तो मी आणि तो

माझे नाव संतोष. हॉस्टेल वर राहण्याची मजा काही औरच असते. मी तर किती तरी वर्ष शिक्षणा निम्मित हॉस्टेल वर राहिलो होतो. पुढे शिक्षण संपून नोकरी मिळाली ती देखील दूर शहराच्या ठिकाणी. त्यामुळे पुन्हा एकदा मला घरा पासून लांब रहाव लागणार होते. पण यावेळी मी हॉस्टेल ला रहाणार नव्हतो तर मी फ्लॅट मध्ये राहणार होतो. आमच्याच कंपनी चे क्वार्टर्स होते. मी तिकडेच राहणार होतो. त्यामुळे मला थोडे बरे वाटत होते.

एका रूम मध्ये तीन लोक राहायचे होते. तीन बेड आणि प्रत्येकाला आवश्यक साहित्य अशी त्या रूम्स ची व्यवस्था होती. रूम चांगली होती त्यामुळे ती बदलायची नाही हे मी मनात ठरवले होते. माझ्या रूम मध्ये माझ्या बरोबर अजून एकच जण होता. सुरेश नाव होते त्याचे. तो परराज्यातील होता. पण बोलायला चांगला होता. थोड्याच दिवसात आमचे चंगले सूत जमले. आम्ही खूप मनसोक्त गप्पा मारायचो.

मला मुलीकडे अजिबात आकर्षण वाटत नसे. मी मुलांकडे मात्र लगेच आकर्षित होत असे. नाही म्हणायला कॉलेज ला असताना मी काही वेळा काही मुलांचे चुंबन देखील घेतले होते. पण पुढे काही त्याचे झाले नाही आणि तो विषय तिकडेच संपला.

सुरेश दिसायला छान होता. मुळात तो शहरातीलच असल्याने तसा नाजूक होता. थोडासा मुलींसारखे त्याचे हावभाव होते. थोड्याच दिवसात मला समजले कि त्यालाही माझ्यासारखेच मुलांचे आकर्षण होते.माझ्यासाठी हे एक चांगलेच लक्षण होते.

मग काय मी धाडस केले एके दिवशी. रूम वर एके रात्री आम्ही दारू पित बसलो होतो. थोडी दारू रिचवल्यावर मी त्याच्या जवळ गेलो आणि सरळ त्याचा हात हातात घेतला आणि त्याचे चुंबन घेतले. त्याने अजिबात विरोध केला नाही. मग काय माझी गाडी सुसाट सुटली. मी त्याचे चुंबन घेऊ लागलो. माझी ताकद अधिक होती. पटपट मी त्याचा शर्ट काढला आणि त्याच्या छातीवर माझी जीभ फिरवू लागलो. त्याची स्तनाग्रे फुगले होते. मी त्यांना हाताच्या चिमटीत पकडले आणि बाहेर ओढून त्यांना चोकू लागलो. एखाद्या नुकत्याच वयात आलेल्या मुलीप्रमाणे त्याची स्तनाग्रे फुगली.

त्याला मी आडवा पाडला आणि आम्ही किसिंग करू लागलो. त्याने माझा सोटा कुरवाळण्यास चालू केले होते. मी त्याची पॅण्ट काढली आणि त्याला नागडा केला. त्याने काही न बोलता माझा सोटा एका क्षणात तोंडात घेतला आणि लॉलीपॉप सारखे तो त्याला खाऊ लागला. खिशात असलेली तेलाची बाटली मी बाहेर काढली आणि त्याला आडवे होण्यास सांगितले.

दोन बोट तेल त्याच्या गांडीच्या भोकात मी सोडले आणि माझा लंड त्याच्या गांडीत खुपसला. राप राप करत मी त्याची गांड मारू लागलो. माझे हिसडे त्याच्या गांडीचा जणू बलात्कारच करत होते. अवघयय दहा मिनिटात माझे वीर्यपतन झाले आणि मी बाजूला झालो. खूप दिवसांनी मला अशी गांड मारायला मिळाली होती त्यामुळे मला अजून एकदा संभोग करायचा होता. अवघ्या पंधरा मिनिटात मी पुन्हा तयार झालो. माझ्या सोट्याला मी थोडे तेल लावले आणि पुन्हा एकदा मी सुरेश ची गांड ठोक ठोक ठोकून काढली. तेव्हा पासून मी आणि सुरेश न चुकता रोजच ठोकाठोकी करू लागलो.

