डान्समूळे ठोकली मित्राची कामुक बायको

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे माझ्या एका मित्राच्या बायकोला अनपेक्षितपणे उपभोगू शकलो.

मी कॉलेज मध्ये असताना जसा बाकी गोष्टीत पुढे होतो तसा अभ्यासात पण पुढे होतो. मी दिसायला चांगला होतो. माझी उंची सहा फूट होती. माझ्या उंचीला साजेशी माझी बॉडी होती. मी खेळाडू होतो. त्यामुळे माझी बॉडी अगदी काही जिम सारखी नसली तरीही मी स्पोर्टी दिसत असल्याने माझी बॉडी सेक्सी दिसते असे माझे मित्र खूपदा मला म्हणत असत.

मी कॉलेज संपवले आणि जॉब शोधायला मी चालू केले. काहीच दिवसात मला जॉब मिळाला पण. तो जॉब नेमका होता मोठ्या शहरात. मी तिथे कधीच गेलो नव्हतो आणि त्यामुळे मी कुठे राहायचे हा विचार करत असतानाच मला लक्षात आले कि माझ्या गल्लीतील एक मित्र नेमका तिथेच होता. मी त्याला लगेच फोन केला आणि त्याला माझ्या जॉब बद्दल बोललो.

ते ऐकून तो खूप खुश झाला आणि मला म्हणाला “अरे वाह राजू. खूप मस्त झाले. तू जिथे काम करणार आहेस त्या एरियातच मी राहतो. तू एक काम कर तू कुठे इकडे तिकडे राहू नको. माझ्याकडेच रहा. गावाकडून आला आहेस तू. तुला असे मी असताना दुसरीकडे कसे रहायला देऊ आणि तसेही घरी मी आणि सोनाली दोघेच असतो. आम्हाला पण बरे वाटेल उलट.”

तो माझ्या पेक्षा मोठा होता. पण एकाच गल्लीत राहत असल्याने आम्ही चांगले मित्र होतो. मी त्याच्याकडे गेलो. तो मला नेण्यास स्टेशन वर आला होता. खूप वर्षांनी भेटत असल्याने आम्ही खूप गप्पा मारतच त्याच्या घरी गेलो. तो खूपच बदलला होता. खूप थकल्या सारखा आणि म्हातारा झाल्या सारखा वाटत होता तो.आम्ही त्याच्या घरी गेलो आणि त्याच्या बायकोने माझे स्वागत केले.

तिला बघून मी काय करू आणि काय नको असे झाले. निळ्या रंगाच्या साडीतील सोनाली कमालीची सेक्सी दिसत होती. अंगावर जरा देखील अतिरिक चरबी नसल्याने तिची फिगर कशी एक्दम कडक दिसत होती. गुलाबी ओठ, घारे डोळे, सरळ नाक, घट्ट नेसलेल्या साडीतून दिसणारी तिची ती खोलगट बेंबी आणि तिच्या छाती व गांडीचा गोल आकार. हे सगळेच कसे अद्भुत असे होते.

माझे रुटीन तिथे चालू झाले. त्याचे ऑफिस खूपच लांब होते. त्यामुळे तो पहाटेच बाहेर पडत असे ते रात्री खूप उशिरा परत येत असे. मी मात्र संध्याकाळी लगेच परत येत असे. त्यामुळे मी व सोनालीचा जास्तीत जास्त वेळ आता घालवू लागलो होतो. तिच्याशी मी बोलताना मला एक गोष्ट लक्षात आली होती कि तिला जे पाहिजे ते ती करू शकत नव्हती.

मी एकदा वेळ जात नव्हता म्हणून माझ्या रूम मध्ये गाणी लावून डान्स करत होतो. ती अचानक माझ्या रूम मध्ये आली. मी फक्त शॉर्ट वर होतो. माझी बॉडी बघून आधी तर ती काही क्षण माझ्याकडे बघतच राहिली आणि मग मला म्हणाली “अरे तू तर किती छान डान्स करतो. मला पण खूप आवड आहे डान्स ची.पण यांच्यामुळे काही शिकता आले नाही.याना कशात आवडच नाही.”

ते ऐकताच मी तिला लगेच म्हणालो “अहो वाहिनी आता मी आलो आहे ना. मी शिकवतो ना तुम्हाला डान्स. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नसेल तर.”

“ते ठीक आहे. पण याना ते आवडणार नाही.” ती असे म्हणताच मी तिला म्हणालो “त्यांना समजले तर ना? आणि ते कोण तुम्ही सांगणार कि मी? तुम्हाला मी डान्स शिकवेन तुम्ही तयार असाल तर.”

तिने लगेच होकार दिला आणि आम्ही दुसऱ्या दिवशी पासून डान्स चालू पण केला. तिने त्या दिवशी चक्क पैकी शॉर्ट घातली होती. तिला तसे बघून मी खूप वेडा झालो. तिला मी एक एक करत स्टेप शिकवत होतो आणि तिच्या शरीराच्या होणाऱ्या हालचाली बारीक नजरेने टिपत होतो. तिचे ते कामलीचे सेक्सी शरीर असे काही हलत असे कि ते बघून माझे डान्स मध्ये कमी आणि तिच्या बॉडी कडे जास्त लक्ष जाऊ लागले होते.

