रेल्वे स्टेशन वर भेटलेल्या भाभी ला जवले

मी माझ्या गावाहून माझ्या एक नातेवाईकाला सोडायला रेल्वे स्टेशन ला गेलो होतो. आम्ही बहुतेक ११ वाजता घरा पासून निघालो होतो आणि मग आम्ही ३:३० वाजता जयपूर स्टेशन वर पोचलो होतो. आम्ही आमचे समान घेलते आणि मग आम्ही मैसुर एक्सप्रेस ची वाट पाहू लागलो होतो. जयपूर हून ७:३० वाजता गाडी ची वेळ होती. मी प्लेटफॉर्म वर बसलो होतो आणि मग काही वेळाने तीन बायका नी चार पुरुष माझ्या जवळ येऊन बसले.

त्यातून एक खूप सुंदर बाई माझ्या समोर बसली होती.. ती तिच्या बरोबर असलेल्या स्त्रींच्या बरोबर बोलत बसली होती आणि ती माझ्या कडे पाहत बसली होती. मी तिला दोन तिन वेळा असे माझ्या कडे पाहताना पहिले होते. मी जेव्हा तिच्या कडे पाहायचो तेव्हा ती तिची नजर माझ्या कडून दुसरी कडे करून घेत होती.

मग मी पुन्हा पुन्हा पहिले कि ती माझ्या कडे सारखी सारखी पाहते आहे. मग त्या बायका पण एकमेकाबरोबर बोलत बोलत हसत होत्या आणि मग मला पण काही समजले नाही कि त्यांना हसताना पाहून मला पण हसू येऊ लागले होते, तिने माझ्या कडे पहिले आणि मला इशारा केला. मी पाणी प्यायचे कारण करून जरा दूर गेलो तर ती पण माझ्या मागे मगे आली.. आणि ती पण पाणी पिऊ लागली.

मग तिने मला विचारले : कोठे जात आहात तुम्ही?

मी म्हणालो : मी तर माझ्या नाते वाईकना सोडायला आलो आहे. तुम्ही कोठे जात आहात?

ती म्हणाली : मी माझ्या बहिणीला ट्रेन मध्ये सोडायला आली आहे.

मी म्हणलो : ठीक आहे.

मग आम्ही दोघे आमच्या जागे वर जाऊन बसलो. आता त्या बाई ने माझ्या नातेवाइका बरोबर बोलने पण चालू करून टाकले होते आणि असे वाटू लागले कि सर्व लोक एक मेकला ओळखत होते.

Marathi Zavazavi  पुस्तक विक्रीकरिता गेलेल्या घरच्या भाभीने मला चोदायला लावले

काही वेळाने ट्रेन आली आणि ते सर्व लोक ट्रेन मध बसले. मी माझे समान ठेवायला तिला मदत केली आणि मग ट्रेन निघून गेली.

मग तिने माझ्या कडे पाहत म्हणले कि चला आपण चहा पिऊ.

मग आम्ही दोघे बाहेर हॉटेल मध्ये गेलो आणि चहा पिऊ लागलो. आणि मग आमची थोडी ओळख झाली.

मी मग चहा चे पैसे देऊ लागलो तर तिने माझा हात पकडला आणि तिने पैसे देऊन टाकले.

मी म्हणले : आता मी माझ्या गावाला परत जाणार आहे.

ती म्हणाली आता रात्री हे ८:३० वाजले आहेत.. तू सकाळी निघून जा. इथे जवळ माझे घर आहे.. तिथे तू राहा.. आणि सकाळी निघून जा.

मग मी पण थोडे नको नको करत तयार झालो आणि तिच्या बरोबर चालू लागलो. तिने पार्किंग मधून तिची गाडी काढली आणि मग आम्ही एकत्र निघालो. मी तिच्या घरी पोचलो तर पाहतच राहिलो.. खूप मोठा बंगला होता. तिने मला आत मध्ये सोफ्यावर बसवले आणि मग मला चहा आणि नाश्ता दिला.

मग तिने तिच्या काम वाल्या बाईला जेवण बनवायला सांगितले आणि म्हणाली : जेवण तयार झाले कि आम्हाला बोलवून घे.. तो पर्यंत आम्ही फ्रेश होऊन जातो.

मग ती मला घेऊन वर च्या रूम मध्ये आली.

पृष्ठे: 1 2