स्टोअरमध्ये चोदली चोराची कडक गांड

मी एका दुकानात कामाला होतो तेव्हाची हि गोष्ट आहे. मी मुळात थोडा रंगेल स्वभावाचा मुलगा होतो. म्हणजे अगदी कॉलेज मध्ये असल्यापासूनच मी सतत मुलांच्या राहून खोड्या काढत असे. मला त्यात खूप मजा पण येत असे.म्हणून मी जास्तीत जास्त वेळ अभ्यासात न घालवता इतर गोष्टीतच घालवत असे. मला पण काही फार हौस अशी नव्हती अभ्यास करायची.

मी दिसायला फार काही देखणा जरी नसलो तर अगदी काही मी बेकार होतो असे पण नाही. बऱ्यापैकी मी दिसायला असलो तरी मी माझी तब्येत मात्र चांगलीच राखून होतो. मला जिम ची खूपच जास्त आवड होती आणि त्यामुळे मी माझी बॉडी पण तशीच कमावली होती. स्पर्धेला उतरण्याचा माझा विचार तसा होताच. पण काही कारणामुळे ते काही मला शक्य झाले नाही.

माझी बॉडी जरी चांगली असली तरी याचा अर्थ असा नव्हता कि मी खूप मुली पटवल्या होत्या किंवा खूप मुलींना मी उपभागले होते. तसे अजिबात काही नव्हते. कारण का माहित नाही पण मी कधी मुलींच्यात रसच घेतला नाही. मला त्याना बघून असे कधी वाटलेच नाही कि मी त्याच्याशी संभोग करावा. पण तेच जेव्हा मी मुले बघत असे तेव्हा मात्र मी त्या सगळ्या फीलिंग्स ची अनुभूती घेत होतो.

मी कधी या गोष्टीचा जास्त विचार केला नाही कि असे का होते ते. कारण कॉलेज मध्ये असताना मुळात मला माझ्या जिम मधून वेळच मिळत नसे आणि त्यामुळे या बद्दल मी खूप कधी काही विचार केला नव्हता.

मी कॉलेज मध्ये अभ्यास न केल्याचे अपेक्षित फळ मला मिळत होतेच. कॉलेज संपले आणि मग जॉब शोधाशोधी जेव्हा चालू झाली तेव्हा माझ्या कमी मार्क्स मुळे मला काही कुठे चांगला जॉब काही केल्या मिळेल असे मला वाटत नव्हते. मी खूप शोधाशोध करून पण मला जेव्हा जॉब नाही मिळाला तेव्हा मग माझ्या मामाने मला त्याच्या कडे बोलवून घेतले.

माझा मामा शहरात रहात होता. त्याचे काही तिकडे फार चांगले होते असे नाही. पण त्याला जॉब होता.तो एका कंपनीत सेक्युरिटी ला होता आणि त्याने मला त्याच्या ओळखीने जॉब पण बघतीला होता. माझी तब्येत बघून मला लगेच जॉब मिळाला पण. त्यांनी मला एक मोठे डिपार्टमेंटल स्टोअर ला ठेवले. तिथे माझे काम खूपच मजेशीर होते.

आत आणि बाहेर येताना पुरुषांची तपासणी करायची. हे करत असताना त्यांनी कुठे काही चोरलेले तर नाही ना आणि काही वस्तू ते लपवून तरी नेत नाहीत ना हे बघायचे माझे काम होते. हे काम जरी मजेशीर असले तरी माझ्या दृष्टीने मात्र खूपच चांगले होते. कारण हे करत असताना मला त्याच्या सोट्याला हळूच का होईना पण स्पर्श करायला मिळत होता.

त्यामुळे मी मुद्दामच काही वेळा एकदा देखणा मुलगा दिसला कि त्याची जास्त तपासणी करत असे आणि त्याच्या सोट्याला काहीपण करून जास्तीत जास्त वेळ हात कसा लावता येईल हे बघत असे.

त्या दिवशी दुकानाला सुट्टी होती. मी एकटाच होतो आणि काही काम नसल्याने मी मोबाईल मध्ये काही तरी बघत बसलो होतो माझ्या. माझ्या समोर सी सी टी व्ही ची स्क्रीन चालू होतीच.त्यातून मी एका जागी बसून कुठे काय चालू आहे किंवा कोणी येते का ते आरामात बघू शकत होतो. थोडा वेळ झाला असेल नसेल तोच मला गोडावून च्या इथे काही तरी हालचाल झाल्याचे दिसले.

मी मोबाईल ठेवला आणि कोण आले आहे ते बघू लागलो. गोडावून च्या इथे एक मुलगा काही तरी करत होता. तो चोर होता. तो काय करतो ते खूप वेळ बघत होतो. पण त्याने काहीच केले नाही. पण तो दिसायला मात्र खूपच देखणा होता. ते बघून मग माझ्या डोक्यात एक आयडिया आली आणि मी लगेच त्याचायकडे पळतच गेलो.

त्याला मी धरले आणि काय करत आहेस असे विचारताच तो म्हणाला “काही नाही. आम्ही लपंडाव खेळत आहे आणि त्यामुळे मी इथे लपायला आलो आहे.”

“पण तुला माहित नाही का हि खाजगी जागा आहे ते? आणि इथे येण्याची परमिशन नाही आहे ते?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “सॉरी पण माझ्या लक्षात आले नाही कि मी इथे आलो आहे ते.”

