पुस्तक विक्रीकरिता गेलेल्या घरच्या भाभीने मला चोदायला लावले

हॅलो फ्रेंड्स माझं नाव नितीन आहे. मी एकोणीस वर्षाचा कॉलेज किशोर मुलगा असून मी पार्ट टाइम मध्ये पुस्तक घरोघरी जाऊन विकण्याचा जॉब करतो. माझं कॉलेज सकाळच्या वेळेला असते. त्यामुळे दुपार पासून ते संध्याकाळचा पूर्ण वेळ मी खालीच असतो. त्यामुळे या वेळात मी घरोघरी वेगवेगळ्या विषयावरची पुस्तके जाऊन विकत असतो. मी तुम्हाला माझ्या या जॉब दरम्यानच घडलेला एक सेक्स प्रसंग सांगत आहे जी एका घरी मी पुस्तक विकायला गेलो असताना त्या घरी एकट्याच असलेल्या एका भाभीने मला चोदायला लावले.

ही गोष्ट मागील दहा दिवसातच घडली आहे. मी एका मोठ्या पुस्तक डीलर कडे काम करतो. नेहमीप्रमाणे मी त्याच्याकडून महिलांसाठी असलेली पुस्तके घेतली आणि मी ते विकायला निघालो. मी नाशिकमध्ये असतो. नाशिक मधल्या एका चांगल्या रहिवाशी भागात घरोघरी जाऊन पुस्तके दाखवित होते पण बरेचसे घराकडून मला नकारच मिळत होता. पण तरीही फिरताना मी सहजच एके घरी गेलो आणि दरवाजाची बेल वाजली.

थोड्याच वेळात एक 28 शीतली भाभी बाहेर आली. तिने मला विचारलं, “काय आहे?” मी तिला माझ्याकडची पुस्तके दाखवत म्हणालो, “भाभी माझ्याकडे स्त्रियांसाठी खूप मजेदार पुस्तके आहेत. तुम्ही एकदा बघाच. तुम्हाला आवडतील ती.” यावर ती थोडी खुशी झाली. ती म्हणाली, “हो का? ये मग आत. मला वाचण्याचा छंदच आहे.” तिचं बोलणं ऐकून मी खूष झालो. तिने मला हॉलमध्ये सोफ्यावर बसवलं.

मी तिला म्हणालो, “भाभीजी थोडं पाणी देता का?” ती म्हणाली, “हो ना. थांब आलेच पाणी घेऊन.” असं म्हणत ती किचनमध्ये गेली आणि तिने माझ्यासाठी पाण्याचा ग्लास आणला. तोपर्यंत मी माझ्या बॅग्स मधून काही पुस्तके, मॅगझिन्स काढली.

मी पाण्याचा ग्लास घेतला. ति पुस्तक चाळायला लागली. ही भाभी अतिशय हॉट दिसत होती. तिने सलवार घातला होता. तिचे बुब्स आणि गांड मोठीच होती. ती माझ्या शेजारी बसली. ती म्हणाली, ” कोणत्या कोणत्या विषयावर चे पुस्तके आहेत तुझ्याकडे?” मी म्हणालो, “जवळपास सर्वच स्त्रियांच्या कामाची पुस्तके आहेत माझ्याकडे.” असं म्हणत मी तिला पाककलेची, ब्युटीपार्लरची तसेच वैवाहिक जीवनातील काम संबंधांचे पुस्तके दाखवले.

ते पुस्तक बघतात तिच्या डोळ्यात चमक आली. तिने ते पुस्तक माझ्या हातातुन घेतले. या पुस्तकामध्ये वैवाहिक जीवनात पती-पत्नीने संभोग करण्याचे विविध आसन याबद्दल माहिती होती. ती त्या पुस्तकाची पाने चाळायला लागली. तिथे चित्रांमध्ये विविध सेक्स पोझिशन आणि त्यांचे वर्णन होते. त्यातल्या डॉगिस्टाइल सेक्स बद्दल ती वाचायला लागली. ती मला म्हणाली, “अरे वा असलेही पुस्तकं असतात तुझ्याकडे?” आणि मी हसून तिला म्हणालो, “खूपच महत्त्वाची आहे ना?” यावर ती मला म्हणाली, “हो बरोबर आहे. हा तर खरा महत्त्वाचा विषय आहे. इतके विविध वेगवेगळे सेक्स पोझिशन असतात मला माहिती नव्हतं.”

