लंड ला भुकेली चंद्रा

Marathi Sex Stories भर दुपारची वेळ. रख रखत्या उन्हाच्या झळा. सर्व वातावरणात भरून राहिल्या होत्या. रस्त्यावर चिटपाखरू देखील नव्हते. मे महिन्याच्या दिवसातला एक दिवस असा आपल्या वैराग आयुष्य सारखाच असेल असे तिला वाटले नव्हते. ती एकटीच आपल्या खोपटच्या अंगणात चिंचेच्या झाडाच्या सावलीत एकटीच काहीतरी करीत बसली होती. दूरवर माणूस नावाचे कुणीच दिसत नव्हते. चंद्रा तिचे नाव. वय एक पंचवीस. नवरा चार वर्षापूर्वीच धनुर्वाताचे निम्मित होऊन मरून गेला होता. तेंव्हा पासून म्हाताऱ्या सासू सासर्याची उसाभर करत आला दिवस कसातरी रोज इकडच्या बांधावर कामाला जाऊन दोनवेळा हात तोंडाची गात घालत ढकलत होती. पण एक शरीराची भूक मात्र तिला दिवसेंदिवस खायाला उठत होती. तिला कोणाच्या तरी लंड ची आवश्यकता होती. नवरा होता तोवर त्याने भरपूर सुख दिले होते. पण देवाने पदरात मुलबाळ मात्र घातले नव्हते. लगीन होऊन ती जेंव्हा नांदायला आली तेंव्हा नुकताच कुठे तिला विसावे वर्ष लागले होते. पण अंगा पिंडाने भरगच्च भरलेली.

उफाड्याची जवानी घेऊन आलेली चंद्रा लग्न करून जेंव्हा या गावात आली. तेंव्हा तिच्या नवर्याचा हेवा सारे गाव करीत होते. चंद्रा होतीच तशी काळी सावळी भरगच्च स्तनानी भरलेली तिचा देह अनेकांना घायाळ करून सोडत होता. पण नवरा देखील तितकाच दणकट व जोमदार मिळाल्यामुळे तिच्या जवानीची आग विझवायला पुरेसा होता. अगदी सुखात जात होता प्रत्येक दिवस. पण कुणाची दृष्ट लागली कुणास ठाऊक तिच्या संसाराला. आजही ते दिवस ती आठवत बसली होती. पण शरीराची आग तिला स्वस्थ बसवू देत नव्हती. कामरसात न्हाऊन गेलेल्या प्रत्येक रात्रीची आठवण तिला यायची. हरवलेले ते सुख पुन्हा या आयुष्यात मिळेल का? याचाच ती विचार करीत होती. आणि जणू काही परमेश्वराला तिची हि वेदना समजली कि काय तिला ते सुख मिळाले. आपल्या विचारात ती बसली असताना तिला मागून एका दणकट राकट हाताचा विळखा पडला होता.

Marathi Zavazavi  टेरेसवर घेतली सेक्सी सोनालीची मजा - Marathi Hot Shejari Sambhog Katha

पृष्ठे: 1 2