गर्लफेंड काकीची मारली गोरी योनी

मित्रानो नमसकार. माझे नाव राजू आहे. आज मी चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या काकी ला ठोकू शकलो आणि आज देखील मी तिला नियमितपणे ठोकून काढत आहे.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. मी कॉलेज मध्ये फार हुशार वगैरे काही नव्हतो. पण माझ्या बाकी गोष्टी मात्र खूप चांगल्या होत्या. मी कधीच कुठल्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये सामील झालेलो नाही असे होत नसे. त्यामुळे तसा कॉलेज मध्ये मी खूप फेमस होतो. नियमित घरच्या घरी व्यायाम करत असल्याने माझी तब्येत खूपच चांगली झालेली होती आणि त्यामुळे माझ्या मागे मुली तर सततच लागलेल्या असत.

मी एकत्र कुटुंबात राहत असे. माझे काका आधी जरी आमच्यातच राहत असले तरी मग त्यांनी आमच्या फ्लॅट समोरच एक फ्लॅट घेतला आणि ते तिथे राहू लागले. काका आणि काकी दोघेच राहत असत त्या मोठ्या फ्लॅट मध्ये. काका मुळातच होता बाहेरच्या गावातील कंपनीला कामाला त्यामुळे तो रोज येऊन जाऊन करत असे. सकाळी भल्या पहाटे कधी तरी तो निघत असे आणि रात्री कधी तरी उशिरा परत येत असे. मी म्हणतो फक्त घरी झोपायला यायचे असेल तर इतकी दगदग कशाला लोक करून घेतात काय माहित.

काकी त्यामुळे दिवसभर एकटीच असे. तीचे नाव सोनाली होते. ती एका मोठया शहरातील मुलगी होती मूळची. त्यामुळे तिचे रहाणीमान तसेच होते. ती दिसायला तर अशी काही देखणी होती कि काही विचारू नका. तिला बघून असे वाटत असे कि हीचा नवरा पण खूप देखणा असेल. पण जेव्हा काका ला लोक बघायचे तेवहा ते आवाकच राहत असत. कारण काका अगदीच साधा होता.

त्या मानाने काकी खुपच देखणी होती. उंच जरी असली तरी तिचे शरीर पण असे काही कमालीचे मादक होते कि तिला बघताच सगळे वेडे होत असत. तिची छाती म्हणजे संशोधनाचा एक विषय च होता. कारण तिचे ते मांसल गोळे असे काही गोलाकार होते कि ते जास्त गोल आहेत कि कर्कट ने काढलेला गोल हा प्रश्न पडत असे. तिची छाती जशी गोल होती तशीच गोल तिची गांड पण होती.

कमालीची भरलेली तिची गांड तिच्या साडीतून अशी काही दिसत असे कि त्यातून  तिच्या त्या ३६-२४-३६ फिगर चा पुरेपूर अंदाज मला येत असे. तिला मी नेहमीच माझ्या नजरेने ठोकून काढत असे. तिचे आणि माझे मुळातच खूप जास्त जमत असे. मी जसा मोठा झालो तसे तिच्यातील झालेले बदल बघून मी पण अवाकच झालो होतो. कारण तिला पण माहित होते कि शेवटी आता मी पण एक पूर्ण पुरुष झालो होतो ते.

त्यामुळे ती माझ्याशी बोलताना अशी काही जवळीक करत असे कि तिच्या शरीराचा स्पर्श कधी मला होतो आणि कधी मी त्याचा आनंद घेतो असे मला होत असे. ती पण मुद्दामच मला अशी गरम करत असे. अजून एक गोष्ट कि जी ती माझ्यावर फिदा आहे हे सांगत होती. ती म्हणजे तिची साडी घालायची पद्धत. इतर वेळी तिच्या साडीतून तिचा एकहि आतील भाग दिसत नसे.

पण जेव्हा मी तिच्या बरोबर असे तेव्हा ती साडी अशी काही घालत असे कि ज्यामुळे तिची ती गोलाकार छाती तर उघडी असेच पण ती तिच्या बेंबीचे दर्शन पण मला अगदी मनसोक्तपणे करवत असे. ते बघून तर मी पुरा घायाळ होऊन जात असे. या गोष्टी होत्या कि ज्यामुळे असे मला वाटत होते कि तिला मी आवडतो. त्यातच ती सतत माझ्या गर्लफ्रेंड बद्दल विचारत आणि मला कोणी गर्लफ्रेंड नाही हे ऐकून ती खूप खुश होत असे.

त्या दिवशी काका कुठे तरी कामासाठी म्हणून बाहेर गावी जाणार होता काही दिवसांसाठी. म्हणून त्याने मला काकी सोबत रहाण्यास सांगितले होते. मी मनोमन खुश झालो होतो. कारण हा असला योग पहिल्यांदाच मला येत होता कि जेव्हा मी काकी सोबत पूर्ण रात्र घालवणार होतो. काका गेला आणि मी तिच्याकडे गेलो. आम्ही जेवण केले आणि ती यावरून येते म्हणून आत गेली.