मी म्हणालो, “होना! बघा बरं. या पुस्तकातून तुम्हाला किती माहिती झाली.” आणि ती थोडीशी नाराज होत म्हणाली, “पण मला याचा काहीच फायदा नाही.” मी चकित होत म्हटलं, “का? असं कसं फायदा नाही तुम्हाला?” यावर ती म्हणाली, “माझे पती खूप बोरिंग आहे. त्यांना फक्त एकच पोजिशन येतो आणि तेही कधीकधीच करतात. बाकीच्या पोझिशन बद्दल तर न बोललेलं बरं.” मी म्हणालो, “असा आहे का. मग तुम्ही खूपच चांगला एक्सपेरिमेंटल किंवा अनुभवाला मुकत आहात.” माझ्या ह्या बोलण्यावर ती नाराज झाली आणि म्हणाली, “बरं हे पुस्तक मी घेते पण एका अटीवर.” मी म्हणालो, ” कोणत्या भाभीजी?” ती म्हणाली, “ह्यातल्या सेक्स पोझिशन तुला मला शिकवावे लागतील. आज घरी कोणीच नाही, त्यामुळे आपण ह्या पोझिशन ट्राय करू.”

मी मनातून खूप आनंदलो. मी खुशीत म्हणालो, “ठीक आहे भाभीजी. मी तर तयारच आहे. मी मनातून खूपच आनंदन गेलो होतो. माझी पुस्तके तर विकली जाणारच होती पण मला एवढ्या हॉट भाभी ला चोदायलाही मिळणार होतं.

मी तिला होकार देताच तिने ती पुस्तक हातात धरत मला बेडरूममध्ये नेलं. बेडरूम मध्ये गेल्यावर ती मला म्हणाली, “नितीन, माझे पती मला कधीच कंट्रोल घेऊ देत नाही. मी नेहमीच खाली झोपते आणि ते वरून मला झवतात. पण मला ही सेक्स पोझिशन ट्राय करायची आहे जिथे तू खाली असशील आणि मी तुझ्या लिंगा वर बसून खाली वर होईल.” मी म्हणालो, “मग ठीक आहे भाभीजी. काढा तुमचे कपडे.” सेक्स पोझिशन समजल्यावर आम्ही दोघेही आपापले कपडे काढून नागडे झालो. भाभीन ही पटकन आपले सलवार-कमीज, ब्रा आणि पेंटिं एका झटक्यातच काढली आणि माझ्यासमोर नागडी झाली!

तिच्या पुच्चीवर चे केस बघून मला वाटलं की हिचा नवरा हिला जास्त झवत नसावा. मी तिला म्हणालो, “भाभीजी तुम्ही पुची वरचे केस नाही काढले?” यावर ती म्हणाली, “काढून तरी काय करू? नेहमी नेहमी थोडीच झवते मी.” त्यावर मी तिला सांत्वन केले आणि ती म्हणाली, “चल तू आता बेडवर, मी झवते आता.”

तसा मी बेडवर लेटलो आणि ती माझ्या शेजारी बसून माझा लंड हलवायला लागली. त्याचवेळी मी तीचे बॉल दाबायला लागलो. माझा लंड एकदमच कडक झाला. तो कडक झालेला लंड बघताच तिने माझ्याकडे तोंड करत माझा लंड तिच्या पुच्चीत घातला आणि त्यावर ती हळूहळू उठाबशा करायला लागली. ती म्हणाली, “अरे वा..! किती मस्त वाटतंय! किती दिवसांची माझी इच्छा होती या सेक्स पोझिशन मध्ये झवण्याची. थँक्स नितीन, आज तुझ्यामुळे मला माझी इच्छा पूर्ण करता येत आहे.” असं म्हणून ती आपली गांड आदळत उड्या मारायला लागली. मलाही खूप मजा येत होती. मी तिला म्हणालो, ” तुम्ही काहीच काळजी करू नका, आता मी आहे ना! तुम्हाला पाहिजे त्या सेक्स पोझिशन सांगा, आपण करू.” त्यावर ती खूप खुश झाली आणि मग ती पटापट आपली गांड माझ्या कमरेवर आपटायला लागली.

