झुंबा शिक्षकाची चोदली लवचिक गांड – Marathi sexy teacher sex story

कॉलेज ला असताना सगळेच कसे आनंदी आनंद असेच असते. निवांत लाईफ असते ते. कोणाचे काही बंधन नाही कि काही नाही. कॉलेज लाईफ एकदा तरी एन्जॉय करावी म्हणतात ते काही उगीच नाही ना. मी पण त्यात होतोच एके काळी. मी आज चाळीशीत जरी असलो तरी कोणे एके काळी मी कॉलेज मध्ये खूप धिंगाणा घातला होता आणि खूप मौजमजा केली होती.

तेव्हा मी कॉलेज ला होतो आणि बाकी मुलांसारखेच मला बॉडी बनवायचा किडा चावला होता. मुळात मी दिसायला चांगला होतो आणि त्यात माझी उंची पण खूप चांगली होती. सहा फूट उंची असल्याने त्या उंचीला साजेशी अशीच बॉडी असावी असे मला पण राहून राहून वाटत होते. मी एक उत्तम खेळाडू पण होतो. त्यामुळे मुळात माझी बिल्ट ती तशी खूप चांगली होती.

त्यामुळे मग मी जेव्हा जिम लावली तेव्हा बघता बघता एक वर्ष भरातच मी खूपच छान बॉडी बनवली. मी अगदी पिळदार स्नायू मिळवले आणि माझी बॉडी अगदीच बघण्यासारखी झाली होती. मी खूप वेळ जिम मध्ये घालवत असे आणि त्यामुळे एक गोष्ट मात्र झाली. ती म्हणजे माझी बॉडी खूप कडक झाली. मला नीट वळता येत नसे आणि नीट खाली पूर्ण  वाकता पण येत नसे.

त्यामुळे मी त्यावर काही तरी करायचे असा विचार केला. तेव्हा मला माझ्या जिम मधील एका शिक्षकाचने सांगितले कि मी झुंबा करावा. झुंबा म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून खूप शारीरिक कवायती असतात जेणे करून तुमचे सगळे मसल्स खूपच लवचिक होतात आणि तुम्ही खुप छान सगळ्या दिशेने वाकू शकता आणि सगळ्या गोष्टी अगदी नीटपणे करू शकता.

ते ऐकून मग मी ते पण करायचे ठरवले. त्यानेच मला मग एका शिक्षकाचा नंबर दिला आणि तिच्याकडे चौकशी करण्यास सांगितले. मी मग तिथे गेलो. ते खरे तर तिचे घर होते. ती घरच्या घरी ते क्लास घेत होती. तिची वाट बघत मी थांबलो बाहेर. आत क्लास चालू होता.थोड्याच वेळात क्लास सुटला आणि एक एक करत एक से एक आयटम मुली आणि बायका बाहेर येऊ लागल्या.

त्यांना बघून मी कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे मला होऊन बसले होते. मी इकडे तिकडे बघत असतानाच माझ्या दिशेने एक बाई येत असलयाचे मी बघितले. ती कमालीची देखणी होती. तिने त्या एक विशिष्ट प्रकारचा व्यायामाचा जो ड्रेस असतो तो घातला होता आणि त्यातून तिच्या फिगर चे दर्शन अगदी आरामात होत होते. तिची फिगर डोळे झाकून ३६-२४-३६ अशी होती.

तिची फिगर आणि तिची छाती बघून मी तिच्या प्रेमातच पडलो. तिने माझी चौकशी केली. मी त्या ट्रेनर चा रेफरन्स देताच तिच्या मग लक्षात आले. ती मला म्हणाली “मी फक्त लेडीज लोकांचे घेते. जेन्टस ना नाही शिकवत”. ते ऐकून मी नाराज तर झालो. पण मी तिला खूप विनवणी करू लागलो आणि तिला मी म्हणालो “मला जास्त नकोय.फक्त एकच महिना घ्या. एकदा का मला आले कि माझे मी कारेन मग घरी”

हो नाही करत शेवटी ती एकादा तयार झाली आणि ती मला म्हणाली “तू दुपारी येत जा. तेव्हा कोणी नसते.म्हणजे निवांत शिकवता येईल.”

मी होकार दिला आणि दुसऱ्याच दिवशी मी तिच्याकडे दुपारी गेलो. ती मला शिकवू लागली. ती जसे जसे करत होती ते बघून मी पण करू लागलो. तिची लवचिकता खूपच मस्त होती आणि त्यात तिचे शरीर हे मादक असल्याने ती खूपच उठून दिसत होती. तिच्या त्या सेक्सी बॉडी ला बघून माझ्या सोट्याने वळवळ करायला चालूं केली होती.

ती माझ्या बॉडी कडे रोखून बघत होती. करणं माझी बॉडी काही कमी नव्हती. दिवस जातील तसे ती माझ्या जवळ येत होती आणि तिच्यात आधी जो एक आखडलेपणा होता तो आता कुठल्या कुठले निघून गेला होता. त्यामुळे ती मला आता जास्तच खुलून शिकवत होती. बरेच व्यायाम ती जे सांगत होती ते मला करता येत नव्हते आणि त्यामुळे ती माझ्या जवळ येऊन आता मला शिकवत होती.

