दिव्या मामीची बेंबी मारली

हेल्लो मित्रांनो मी ३३ वर्षांचा आहे आणि अजून अविवाहित आहे. माझे नाव राज आहे आणि मी आग्रा मध्ये राहतो. माझी उंची ५ फुट ८ इंच आहे आणि मी गोरा आहे, माझा लंड ७.५ इंच आहे आणि ३.५ इंच जाड आहे..

आता मी गोष्टीकडे येतो जी १० वर्षापूर्वीची आहे तेव्हा मी २३ वर्षाचा होतो आणि मी माझे शिक्षण घेण्यासही माझ्या मामा कडे चंदीगढ गेलो होतो.

मित्रांनो मी माझ्या मामाकडे पहिल्यांदा गेलो होतो आणि मी मामा मामी ला पहिल्यांदा पहिले होते. मी तिथे पोचल्यावर मामी मला दाराजवळ भेटली आणि म्हणाली थांब. मी तिथेच थांबलो आणि ती आरती करायला ताट घेऊन आली आणि माझि आरती केली आणि म्हणाली आता आत ये.

माझ्या मामी चे नाव दिव्या आहे आणि तिचे वय ३५ आहे आणि एकदम गोरी आहे ती. तिचे फिगर ३६-३०-३२ होते. मग अचानक माझी मामी आत जायला गेली तर तिच्या कमरे वरचा चावीचा जुडगा खाली पडला आणि तो घ्यायला ती वाकली आणि मला तिचे बॉल दिसले. वाह मित्रांनो काय बॉल होते तिचे एकदम गोरे आणि पिकलेले आंबे. तिला पाहून माझा लंड ताठ होऊ लागला.

मग मी आत मध्ये गेलो, मामी म्हणाली कि तू बस मी तुला नाश्ता देते, मी विचारले मामा कोठे आहेत? तर ती म्हणाली मामा काही कामा साठी दुबईला गेले आहेत आणि एक महिन्याने परत येतील. तिच्या तोंडून हे ऐकताच माझ्या तोंडाला पाणी सुटले आणि ठरवले कि मामीला पटवून राहणार. मग रात्र झाल्यावर मामीने जेवायला बोलवले कि राजा ये जेवायला. मी गेलो तर पहिले कि मामीने जीन्स आणि टोप घातली होती. ती टोप खूप टाईट होती ज्यातून तिचे बॉल बाहेर यायला धडपडत होते. जीन्स मामीने बेम्बिपासून खाली घातली होती. मी तिच्या बेम्बिकडे पाहत होतो आणि तिने मला ते पाहताना पकडले. मग आम्ही जेवण घेतले आणि मी माझ्या खोलीत गेलो.

मग रात्री ९ वाजता मामीच्या खोलीतून आवाज आला कि राजा इकडे ये. तर मी तिच्या खोलीत गेलो आणि मी पहिले कि मामीने त्या वेळी मेक्सी घातली होती आणि पूर्ण जाळीदार कापडाची. त्यातून तिची ब्रा आणि पेंटी आरपार दिसत होती. मग ती मला हसत म्हणाली कि लांबूनच बघशील काय राजा इकडे ये बस.

मग मी बसलो आणि विचारले कि मामी तुम्ही मला का बोलवले? मामी म्हणाली कि मला एकटी झोपायला भीती वाटते म्हणून मी विचार केला कि तू पण इथेच झोपलास तर. मी म्हणालो ठीक आहे मी सोफ्यावर झोपतो. तर ती म्हणाली कि अरे तू माझ्या शेजारी बेडवर झोप. मी म्हणालो नाही आणि ती म्हणाली का नाही झोपू शकत माझ्या शेजारी? मी म्हणालो हो झोपू शकतो.

मग ती म्हणाली कि तू मग जास्त विचार करू नको आणि मी तिच्या शेजारी झोपलो. काही वेळाने मामी म्हणाली झोपलास का? मी म्हणालो नाही. तर ती बोलली कि काही तुझ्या विषयी सांग ना तुझी कोणी गर्लफ्रेंड आहे का नाही? मी म्हणालो नाही. तर तिने विचारले तू कधी सेक्स पण केले नाहीस? मी म्हणालो काय मामी तुम्ही हे काय बोलत आहात? मी विचारले कि तू सेक्स केलेस कि नाहीस? तुला करायचे आहे का? मी विचारले कोणा बरोबर? मामी म्हणाली माझ्या बरोबर, मी म्हणालो नाही मी तुमच्या बरोबर कसे करू शकतो?

तर ती म्हणाली का करू शकत नाहीस? तू मघाशी माझ्या बॉल कडे खूप पाहत होतास ना?तेव्हा तुझ्या मनात सेक्स करायची इच्छा झाली नव्हती का? मी विचार करू लागलो कि ही चांगली संधी आहे. मग मी म्हणालो कि माझि एक अट आहे कि मला तुम्हाला लग्नाच्या मधुचंद्रासारखे जवायचे आहे. तर ती म्हणाली खूप छान, मला हे ऐकून आनंद झाला, तू खूप सेक्सी आहेस मी एक तासात तयार होऊन तुला बोलवते.

