पब पार्टीत मला चोदले परदेशी मुलांनी – Marathi sex story

मी नोकरी निम्मित परदेशी जाणार होते एक तर मी आधी कधीच माझ्या घरा पासून लांब राहिले नव्हते. त्यामुळे मी अशी पहिल्यांदाच बाहेर पडणार म्हणून मनात अर्थातच धाकधूक तर होतीच. पण मग करणार तरी काय ना.

मी तशी कॉलेज मध्ये असताना खूपच मॉडर्न होते. दिसायला चांगली असल्याने मला सतत भाव कसा खातात हे चांगलेच माहित होते. मुलांना काय आवडते आणि ते काय बघत असतात आणि त्यांना काय हवे असते याची पुरेपूर जाणीव मला होती. मुलांसाठी तसे बघायला गेले तर मी एक परिपूर्ण असे उत्तर होते. कारण एक तर मी दिसायला खूपच सुंदर होते आणि त्या सौंदर्यला उठवून दाखवण्यासाठी माझी फिगर पुरेपूर मला साथ देत होती.

सुरवातीपासूनच मला खूप नीट रहायची  सवय होती आणि त्यामुळे मी माझे दिसणे आणि माझे  ड्रेसिंग यावर विशेष लक्ष देत असे. मी जिम ला पण नियमित जात असे. त्यामुळे मी खूपच लवकर ३६-२४-३६ अशी फिगर कमावली होती.  माझ्या छातीचा आकार आणि माझ्या गांडीचा आकार असे काही गोल होते कि  काही विचारू नका.

मी खूप चालू मुलगी होते. मी खूप जणांना फिरवले होते आणि खूप जणांनी मला उपभोगले देखील होते. त्यामुळे माझे संभोग लाईफ तसे नीट होते म्हटले तरी चालेल. मी जेव्हा परदेशी गेले  तेव्हा एकटीच गेली होते. बाकी सगळे ठीक आहे पण एकट्याने राहणे म्हणजे खूपच बोअरिंग काम आहे हे मला तेव्हा तिथे गेल्यावर समजले.

मी जिथे काम करत होते तिथे तर सगळ्याच मुली होत्या. त्यामुळे  मला बॉयफ्रेंड तर तिथे होणार नव्हता पण मैत्रिणी मात्र भरपूर होणार होत्या आणि माझे तसे झाले देखील. मी सर्वात जवळ झाले होते तिचे नाव रीना होते. ती पण आपल्या इकडची होती पण खूप वर्षे ती तिकडे असल्याने तिला  सगळ्या गोष्टी माहित होत्या.

ती माझ्याशी खूप चांगले बोलत असे. ती मला एकदा म्हणाली “अग अस परदेशी असताना एकटे राहणे म्हणजे खूपच  बोरिंग काम आहे. तू एक काम कर. तूला एक मी  पब चे नाव सांगते तिथे जा. तिथे नियमित पार्टी असतात. तिथे तुला कोणी ना कोणी तरी नक्कीच मिळेल आणि नाही मिळाले तरी तुला त्या  रात्री संभोगाची सोय तर नक्कीच होईल.” असे म्हणून  तिने मला त्याचे नाव व पत्ता दिला.

मी विकेंडलाच तिथे गेले. जाताना मी खूपच नटून गेले होते. माझ्या आवडीचा काळ्या रंगाचा शॉर्ट स्कर्ट मी घातला होता. तो इतका छोटा होता कि त्यातुन माझ्या गोऱ्या गच्च मांड्या स्पष्टपणे दिसत होत्या. माझ्या भरदार छातीला तो ड्रेस कसा तरी पकडून ठेवत होता  आणि त्यामुळे त्याचा आकार हा कमालीचा गोलाकार दिसत होता.

माझी गांड अतिशय गोल दिसत होती त्या ड्रेस मधून आणि मी जिम मध्ये जे घाम गाळत होते त्याचे ते फळ होते. मी तिथे गेल्यावर आधी तर मला समजले नाही कि मी नेमके काय करू ते. कारण प्रत्येक जण कपल च दिसत होता तिथे. त्यामुळे मी सुरवातीस थोडी नाराज झाले. पण मग मी लगेच एक कोपरा पकडला  आणि शांतपणे माझी दारू पिऊ लागले.

मी इकडे तिडके बघत होते आणि माझी मी मजा घेत होते. तिथे आलेली मुले खूपच देखणी होती. एक से एक आयटम असेलली अशी मुले आधी कधीच बघितली नव्हती. त्यामुळे त्यांना बघूनच मी वेडी झाले. एक से एक देखणी मुले बघून कोणाकडे मी बघू असे मला होऊन बसले होते. मी थोडा वेळ इकडे तिकडे करत माझा वेळ घालवत असतानाच अचानक माझ्या समोर दोन मुले आली.

त्यांनी मला विचारले “आम्ही तुझ्यासाठी ड्रिंक घेऊ शकतो का?”

त्या प्रश्नाचा नेमका अर्थ मला माहित होता. जर का एखाद्याने तुम्हाला ड्रिंक विकत घेऊन देण्यासाठी विचारले आणि जर तुम्हाला तो आवडला असेल तर तुम्ही त्याला परमिशन देता आणि मग तुमचे जर का सगळे नीट जुळले तर तुम्ही एक रात्र एकमेकांसोबत घालवता असा त्याचा सरळ अर्थ असतो. मी त्यांना  आधी नीट बघितले.

