बर्फात ठोकले मादक विदेशी मुलीला

मी जिथे राहत होतो तिथे बर्फाळ प्रदेश खूप होता. खूप पर्यटक तिथे प्रत्येक वर्षी सुटी साठी येत असत. त्यामुळे आम्हाला चार पैसे देखील मिळत असत. मी पण जेव्हा कॉलेज मध्ये होतो तेव्हाच ठरवले होते कि माझ्या कॉलेज नंतर मी गाईड होणार म्हणून. कारण एक तर मला अभ्यासात काही अजिबात रस नव्हता. त्यात आमच्याकडे शिक्षणाच्या फार काही चांगल्या सुविधा नव्हत्या आणि त्यातच जरी मी शिकलो असतो तरी मी काही बाहेर जॉब नाही वगैरे जाणार नव्हतो. त्यामुळे मी काही फार त्यात लक्ष आधी पासूनच घातले नव्हते.

मला फिरायला खूप आवडत असे आणी त्यामुळे मी त्या बर्फाळ प्रदेशात एकटाच कुठे कुठे असाच फिरत असे. त्यामुळे मला तिथे अश्या ठिकाणांची माहिती होती जी कोणालाच माहिती नव्हती. मी जेव्हा कॉलेज संपवले तेव्हा मी आधी एक महिना मी असाच घालवला आणि मग मी माझ्या कामाला लागलो. मी वर एक अश्या ठिकाणी एक छोटी झोपडी उभी केली होती कि जी कोणालाच माहित नव्हती. खूपच आड जागी होती ती झोपडी.

मी काम नसेल तर तिथे जाऊन निवांत बसत असे आणि माझा वेळ घालवत असे. एक छोटासा बेड आणि उबेसाठी काही वस्तू व खाण्याचे काही पदार्थ असे सगळे तिथे मी ठेवले होते. त्यामुळे माझा तिथे वेळ कसा जात असे ते माझे मला समजत नसे.

तो ऐन सुट्टीचा हंगाम काही नव्हता. उलट तेव्हा तर जास्त बर्फ पडत होता असा तो सीजन होता. त्यामुळे पर्यटक खूप कमी झाले होते. ते अर्थात प्रत्येक वर्षीच होत असे. त्यामुळे आम्हाला त्याचे काही विशेष कौतुक असे नव्हते. त्यामुळे मी असेच काय करायचे असे विचार करत बसलो असताना मला एक बातमी समजली कि काही परदेशी नागरिक येणार आहेत म्हणून.

मी खूप खुश झालो. कारण त्या निम्मिताने मला पण चार पैसे मिळणार होते. ते लोक आले. सगळेच कसे गोरे गोरे पान होते. पुरुष वगैरे ठीक आहे. त्यानं बघण्यात काही मला रस नव्हता. पण बायका बघून मात्र मी पुरा वेडा झालो होतो. कारण त्यात काही म्हाताऱ्या बायका देखील होत्या. पण त्या सोडून बाकी तरुण मुली पण होत्या त्या बघून मी मात्र मी पूर्ण वेडा झालो होतो.

सगळ्याच कशा गोऱ्या गोऱ्या पान होत्या. उंच होत्या. सोनेरी केसाच्या होत्या आणि कमालीच्या देखण्या होत्या. त्यामुळे मी कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे मला होऊन बसले होते. आम्ही जितके मुले होते त्यात सगळ्याना दोन दोन जण देण्यात आले होते आणि त्यांना पाहिजे नको ते सगळे बघायची जबाबदारी आमच्यावर देण्यात आली होती.

माझे नाही त्या दिवशी खूपच चांगले होते. मला नेमक्या दोन बायका मिळाल्या होत्या. आई आणि तिची तरुण मुलगी अश्या त्या दोघी होत्या.आई जरा जास्तच म्हातारी होती. पण तिची मुलगी मात्र खूपच देखणी होती. तिला ज्या दिवशी मी पहिल्यांदा बघितले तेव्हा माझ्या तोंडातून पाणी येऊ लागले. ती त्या ग्रुप मधील सर्वात म्हणजे सर्वात देखणी मुलगी होती.

तिचे नाव लिसा होते. ती जवळपास साडे पाच फूट उंच होती. तिने जीन्स आणि टीशर्ट घातला होता. त्यातून तिचे शरीर असे काही दिसत होते कि त्यातून तिच्या त्या ३६-२४-३६ फिगर चा पूर्ण अंदाज मला येत होता. तिचे छातीचे ते मांसल गोळे असे काही होते कि जसे ते गोल तर होतेच होते पण ते कधी एकदा त्या टीशर्ट मधून बाहेर पडतो असे त्यांना झाले होते असे त्यांना बघून वाटत होते.

तिच्या कमरेला, गांडीला आणि तिच्या एकूणच पूर्ण शरीराला बघून माझा सोटा तर केव्हाच वळवळ करू लागला होता. त्या दोघीना घेऊन मी त्याचा रूम मध्ये सोडले. दुसऱ्या दिवशी पासून मी त्याना घेऊन विविध ठिकाणी फिरू लागलो. त्यांना मी अशी ठिकाणे दाखवत होतो कि जे बाकीचे गाईड दाखवत नसत आणि त्यामुळे त्या दोघी पण माझ्यावर खूप खुश झाल्या होत्या.

