इस्त्रीच्या बहाण्याने चोदली मादक भाभी

मी अभ्यासात फार हुशार नसल्याने माझ्या घरचे माझी खूप काळजी करत असत. मी पण फार काही मनावर घेऊन कधी अभ्यास केलाच नाही. माझे मन त्यात कधीच रमले नाही. सतत मित्रांसोबत इकडे तिकडे फिरत बसणे आणि उनाडक्या करणे हा माझा आवडता छंद होता. बाकी काही नसेल माझ्याकडे पण एक गोष्ट मात्र माझ्याकडे चांगली होती ती म्हणजे माझे बॉडी आणि माझे बोलणे.

होय मला लहापानापासूनच व्यायामाची आवड होती. घरची परीस्थिती फार चांगली नसल्याने मी जिम ला तरी जाऊ शकलो नाही पण मी नियमित घरीच व्यायाम करून माझी बॉडी खुपच सुदंर अशी बनवली होती. त्यामुळे माझ्या सहा फूट उंचीला माझी बॉडी खूपच शोभून दिसत असे. त्याच उंचीला माझे पिळदार स्नायू जसे उठून दिसत होते तशीच उठून दिसत होती माझी धिप्पाड छाती.

माझ्या अतिशय उत्तम अश्या बॉडी ला साथ मिळत असे ते माझ्या गोड गोड बोलण्याची. मी खूप गोड बोलत असल्यानेच आजूबाजूचे लोक मला खूप चांगले ओळखत तर असतच पण त्याचमुळे माझे मित्र देखील खूप झाले होते. मी याच गोड बोलण्याने खूप मुली पटवल्या होत्या आणि मी त्याना उपभोगत पण होतो. मी खूप मुलींना आजवर ठोक ठोक ठोकून काढले होते आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी मी थोडा समाधानी होतो.

मी कॉलेज संपवले आणि माझ्या मामा ने लगेच मला त्याच्याकडे शहारत बोलवून घेतले. सुटीसाठी नाही तर कामासाठी. कारण गावात मला काही काम मिळणार नव्हते आणि म्हणून त्याने त्याच्याकडे कामासाठी म्हणून मला बोलावून घेतले होते. मामा मोठया शहारत खूप वर्षे राहत होता आणि त्याचे तिथे लौंड्री चे दुकान होते. त्याला एकटयाला ते सांभाळणे आता होत नसे म्हणून मला त्याने बोलवून घेतले होते.

मी गेल्या गेल्या लगेच ते काम सगळे अगदी नीटपणे शिकून घेतले. त्यामुळे माझा मामा माझ्यावर खूप खुश होता. त्याच्याकडे काही लोक नियमितपणे येत असत. त्यातच एक होती ती म्हणजे सोनाली भाभी. ती एका मोठ्या शेठ ची बायको होती. मी त्या दोघांना पण बघतिले होते आणि त्यावरून मी हा अंदाज बांधला होता कि शेठ काही तिची खाज भागवू शकत नसणार आणि त्याचे कारण पण तसेच होते.

कारण शेठ हा दिसायला तर खूप घाण होताच होता पण त्या पेक्षा पण घाण होते त्याचे ते बेढब शरीर. अतिशय ढोला होता तो आणि त्याला नीट चालता पण येत नसे. हा एक असा होता आणि त्याच्या विरुद्ध होती त्याची बायको. म्हणजे सोनाली भाभी. तिला बघून हिने त्याला कसे काय पसंद केले असेल हा माझ्या मनात आलेला पहिला विचार होता.

कारण ती दिसायला कडक माल होती. तो जितका ढोला होता तितकी ती कमालीच्या फिगर मध्ये होती. तिला बघून ती कॉलेज मध्ये आहे कि काय असे वाटत असे. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी जरी नसली तरी ती खूप लुसलुशीत असल्याने तिचं शरीर खूपच जास्त सेक्सी दिसत असे.तिचे उरोज जसे गोल आणि मोठे होते तशीची गोल आणि भरलेली तिंची गांड देखील होती. तीला बघून मी तर वेडा च झालो होतो.

माझ्या गोड बोलण्याने मी त्याना पण आपलेसे केले होते. मला त्यांनी नंतर नंतर तर त्यांच्या घरी येऊन कपडे घेऊन जाण्यास सांगायला चालू केले होते. मी पण कस्टमर चांगला आहे म्हणून मी  जाऊ लागलो होतो. तिथे गेलो कि कायमच भाभी मला कपडे देत असे. मोठयाचा मोठा कपड्याचा गठ्ठा रोज तिच्याकडे तयार असे. मी ते घेऊन येत आणि दुसऱ्या दिवशी धुवून इस्त्री करून देत असे.

हे करत असताना तिच्याशी माझे बोलणे रोजच होत असे आणि ती पण माझ्याशी असे काही बोलू लागली होती कि हळू हळू आम्ही दोघे पण जवळ येत होतो आणि मला जसे ते आवडत होते तसेच ते तिला पण आवडत होतेच हे मला समजत होते आणि म्हणून मी खूप खुश होतो.