दोन एक महिन्यांनी आमच्या रूम मधे अजून एक मुलगा आला, रघु. रघु तर सुरेश पेक्षा बायकी स्वभावाचा होता. छोटीशी उंची, गोरा पान चेहरा, कायम तुळतुळीत दाढी, चॉकलेट हिरो च जणू.

आमच्या दोघ्यांच्या मधला बेड आम्ही त्याला जाणीवपूर्वक दिला. आम्ही त्याच्यावर दादागिरी करू लागलो होतो. कारण तो एक सर्वसामान्य कुटुंबातील होता त्याला नोकरीची गरज होती आणि त्यासाठीच तो इकडे आला होता. या रूम मधे मी सांगेन तेच अंतिम असते आणि तसेच वागावे लागेल असा दमच सुरेश नि त्याला दिला होता. तो बिचारा मुकाट्याने सगळे ऐकत होता.

महिन्याभर राहिल्यावर रघु ला सगळ्या गोष्टींचा अंदाज आला. त्या दिवशी आम्ही पुन्हा दारूचा कार्यक्रम केला आणि आम्ही तीघेहि नशेत होतो. मी नेहमीप्रमाणे सुरेश ला जवळ ओढले आणि त्याचे चुंबन घेऊ लागलो. आमची ते किसिंग बघून रघु गांगरून गेला. त्याला हे अनपेक्षित होते. तो उठुन जाऊ लागला. मी त्याच्या हाताला धरले आणि खाली बसवले.

काही होत नाही रे असे म्हणून त्याला मी आमच्या दोघांच्या मध्ये बसवले आणि आम्ही दोघे त्याच्या गालाचे चुंबन घेऊ लागलो. तो लाजला होता. काय करायचे ते त्याला समजत नव्हते. पण त्याला काहीच पर्याय नव्हता. त्याचा विरोध होत नाही हे बघून मी त्याचे कपडे उतरवले. एव्हाना सुरेश ने त्याचे आणि माझे दोघांचे कपडे उतरवले देखील होते.

आम्ही तिघे पण नग्न झालो होतो. रघु ला आज मी पहिल्यांदाच घेणार होतो. त्यामुळे मी जोश मध्ये होतो. मी त्याच्या तोंडात तोंड घातले.आम्ही किसिंग करू लागलो . तोवर सुरेश ने माझा लंड त्याचा तोंडात घेतला होता आणि चोखायला सुरवात केली होती. थोड्यावेळाने सुरेश उठला आणि त्याने रघु ला खाली बसवले आणि माझा सोटा त्याच्या तोंडात घातला.

आता रघु माझा सोटा चोकू लागला आणि सुरेश मागून माझी गांड चाटू लागला. मी थोड्यावेळाने सुरेश ला तेलाची डबी आणायला सांगितली. तो घेऊन आला. मी रघुला उठवले. सुरेश ते त्याला गुडघ्यावर बसायला सांगितले आणि त्याच्या गांडीत अलगद तेल सोडले. त्याची गोलाकार गांड बघून सुरेश ला राहवेना. त्याने त्याची जीभ त्याच्या गांडीच्या भोकात घातली आणि पूर्ण आत पर्यंत त्याची जीभ घातली.

चाटून चाटून त्याने गांडीचे भोक माझ्यासाठी तयार केले. मी आता माझा लंड त्याच्या गांडीत घालायला तयार होतो. रघु चा पाहिलाच अनुभव होता. त्यामुळे सुरेश ने अलगद माझा लंड त्याच्या हातात घेतला आणि हळू हळू त्याच्या गांडीत सारायला सुरवात केली. रघु वेदनेने ओरडला. पण आम्हाला त्याची पर्वा नव्हती. आत बाहेर करत, सुरेश मधेमधे तेलाचे थेंब त्याच्या भोकात सोडत होता. असे करत करत शेवटी माझा पूर्ण लंड एकदाशी त्याच्या गांडीत गेला.

