त्या रात्री चोदले माझ्या हॉट बायकोला

मी लवकर लग्न करावे अशी माझ्या घरच्यांची इच्छा होती. असे काही खास आणि विशेष कारण नव्हते त्याला. सगळ्याच पालकांची अर्थात तीच तर इच्छा असते ना आणि त्याचमुळे माझ्या घरचे पण माझ्या मागे त्याच गोष्टी साठी लागले होते कि मी लवकर लग्न करावे.

माझे आता कॉलेज पूर्ण होऊन मी नोकरीला पण लागलो होतो. कॉलेज मध्ये असताना तर मी काय धमाल केली होती म्हणून तुम्हाला सांगू. सतत मित्रांच्या आणि मैत्रिणींच्या घोळक्यात राहून मी अशी काही धमाल केली होती ना. त्यात मी दिसायला चांगला होतो आणि माझी बॉडी पण खूपच चांगली होती आणि त्यामुळे माझ्या मागे तर सतत मुली असत.

मी त्यांच्या बरोबर खूप एन्जॉय केला होता. कित्येक मुलींना मी उपभोगले होते आणि त्यामुळेच मला हे चांगलेच माहित होते कि एखाद्या मुलीला एखाद्या मुला कडून काय पाहिजे असते ते. पण कॉलेज जसे संपले तसे हे सगळे आपोआपच बंद झाले. मग चालू झाले खरे लाईफ. मला नोकरी पण तशी लगेच मिळाली. एक दोन चार वर्षे मी नोकरी केली आणि मग माझ्या लग्नाचे चालू झाले.

मग चालू झाले ते स्थळे बघायचा कार्यक्रम. एक एक करत मी मुली बघत होतो आणि नाकारत होतो. कारण मला अजून एक पण मुलगी अशी आवडली नव्हती कि जिला मी बघताच क्षणी पसंद करेन. असे दिवस जात असतानाच मी एकदा एक मुलगी बघायला गेलो. मी तिचा फोटो वगैरे काहीच बघितले नव्हते कारण ती मुलगी आमच्याच गावातील होती. म्हणून जाता जाता बघायचे म्हणून मी गेलो होतो खरे तर.

मी आणि मला ज्याने ते स्थळ सुचवले होते तो असे आम्ही दोघे पण तिथे जाऊन बसलो. इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्या आणि मग मुलगी ला बोलाविण्यात आले. ती बाहेर येते तर काय. ती दुसरी तिसरी कोणी नव्हती तर आमच्याच कॉलेज मध्ये शिकणारी पण माझी ज्यूनियर असलेली प्रिया होती. ती समोर आलेली बघून मी उडालोच.

कारण ती माझी ज्युनियर जरी असली तरी तिच्याशी मी खूप वेळा बोललो होतो कॉलेज मध्ये. आमची मैत्री जरी नसली तरी आम्ही एकेमकांना तसे खूपच चांगले ओळखत होतो. तिने पण मला बघून माझ्याकडे एक स्मित हास्य केले. पण आम्ही ते नाही दाखवले कि आम्ही आधी पासूनच एकेमकांना ओळखत आहे ते. पण मी मनोमन तिला फायनल देखील केले होते.

त्याचे कारण होते तिचे दिसणारे आणि तिची कमालीची मादक फिगर. मी कॉलेज मध्ये असताना तिच्याशी बोलायचे कारण पण तेच होते.कारण तिची फिगर आख्या कॉलेज मध्ये एक नंबर होती. ३६-२४-३६ अशी फिगर होती तिची आणि तिच्या फिगर च्या मागे तर सगळे कॉलेज च तर लागले होते. तिची छाती गोलाकार जशी होती तशीच तिची गांड पण गोलाकार होती.

ती चालू लागली कि तिची छाती आणि तिची गांड दोन्ही पण टुणटुण करून असे काही उडत असत कि ते बघून सगळे लाळ घोटू लागत. मी तिच्याशी जेव्हा जेव्हा बोलत असे तेव्हा तेव्हा माझे लक्ष तिच्या बोलण्याकडे कमी आणि तिच्या छातीकडे जास्त असायचे. त्यावेळी तिला उपभोगता आले नाही मला आणि आता मला ऑफिशियल तिला उपभोगण्याचा चान्स आला होता. मी तो कसा बरे नाकारेन ना

आमचे लग्न एकदा झालेच.मग काय मी तर हवेतच होतो. ती आमच्या लग्नाची पहिली रात्र होती. पिक्चर मध्ये दाखवतात तसे मी माझ्या बेडरूम मध्ये गेलो. फुलांनी डेकोरेशन केलेल्या माझ्या बेडवर ती पदर झाकून बसली होती. मी आत गेलो तोच तिने मला दुधाचा ग्लास दिला. एका दमात तो मी पिला आणि तिच्या जवळ गेलो आणि तिचा पदर हळूच बाजूला केला.

तिच्या त्या कमालीच्या देखण्या चेहऱ्याचे दर्शन मला होताच मी तिच्याकडे बघतच राहिलो. ती खरेच खुप देखणी होती. तिला मी म्हणालो “मला वाटले होते प्रिया कि तू मला नाकारशील.”

“असे का? उलट तू तर मला खूपच आवडत होता. पण तूच कधी मला भाव दिला नाही.नाही तर आता पर्यंत आपले लग्न कधीच झाले असते.” ती असे म्हणताच मी खूपच खुश झालो आणि तिला माझ्या जवळ घेतले.

