने बाहेर काढला आणि तो पटकन तिच्या तोंडात घातला. माझा तो भलामोठा सोटा बघून ती त्यावर तुटून पडली. तो पूर्ण सोटा अगदीच आरामात तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि तो वेड्या सारखी त्याला चोकू लागली होती. तिच्या थुंकीने तो आधीच ओला झाला होता आणि त्यामुळे तिला तो चोकताना खूप सोपे जात होते.

चोकून चोकुन तिने त्याला खूपच जास्त मोठे केले होते. ती मग बाजूला होताच मी तिला खाली झोपवले. तिच्या छातीला मी दाबून दाबून कुसरकरून काढले आणि तिचे ते निप्पल्स माझ्या तोंडात घेऊन चोकून चोकून त्यांना खूपच मोठे आणि कडक केले.

तिच्या पायांना मग मी बाजूला केले आणि तिच्या योनीवर मी माझी जीभ ठेवली आणि तिची ती कधीच न वापरलेली योनी मी माझ्या जिभेने चाटून काढली. एकसारखी तिंची योनी मी चाटून काढली आणि मग मी तिच्या योनीत माझा तो भलामोठा सोटा कचकन कोंबला. हळू हळू करत तो पूर्ण सोटा आत जाताच मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करून तिला जोरजोरात ठोकून काढू लागलो.

खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिला रूम वर ठोकून काढू लागलो होतो. ती जितकी साधी दिसत होती तितकी साधी ती नव्हती याचा पुरावाच तिने मला दिला होता. तिला जे पाहिजे ते मी देऊ लागलो होतो.

माझी पण खाज होतीच जी ती भागवत होती. पण माझ्या सारखा अनुभवी खेळाडू मित्र तिला मिळाला असल्याने तिला पण तिंची खाज अगदी पाहिजे तशी भागवून घेता येत होती. त्यामुळे आम्ही दोघे पण खूपच जास्त खुश होतो.

You cannot copy content of this page