मला थोडेसे बरे वाटले.नवीन असलेले ते भोक म्हणजे माझ्यासाठी न वापरलेले इंजिनच होते.

मी आता माझ्या पद्धतिने त्याला हिसडे देऊ लागलो. सुरवातीस छोटे असलेले त्याचे भोक थोड्याच वेळात मला पाहिजे तेवढे मोठे झाले. मी मागून त्याला हिसड्यावर हिसडे देत होतो आणि पुढे सुरेशने त्याचा लंड रघु च्या तोंडात दिला होता. जीव गुदमरावा तसे रघु चे झाले होते. त्याच्या खांद्याला धरून मी त्याला लागत होतो.त्याचे केस थोडे छोटे असल्याने मला हाताने पकडता येत नव्हते.

थोडा वेळ झाला आणि मी त्याला बाजूला केले. मी त्याला पाठीवर झोपवले. त्याचे पाय फाकवले आणि खालून त्याच्या गांडीत पुन्हा मी माझा लंड सारला. यावेळी तर मघापेक्षा मला जोश जास्त आला होता. कारण खूप दिवसांनी मला नवीन माल मिळाला होता. मी त्याला खालून लागत होतो आणि सुरेश नि पुन्हा त्याचा सोटा त्याच्या तोंडात दिला होता. जवळपास वीसेक मिनिटे मी त्याची गांड मारून काढली. माझे शरीर त्याची गांड मारून मारून थकले होते पण माझे मन काही केल्या थकत नव्हते. त्याची गोरी गोलाकार गांड मला शांत बसू देत नव्हती.

अखेरीस मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि दोघांना पण गुडघ्यावर बसायला लावले. माझा सोटा मी रघु च्या तोंडात थोडावेळ आणि सुरेश च्या तोंडात थोडावेळ दिला. दोघांनी मिळून त्याला चोखून काढले आणि माझे वीर्य बाहेर आले. मी दोघांना समसमान वीर्याचे वाटप करावे तसे थोडा रघु च्या तोंडात गाळला आणि थोडा सुरेश च्या तोंडात गाळला.

माझे गाळून झाल्यावर सुरेश उभा राहिला. त्याने पुन्हा त्याचा सोटा रघु च्या गांडीत घातला आणि तो त्याला हिसडे देऊ लागला. माझ्या सोट्यामुळे रघु चे भोक आधीच मोठे झाले होते. त्यामुळे सुरेश ला त्याचा लंड आत घालताना अजिबात त्रास झाला नाही. माझे वीर्यपतन झाल्याने मी बाजूला बेडवतच बसून त्यांची ठोकाठोकी बघत होतो. आज पहिल्यांदाच मी सुरेश ला ठोकताना बघत होतो. कारण इतर वेळी आजवर केवळ मीच त्याला ठोकत असे.

सुरेश चा दम पण लगेचच निघाला. त्यांनी तलवार म्यान केली. त्याने त्याचा सोटा तोंडात दिला आणि चोखायला लावला. जवळपास दहा मिनिटे चोकून झाल्यावर सुरेश च्या सोट्यातून वीर्य बाहेर आले आणि पुन्हा एकदा रघु चा चेहरा वीर्याने माखून गेला. अश्या प्रकारे रघु ला आज पोटभर वीर्य मिळाले होते. रघु ला अविस्मरणीय अनुभव मिळाला होता.

तेव्हापासून आम्ही तिघांनी बेड एकमेकांच्या जवळ जोडले. रघु मध्ये झोपायचा आणि बाजूला मी व सुरेश. रोज रात्री रघु आमच्या दोघांचा लंड मनसोक्त चोकायचा. सर्वात आधी मी आणि मग सुरेश असे आळीपाळीने आम्ही रघु ची गांड मारायचो. रघु जेव्हा वाटेल तेव्हा आमचा रात्री सोटा उठवून त्यावर वरून स्वतःची गांड मारून घेत असे. असे एकंदरीत आमचा डाव रोजच रंगू लागला होता.

You cannot copy content of this page