त्या दिवशी तिच्या क्लास ला सुटी होती आणि तरीही तिने मला बोलावले होते.आम्ही दोघे सोडून तिथे दुसरे कोणीच नव्हते. तिने त्या दिवशी वेगळा ड्रेस घातला होता ज्यातून तिच्या निप्पल्स आणि योनीचा आकार मला अगदीच व्यवस्थित दिसत होते. ते बघून मी वेडा झालो. ती मला शिकवू लागली. त्या दिवशी ती खूपच जास्त काही तरी अवघड शिकवत होती आणि मला ते काही केल्या येत नव्हते.

ते बघून मग ती माझ्या जवळ आली आणि ती माझ्या मागे गेली. माझे हात तिने तिच्या हातात घेतले आणि ती मला ते कसे करायचे ते शिकवू लागली. ती माझ्या खूपच जवळ आली होती आणि त्यामुळे तिच्या छातीचा स्पर्श माझ्या पाठीला होता होता. इतक्या जवळ ती आधी कधीच आली नव्हती. तीने माझे हात तिच्या हातात घेतले आणि ती मला म्हणाली “तुझी बॉडी खूपच छान आहे”

असे म्हणून तिने माझ्या हातावरून तिचा हात फिरवला आणि ती मला तो व्यायाम प्रकार शिकवू लागली. हळू हळू करत ती माझ्या अजून जास्त जवळ आली. आता तर तिची छाती पूर्णपणे माझ्या पाठीला लागली होती आणि ती त्याला घासु लागली होती.

तिच्या त्या स्पर्शाने माझा सोटा खुप कडक होत होता आणि तिला पण तेच बहुतेक पाहिजे होते. ती मग माझ्या पुढे आली आणि तिने मला तिच्या कमरेला पकडण्यास सांगितले. मी तिच्या कमरेला पकडताच ती मला म्हणाली “अजून पुढे ये आणि निट पकड”.

मी अजून जवळ जाताच मग माझा सोटा तिच्या गांडीवर जाऊन थांबला. ती मग तिच्या वेवेगळ्या हालचाली करू लागली आणि तीने मला तिला पकडून तसे करायला सांगितले जेणेकरून मला ते नीट लक्षात येतील. मी तिला धरून तसे करू लागलो खरा पण त्यामुळे तिच्या गांडीवर माझा सोटा खूपच रगडला जात होता. मी आता कंट्रोल होऊ शकणार नव्हतो.

मी मग माझी हनुवटी तिच्या खांद्यावर ठेवली आणि तिच्या कानाजवळ माझे ओठ नेले. ती काही बोलली नाही. तिच्या कमरेवरून मी माझा हात हळू हळू करत तिच्या छातीकडे नेला आणि तिचे ते गोलाकार दोन मांसल उरोज मी हळू हळू करत दाबू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने मात्र मग ती पण खूपच जास्त गरम झाली आणि ती मला मी जे करत आहे त्याला प्रतिसाद देऊ लागली.

तिला मग मी माझ्याकडे केले आणि तिचं मी चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ते मादक शरीर मी आज उपभोगणार होतो. माझा सोटा तिने झटकन तिच्या हातात घेतला आणी ती त्याला हलवू लागली.. हलवून हवलुन तिने त्याला खूपच मोठा केला. तिने मला बाजूला केले आणि तिने माझे कपडे काढून मला पूर्ण नग्न केले. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली.

तिच्या तोंडात माझा सोटा जाताच तिने त्याला असे काही चोखायला चालू केले कि बघता बघता तो ओला तर झालाच पण त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत तो कडक झाला. खूप वेळ ती एकसारखे तिचे तोंड मागे पुढे करत माझा सोटा चोकून काढू लागली होती.

तिला मग मी बाजूला केले आणि तिचे सगळे कपडे काढून तिला पण पूर्ण नग्न केले.तिचा तो कमालीचा सेक्सी देख बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले. मी तिच्यावर तुटून पडलो.तिचे छातीचे मांसल गोळे मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकून काढले आणि त्यांना दाबून दाबून खूप मोठे पण केले.

मी मग खाली गेलो आणि तिचे पाय फाकवुन तिच्या योनीला मोकळे केले. तिची ती गोरीपान योनी मी वेड्या सारखा चाटू लागलो. तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करत जशी फिरवू लागलो तसे तिची योनी कमालीची मोठी आणि ओली होऊ लागली होती.

तिला ओलीचिंब करून झाल्यावर मी तिला उठवले. तिच्या लवचिकतेचा फायदा मला घ्यायचा होता. त्यामुळे तिला मी खाली झोपवले आणि तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर न घेता तिच्याच खांद्यावर दिले आणि तिची योनी सगळी ओपन केली. तिच्या लावचक शरीरामुळे ते सहजच शक्य झाले. त्यात मग मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो.

माझा सोटा पूर्णपणे तिच्या योनीत गेला होता आणि त्यामुळे मी जसे दणके मारत होतो तसे तिची योनी जास्तच मारली जात होती. काच काच करत तिला मी ठोकून काढले आणि मग तिला पुन्हा एकदा बाजूला करून तिला मी पोटावर झोपवले.

तिची गांड थोडीच मी वर उचलली आणि तिच्या योनीत मागून मी  पुन्हा एकदा माझा सोटा कोंबला. माझी कंबर मघापेक्षा पण मी जोर हलवू लागलो होतो आणि तिच्या योनीला प्रचंड ताकदीने ठोकून काढू लागलो होतो.

खूप वेळ एक सारखे तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिला ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page