मग तिने तयार होऊन मला बोलवले कि आत ये राजा. मग मी आत गेलो तर ती माझ्या पाया पडली आणि म्हणाली कि माझ्या कपाळाला कुंकू लाव मग मी तुला मधुचंद्र करायला देईन. मग मी म्हणालो ठीक आहे आणि मी तिला कुंकू लावले आणि तिला बेडवर झोपवले. मी म्हणालो मामी तुमची बेंबी इतकी खोल कशी झाली?. तर मामी म्हणाली मला फक्त दिव्या म्हणून बोलव आणि तुम्ही नाही तू बोलव, मी म्हणालो ठीक आहे. मग ती म्हणाली तुझे मामा रोज बेंबी चाटतात त्यामुळे ती मोठी झाली. तुला माझी बेंबी का पसंत आहे? मी म्हणालो मला मोठी बेंबी खूप आवडते.

पसंत आहे तर काही तरी कर ना जानू, आता कशाची वाट पाहत आहेस? मग मी लगेच तिची बेंबी चाटू लागलो आणि ती सेक्सी आवाज काढू लागली स्स्स्सस्स्स उम्म्म्मम्म्म्म थोड जीभ अजून आत टाक ना अह्हह मजा येत आहे, बेंबी चोकायला कोठून शिकलास? मी म्हणालो तुमची बेम्बी पाहून माझी इच्छा झाली. तर ती म्हणाली आणि चोक तिला लाल कर तिला चोकून आणि मी तिला चावायला सुरुवात केली. तीच्या तोंडून हूउ उम्म्म्म येस्स्स्सस जानू आणि जोरात.

मग ती म्हणाली जरा माझ्या बेंबीमध्ये बोट घाल ना. मी जसे बोट घातले तशी ती हो म्हणाली आणि माझे बोट पकडून खूप आत घेऊन गेली आणि तिने बोटाला बेम्बीने जोरात पकडले. मग ती म्हणाली आणखी दुसर्या रीतीने बेम्बिला मजा दे ना. मग मी तिच्या बेंबीत एक चोकलेट उभी केली आणि तिला खाऊ लागलो आणि जसा बेंबी पर्यंत पोचलो तशी बेंबी पण तोंडात घेतली आणि चावू लागलो मामी म्हणाली आईईईई ओह्ह्ह खूप मजा आली जानू मेले मी.

मग मी तिला उलटी केली आणि तीची पाठ चोकू लागलो. मी मागून तिच्या ब्लाउजची दोरी उघडली आणि बाहेर काढली आणि उफ्फ्फ्फ काय बॉल होते देवा मामीचे. मी डोळे बंद करून त्यावर तुटून पडलो आणि बॉल जोराने चोकू लागलो. ती मला म्हणत होती आआअह्हह आणि जोरात चोक उम्म्म्म आणि मी जोरात चोकू आणि दाबू लागलो.

मग मी तिची नाडी काढली तर ती लाजली. मी तिचा लेहंगा काढला आणि तिला पूर्ण नागडी केली. तिने फक्त पेंटी घातली होती आणि ती पण खूप ओली झाली होती. मग मी पेंटी काढली आणि मामी म्हणाली आज मी पुच्ची देणार नाही. आज माझी इच्छा फक्त बेंबीसेक्स करायची आहे. तू बॉल दाब आणि दुध पी माझे. माझी बेंबी जवून आणि खोल कर राजा. मी म्हणालो तू तर सगळीकडून सेक्सी दिसतेस.

मग मी मामीच्या बेंबीत लंड टाकला तर ती म्हणाली मजा येत नाही आणि तिने माझा लंड पकडला आणि मुठ मारू लागली. ती म्हणाली कि तुझ्या मामाने मला कधी लंडाला मुठ मारायला दिली नाही आणि कधीच लंड माझ्या तोंडात टाकला नाही. तू मला लंड तोंडात दे ना. मी म्हणालो घे आणि चोक मग ती लंड तोंडात घेऊन चोकू लागली आणि म्हणाली वा जानू किती मोठा आहे तुझा नागोबा. तुझ्या मामाचा याच्या अर्धापन नाही. मामी २० मिनिट लंड चोकत राहिली आणि मी म्हणालो कि मी आता वीर्य सोडणार आहे.

मामी म्हणाली प्लीज माझ्या तोंडात सोडून दे मला लंडाचे पाणी प्यायची खूप इच्छा आहे. मग मी माझे सर्व वीर्य तिच्या तोंडात टाकले आणि ती पिऊन गेली. मग ती माझा लंड बाहेर काढून मुठ मारू लागली आणि तो तोंडात घेऊन उभा करू लागली, आणि तिच्या स्पर्शाने लंड पुन्हा उभा झाला आणि ती म्हणाली टाक पटकन याला माझ्या बेंबी मध्ये. मी मग लंड बेंबीत टाकला आणि तो ३ इंच जाड लंड आत गेला आणि मी ठोकायला सुरुवात केली. मामीच्या तोंडून मादक आवाज बाहेर पडू लागले. स्स्स उफ्फ्फ्फ उम्म्म्मम ईईईईईई आणि जोरात ठोक माझ्या बेम्बिला.

मी सतत बेम्बिला ठोकू लागलो आणि मामीला खूप मजा येऊ लागली. ती म्हणत होती तुझ्याकडून रोज ठोकून घेणार मी राजा ओह्ह्ह्ह येस्स. काही वेळाने मी वीर्य सोडणार होतो तर मामी म्हणाली कि सगळे वीर्य बेंबी मध्ये टाक. मग मी सगळे वीर्य बेंबीत टाकले आणि मामीने तिच्या पोटावर सर्व पसरले ती म्हणाली कि या पाण्याने स्त्रीचे शरीर सुंदर बनते. मग मी झोपलो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

You cannot copy content of this page