तिच्या त्या हालचालीने तिचे बुब्स खालीवर होत होते. मग ती तशीच मागे वळली आणि माझ्याकडे गांड करत परत आपली गांड आपटत चोदायला लागली. ती आपली गांड माझ्या लंडाच्या टोकापर्यंत घेऊन परत खाली आणून आदळत होती. अशाप्रकारे माझा लंड तिच्या पुच्चीत मध्ये अधिक खोल पर्यंत जात होता. ती मोठ्याने सुस्कारत झवत होती. तिने पुस्तकाचे पान पालटले. तिथे तिला डॉगिस्टाइल पोझीशन दिसली. ती म्हणाली, “आता आपण ही पोझिशन ट्राय करू.” असे म्हणत ती उठली आणि डॉगिस्टाइल झाली…

मग मी तिच्या गांडीमागे गेलो आणि तिच्या केसांळ पुच्ची खोलून तिला झवन सुरू केला. तिला आणखी मजा यायला लागली. तिच्या मांडीवरून हाथ फिरवत तिचे बूब दाबत मी तिची केसांळ पुच्ची चोदत होतो आणि ती मोठ्यां न कण्हत झवण्याचा आनंद घेत होती. दहा-पंधरा मिनिटे आम्ही या पोझिशनमध्ये झवलो. झवताना ती पुस्तकाची पान पालटत होती.

तिला आणखी एक पोझिशन दिसली. त्यात दोघेही लवर्स उभे होते. हिरोनी हीरोइन ची टांग हातात धरून तिला उभ्यानेच चोदत होता. भाभी मला म्हणाली, “चल आता पण ही पोझिशन ट्राय करू.” मग आम्ही दोघेही उठलो आणि भिंतीजवळ गेलो. एका हाताने तिने भिंतीचा आधार घेतला आणि मी तिची एक टांग उचलली आणि मागून तिच्या पुच्चीत लंड घासायला लागलो. मग आतमध्ये मी लंड घातला आणि ठोके द्यायला लागलो. तिला खूप आनंद येत होता. ती झवताना मला म्हणत होती, “अरे वाह! आज किती मस्त वाटत आहे वेगवेगळ्या पोझिशन मध्ये झऊन!”

मी तिला झवतच होतो. झवताना ती मला म्हणाली, “नितीन, माझ्या नवऱ्याने माझी पुच्ची कधीच चाटली नाही रे. तू चाट ना माझी पुच्ची.” मी म्हणालो, “भाभीजी, तुम्ही शेव नाही केली आहे ना. मग कसं?” ती म्हणाली, “प्लीज ना रे नितीन, तुझी सर्व पुस्तके मी घेईन बस तू चाट काही मला.” यावर मी तयार झालो आणि खाली बसलो. मग मी तिची एक टांग वरती धरत तिची केसाळ पुच्ची मी चाटायला लागलो. तिला आत्यंतिक आनंद यायला लागला. तिची पुच्ची चांगली ओली झाली होती. त्यातून पाणी गळत होते. मी तिच्या पुच्ची च्या फटीत बोट घातले आणि आत बाहेर करायला लागलो. ती मोठ्यां कल्ला करायला लागली, “उऊहहहज…… गगगगग…”

मग मी उठलो आणि भाभी ला म्हटलं, “भाभीजी आता तुम्ही माझा लंड चोखा ना.” यावर ती हो म्हणत खाली बसली आणि माझा लंड चुसाई ला लागली. ती आपली जीभ माझ्या लंडावर गोल गोल फिरवत चूसत होती. तिच्या चुसण्यानं माझा लंड ऑर्गजम वर जायला लागला. मी म्हणालो, “भाभीजी माझा लंड आता पाणी सोडणार आहे.” ती म्हणाली, “थांब, माझ्या पुच्ची मध्ये दे तुझे विर्य. माझ्या नवऱ्याला मला इतकं चांगलं न झवल्याबद्दल हीच शिक्षा मी देणार आहे.” असं म्हणून ती परत बेडवर लेटली आणि मी तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिला आणखी ठोके घातले आणि तिच्या पुच्चीत मी माझे विर्य सोडलं. त्याचवेळी तिलाही ऑर्गजम झाले.

मी या भाभीला तिच्या इच्छेप्रमाणे वेगवेगळ्या पोजिशनमध्ये सेक्स चा आनंद दिला होता त्यामुळे ती माझ्यावर फार खूष झाली. मग ती म्हणाली, “मला तुझा नंबर दे, जेव्हा किंवा मी एकटी असेल मी तुला बोलवत जाईल आणि मग आपण असेच सेक्स पोझिशन ट्राय करू.” असे म्हणत मग आम्ही कपडे घातले आणि भाभी ने मला पैसे दिले आणि एकच पुस्तक ठेवून घेतली आणि म्हणाली बाकीचे पैसे असुदे तुझ्याकडेच. मी फार खूष झालो आणि मग मी माझी बॅग भरली आणि तिचा निरोप घेतला.

यानंतर ती जेव्हा केव्हा मला कॉल करून घरी बोलवायची तेव्हा आम्ही विविध सेक्स पोझिशन मध्ये सेक्स करून तिची इच्छा पूर्ण करायला लागलो.

You cannot copy content of this page