मॉडेलिंग पार्टनरने घेतला माझा कडक सोटा

मी आधीपासूनच दिसायला खूप देखणा होतो. माझी उंची सहा फूट होती. मी नियमित जिम ला जात होतो आणि त्यामुळे माझी बॉडी पण तशीच झाली होती. मी नंतर तर अशी बॉडी कमावली होती कि मला ऍब्स पण आले होते. त्यामुळे मला बघताच माझ्या पिळदार मसल्स ला आणि भारदस्त छातीला लोक बघतच राहत असत. मला पण ते समजत होते. आपल्याला असे लोक बघतात म्हंटले तर आपल्याला ते आवडतेच ना.

माझी बॉडी बघून मला खूप जणांनी सांगितले कि तू मॉडेलिंग कर म्हणून. मी त्यानुसार मॉडेलिंग मध्ये करियर करायचे ठरवले. मी मुळात मोठ्या शहरातच असल्याने तिथे या गोष्टी खूप जास्त लेव्हल ला चालत असे आणि त्यामुळे मी त्यात अगदी आरामात काही ना काही तरी करू शकेन असे मला वाटत होते. मी त्या नुसार खूप कंपन्यांना भेटू लागलो. पण मला जितके वाटले होते तितके काही ते सोपे नव्हते.

ण माझ्या सारखे खूप जण तिथे येत असत आणि खूप जण रिजेक्ट पण होत असत. त्यामुळे मला थोडी निराशा आली होती. मला समजत नव्हते कि माझ्यात काय कमी आहे ते. पण त्याच वेळी बाकीच्यांचे मात्र अगदी आरामात सिलेक्शन होत असे. ते बघून तर मला काहीच समजत नव्हते कि नेमके माझे काय चुकत आहे ते.

यात एक गोष्ट मजेशीर अशी होती कि काही लोक मला सगळीकडेच भेटत असत. म्हणजे माझ्या सारखेच खूप जण अजून पण स्ट्रगल करत होते. मी जिथे जिथे जात असे तिथे तिथे ते मला दिसत असत. त्यानं पण माझ्या सारखेच प्रश्न पडले होते कि त्यांचे रिजेक्शन का होते ते. त्यातच एक मुलगी होती जी मला नेहमी दिसत असे.

तिचे नाव सोनल होते. ती पण माझ्याच गावातील होती आणि खूपच मॉडर्न होती. तिला पण कुठे अजून काही झाले नव्हते म्हणून ती पण माझ्या सारखेच इकडे तिकडे भटकत होती. तिला बघून बघून मी तिला ओळखू लागलो होतो. ती तर दिसायला इतकी देखणी होती कि काही विचारू नका. तिची उंची, तिची कंबर, तिची फिगर, तिची बेंबी आणि तिची गांड सगळेच कसे सेक्सी सेक्सी असेच होते.

तीला बघून माझा सोटा पण इकडे वळवळ करू लागे आणि तरी देखील तिचे सिलेक्शन का होत नाही हे मला समजत नसे. एकमेकांना सतत भेटून भेटून आमची ओळख झाली झाली होती आणि त्यामुळे आम्ही कुठं ओपनिंग असेल तर एकमेकांना लगेच फोन करून सांगत देखील असे.त्यातून आम्ही नियमितपणे भेटू लागलो होतो आणि आमच्यातील जवळीक देखील वाढू लागली होती.

आम्ही एकदा असेच बोलत बसलो असताना ती मला म्हणाली “बहुतेक मला असे वाटते कि आपली आपल्या पार्टनर बरोबर केमेस्ट्री जुळत नाही आणि त्यामुळे ते वॉक करताना समोर दिसत नाही.”

मला काही समजले नाही. म्हणून तिला मी म्हणालो “म्हणजे काय म्हणायचे आहे तुला? मला नाही समजले.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “थांब टूल मी दाखवते.” असे म्हणून तिने काही व्हिडीओ लावले. त्यातील ते मॉडेल खूप जास्त जवळीक करून वॉक करत होते आणि त्यामुळे त्यांचे ते चालणे आणि एकूणच सगळे खूप उठून दिसत होते.

ती मला म्हणाली “हे बघ यांची कशी केमेस्ट्री आहे ते आणि म्हणून ते लगेच सिलेक्ट होतात आणि आपण होत नाही.”

“अग पण ते बॉयफ्रेंड गर्ल्फ़्रेंड असतात शक्यतो आणि म्हणून त्यांना ते लगेच सगळे जमते.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “हे बघ सगळेच काही तसे नसतात समजले का आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे अजून इतके दिवस आपण प्रयत्न करत आहे पण आपल्याला अजून एक पण काम मिळाले नाहीये. मग असेच बसायचे का आपण?”

“मग काय करूया असे तुझे म्हणणे आहे तुझे?” मी तिला म्हणताच ती मला म्हणाली “मला असे वाटते कि आपण रोल प्ले करून बघूया.”

“म्हणजे?” मी न समजून तिला विचारलेल. ती मला म्हणाली “आपण दोघे बॉयरफ्रेन्ड गर्लफ्रेंड आहे असे समजायचे आणि मग आपण इथे वॉक करून बघू काय फरक पडतो ते.” मी लगेच तयार झालो. आम्ही तिच्या रूमवरच असल्याने आम्ही लगेच म्युजिक लावले आणि चालू केले.

