कोल्ड्रिंक हाऊसमध्ये घेतले सेक्सी गर्लफ्रेंडला – Marathi kamuk girlfriend story

प्रत्येकाला एक गर्लफ्रेंड असावी. तिच्याशी मनमोकळ्या गप्पा माराव्यात. तिच्या हातात हात घालून बसावे. तिला गाडी वरून फिरवावे. तिच्या सोबत पिक्चर बघावा. तिला मिठीत घ्यावे. तिला किस करावे आणि तिला मनसोक्तपणे पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तसे ठोक ठोक ठोकून काढावे. हे  असे स्वप्न मला वाटते प्रत्येकाचेच असते आणि मी पण त्याला काही अपवाद नव्हतो.

मी कॉलेज ला होतो तेव्हा पासूनच माझी तब्येत थोडी स्थूल होती. बाकी मुले जिम वगैरे करून त्यांचे शरीर पिळदार करत होती आणि मग कुठे ते धिप्पाड दिसत असत. पण मी मात्र मुळातच धिप्पाड दिसत असे. माझी उंची पण सहा फूट होती आणि त्यात माझी धिप्पाड बॉडी बघून मुळात मी माझ्या मित्रांपेक्षा मोठा वाटत असे. त्यामुळे तर कधी कधी मला त्यांच्या सोबत फिरायला पण नको वाटत असे.

बाकी सगळ्यांना खूप मैत्रिणी वगैरे होत्या. ते खूप एन्जॉय करत असत. पण मीच असा एक होतो कि ज्याला कोणीच नव्हते. त्यात सगळ्यात वाइट मला तेव्हा वाटत असे जेव्हा मी निलेश कडे बघत असे. निलेश माझा सगळ्यात चांगला मित्र होता. शाळे पासून आम्ही एकत्र होतो आणि पुढे कॉलेज ला पण आम्ही एकत्रच राहिलो. त्यामुळे आमच्यातील मैत्री खूपच घट्ट झाली होती आणि त्यामुळे आम्ही खूपच जवळ आलो होतो.

यात तुम्ही म्हणाल कि दुःखी होण्या सारखे काय आहे. तर त्याचे उत्तर असे आहे. यात दुःखी होण्यास कारण होती त्याची गर्लफ्रेंड निशा. कारण निलेश दिसायला खूप म्हणजे खूपच सुमार होता. मला सांगा एक वेळ दिसायला थोडे फार माणूस अड्जस्ट करु शकतो. पण जर तो शारीरिक दृष्ट्या च जर कृश असेल तर कोणी मुलगी कसे काय पसंद करेल एखाद्याला. त्याने तिची खाज तरी भागवली पाहिजे ना.

आणि हेच कारण होते माझ्या रागाचे. कारण निलेश आमच्या ग्रुप मधील सर्वात कृश माणूस होता. दिसायला तर तो कसा होता ते विचारुच नका. त्याला बघून आम्ही ते नाक मुरडत असे मुलींचे तर सोडाच. पण याच निलेश ने असा एक आयटम पटवला होता कि काही विचारू नका आणि तिचेच नाव होते निशा जी आमच्याच कॉलेज मध्ये शिकत होती.

निशा एका सामान्य कुटुंबातील मुलगी होती. पण तिला बघून असे अजिबात वाटत नव्हते कि सध्या मुलगी होती. कारण होते तिचे राहणीमान. ती आठवड्याला नवीन ड्रेस घालत असे. तिचे ड्रेस जसे उंची होत तसे तिचे दिसणे पण खूपच उंची होते. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती आणि तिच्या छाती व गांडीच्या आकारावर तर सगळे कॉलेज फिदा होते.

मित्र जरी निलेश माझा असला असला तरी या बाबतीत मी काही त्याचा विचार करत नसे आणि निशा कडे मी नेहमी च रोखून बघत असे. अशी हि निशा त्याला पटली च कशी काय हा माझ्या साठी एक मोठाच प्रश्न होता. कारण मला हे नक्कीच माहित होते कि तो काही तिला खुश करू शकत नव्हता. त्याची तब्येत बघून मी ठामपणे सांगू शकत होतो.

एकदा मी असेच माझे काम होते म्हणून दुपारच्या वेळेस बाहेर गेलो होतो आणि मला खूप तहान लागली होती म्हणून मी सरबत पिण्यासाठी म्हणून मी एका कोल्डड्रींक शॉप मध्ये गेलो. मी सरबत पीत असतानाच एका कोपऱ्यातील टेबल वर मला निशा बसलेली दिसली. तिचे काही माझ्याकडे लक्ष नव्हते. मी तिला बघितले होते. ती निलेश बरोबरच असणार हा अंदाज मी बांधला आणि तिच्याकडे गेलो.

ती त्याच्या गळ्यात गळे घालून बसली होती आणि त्याला ती किस करणार तोच मी तिथे गेलो. तिने मला बघितले आणि सटपटलीच. तिच्या पेक्षा जास्त मी सटपटलो.कारण ती ज्याच्या सोबत बसली होती तो निलेश नव्हता तर दुसराच कोणी तरी होता. मला लक्षात आले कि ती निलेश बरोबर चीटिंग करत आहे. मी काही बोलायच्या आताच तीने त्या मुलाला जायला सांगितले आणि मला बसण्यास सांगितले.

मी बसताच ती मला म्हणाली “महेश तू जसे समजतोय तसे काही नाहीये.”

