जंगलात ठोकला विदेशी झवाडा आयटम

मी एका गावात रहात होतो. माझ्या गावात फार काही सुख सुविधा नव्हत्या. त्यामुळे माझे शिक्षण काही फार झाले नव्हते. पण आमच्या इथे एक गोष्ट मात्र चांगली होती आणि ती म्हणजे आमच्या गावा जळच खूप मोठे जंगल होते. ते जंगल इतके मोठे आणि घनदाट होते कि तिथे खूप म्हणजे खूपच जास्त पशु पक्षी होते. निसर्गाने नटलेला तो आमचा प्रदेश म्हणजे एक स्वर्गच होता म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही.

आम्ही तसे म्हणायला गेलो तर जंगलातच राहत होतो. आमच्या इथे संशोधन करण्यासाठी नेहमीच खूप लोक येत असत आणि त्यात सगळ्यात जास्त येत असत ते विदेशी लोक. त्यांना आमची सतत मदत लागत असे कारण जंगलातील रस्ते, प्राणी कुठे राहतात त्या जागा आणि सुरक्षा, राहणे खाणे आणि अश्या खूप गोष्टींचे त्यांना आम्ही मदत करत असे आणि त्या बदल्यात ते खूप पैसे पण आम्हाला देत असत.

मी पण त्याच कामात होतो. मी जरी शिक्षणाने अडाणी असलो तरी माझ्या कामात माझा हात कोणी धरत नसे. मला त्यामुळे कधी काम नाही असे झाले नव्हते. मी एकटाच बिनधास्त त्या जंगलात फिरत असे आणि त्यामुळे मला तिथल्या सगळ्या गोष्टी अगदी बारीकसारीक तपशीला सकट माहित होत्या. मी दिसायला फार देखणा जरी नसलो तरी माझी उंची खूप होती. सहा फूट उंच, सतत जंगलात फिरत असल्याने कमालीचे कडक झालेले शरीर, पिळदार शरीरयष्टी आणि अगदी बिनधास्त असलेला माझा स्वभाव यामुळे तर मी खूपच फेमस होतो विदेशी लोकांच्यात.

मी असेच एकदा फिरत फिरत एकटाच जंगलात जात असताना मी खूप आतवर गेलो. तिथे मला लांबूनच एक विदेशी बाई दिसली. साधारण तीस वर्षाची असेल ती. तिथे जंगलात एक पाणवठा होता. पाणवठा म्हणजे जिथे जंगली पशु पक्षी पाणी पिण्यासाठी येतात ती जागा आणि तिथे ती बया चक्क पैकी अंघोळ कर होती. मी गेलो तेव्हा ती नुकतीच कपडे काढू लागली होती.

तिने शॉर्ट जीन्स आणि टीशर्ट असा टिपिकल जंगलात जाताना विदेशी लोक पेहराव करतात तसा केला होता. पण ती आजवर मी जितक्या बायका बघितल्या होत्या त्यातील ती सर्वात सुदंर अशी मुलगी होती. तिने तिचा टीशर्ट काढताच तिच्या छातीचे मला दर्शन झाले. एक तर ते लोक मुळातच गोरेपान असतात. त्यात हि बया जरा जास्तच गोरी होती आणि त्यामुळे तिने जेव्हा तिचा टीशर्ट काढला तेव्हा तिचे ते उरोज बघून मी वेडा च झालो.

तिचे छातीचे आकार तर कमालीचे गोल होते. ते काढले आणि मग तिने तिची शॉर्ट काढली. ती काढताच मला तिच्या त्या निकर चे दर्शन झाले. त्या बायका आपल्या कडील बायकांसारखे मोठ्या निकर घालत नाहीत तर त्यांच्या निकर मागून त्यांच्या गांडीत जातात ज्याला त्या बिकिनी म्हणतात. निळ्या रंगाची तीची ती बिकिनी बघून तर माझा सोटा इकडे कमालीचा कडक झाला.

तिने तिची बिकिनी पण हळू हळू करत उतरवली आणि ती बघता बघता माझ्या समोर पूर्ण नग्न झाली. तिंची योनी म्हणजे जशी अश्लील पिक्चर मध्ये दाखवतात अगदी तशीच होती. तिच्या योनीवर एक बारीक केस देखील नव्हताच पण ती दिसायला पण अशी काही सेक्सी होती कि लांबून पण मी तिच्या योनीचे पदर अगदी आरामात बघू शकत होतो.

ती हळू हळू करत पाण्यात उतरू लागली. खरे तर एक तर ती संध्याकाळची वेळ होती आणि त्यामुळे अंधार खूप पडत आला होता. जंगलात घनदाट झाडे असलयाने अंधार लवकर पडतो. त्यात आम्ही होतो जंगलाच्या मध्यभागी आणि ती वेळ जनावरांची पाणी पिण्याची होती. कोणत्याही क्षणी तिथे जनावरे पाणी पिण्यासाठी येऊ शकत होती आणि त्यामुळे तीला ते सांगणे आवश्यक होते

म्हणून मी लगेच पुढे गेलो आणि तिला असेच काही तरी हाक मारली आणि तिला म्हणालो “मॅडम आता प्राणी पिण्यासाठी येतील कोणत्याही क्षणी. तुम्ही इथे अंघोळ करणे योग्य नाहीये. तेव्हा तुम्ही पटकन बाहेर पडा.” पण तिला काही माझे ते म्हणणे पटले नाही आणि ती माझ्याकडे बघून फक्त हसली आणि मला म्हणाली “मला अंदाज आहे कि ते कधी येतील आणि ते काही आता येणार नाहीत किमान दोन तास तरी.” असे म्हणत ती पोचतच राहिली.