आजवर आम्ही लांबून बोलत होतो आणी त्या वेळी मात्र अचानकच सगळे काही एकदम छान छान असे बदलून गेले. ती माझ्याशी असे काही बोलू आणि वागू लागली कि क्षणभर मला असेच वाटले कि आम्ही खरेच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आहे असे. ती माझ्या शेजारी उभी राहून मला खूपच जास्त खेटून चालू लागली. तिने माझ्या हाताला तिच्या हाताने असे काही पाकडले होते कि तिच्या  छातीचा स्पर्श माझ्या हाताला अगदी आरामात होत होता.

तिच्या त्या स्पर्शाने माझा सोटा खूपच मोठा होत होता आणि वळवळ करू लागला होता. वेळ जसा जसा जात होता तसे तसे ती माझ्याशी जास्तच जवळीक करत होती आणि त्यामुळे मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. मला पण तो स्पर्श आवडत होताच म्हणा आणि म्हणून तर मी तिला अजिबात विरोध न करता तिला जे करायचे आहे ते करू देत होतो.

एक एक करत आम्ही कपडे पण बदलत होतो आणी मग ती मला म्हणाली आपण आता स्विम सूट वर प्रॅक्टिस करूया. मी फक्त निकर वर आलॊ आणि ती ब्रा व बिकिनी वर. तिला मी असे असे आधी कधीच बघितले नव्हते आणि त्यामुळे जेव्हा मी तिला त्या ड्रेस मध्ये बघिलते तेव्हा मी तिला बघून पूर्ण वेडा च झालो. तिचं ते कमालीचे मादक शरीर आज मी माझ्या हाताने स्पर्श करत होतो.

तीच्या बिकिनी मधून तिची ती फुगरी योनी मला खुणावत होती. तिने पुन्हा एकदा माझ्या शेजारी उभे राहुन चालायला सुरवात केली. मी लांबून चालत आहे ते बघून मला ती म्हणाली “अरे असे लांबून काय चालत आहेस. असा जवळ ये ना.” असे म्हणून तिने मला तिच्या जवळ ओढल आणि माझा हात तिच्या कमरेवर ठेवला. मी जसा माझा हात तिच्या कमरेवर ठेवला तसे मी खुपच जास्त गरम झालो.

चालत असताना ती आता तर नको तितके माझ्या जवळ येत होती आणि त्यामुळे मी पण आता धाडस करायचे ठरवले. मी माझा तिच्या कमरेवर ठेवलेला हात हळू हळू करत खाली घेऊ लागलो आणि माझा हात तिच्या गांडीवर येऊन थांबला. ती काही बोलली नाही मला ते बघून मी हळूच तिच्या बिकिनीमध्ये माझा हात घातला आणि तिच्या गांडीच्या गोलाकार भागावरून फिरवू लागलो.

“तुझी गर्लफ्रेंड खुप चांगली आहे. तुला काही बोलणार नाही ती. तुला जे करायचे ते कर.” ती माझ्याकडे बघून असे म्हणताच तिला मी माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले. आम्ही दोघे पण एकमेकांवरचुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिच्या बिकिनी मध्ये असलेल्या हाताने तिची गांड दाबून दाबून खूपच मोठी आणि कडक केली होती.

त्या बिकिनी ला बाजूला असलेली लेस मी क्षणात सोडली आणी तीला नग्न केले. हे करत असताना ती माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन एकसारखा त्याला हवलात होती. हलवून हलऊन तिने त्याला खूपच जास्त मोठे केले होते. तिची बिकिनी जशी निघाली तशी तिची ती मादक योनी मला दिसली. मी पूर्ण बेभान झालो होतो.

आम्ही कपडे काढून पूर्ण नग्न झालो आणि खाली झोपलो व तिला वरून घेतले. तिने माझ्याकडे तिची गांड केली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला वि ती त्याला चोकू लागली. चोकून चोकून तिने त्याला खूपच कडक व मोठा केला होता. मी तिच्या योनीला माझ्या जिभेने चाटून चाटून ओलीचिंब केली होती. खूप वेळ आम्ही ओरल केले आणि मग बाजूला झालो.

तिला मी पाठीवर झोपवले आणि तिचे दोन्ही पाय फाकवुन तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबला. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत जाताच मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो. प्रचंड वेगाने मी माझी कंबर हलवत होतो आणि तिला ठोकून काढत होतो. खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून  काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून मी तिला रोजच ठोकून काढू लागलो होतो.

अश्या प्रकारे आम्ही त्या दिवशी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चा जो रोल प्ले करत होतो तो शेवटी अश्या एका अतिशय सुदंर ठिकाणी येऊन थांबला होता कि तिथून पुढे आम्ही रोजच तो प्ले करू लागलो होतो. आम्हाला एकमेकांच्या बॉडी ची इतकी सवय लागली होती होती कि आम्ही एक दिवस पण एकेमकांना उपभोगायचे सोडत नव्हतो आणि आज पण आम्ही ती मजा रोजच घेत आहे.