“पण मग तो कोण होता ज्याच्या गळयात गळे घालून तू बसली होती?” मी विचारताच ती मला म्हणाली “अरे तुला आता कसे सांगू? तुला तर माहित आहे कि निलेश कसा आहे ते. त्याला हे समजत नाही कि माझी गरज फक्त पैसे नाही आहे. पैसे तर पाहिजेतच पण त्याच बरोबर माझे शरीर पण आहे ज्याच्या काही वेगळ्या गरजा आहेत. त्या जर पूर्ण तो करू शकत नसेल तर मी तरी काय करणार?”

माझ्या लक्षात आले ती काय म्हणत आहे ते. “अग पण मग तू त्याला सोडून का देत नाही मग?” मी असे विचारातच ती मला म्हणाली “अरे तो माझ्यावर इतके पैसे खर्च करतो. अशी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी मी सोडू का?”

तिच्या मनात काय आहे हे ते मी चटकन समजून घेतले. “तो मुलगा कोण होता मग?” मी विचारले.

“काय माहित. काल ओनलाईन ओळख झाली आणि आज आम्ही भेटलो. पण तो पण फार काही डॅशिंग नव्हता तुझ्यासारखा. असता तर तो लगेच  गेला असता का सांग मला. त्याला किस कर म्हंटले मला तर तो घाबरला. मुले कशी डेरिंग वाली पाहिजेत” ती मला म्हणाली.

ती पूर्ण रंगात आली आहे हे बघून मी तिला म्हणालो “म्हणजे तुला असे म्हणायचे आहे कि तुला निलेश फक्त तो पैसे खर्च करतो म्हणून हवा आहे आणि बाकी मग तुझी शारीरिक भूक तो भागवू शकत नाही म्हणून तुला दुसरे कोणी तरी हवे आहे जो तुझी हि गरज भगवेल” मी ते विचारताच ती मला म्हणाली “हो.बरोबर. शारीरिक भुकेसाठी माणूस धडधाकट हवा. जस्ट लाईक यु” असे म्हणून ती माझ्याडॆ बघून हसली.

ती काही बोलायच्या आताच मी तिच्या शेजारी जाऊन बसलो आणि तिला माझ्या जवळ ओढले व तिला एक किस केले. माझ्या या अचानक पण कमालीच्या मादक किस ने ती खूपच उत्तेजित झाली आणि ती माझ्या मांडीवरून हात फिरवू लागली. त्या कोल्डड्रिंक हाऊस मध्ये वरच्या बाजूला अश्या कपल्स साठी विशेष सोय केली होतीच. मी एक रूम बुक केली तिथेच आणि तिला घेऊन तिथे गेलो.

आत जाताच मी तिच्यावर तुटून पडायच्या आधी तीच माझ्यावर तुटून पडली. मला पण गरज होतीच म्हणा. कारण ती पाहिली मुलगी होती जिचे मी स्मूचिंग केले होते आणि तिला आज मी उपभोगणार होतो. तरीही तिची खाज पण काही भागली नसल्याने ती पण उपाशीच होती माझ्यासारखी. तिने मला बेड वर पाडले आणि तिने स्वतःला माझ्यावर झोकून दिले.

तिने माझ्या तोंडात तिचे ओठ देताच मी त्यांना चोकून चोकून लाल केले आणि तिच्या पाठीवरून तिच्या गांडी पर्यंत सगळीकडे मी सर सर  करत हात फिरवू लागलो. तिचा देह माझ्या स्पर्शाने गरम झाला होता. आम्ही लगेचच कपडे काढले आणि पूर्ण नग्न झालो. तिला मी झटकन आता खाली घेतेले आणि तिच्या छातीला मी जोरजोरत दाबू लागलो. तिंची छाती दाबून आणि तिचे निप्पल्स बाहेर काढून मी असे काही चोकले कि काही विचारू नका.

तिच्या पायांना मी फावकून तिच्या योनीवर मी माझे तोंड ठेवले आणि तिची योनी मी हळू हळू करत चाटू लागलो. तिच्या योनीला माझी जीभ लागताच तिच्या योनीचे पदर हळू हळू करत उघडू लागले आणि आतील तिचा तो मांसल भाग दिसू लागला.

तिला मी तसेच लगेच माझ्या वरून घेतले आणि तिला माझ्याकडे तिची गांड करायला लावली. तिने माझ्याकडे गांड करताच मी माझी जीभ तिच्या गाडीवरून फिरवत फिरवत तिच्या योनीला मी चाटू लागलो. तिकडे तिने माझा सोटा वरून तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागली. तिचे तोंड एक सारखे वर खाली होत होते आणि तिने चोकून चोकून माझा सोटा कमालीचा कडक बनवला.

मग तिला मी बाजूला केले. तिच्या योनीवर मी माझा सोटा ठेवला आणि हळू हळू करत मी त्याला आत घालू लागलो. बघता बघता माझा सोटा तिच्या योनीत पूर्णपणे गेला आणि मग माझे दोन्ही हात बेड वर ठेवले. मी माझी कंबर मग जोरजोरात करत मागे पुढे करून तिला ठोकू लागलो. माझे वेग क्षणा क्षणाला वाढत होते. तिच्या योनीच्या मी पूर्ण चिंध्या केल्या होत्या. तरीही मी थांबत नव्हतो.

खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग अखेरीस माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. मी अर्थातच निलेश ला यातील काही सांगितले नाही. ती पण त्याच्याकडून पाहिजे तसे पैसे घेत होती आणि तिचा खर्च भागवत होती आणि इकडे मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढत होतो आणि तिची व माझी दोघांची पण खाज अगदी मनसोक्तपणे भागवत होतो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

You cannot copy content of this page