कामासाठी चोदून घेतले बेढब बॉसला

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुनील आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या बॉस ला ठोकू शकलो आणि तेव्हा पासून आजपर्यंत मी तीला उपभोगत आहे आणि त्या बदल्यात काम पण मिळवत आहे.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज संपवून पुढे काय करायचे हा विचार करत होतो. मी कॉलेज मध्ये असताना खूपच देखणा होतो. मला बघून सगळे मला मॉडेल म्हणूनच हाक मारत होते. कारण मी जसा दिसायला चांगला होतो तसाच चांगला मी गळ्याच्या खाली पण होतो. मी जिम ला जात असल्याने मी खूप चांगली बॉडी कमावली होती.

माझ्या पिळदार स्नायू ना माझी उंची खूपच सूट होत होती. माझे मसल्स बघून तर पोरी वेड्या होत असत. मी तर नंतर नंतर तर ऍब्स पण केले होते आणि मग काय विचारूच नका. पोरी अश्या काही माझ्या मागे लागत असत कि कोणाला होय म्हणून आणि कोणाला नको असे मला होत असे.

कॉलेज संपल्यावर पुढे काय करायचे या विचारात असताना मला माझा एक मित्र भेटला आणि मला म्हणाला “अरे सुनील तू तर इतका हँडसम आहेस. तू मॉडेलिंग का करत नाही? तू मोठया शहरात जा तुला तिथे खूप स्कोप आहे.”

त्याचे म्हणणे मला पटले होते आणि मी त्या नुसार काहीच दिवसात मी मोठ्या शहरात गेलो पण. तिथे गेल्यावर माझ्या लक्षात आले कि असे काही लगेच काम मिळत नसते. माझ्या कडचे पैसे पण संपत आले होते आणि म्हणून मग मी तो पर्यंत जॉब करायचे ठरवले. पण इकडे तिकडे कुठे तरी जॉब करून काही उपयोग नव्हता आणि त्यामुळे मी एका अड्वर्टायजिंग एजन्सी मध्ये काम करायचे ठरवले.

एक तर मला नवीन नवीन माहिती पण मिळत जाणार होती आणि अश्या कंपनीत खूप काम मिळते  असा दुहेरी विचार करून मी तिथे जॉईन झालो देखील. ती एक खूपच मोठी कंपनी होती. तिथे काम करणारे तर सगळेच एक से एक देखणे होते. मुली तर कोणाला बघू आणि कोणाला नको अश्या होत्या. रोज छोटे छोटे स्कर्ट आणि घट्ट कपडे घालून त्या त्यांच्या उत्तान शरीराचे पुरेपूर प्रदर्शन करत ऑफिस ला येत होत्या.

त्यांना बघून काम करायचे कि मूठ मारायची हेच मला समजत नव्हते.मुले पण काही कमी नव्हती. ते पण सगळे मॉडेल असल्या सारखे ऑफिस ला येत असत. त्यामुळे तिथे काम करताना मला खूप मजा येऊ लागली होती.

खूप दिवस तिथे काम करून पण मला जे पाहिजे ते काही होताना मला दिसत नव्हते आणि म्हणून मी तिथल्या माझ्या मित्राला या बद्दल विचारले असता तो मला म्हणाला “अरे इथे कोणचे काही चालत नाही. जर का मोना मॅडम ने ठरवले तर मात्र कोणाला पण काही पण काम मिळू शकते आणी तिच्या मनात कसे येते ते काही आपल्या हातात नाही ना.”

मोना म्हणजे माझी बॉस होती. दिसायला ती गोरी आणि देखणी जरी असली तरी ती खूपच ढोली होती. तिला धड नीट चालता पण येत नसे आणि थोडे जरी ती चालली तरी तिला थकून बसावे लागत होते. तिची छाती नेहमी ओघळलेली असत आणि त्यामुळे तिची छाती कुठे चालू होते आणि पोट कुठे चालू होते तेच समजत नसे. तीच गत होती तिच्या गांडीची.

तिच्या गांडीला बघून एखाद्याचा उठलेला सोटा पण खाली पडेल अशी ती होती. यावरून तिची फिगर कशी असेल याचा अंदाज तुम्ही बांधला असेलच. त्यामुळे तिच्या कडे कोणी फार जात तर तसेच पण तिला कोण फार किंमत पण देत नसे. ती पण खूपच तशी गर्विष्ठ होती. तिला तिच्या पोस्ट चा खूप माज होता आणि असायला पण पाहिजे ना. कारण तिच्याच हातात तर सगळे होते.

मी मात्र माझ्या कामासाठी तिच्याकडे जात असे.माझे काम तिला आवडत पण असे आणि त्यामुळे मी तिच्या गुड नोट मध्ये होतो. तीला मी माझ्या परीने विविध आयडीया देत असे आणि त्या नशिबाने काम पण करत असत. त्यामुळे हळू हळू का होईना तिच्या इथे माझे वजन वाढत होते. ती माझ्याशी खूप मैत्रीपूर्ण आता वागत होती आणि माझ्या जवळ पण ती येत होती.