रात्र एव्हाना खूप झाली होती म्हणून मी बाकी सगळ्या लाईट्स बंद केल्या होत्या आणि एकच बारीकसा बल्ब चालू ठेवला होता. मी बाहेर हॉल मध्ये टीव्ही बघत असलो होतो आणि त्याच वेळी काकी बाहेर आली. तिला बघून मी उडालोच. तिने निळ्या रंगाचा वन पीस गाऊन घातला होता. आजवर फक्त साडी मध्ये बघणाऱ्या काकीला मी त्या अवतारात पहिल्यांदाच बघत होतो. त्या ड्रेस मध्ये ती कमालीची सेक्सी दिसत होती.

तिचे त्या ड्रेस च्या मोठ्या गळ्यातून जसे उरोज मला दिसत होते तश्याच त्या तोकड्या ड्रेस मधून तिच्या गोऱ्या गच्च मांड्या पण दिसत होत्या. तिला बघून तीला मी बघतच राहिलो. तिला पण ते समजले पण ती काही बोलली नाही. ती माझ्या शेजारी बसली आणि आम्ही असेच गप्पा मारत बसलो. तिचे बोलणे चालू होते आणि माझी नजर तिच्या छाती आणि मांडी कडे होती.

“काय रे तुला गर्लफ्रेंड कशी काय नाही?” तिने मला पुन्हा एकदा तो प्रश्न विचारलाच.

“का काकी तू का माझ्या गर्लफ्रेंड च्या मागे लागली आहेस सारखी?” मी तिला विचारताच ती मला म्हणाली “अरे म्हणजे काय. तुझ्या सारख्या मुलाला गर्लफ्रेंड ला नाही हे काही मला पटत नाही.”

“माझ्या सारख्या मुलाला म्हणजे?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे म्हणजे तू इतका हँडसम आहेस. हुशार आहेस. तुला तर कोणी पण मिळेल. मग तूला कोणी कसे काय मिळत नाही अजून?”

“काकी तू लवकर लग्न केले ना. म्हणून मग माझा पण रस निघून गेला आणि आता माझा काय चान्स आहे असे मला वाटत नाही.” मी पण त्या दिवशी थोडे धाडस करून म्हणालो. ते ऐकून ती माझ्याकडे बघून हसू लागली.

ती मला म्हणाली “लग्न झाले म्हणून काय झाले? असे कुठे आहे कि माझे लग्न झाले म्हणून मला कोणी आवडत नाही? उलट मी तर तुझी गर्लफ्रेंड लगेच झाली असते.” असे म्हणत तिने तिच्या ड्रेस ची खालची बाजू अजून थोडी वर केली आणि ती तिची पूर्ण मांडी मला दाखवू लागली. तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि ती तो हात तिच्या मांडीवरून सर सर करत खालून वर करत फिरवू लागली.

मी लागेचच गरम झालो आणि तिला मी माझ्या जवळ ओढून घेतले. तिला जवळ ओढताच तिने माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले आणि तिच्यावर मी चुंबनाचा वर्षाव सुरू केला. तिच्या त्या मदमस्त शरीरावरुन माझा हात मी एकसारखा फिरवत होतो. तिच्या ड्रेस मधून मी आत हात घातला आणि तिची गांड मी जोरजोरात दाबू लागलो.तिची गांड खूपच मोठी आणि कडक होती. ती मारण्या योग्य आहे हे मी लगेच ओळखले.

मी तिच्या निकर मध्ये हात घातला आणि तिच्या गाडीवरून हात फिरवत फिरवत तिच्या योनीकडे नेला आणि तिची योनी मी माझ्या हाताने चोळू लागलो. तिने पण एव्हाना माझ्या सोट्याला तिच्या हातात घेतले होते आणि ती त्याला चोळू लागली होती. तिचा हात माझ्या सोट्याला लागताच माझा सोटा कमालीचा मोठा झाला होता.

तिने मला बाजूला केले आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला.इतका मोठा सोटा देखील तिने अगदी सहज तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. तिच्या थुंकीने तो लगेच ओला झाला आणि त्यामुळे तिला तो चोकत असताना खूपच जास्त मजा येत होती. खूप वेळ तीने माझा सोटा चोकला आणि ती मग बाजूला झाली.

तिचे दोन्ही पण मी फाकवले. तिच्या त्या सेक्सी योनीवर मी माझी जीभ ठेवली. थोडा वेळ खाली वर करून तिच्या योनीला मी चाटू लागलो आणि त्याच वेळी मी माझी जीभ तिच्या योनीत कोंबली. तिच्या दाण्याला देखील मी चाटून चाटून ओलेचिंब केले. तिने मला मग माझा सोटा तिच्या  योनीत घालायला लावला. तिच्या योनीवर मी माझा सोटा ठेवला.

हळू हळू करत मी माझा सोटा तिच्या योनीत पूर्णपणे कोंबला आणि मग माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलो. जशी कशी माझी कंबर मागे पुढे होत होती तसे तसे मी तिला ठोकून काढत होतो. ती पण तिची कंबर उचलून मला प्रतिसाद देत होती. खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच तिला ठोकून काढू लागलो होतो.

काका एक आठवडा तर आला नाही. तिला मी दिवसरात्र त्यामुळे ठोकून काढले आणि नंतर पण काका नसताना तिला मी ठोकून काढू लागलो होतो आणि आज देखील आम्ही हि मजा aरोजच घेत आहे.

You cannot copy content of this page