तो असे काही बोलत होता कि त्याच्या ओठांची हालचाल खूपच वेगळी आणि मादक होत होती. तो दिसायला खूप जसा देखणा होता तसेच त्याचे ओठ पण खुप नाजूक आणि सुबक होते. त्याची बॉडी शिडशिडीत जरी असली तरी तो त्याच्या नजरेने मला घायाळ करत होता. त्याला मी जितका वेळ चालताना बघितले त्यात तो बायकांसारखेच चालत होता हे मी ओळखले होते.

“ते ठीक आहे. पण मला तुला चेक करावे लागेल. कारण माझे तेच काम आहे ना.” मी असे म्हणताच तो माझ्या बॉडी कडे एका वेगळ्याच नजरेने बघू लागला. त्याची ती बदललेली नजर मी एका क्षणात ओळखली आणि तो माझ्याकडे मादक कटाक्ष टाकत मला म्हणाला “हो करा ना चेक. पाहिजे तिथे चेक करा आणि पाहिजे तितका वेळ चेक करा. माझी काहीच अडचण नाही अजिबात.” असे म्हणून त्याने माझ्याकडे बघून डोळा मारला.

मी त्याच्या जवळ गेलो आणि त्याला चेक करू लागलो. त्याच्याकडे अर्थात काहीच नव्हते. तरी पण मी त्याला असे सोडू शकत नव्हतो. कारण त्याने मला असे काही गरम केले होते कि काही विचारू नका. मी त्याच्या मागे गेलो आणि त्याचा इतक्या जवळ जाऊन त्याला चेक करू लागलो कि त्याच्या गांडीवर माझा सोटा जाऊन अगदी आरामात बसला.

मी त्याच्या शर्ट च्या खीशात आणि इकडे तिडके उगीचच हात फिरवत होतो आणि इकडे त्याच्या गांडीवर माझा सोटा मी रगडु लागलो होतो. माझा सोटा जसा त्याच्या गांडीवर रगडला जाऊ लागला होता तसा त्याचा आकार हळू हळू करत मोठा होऊ लागला होता. त्याला पण मी काय करत आहे ते समजले होते. पण तो मला अजिबात विरोध करत नव्हता आणि मला जे पाहिजे ते मला करू देत होता.

खूप वेळ मी माझा सोटा रगडून झाले आणी तो मला मग म्हणाला “साहेब तुमची काठी मला लागत आहे.”

माझ्याकडे तर काठीच नव्हती. त्याला काय म्हणायचे आहे ते मला समजले होते. तरीही मी मुद्दाम न समजल्या सारखे त्याला विचारले “कोणती काठी?”

मी असे म्हणताच त्याने माझ्या सोट्याला त्याच्या हातात पकडले आणि तो म्हणाला “साहेब हि बघा हि काठी.”

“ती काठी नाही. रॉड आहे.” मी असे म्हणताच त्याने त्याचे तोंड माझ्याकडे केले आणि माझा सोटा तो त्याच्या हातात घेऊन हलवू लागला. त्याच्या तोंडात मी लगेचच माझे तोंड दिले आणि त्याचे चुंबन घेऊ लागलो. हे सगळे इतक्या फास्ट होत होते कि मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. त्याने माझा सोटा त्याच्या चेहऱ्यावरून फिरवून घेतला आणि हळू हळू करत त्याच्या तोंडात कोंबून घेतला.

तोंडात जाताच तो त्याच्यावर तुटून पडला आणि त्याचे तोंड तो एकसारखे मागे पुढे करून त्याला चोकू लागला. त्याच्या तोंडात माझा सोटा अगदीच आरामात गेलेला बघून मी माझे पाय माझ्या गुडघ्यात वाकवले आणि माझी कंबर मागे पुढे करत मी त्याचे माऊथ फक करू लागलो. जास्तीत जास्त मी माझा सोटा त्याच्या तोंडात देण्याचा प्रयत्न करू लागलो होतो.

खूप वेळ त्याने माझा सोताच चोकला आणि मग तो बाजूला झाला. त्याला मी माझ्या समोर उभे केले आणि पुढे झुकवून त्याच्या गांडीच्या कापाना मी माझ्या हाताने बाजूला केले. त्याचे भोक मला दिसू लागताच मी माझी जीभ त्यावरून हळू हळू करून फिरवू लागलो आणि ते ओले करू लागलो. त्याचे भोक ओले होताच मी माझ्या हाताची दोन बोटे त्यात घालून आत बाहेर केले व ते भोक जमेल तितके मोठे केले.

मी मग माझा सोटा त्याच्या गांडीत हळू हळू करत कोंबला. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत जाताच मी माझे दोन्ही हात त्याच्या कमरेवर ठेवले आणि मी जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करून त्याला ठोकू लागलो. काच काच काच काच करत मी त्याला एकसारखे ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. प्रचंड वेगाने मी माझे हिसडे त्याला मारत होतो आणि त्याची गांड मारत होतो.

खूप वेळ त्याला ठोक ठोकून झाले आणि मग मी माझा सोटा बाहेर काढला. त्याने तो लागेचच त्याच्या तोंडात घेऊन त्याला चोखायला चालू करताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला. त्याचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले. त्याने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून मी नियमितपणे त्याला ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page