ती एकटीच खूप उशिरा पर्यंत काम करत असे हे मला माहित होते. मी मुद्दामच एकदा उशिरा थांबलो आणि कोणी नाही हे बघून  तिच्या केबिन मध्ये जाऊन म्हणालो “मी निघतो मॅडम. तुम्ही पण निघा. बघा किती उशीर झाला आहे. खुप काम करू नये असे. बघा डोळे किती काळे झालेत तुमचे.”

मी ते म्हणताच ती माझ्याकडे बघत म्हणाली “अरे मला याची सवय आहे आणि तसेही घरी आहेच कोण माझ्या. रूम वर जाऊन एकटे बसण्या पेक्षा मी इथे काम करत बसते मग.”

“जर तुम्हाला काही अडचण नसेल तर आपण कॉफी घेण्यास जाऊया का मग आता?” ती माझ्याकडे चमकून बघू लागली आणि मला म्हणाली “आख्या ऑफिस मध्ये सगळे मला घाबरतात आणि तू मात्र मला सरळ कॉफी साठी विचारतो आहेस.” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसली.

मी पण हसलो आणि ती माझ्या जाळ्यात येत आहे ते बघून मी तिला म्हणालो “मॅडम ऑफिस मध्ये तुम्ही बॉस आहे. आता एक तर ऑफिस चे टायमिंग नाही आणी तसेही शेवटी तुम्ही पण एक मुलगीच आहात ना. त्यात काय इतके. अहो उलट तुमच्या बरोबर कॉफी पिण्याचे नशीबच पाहिजे एखाद्याचे. बहुतेक ते माझे नाहीये. जातो मी.”

असे म्हणून मी जाऊ लागताच तिने मला थांबायला लावले आणि ती मला म्हणाली “इतकया वर्षात असे कोणी मला कधीच विचारले नाही आणि मी पण त्यामुळे खूप कामात व्यस्त राहू लागले होते. आज तू विचारलेस ना मला खुप छान वाटले. चल मी तुला माझ्या घरी नेते आणि मीच तुला कॉफी देते.” असे म्हणून ती मला घेऊन तिच्या घरी गेली पण. हे सगळे इतक्या फास्ट झाले मी माझे मलाच काही समजेना.

घरी गेल्यावर ती फ्रेश होऊन आली आणि तिने गाऊन घातला होता. त्यात पण तिची फिगर काही वेगळी दिसत नव्हती म्हणा. पण तरीही मी तिला म्हणालो “नाईस ड्रेस.” ती खूप खुश झाली. तिने कॉफी करून आणली आणि आम्ही दोघे ती घेऊ लागलो. ती मला तिचे घर पण दाखवत होती आणि ते दाखवत असतानाच तिच्या हातातील कॉफी माझ्या अंगावर चुकून पडली.

“सॉरी सॉरी” म्हणून तिने माझा शर्ट काढायला चालू पण केला. मी पण झटकन शर्ट काढला आणि त्याचवेळी तीला माझ्या कमावलेल्या छातीचे आणि ऍब्स चे दर्शन झाले. ते बघून ती माझ्याकडे बघतच राहिली. तिने माझ्या अंगावर पडलेली कॉफी तिच्या हाताने केव्हाच साफ केली होती. पण तरीही तिचा हात काही माझ्या छातीवरून बाजूला जात नव्हता.

ती माझ्या छातीवरून माझ्या पोटावर आणि परत वर असे तिचा हात एकसारखा फिरवत होती आणि त्याचा आनंद घेत होती. बघता बघता तिने माझ्या छातीला एक चुंबन दिले आणि ती माझ्या जवळ आली. मी पण लगेचच मग तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि तिचे चुंबन घेऊ लागलो. बाकी सगळे सोडले तर तीचे फेसिंग चांगले होतेच आणि त्यामुळे मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो.

ती खूपच गरम झाली आणि तिने माझा सोटा हलविण्यास सुरवात केली. बघता बघता माझा सोट खूपच मोठा झाला आणि ती मग खाली बसली. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. चोकून चोकून तिने त्याला खूपच मोठे केले होते आणि तरीही ती एकसारखे त्याला चोकून काढत होती.

खूप वेळ चोकून झाला आणि मग ती बाजूला झाली. मला काही तिचे ओरल करण्यात रस नव्हता आणि त्यामुळे मी तिला लगेच तिचे सगळे कपडे काढून तिला पूर्ण नग्न केले. तिचे ते बेढब शरीर खरे तर बगवत नव्हते. पण तरीही मी तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि तिच्यावर उडू लागलो. शेवटी सोट्याला योनीचा स्पर्श झाला कि तो जागा होतोच होतो.

माझे पण तसेच झाले होते आणि मी तिच्यावर उड उड उडू लागलो होतो. खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी माझा सोटा पुन्हा एकदा तिच्या तोंडात दिला. तिने त्याला चोखायला चालू करताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने माखले. तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हा पासून मी तिला रोजच ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो आणि तिने मला अपेक्षेप्रमाणे खूपच जास्त काम देण्यास सुरवात केली होती.

You cannot copy content of this page