दोन तीन दिवस असेच गेले आणि त्या दिवशी तिला मी नेहमी प्रमाणे शिकवत असताना तिला एक स्टेप मध्ये मला तिच्या कमरेत हात घालून खाली झुकवून परत वर उचलायचे होते. मी तिला त्या नुसार तिच्या कमरेत हात घालून उचलू लागलो. पण मी मुद्दामच थोडे सावध राहून तिला स्पर्श करत होतो. उगीच काही गोंधळ नको म्हणून.

तिला ते लक्षात आले. तशी ती मला म्हणाली “अरे तू नीट पकडत नाही आहेस मला. ते म्हणून तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि सरळ तिच्या गांडीवर ठेवला आणि मला म्हणाली “हे बघ इथे पकड म्हणजे तू घट्ट पकडशील मला.” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसू लागली. तिच्या बोलण्याचा रोख माझ्या लक्षात लगेच आला.

मग काय मी तिच्या गांडीला जोरात पकडले आणि तिला शिकवू लागलो. हळू हळू करत मग माझे धाडस वाढू लागले. मी माझा हात तिच्या गाडीवरून फिरवू लागलो होतो. वर खाली आणि खाली वर करत जसा मी हात फिरवू लागलो तशी ती पण हळू हळू करत गरम होऊ लागली होती. तिला मी मग माझ्या जवळ ओढलेच आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड देऊन तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला.

ती पण मला मिठी मारून माझ्या चुम्बनांना तसाच प्रतिसाद देऊ लागली होती. चुंबन घेत असताना माझा हात तिच्या पाठीवरून तिच्या गांडी पर्यंत सर सर करत फिरत होता आणि तिचा पण हात अगदी तसाच माझ्या बॉडी वरून फिरत होता. खूप वेळ आम्ही स्मूचिंग करत होतो. मला जास्त रस तिच्या गांडीत होता .कारण तिची गांड खूपच गोलाकार होती.

म्हणून मग मी तिचे कपडे झटकन काढले आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिला मी उताणी झोपवले. तिच्या गोलाकार गांडीला मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबायला चालू केले. तिंचे कमालीचे सेक्सी काप मी माझ्या हाताने मारून मारून जमेल तितके कडक केले. त्यांना मी मग माझ्या हाताने बाजूला केले आणि त्यात माझे तोंड घातले आणि ते घुसळू लागलो.

तिच्या गांडीचे भोक मला दिसताच मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि हळू हळू करत तिच्या त्या भुऱ्या रंगाच्या भोकावरून फिरवू लागलो. गोल गोल करत मी माझी जीभ फिरवत होतो आणि तिचे ते भोक ओले करत होतो. माझे तोंड त्यात मी पूर्णपणे खुपसले होते आणि तिच्या त्या मादक गांडी ला उपभोगताना मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

तिची गांड मी हळूच खालून थोडी वर उचलली आणि तिची योनी माझ्यासाठी तयार केली. मी माझी जीभ तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो. तिची योनी जशी उभी होती तशी माझी जीभ पण मी वर खाली करत एकसारखे न थांबता फिरवत होतो. तिची योनी खूप गोरी तर होतीच होती पण ती खूपच सेक्सी होती. तिच्या योनीचे पदर इतके नाजूक होते कि काही विचारू नका.

त्या पदराना मी माझ्या हाताने हळू हळू करत बाजूला करू लागलो आणि तिची योनी जास्तीत जास्त ओपन करू लागलो. तिची योनी जशी ओपन झाली तसा  तिच्या आतील गुलाबी मांसल भाग मला दिसू लागला. तिच्या योनीत मी माझी मग दोन  घातली व ती आत बाहेर करू लागलो. आत बाहेर करून करून मी ते भोक मी खूप मोठे केले.

त्यात मी मग माझी जीभ घातली आणि तिच्या दाण्या पर्यंत ती गेल्यावर मी माझे तोंड एकसारखे मागे पुढे करत माझे तोंड हलवू लागलो. तिची योनी मी बेभान होऊन चाटत होतो आणि ती पण तिची कंबर उचलून मला प्रतिसाद देत होती. चाटून चाटून मी तिला वेडे केले होते आणि तिची योनी तर ओलीचिंब झाली होती व ती स्त्रवू लागली होती.

खूप वेळ तिची योनी मी चाटली आणि तिला मी तसेच गुडघ्यावर बसवले. तिच्या सुपारीच्या आकाराच्या योनीत मी मागून मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो. प्रचंड वेगाने मी माझी कंबर हलवत होतो आणि तिच्यावर उडत होतो. खूप वेळ तिला ठोकून झाले आणि तिला मग मी पाठीवर झोपवले.

खाली झोपेताच मी तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा पुन्हा एकदा कोंबला. काच काच काच काच करत मी तिच्यावर पुन्हा एकदा प्रचंड ताकदीने उडू लागलो होतो आणि तिला ठोकून काढू लागलो होतो. खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकले आणि शेवटी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी तिला रोजच ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page