बसमध्ये झवाझवी – २

नमस्कार वाचक मित्रांनो, मी अनिल आज आपल्या सर्वांसमोर माझ्या कथेचा दुसरा भाग घेऊन आलो आहे.

मागच्या भागात तुम्ही वाचलं की, कशाप्रकारे मी आणि सुमन एकमेकांकडे आकर्षित झालो. आणि मग बसमध्येच आम्ही एकमेकांना आपल्या मुखाने संतुष्ट केलं. आता पुढे-

सुमनच्या पुच्चीतून तिचा कामरस मी चाटून साफ केला. ती माझ्याकडे पाहून म्हणाली, “तुझ्या जिभेमध्ये तर जादू आहे, मला एवढी मजा या आधी कधीच आली नव्हती. तू आजपासून मला जेव्हा पाहिजे असेल तेव्हा येऊन अशीच मजा देत राहा.”

सुमनच्या तोंडून हे ऐकून मी मनोमन खूप खुश झालो, पण मग माझ्या मनात अचानक खूप प्रश्न पडायला लागले. मी लगेच सुमनला विचारलं, “तुझा नवरा तुला संतुष्ट नाही करू शकत का?”

तर त्यावर सुमन मला म्हणाली, “नवरा संतुष्ट तेव्हाच करेल ना जेव्हा तो माझ्यासोबत राहील. त्याला बाहेर कोणीतरी रांड आवडली, व तो जास्त दिवस तर तिच्यासोबतच राहतो. अधून-मधून कधीतरी घरी येतो आणि सरळ खाऊन सरळ झोपी जातो.”

हे ऐकून मला तिच्या नवऱ्याचा खूप राग आला,कोण माणूस अशा सुंदर स्त्रीला दोन मिनिटं पण आपल्यापासून वेगळं करेल? खैर एकापरीने चांगलंच झालं, नाहीतर सुमन आज मला भोगायला मिळाली नसती.

मी तिला माझ्याकडे ओढून माझ्या बाहुपाशात सामावून घेतलं. तिचे स्तन कडक झाले होते, जे मला माझ्या छातीवर जाणवत होते. सुमनला खाली तिच्या पायांजवळ माझा लवडा पण जाणवत असेल, कारण तो आता परत मूड मध्ये येऊन सुमनला झवण्याची संधी शोधत होता.

सुमनच्या पण लक्षात तेव्हाच आलं की, आता माझा लवडा परत ताठायला सुरुवात झाली, आणि आता ती झवली जाणार.

तिने मला अगोदरच सांगितलं की, “जेव्हा तुझा लवडा माझ्या आत असेल, तेव्हा माझ्यावर थोडी पण दया माया दाखवू नकोस, बेरहम होऊन मला झवून टाक.”

मला अजून काय पाहिजे असेल, जे पाहिजे ते सर्व मला सोमर माझ्या ताटात वाढून मिळालेलं होतं. मी तिला बस होकार दिला आणि तिच्या नाजूक ओठांना आपल्या ओठांमध्ये घेऊन आता मी फ्रेंच किस करत होतो.

हळूच मी माझी जीभ तिच्या तोंडात घुसवली, आणि तिच्या जीभेशी खेळायला लागलो. सुमन आता पूर्णपणे माझ्या वर चढलेली होती, आणि लगेच तिने एक हात खाली नेऊन माझ्या लवड्याला आपल्या हातात घेतले.

Marathi Zavazavi  लंडखोर आंटी ची जवाजवी

तेव्हाच गाडी अचानक थांबली, गाडीचा कंडक्टर ओरडून म्हणाला, “इथे गाडी १५ मिनिटं थांबेल, कुणाला चहा-पाणी प्यायचं असेल तर पिऊन घ्या.”

गाडी थांबली, म्हणजे अर्धा रस्ता पार झालेला होता, आणि अजून अर्धा रस्ता पार करायचा होता. गाडी थांबली म्हणजे आता आम्ही काही करू शकत नव्हतो, कारण थांबलेल्या गाडीमध्ये आवाज झाला की लगेच समजतो.

म्हणून मी सुमनला विचारलं, “तुला काही खायला आणू का?”

तेव्हा ती म्हणाली, “तुम्ही ना एक काम करा, बाहेर जाऊन दोन आईसक्रीम घेऊन या.”

आईसक्रीमचे नाव ऐकताच मला तिचा हेतू समजला. लगेच मी खाली उतरून दोन आईसक्रीम घेतले आणि गाडी निघण्याच्या अगोदर सुमन जवळ जाऊन बसलो.

सुमनने फक्त तिचे कपडे व्यवस्थित केले होते, बाकी सर्व जशास तसे ठेवले. मी गाडी थांबण्या अगोदर तिची चड्डी काढली होती, ती तिने तशीच बॅगमध्ये ठेवली.

मी सीटवर बसताच थोड्या वेळाने गाडी निघाली. मी सीटचा पडदा बरोबर लावून पुन्हा एकदा सुमनला माझ्या जवळ ओढून घेतलं. सुमनने पण आता वेळ वाया न घालवता एक हात सरळ माझ्या लवड्यावर ठेवला, आणि मी माझ्या दोन्ही हातात तिचे स्तन पकडले.

आमचे ओठ एकमेकांशी मिळालेले होते, व अधून-मधून जीभ पण एकमेकांच्या तोंडात घुसत होत्या. थोड्या वेळाने मी तिच्या ओठांना मोकळं सोडून तिचा गाउन वर उचलून तिच्या कंबरेवर ठेवला.

मी तिच्या पुच्चीला चाटायला सुरुवात करणार तेवढ्यात सुमनने मला थांबवून आईसक्रीम माझ्या हातात दिली. मी तिच्या हातातून आईसक्रीम घेऊन एका बोटाने तिच्या पुच्चीमध्ये आईसक्रीम कोंबायला सुरुवात केली.

सुमनच्या पुच्चीत थंडगार आईसक्रीम टाकल्याने तिच्या पूर्ण अंगावर शहारे आले होते. थोड्याच वेळात आईसक्रीम च्या थंडाव्याने अजून एकदा सुमनचा कामरस निघाला.

अर्धी आईसक्रीम सुमनच्या पुच्चीत कोंबल्यानंतर मग मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीवर ठेवली व चाटायला सुरुवात केली. आता मला आईसक्रीम आणि सुमनचा कामरस दोघांचं मिश्रण चाटायला मिळत होतं, ते पण सुमनच्या खाजगी खजाण्यातून.

मी पण मस्त होऊन पाच मिनिटांत सर्व आईसक्रीम चाटून तिची पुच्ची साफ करून टाकली. आता सुमन खूप जास्त उत्तेजित झाली होती आणि तिला आता अजून स्वतःला थांबवणं शक्य नव्हतं.

सुमन मला म्हणाली, “अनिल आता मला अजून जास्त तडपवू नको, लवकर तुझा लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये घुसवून मला झवून टाक.”

पृष्ठे: 1 2