भावाच्या लग्नात बहिणीची जवाजवी

हेल्लो मित्रांनो.माझे वय २२ वर्ष आहे. मी तुम्हाला खरी गोष्ट सांगणार आहे. ही गोष्ट हिवाळ्यातली आहे,माझ्या भावाचे लग्न होते, आणि सगळे ओळखीचे आले होते.माझी बहिण सोनम पण आली होती, जी माझ्या मामाची मुलगी आहे. ती खूप सेक्सी आहे आणि नेहमी टाईट कपडे घालते.

तिचे वय २० असेल.ती दिसायला जबरदस्त सेक्सी आहे, तिचे गोलमटोल आंबे पाहून लंड उभा होतो.

भावाचे लग्न थंडीच्या दिवसात होते,सोनम ने साडी नेसली होती. सोनमला साडीत खूप थंडी वाजत होती, म्हणून ती माझ्या जवळ येऊन थांबली.

मी सोनमला डान्स करायला सांगितले आणि तिने होकार दिला. डान्स करताना मी सोनमला पकडले आणि तिच्या हातात हात घालून नाचू लागलो. जसे जसे तिचे शरीर मला लागत होते माझा लंड उभा होत होता.

मि माझा हात तिच्या शरीरावर फिरवायला सुरुवात केली. आता तिला थंडी कमी लागत होती आणि मला पण मजा येत होती. रात्री जेव्हा भावाचे लग्न सुरु झाले तेव्हा सोनम म्हणाली ..राज मला थंडी वाजत आहे आणि झोप पण येत आहे.

तेव्हा मी सोनम ला खोलीत घेऊन गेलो. तिथे एक चादर होती आम्ही दोघे एकाच चादरीत घुसलो. मी चादरीत तिला मिठी मारली.

सोनम-राज हे काय करतोस?

मी- सोनम मला ना ..थंडी वाजत आहे.तुला वाजत नाही का?

सोनम-हो यार वाजत तर आहे..तर चल आज असेच मिठी मारून झोपू.

मग मी सोनमला कीस केली ती थोडा विरोध करू लागली म्हणाली मी तुझी बहिण आहे

मी- ती पण कुणाची मुलगी आणि बहिण आहे ज्याची भाऊ उद्या पुच्ची जवेल..तर मी काय चुकीचे करत आहे.

ती हसली

मी तिची साडी काढली. आता तिलाही मजा येत होती

सोनम-राज तू कुणाला सांगणार तर नाहीस ना?

मी- मी काय वेडा आहे जे कुणाला सांगेन

आता सोनमने माझे सर्व कपडे काढले आणि ती माझ्या समोर पूर्ण नागडी उभी होती, मी पण माझे सर्व कपडे काढले. आम्ही एकमेकांना कीस करू लागलो, ती मला पूर्ण साथ देत होती.

मग मी माझा लंड तिच्या हातात दिला

सोनम-राज तुझा तर खूप मोठा आहे.

मी- काय मोठा आहे?

सोनम- मला बोलायला लाज वाटते.

मी-जेव्हा मी तुच्या पुच्चीत आणि गांडीत घालीन तेव्हा किती लाजशील.

सोनम- नाही मी आत घेणार नाही. माझी बिचारी पुच्ची आणि गांड फाटून जाईल. तू बास असेच मजे घे.

मी तिचे काही ऐकले नाही आणि तिच्या पुच्चीवर क्रीम लावली आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीमध्ये टाकला.

तिची पुच्ची खूप टाईट होती, खूप प्रयत्नाने लंड आत गेला. माझ्या लंडातून रक्त निघू लागले,मी पहिल्यांदा कुणाला ठोकत होतो.

सोनम-आईईइग्ग्ग मेले मी….

ती जोरात ओरडू लागली, तेव्हा मी तिच्या तोंडावर हात ठेवला,आणि म्हणालो हळू श्श्श्श आवाज करू नको सगळे येतील इकडे,

तू तर पूर्ण टाकला तू खूप घाण आहेस आता प्लीज थोडा बाहेर काढ..मला श्वास घेता येत नाही.

मी माझा लंड बाहेर काढला आणि पहिले कि तिच्या पुच्चीतून रक्त येत होते आणि ती रडत होती.

मी तिला कीस केले आणि म्हणालो –प्लीज शांत हो.

मग तिने मला मिठी मारली आणि म्हणाली- प्लीज आता थोडा हळूहळू टाक. मग मी हळूच टाकला आणि ती पण साथ देऊ लागली. अशा प्रकारे मी तिची पुच्ची मारली.

आता मला तिची गांड मारायची होती,पण ती नको म्हणत होती. थोड्या वेळाने ती ऐकली पण एका अटीवर

सोनम-माझी एक अट आहे

मी –बोल.

सोनम- तुम्ही ना हळूहळू आत टाकायचे

मी-तू मला तुम्ही का म्हणतेस?मला राज म्हण नाही तर तू म्हण.

सोनम-नाही म्हणू शकत.

मी- असे का?

सोनम- कारण आता तुम्ही माझे पती आहात आजपासून, आज मी माझे सर्व तुम्हाला दिले. आजपासून आपण पती-पत्नी आहोत.

तिचे हे ऐकून मी तिच्या गांडीवर लंड ठेवला आणि आत घुसवू लागलो.

सोनम-आःह्ह ओउम्म्म हु..हु आहाह किती चांगले आहत तुम्ही..मग मी एका झटक्यात पूर्ण आत टाकला.

सोनम—आईई आआआऊऊउ ईईईइ प्लीज थोडा हळू आता मी तर तुमचीच आहे पूर्ण रात्र. तुमची जितकी इच्छा असेल घ्या. मि नकार देणार नाही. पण थोडे हळू करा.

मी हळूहळू तिची गांड मारली, आणि मी माझे सर्व वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडले.

आम्ही असेच रात्री एकमेकाला पकडून झोपलो. जेव्हा सकाळ झाली तेव्हा आम्ही कपडे बदलू लागलो तेव्हा मी सोनमला मागून पकडले आणि माझा लंड घुसवला. अचानक लंड घुसल्याने ती किंचाळली.

ओह्ह्ह्ह मारले ग बाईई .

तिच्या आवाजाने बाहेरून आवाज आला

सोनमचे वडील –काय झाले सोनम?

सोनम- काही नाही पप्पा

आम्ही दोघे सावध झालो.

सोनम-पप्पा पायाला ठेच लागली

वडील-ठीक आहे बेटा

सोनम हळूच म्हणाली-राज ..मी आता तुमचीच आहे..मी कुठे नको म्हणत आहे..पण एकदा सांगायचे तर ना..तुम्ही पण ना..आणि सोनमने मला कीस केली आणि आम्ही मस्त जवाजवी केली.

एक आठवडा मी सोनमला रोज दिवसा…रात्री… चार पाच वेळा ठोकत होतो.

आता तर सोनामची चाल पण बदलली होती. मी तिला इतके ठोकल्याने.

आता तिचे लग्न झाले तरी ती अजून मला तिचा पती मानते. पण मी तिच्या विना एकटा राहिलो.

You cannot copy content of this page