एकदा मी तिच्याकडून कपडे घेऊन आलो आणि त्यात नेमकी तिची निकर होती. निळ्या रंगाची ती निकर बघून मी कमालीचा वेडा झालो. ती निकर आधी तर मी माझ्या तोंडाला लावली आणि तिचा वास घेऊ लागलो. तिचा वास घेऊन मी एक मस्त पैकी मूठ मारली आणि मग मी पुन्हा तिच्याकडे गेलो आणि तिला म्हणालो “भाभी अहो हि कोण्या मुलीची निकर आली आहे बघा चुकून.” असे म्हणून मी तिला ती निकर दाखवली.

तिने ती चटकन माझ्या हातातून काढून घेतली आणि मला म्हणाली “अरे कोणाची काय कोणाची? हि तर माझीच निकर आहे. तुला इतके पण समजत नाही का रे?” ती असे म्हणताच माझ्या लक्षात आले कि ती आता रंगात आली आहे. तिला मी मुद्दाम म्हणालो “अहो भाभी तुमची निकर इतकी छोटी कशी असेल? तुम्हाला तर मोठी निकर लागेल ना?”

मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “असे काही नाही रे. माझी फिगर खूप मेंटेन आहे समजले का? मी साडी मोठी घालते म्हणजे माझी फिगर मोठी आहे असे नाही आणि तुझ्या शेठ सारखी तर अजिबातच नाही.” असे म्हणताच मी तिला म्हणालो “मला तरी काही पटत नाही.”

“तू दाखव आधी तुझी निकर मग मी दाखवते.” ती एकदमच मला म्हणाली. मी आत गेलो आणि माझी पॅन्ट काढली आणि माझ्या निकर वर आलो. माझ्या निकर मधून दिसणारा तो भलामोठा सोटा बघून ती मला म्हणाली “हे बघ आता काही जण तुझ्या सारखे असतात जे सोटा मोठा दिसावा म्हणून आत निकर मध्ये काही तरी घालून बसतात.”

“भाभी मी काहीच नाही आत घातलेले. तो नैसर्गीक आहे माझा सोटा. पाहिजे तर बघा तुम्ही.” असे म्हणून मी माझी निकर खाली केली आणि माझा सोटा मी बाहेर काढला. तो माझा तो भलामोठा सोटा बघून तिचे डोळे मोठे झाले. ती तो बघतच राहिली आणि मला म्हणाली “अरे इतका मोठा सोटा? शेठ चा तर खूप चोट आहे आणि मी कॉलेज मध्ये असताना एक मुलगा मला ठोकत असे त्याचा पण इतका मोठा सोटा नव्हता.”

असे म्हणून तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि ती त्याला हलवू लागली. तिने त्याला हलविण्यास चालू करताच त्याचा आकार बघता बघता खूपच मोठा झाला. तिने माझा सोटा पकडला आणि मी माझा हात लगेच तिच्या ब्लाउज मध्ये वरून घातला आणि तिची ती भरदार छाती माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो.मी तिची छाती दाबताच ती खूपच गरम झाली आणि तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि ती माझे चुंबन घेऊ लागली.

तिचे ते नाजूक पण लुसलुशीत ओठ मी चोकून चोकून लाल केले होते. तिने मला नग्न केले लगेच आणि मी तिला. तिचा तो देह बघून माझा सोटा प्रचंड कडक झाला होता. तिला मी खाली झोपवले आणि तिच्या छातीला मी दाबत दाबत तिचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना चोकू लागलो. ते मउ मउ उरोज चोकून मग मी खाली गेलो.

तिचे दोन्ही पाय मी फाकवले आणि तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो. माझ्या जिभेच्या पहिल्याच स्पर्शाने तिच्या योनीचे पदर हळू हळू करत बाजूला झाले आणि त्यात मी माझी जीभ घालून माझे तोंड मागे पुढे करून तिच्या दाण्याला पण मी चाटून काढू लागलो. खूप वेळ तिचे मी ओरल केले आणि मी मग बाजूला झालो.

तिने माझा सोटा कसातरी तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. तिचे तोंड एकसारखे ती मागे पुढे करत होती आणि त्याला चोकून काढत होती. चोकून चोकून तिने त्याला ओलेचिंब केले होतेच आणि त्याचा आकार पण इतका मोठा केला होता कि तो तिच्या तोंडातच गळतो कि काय असे मला होऊन बसले होते. ते बघून मी तिला बाजूला केले.

तिला खाली झोपवले आणि तिचे पाय पुन्हा एकदा बाजूला केले. तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करून तिला ठोकून काढू लागलो. माझे हिसडे इतके जोराचे होते कि माझ्या हिसड्यानी तिचे पूर्ण शरीर मागे पुढे होत होते. काच काच काच काच काच करत मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोहे पण शांत झालो. तेव्हापासून मी तिला रोजच तिच्या घरी जाऊन ठोक ठोक ठोकू लागलो होतो.

तिला माझ्या सारखा अस्सल गावरान ठोकणारा माल मिळाला असल्याने ती खूप खुश होती आणि मला पण भाभी सारखी लुसलुशीत आयटम पहिल्यांदाच मिळाली असल्याने मी पण खूप खुश होतो. त्यामुळे हि मजा आम्ही रोजच घेऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page