त्या दिवशी तिंची आई थोडी आजारी पडली होती आणि म्हणून मी फक्त लिसा ला घेऊन बाहेर पडलो होतो. ती मला म्हणाली “मला आज बर्फात खेळायचे आहे. मला अश्या ठिकाणी घेऊन चल जिथे कोणीच नसेल आणि मी मनसोक्तपणे बर्फात खेळू शकेन.”

असे म्हणताच मी तिला जिथे माझी झोपडी होती तिथे घेऊन गेलो. तिथले ते वातावरण बघून ती अशी काही खुश झाली कि तिने तर मला मिठीच मारली. ती तिने मला मिठी मारली खरी पण त्या गरम कपड्यातून देखील मला तिचा तो गोलाकार छातीचा स्पर्श लगेच जाणवला. ती माझ्या बरोबर बर्फात खेळू लागली. तिने माझ्या अंगावर जसा बर्फ टाकला तसा मग मी पण तिच्या अंगावर बर्फ टाकू लागलो आणि तिच्याशी खेळू लागलो.

मला बर्फाची सवय होती पण तिला नव्हती. मी जेव्हा तिच्या शर्ट मध्ये बर्फ टाकला तेव्हा ती खूप हसू लागली. खूप वेळ जेव्हा आमचे खेळून झाले तेव्हा मग तिला थंडी म्हणजे काय असते त्याची जाणीव होऊ लागली. तिला खूप वाटू लागल्याने ती लटपट कापु लागली. तिला मी माझ्या झोपडीत नेले आणि तिला गरम चहा करून दिला.

पण तरी देखील तिची थंडी काही कमी झाली आहे असे तिला वाटेना. म्हणून मग ती मला म्हणाली “माझे हात आणि पाय चोळ.” असे म्हणताच मी तिचा हात माझ्या हातात घेतला आणि तो चोळू लागलो. तो चोळत चोळतच मी खाली गेलो आणि तिचे तळपाय देखील चोळू लागलो. माझा हात सर सर करत फिरत होता आणि त्या घर्षणाने होणाऱ्या उबेने तिला बरे वाटत होते.

ते बघून तिने मला वर येण्यास सांगितले आणि मला म्हणाली “माझ्या छातीला पण रब कर.” माझ्यासाठी हि खूपच मोठी ऑफर होती. मी लगेच तिचा शर्ट हळूच काढला आणि त्याच वेळी मला तिच्या त्या कमालीच्या सेसी छातीचे दर्शन झाले. ते बघून मी तिच्यावरून लगेच माझा हात फिरवू लागलो. उबे साठी फिरणारा हात कधी वासनेने फिरू लागला ते मला आणि तिला दोघीना पण समजले नाही.

“मला पूर्ण शरीराला उब दे.” ती मला म्हणाली. तिला काय पाहिजे आहे ते मी लगेच समजले. तिचे एक एक करत मी सगळे कपडे काढून टाकले आणि तील मी पूर्ण नग्न केले. तिचा तो कमालीचा सेक्सी देह बघून माझा सोटा तर केव्हाच मोठा झाला होता. मी माझे पण कपडे काढले आणि मी पण पूर्ण नग्न झालो. मी तिच्यावर स्वतःला झोकून दिले.

तिच्या तोंडात मी माझे तोंड देऊन तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. तिचे ते कमालीचे गुलाबी ओठ मी चोकून चोकून लाल केले होते. माझ्या पाठीवरून तिचा हात ती सर सर करत खाली वर करून फिरवत होती. ऐन थंडीत आमच्या शरीराचे घर्षण असे काही होत होते कि त्यातून निर्माण होणारी उब आम्हाला खूप हवी हविशी अशीच होती.

आमचे स्मूचिंग चालूच होते आणि मी माझे शरीर तिच्या शरीरावरुन खाली वर करत होतो आणि तिला जमेल तितके गरम करत होतो. तिच्या छातीला मी दाबून दाबून मोठे तर केले होतेच पण त्याना माझ्या तोंडात घेत असे काही चोकू लागलो कि त्यामुळे ती खूपच बेभान झाली आणि तिने माझे तोंड तिच्या छातीवर जास्तीत जास्त ताकदीने दाबून घेतले.

मी मग तिच्या योनीकडे गेलो. तिच्या प्रचंड गोऱ्या असलेल्या मांड्या मी बाजूला केल्या आणि त्यात मी माझे तोंड खुपसले. खूप वेळ मी माझे तोंड त्यात घुसळले आणि मग मी माझी जीभ हळू हळू करत तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो. जशी ती गोरी होती त्या पेक्षा किती तरी गोरी तिची योनी होती. तिला चाटून चाटून मी अशी काही ओली केली होती कि काही विचारू नका.

खूप वेळ तिची योनी मी चाटून काढली आणि मग मी बाजूला झालो. तिने माझा सोटा लगेचच तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागलो. चोकून चोकून तो तिने असा काही मोठा केला होता कि त्याच्या शिरा तर दिसत होत्याच पण तो आता तिच्या तोंडातच गळतो कि काय असे मला वाटत होते. म्हणून मग मी तिला थांबवले आणि तिला खाली झोपवले.

तिचे दोन्ही पाय मी पुन्हा एकदा फाकवले आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला. पूर्ण सोटा आत जाताच तिने तिची कंबर उचलून मला आधीच गरम करायला चालू केले. मी माझी कंबर मग प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलो आणि तिला ठोकू लागलो.माझे हिसडे प्रचंड ताकदीचे होते आणि त्यामुळे मी एकसारखे तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण पूर्ण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page