ठोकली मैत्रिण व तिच्या नवऱ्याची गांड | Marahti chalu maitrin sambhog katha

Marahti chalu maitrin sambhog katha मी आणि प्रिया खूप चांगले मित्र होतो. माझी चांगली मैत्रीण होती ती. कॉलेज ला असल्यापासून आम्ही एकत्र असल्याने आमच्यातील मैत्री खूपच घट्ट होती. पुढे तिचे व माझे लग्न झाले तरी आमच्या मैत्रीत काहीच फरक पडला नव्हता. याचे कारण होते ते म्हणजे तीचे लग्न माझ्याच गावात झाले होते आणि त्यामुळे आम्ही एकमेकांच्या चांगले टंच मध्ये राहू शकलो होतो आणि तिच्या नवऱ्याला पण आमच्या मैत्री बद्दल काही प्रॉब्लेम नव्हता.

असण्याचे काही नव्हते पण तसे कारण ती काही त्याला ऐकत नव्हती. कारण त्या दोघांच्यात खूपच फरक होता. तो खूपच स्थूल आणि कसा तरी दिसणारा मनुष्य होता. त्याच्याकडे बघून हिने त्याच्याशी कसे काय लग्न केले असेल असा प्रश्न मला सतत पडत असे. त्याच्याकडे बघून एखादीच्या भावना मारून जातील कि काय असेच मला तर वाटत असे.

त्याच्या बरोबर उलट ती.तिला तर कॉलेज ला आल्यापासूनच कडक राहायची सवय होती आणि त्याचमुळे तर कोलेज मध्ये असताना तिच्या मागे सगळे कॉलेज लागले होते. आणि लागणार तरी का नाही. प्रिया चीजच अशी काही होती कि काही विचारू नका. तिला बघून भले भले घायाळ होत असत आणि ती तर मुलांना खेळवण्यात खूपच माहीर होती. तीला कोणाला कसे खेळवायचे ते खूपच चांगले माहित होते आणि त्याच नुसार ती वागत असे.

सुखवस्तू घरातील असल्याने तिचे रहाणीमान पण तसेच उंची होते. तिच्या ३६-२४-३६ फिगर ला साजेसे तिचे कपडे असत असे. त्यामुळे तिच्या शरीराच्या हर एक भागाचे अगदी नीट दर्शन लोकांना होत असे. तिची छाती कमालीची गोलाकार होती. तिच्या छातीला बघून असे वाटे कि तिच्या ब्रा मध्ये एक तर नारळ कापून घातले आहेत किंवा ती एक नव्हे तर दोन नंबर आतील ब्रा वापरते.

तिने जर चुकून कधी साडी घातली तर मग समजा सगळे गेलेच. कारण तिची बेंबी खूपच खोलगट होती आणि तिच्याकडे रोखून बघताना मला पण घाम फुटत असे.या पोरींची गांड कशी काय मोठी होते हे आजवर न सुटलेले एक कोडे आहे आणि प्रिया पण त्याला अपवाद नव्हती. पण तिची गांड मोठी नव्हती तर ती कमालीची गोलाकार होती.

Marathi Zavazavi  गर्ल फ्रेंडची जोराने ठोकाठोकी

खूपच शेप मध्ये तिची गांड असल्याने ती खूपच उठून दिसत असे आणि त्यामुळे तिच्याकडे बघताना तिच्या गांडीकडे नजर हि जात असेच. न बघेल तो आळशी अशी काहीशी तिची अवस्था होती. तरीही मी तिला कॉलेज ला असताना पटवले नव्हते आणि याचे कारण होते आमच्यातील आर्थिक दरी. उलट तीच माझ्या खूप वेळा मागे लागली होती पण मी तिला काही तरी कारण सांगून गप करत असे आणि मग शेवटी तिचे लग्न दुसऱ्याशी झाले.

नाही तर मीच असतो तो जो अश्या मदमस्त आयटम ला ठोकून काढू लागलो असतो ते. लग्ना नंतर तिने माझ्याशी खूपच चांगला कॉन्टॅक्ट ठेवला होता. ती रोज न चुकता मला फोन करत असे आणि तिच्या घरातील एक आणि एक सगळ्या गोष्टी माझ्याशी शेयर करत असे. त्यामुळे तिचे हर एक सिक्रेट मला माहित होते.

एकदा मी असच बसलो असताना तिने मला फोन केला आणि ती मला म्हणाली “राजू तुला एक गोष्ट सांगायची आहे”

“बोल न प्रिया. काय झाले?” मी विचारताच ती मला म्हणाली “अरे राकेश चे वागणे हल्ली  खूप बदलले आहे.” राकेश म्हणजे तिचा नवरा.

“का काय झाले त्याला आता?” मी ते म्हणताच ती मला म्हणाली “तुला तर माहित आहेच कि माझे आणि त्याचे संबंध कसे आहेत ते. त्यात त्याने मला नवीन एक गोष्ट सांगितली गेल्या महिन्यात कि त्याला आता मुलांच्यात रस आला आहे”.

ते ऐकून मी फोन वरच ओरडलो. “काय? काय बोलती आहेस तू? आर यु सिरीयस?”

पृष्ठे: 1 2