दोघे पण उंच होते आणि दिसायला खूपच सेक्सी होते. बॉडी दोघांची पण मस्त होती आणि माझी तर लॉटरीच लागली होती ते झाले होते. कारण थोड्या वेळा पूर्वी मला एक मुलगा मिळत नव्हता आणि आता तर माझ्याकडे दोघे जण आले होते. मी त्यांना होकार देताच त्यांनी मला एक से एक ड्रिंक्स दिले. आम्ही तिघे पण फुल्ल एन्जॉय करू लागलो होतो. ते माझ्याशी खुप छान गप्पा मारत होते.

पेग वर पेग मारून आम्ही तिघे पण टूल झालो होतो. आम्ही त्या अंधाऱ्या पब मध्ये मग थोडा वेळ डान्स पण केला आणि मग त्यांनी मला हळूच विचारले “आमच्या रूम वर मजा करायची का?”

एक तर मी खूप लोड होते, खुप दिवस मी संभोग केला नव्हता आणि त्यात मला आता एक से एक असे दोन आयटम मुले मिळाली असल्याने मी त्यांना नकार देण्याचा प्रश्नच नव्हता. मी त्यांच्या बरोबर गेले पण. जाताना गाडीतच ते दोघे मला पाहिजे तसे किस करत होते, मला सगळीकडे स्पर्श करत होते आणि ते सगळे करू बघत होते जे आम्ही रूम वर गेल्यावर करणार होतोच.

थोड्याच वेळात आम्ही रूम वर पोहचलो. आत जाताच ते दोघे माझ्यावर तुटून पडले. एक जण माझ्या पुढे आला आणि तो मला किस करू लागला. माझे ओठ त्याच्या तोंडात जाताच तो वेड्या सारखे त्यांना खाऊ लागला. इकडे दुसऱ्याने मला मागून पकडले होते आणि तो माझी छाती जोरजोरात त्याच्या हाताने दाबू लागला होता. त्याचा हात खूपच मोठा असल्याने माझी छाती त्याच्या हातात अगदी आरामात मावत होती.

हळू हळू करत त्यांनी माझे व त्यांचे सगळे कपडे काढले आणि आम्ही पूर्ण नग्न झालो. त्यांनी मग मला खाली झोपवले एकाने माझ्या तोंडात त्याचा सोटा दिला आणि मला तो चोखायला लावला. आजवर मी फक्त काळे सोटे बघतिले होते. त्यामुळे तो गोरापान सोटा बघून माझी योनी फुगीर झाली आणि त्याच्यावर मी तुटून पडले.

तो सोटा मी वेड्या सारखे चोकू लागले. चोकून चोकून मी त्याचा सोटा खूपच मोठा केला होता. इकडे खाली जो होता त्याने माझे पाय बाजूला केले आणि माझ्या जांघेत त्याने त्याचे तोंड घातले आणि तो ते घुसळू लागला. घुसळून घुसळून त्याने मला गरम केले आणि मग त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि तो सर सर करत माझ्या योनिवरून त्याची जीभ फिरवू लागला.

त्याच्या जिभेला तो माझ्या योनीत पूर्णपणे आत घालत होता आणि जमेल तितक्या आत घालून बाहेर काढत होता आणि मला वेडे करत होता. खूप वेळ हे झाले आणि मग तो पुढे आला व पुढचा मागे गेला. पुढे आला होता त्याने त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला आणि मला तो चोकायल लावताच जो खाली गेला होता त्याने माझ्या योनीत त्याचा सोटा कचकन कोंबला.

त्याचा सोटा पूर्ण आत जाताच तो त्याची कंबर प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागला आणि मला ठोकू लागला. खूप वेळ त्याने मला ठोकून काढले आणि मग तो पुन्हा एकदा बाजूला झाला आणि पुढे आला.

त्यातील एक जण मग खाली झोपला आणि मला त्याच्या सोट्यावर त्यांनी बसवले. पण हे बसवत असताना त्यांनी माझ्या गांडीच्या भोकात एक विशिष्ट असे जेल सोडले जेणेकरून माझे गांडीचे भोक मऊ आणि मोठे होईल. मी त्याच्या सोट्यावर माझी योनी ठेवली आणि अलगद खाली बसताच माझ्या योनीत त्याचा सोटा पूर्णपणे आत गेला.

तोच दुसऱ्याने माझी गांड थोडी वर उचलली आणि माझ्या गांडीच्या भोकात त्याचं सोटा मागून हळूच कोंबला. एकच वेळी दोन्ही कडे सोटे घालून घेण्याची हि माझी पहिलीच वेळ होती. दोघांचे पण सोटे जेव्हा नीट आत गेले तेव्हा दोघानी पण त्यांची कंबर जोरजोरत हलविण्यास सुरवात केली. काच काच काच काच करत ते माझ्यावर तुटून पडले होते.

माझ्या योनीला आणि माझ्या गांडीला त्यांनी अजिबात विश्रांती दिली नव्हती.एकसारखे ते दोघे मला ठोक ठोक ठोकून काढत होते. खूप वेळ ठोकत असल्याने आमचे अंग घामाने डबडबले होते. तरीही आम्हाला त्याची फिकीर नव्हती. खूप वेळ त्यांनी मला ठोकून काढले आणि मग शेवटी त्यांनी सोटे बाहेर काढून माझ्या समोर धरले.

मी ते सोटे चोकू लागलताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि मी ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही सगळे शांत झालो. तेव्हा पासून मी नियमितपणे त्यांच्या बरोबर मजा करू लागलो होतो. त्या दिवशी परदेशी आल्याचे पहिल्यांदा मला वाटले. तेव्हा पासून मला तिथे असा एकही दिवस गेला नाही कि मला करमले नाही. मला तर खजिन्याची चावीच मिळाली होती

You cannot copy content of this page