तिचे एक हलकेसे ओठांचे मी चुंबन घेतले आणि तिच्या अंगावरचे दागिने मी एक एक करत काढून ठेवले. त्या बरोबर तिचे ते खरे नैसर्गिक सौदंर्य मला दिसू लागले. तिची ती कमालीची गोरी कांती बघून मी तिच्याकडे बघतच राहिलो. ती पहिलीच रात्र असल्याने आणि आता ती माझीच झाली असल्याने मी अजिबात हावरेपणा करायचा नाही हे आधीच मनोमन ठरवले होते.

तिला मी खाली झोपवून तिच्या चेहऱ्यावरून मी माझ्या हाताचे एक बोट हळू हळू करत फिरवू लागलो. त्याच बरोबर ती हळू हळू करत गरम होऊ लागली. ती माल म्हणाली “तुझा हात किती मस्त आहे रे.”

“माझे अजून बरेच काही मस्त आहे.” मी असे म्हणताच ती लाजली आणि हसून मला म्हणाली “चल चावट आहेस तू खूप.” असे म्हणून तिने मला तिच्याकडे ओढून घेतले आणि माझ्या ओठात तिचे ओठ तिने घातले आणि आम्ही एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिचे ते नाजूक गुलाबी ओठ मी स्मूच करू लागलो होतो आणि त्याच बरोबर माझा सोटा हळू हळू करत मोठा होऊ लागला होता.

तिची छाती मी माझ्या हाताने दाबायला चालू केली आणि बघता बघता तिचा आकार वाढू लागला. तिच्या ब्लाउज ची बटणे मी जसे जसे काढू लागलो तसे तसे तिच्या त्या छातीचे ते मांसल गोळे हळू हळू करत बाहेर येऊ बघत होते. तिचे ब्लाउज काढून टाकले आणि तिला मी ब्रा वर आणले. तसेच मी लगेच खाली सरकत गेलो आणि तिच्या पोटावरून माझी जीभ फिरवू लागलो.

माझी जीभ मी फिरवत तिच्या खोलगट बेंबीत नेली आणि तिला मी खाऊ लागलो. तिची बेंबी खूपच सेक्सी होती. मी खाली गेलो आणि तिचा तो घागरा मी काढून टाकला आणि तिला निकर वर आणले. निळ्या रंगाची ब्रा आणि त्याचा रंगाची निकर मध्ये असलेली प्रिया खूपच जास्त सेक्सी दिसत होती. आजवर तिला मी जीन्स आणि टीशर्ट मध्ये बघून खूप वेळा तिच्या मादक फिगर वर मूठ मारली होती.

आज तिला मी खरोखर उपभोगत होतो. मी माझे पण कपडे काढले आणि तिच्यावर स्वतःला झोकून दिले. तिच्या ब्रा वरून मी तिची छाती दाबू लागलो. ती भावनेने विव्हळत होती आणि आह आह असा आवज करत होती. तिच्या ब्रा चे हुक मी काढताच तिचे ते कमालीचे मोठे गोळे बाहेर आले आणि मी त्यांना बघून स्वःताला रोखू शकलो नाही.

तिच्या छातीला मी  जोरजोरात दाबायला चालू केले आणि तिचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो. तिचे निप्पल्स खूपच मऊ होते जे मी चोकून चोकून इकडे कडक केले कि काही विचारू नका. खूप वेळ तिची छाती चोकून चोकून मी मग हळू हळू खाली सरकलो. तिच्या निकर लाग हळुवारपणे बाजूला करताच तिची गोरीपान योनी माझ्यासाठी ओपन झाली.

तिच्या त्या सेक्सी योनिवरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो. तिचे पाय दोन्ही बाजूला फाकवुन तिला मी जमेल तितकी मोठी करत होतो आणि माझी जीभ जास्तीत जास्त तिच्या योनीत आत कशी जाऊ शकेल ते बघत होतो. मी माझे तोंड एकसारखे मागे पुढे करून तिच्या योनीला मी खात होतो.

तिची योनी चाटून झाली आणि मग बाजूला झालो. तिला ओरल आवडते कि नाही मला माहित नव्हते. म्हणून मी काही तिला ओरल कर म्हंटले नाही.कारण तसेही माझा सोटा इतका मोठा झाला होता कि कोणत्याही क्षणी त्यातून वीर्य बाहेर येईल असे मला वाटू लागले होते.

त्यामुळे मी माझा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि हळू हळू करत तिच्या योनीत मी तो सरकवु लागलो. बघता बघता तो तिच्या योनीत पूर्णपणे गेला आणि मग मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत तिच्यावर उडू लागो. काच काच काच काच करत मी प्रचंड वेगाने तिला ठोक ठोक  ठोकून काढत होतो. कॉलेज मध्ये असताना जिला उपभोगायचे  स्वप्न मी बघितले होते ते आज पूर्ण होत होते.

खूप वेळ तिला मी एकसारखे ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. माझ्या लग्नाच्या त्या पहिल्या रात्री मी तिला काही झोपू दिले नाही आणि रात्रभर तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले. तिला पण मी आवडत होतोच आणि त्याचमुळे ती पण मला अगदी मनापासून प्रतिसाद देत होती आणि त्याचमुळे आमचा संभोग दिवसेंदिवस खूपच छान होत होता. तिला रोजच रात्री मी लवकर बेडरूम मध्ये घेऊन जात असे जेणेकरून आम्हाला जास्तीत जास्त वेळ संभोगासाठी मिळेल. माझ्या बायकोला पहिल्याच रात्री मी असे चोंदेन असे वाटले नव्हते.

You cannot copy content of this page