मी तिला म्हणालो “मॅडम अहो दोन तास खूप लांबची गोष्ट आहे. पुढच्या पंधरा मिनिटात प्राणी येतील कि नाही बघा.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “ठीक आहे आपण बघूया कोणाचे खरे होते ते.” मी मग तिथेच एका झाडावर जाऊन बसलो.

माझे म्हणणेच शेवटी खरे ठरले आणि थोड्याच वेळात तिथे एक जंगल प्राणी आला. भलेही तो काही मोठा नसला तरी त्याला बघून ती मात्र जाम घाबरली. कारण तो प्राणी आला म्हणजे हळू हळू बाकीचे पण येतात लगेच हे तिला पण चांगलेच माहित होते आणि म्हणून ती कशी बशी पटकन त्या पाण्यातून बाहेर येऊ लागली. पण जशी तो बाहेर येऊ लागली तसा तो प्राणी तिला बघून तिच्या जवळ जाऊ लागला. ती घाबरली.

ते बघून मग मी लगेच झाडावरून खाली उतरलो. माझ्याकडे काठी होतीच. मी त्याने त्या प्राण्याला हुसकावून लावले आणि तिला हात दिला. ती मला धरून बाहेर आली. ती बाहेर येताच मी तिच्याकडे निरखून पाहू लागलो. तिचे ते मदमस्त शरीर जे मी मघाशी लांबून बघत होतो ते आता जवळून बघत होतो आणि जसा माझा हात तिच्या हाताला लागला तसे इकडे माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता

तिने मग कपडे घातले. ते घालत असतांना पण पुन्हा कधी ते तीचे सेक्सी शरीर बघायला मिळेल न मिळेल अश्या विचाराने मी तिला माझ्या नजरेनेच ठोक ठोक ठोकून काढले. तिने कपडे घातले आणि ती मला म्हणाली “थँक्स. तू जर आज इथे नसता तर माझे काही खरे नव्हते. मी तुझे आभार कास व्यक्त करू तेच समजत नाही मला.” मी आपला अजुनपण तिच्या छातीकडे बघत होतो.

तिला घेऊन मी बाहेर पडू लागलो होतो. पण अंधार खूप असल्याने ती मला खेटूनच चालत होती. थोडा वेळ पुढे गेल्यावर ती मला म्हणाली “तो प्राणी माझ्याकडे जसा रोखून बघत होता त्या पेक्षा तुझी नजर खूप तीक्ष्ण होती रे. तू तर मला सगळे खाली वर बघून घेतले ना.”

असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसू लागली आणि मला म्हणाली “मी तुला माझा जीव वाचवल्या बद्दल ते पूर्ण बघू देऊ शकते आणि अगदी मनसोक्त. पण माझी एक अट आहे. इथून पुढे मी इथे असे पर्यंत तू माझा पर्सनल गाईड व्हायचे.”

मी कशाला अशी ऑफर नाकारतो. मी तिला होकार दिला आणि तिला घेऊन एका अश्या ठिकाणी गेलो कि जी कोणाला माहित नव्हती आणि तिथे प्राणी पण कधीच येत नसत. तिथे गेल्या गेल्या मी तिला माझ्या जवळ ओढून घेतले आणि तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. मी आज वर कधीच विदेशी स्त्री ला उपभोगले नव्हते आणि तो माझा त्या दिवशीचा पहिलाच अनुभव होता.

त्यामुळे मी खूपच उद्युक्त झालो होतो. तिचे ते कमालीचे नाजूक ओठ मी माझ्या तोंडात घेतले आणी त्यांना चोकून चोकून लाल केले. तिच्या टीशर्ट मध्ये तर माझा हात कधीच गेला होता. तिला नग्न होण्यात काहीच अडचण नव्हती आणि त्यामुळे तिचे कपडे मी लगेच काढून टाकले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. तिला मी खाली झोपवले आणि तिच्या त्या प्रचंड गोऱ्या आणि गोल असलेल्या छातीला माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो.

माझा हात जसा तिच्या छातीला लागला तसे तिच्या छातीवर माझ्या हाताचे व्रण उमटले. तिचे निप्पल्स गुलाबी होते आणि त्यांना मी माझ्या जेव्हा तोंडात घेतले तेव्हा मला स्वर्ग प्राप्तीचा आनंद झाला होता. ती पण माझा सोटा एकसारखा तिच्या हातात घेऊन हलवत होती. तिचे निप्पल्स मी चोकून झाले आणि तिच्या योनीकडे मी गेलो.

तिचे पाय मी जसे बाजूला केले तशी तिची ती सेक्सी योनी बघून मी लाळ घोटू लागलो. तिच्या योनीवर मी माझी जीभ ठेवली.अगदी हळुवारपणे मी तिच्या योनीला चाटू लागलो. मी जशी तिची योनी चाटू लागलो तशी तिची योनी फुगीर तर झालीच पण तिच्या आतील भागातून स्त्रव बाहेर येऊ लागला आणि ती ओलीचिंब झाली.

मला कधी एकदा तिच्या योनीत माझा सोटा घालतो असे झाले होते आणि म्हणून मी माझा अस्सल देशील सोटा तिच्या योनीत हळू हळू करत कोंबू लागलो आणि माझा जेव्हा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला तेव्हा मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत हलवू लागलो आणि तिला ठोकून काढू लागलो.

एकसारखे प्रचंड वेगाने मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि शेवटी मी एंझंझ सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page