रात्री चोदले गोलाकार गांडीच्या मुलाला – Marathi Hot Raticha Gand Sex Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला मी अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी एका देखण्या मुलाला उपभोगू शकलो आणि त्यामुळे माझी संभोगाची कायमची सोय पण झाली.

त्याचे झाले असे कि मी तेव्हा कॉलेज मध्ये होतो आणि मला पण बाकी मुलांसारखे सगळ्याच गोष्टींची आवड होती. खेळ खेळणे, अभ्यास करणे, मौज मजा करणे, पिक्चर ला जाणे, पार्ट्या करणे आणि दारू पिणे अश्या सगळ्याच गोष्टी मी त्यांच्या बरोबर करत असे. हे सगळे इथे पर्यंत ठीक होते. पण एकच गोष्ट वेगळी होती आणि ती म्हणजे माझी कोणी गर्लफ्रेंड नव्हती.

याचे कारण हे नव्हते कि मी दिसायला चांगला नव्हतो किंवा काय. मी पण दिसायला चांगला होतो. नियमितपणे जिम ला जात होतो. माझ्या बॉडीला सगळेच लोक नावाजत असत. मला बघून सगळे म्हणत कि मला बघितले कि एखाद्या पिक्चर मधील हिरो ची आठवण येते. पण मला मात्र त्याचे काही कौतुक वाटत नसे. पण सगळे जेव्हा मला विचारत कि मला गर्लफ्रेंड का नाही तेव्हा मात्र मी निरुत्तर होत असे.

कारण मी त्यांना कसे सांगू हेच मला समजत नसे कि मला मुली आवडत नव्हत्या. मला मुले आवडत होती आणि त्यामुळेच तर मी मुलींपासून सतत लांब राहत असे. मी खुप वेळा माझ्या एका मित्राला या बाबत सांगायचा प्रयत्न केला पण ते काही झाले नाही. त्यामुळे मी मनातल्या मनात खूपच नाराज होत होतो. पण मला हल्ली संभोगाची तीव्र इच्छा होत ते. काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसत असे.

मला असे कोण मिळेल कि ज्याला माझ्या सारखेच मुलांची आवड असेल याचा विचार करून करून मी हैराण होत असे आणि त्यामुळे मी जास्त सैरभर होत होतो. शेवटी मी धाडस करून माझ्या एका मित्राला मी माझ्या बाबतीत सगळे काय आहे ते खरे सांगितलेच आणि माझी संभोगाची गरज किती तीव्र झाली आहे ते पण त्याला नीट समजावून सांगितले.

त्यावर तो मला म्हणाला “राजू हे बघ. मी तुझ्या भावना समजू शकतो आणि तुला काय वाटत असेल ते पण समजू शकतो. पण खरे सांगू का मी एक तर गे नाही आणि त्यामुळे मला फार काही यातील माहिती नाही. पण एक गोष्ट मला माहित आहे जी मी तुला सांगू शकेन”

“कोणती गोष्ट? सांग बरे मला” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे मी परवा गावी गेलो होतो आणि मला परत  येण्यास रात्री खूपच उशीर झाला. मी जेव्हा स्टॅन्ड वर उतरलो तेव्हा मला लघवीला जायचे होते. त्यामुळे मी तिथल्याच मुतारीत गेलो. मी जेव्हा मुतारीत गेलो तेव्हा तिथे खूप मुले आणि माणसे होती. माझ्यासाठी ते नॉर्मलच होते सुरवातीला”

“पण नंतर मी एक गोष्ट ऑबजर्व केली ती म्हणजे त्यातले काही जण एकमेकांच्या सोट्याकडे बघत होते आणि काही जण तर सरळ वाकून शेजारच्यांच्या सोट्याकडे बघत होते. काही जण मुद्दाम सोटा बाहेर काढून दुसऱ्यांना दाखवत होते. ते बघून मला आधी थोडे विचित्र वाटले पण मग लक्षात आले कि ते सगळेच गे असतील आणि त्यामुळे ते त्याचे खेळ चालू असतील.मी तिथून बाहेर पडलो”

“तू तिथे जाऊन बघ. तुला तिथे कोणी ना कोणी तरी नक्कीच मिळेल.”

असे सांगून तो निघून गेला. मी त्यावर खूप विचार केला आणि मग शेवटी मी तिथे जायचा निर्णय घेतलाच. त्या दिवशी मी संध्याकाळी साधारण आठ साडे आठ वाजायच्या दम्यान स्टॅन्ड वर गेलो. अर्थातच तिथे नेहमीप्रमाणे खूप गर्दी होती आणि त्यामुळे मला असे सहज कोणी ओळखीचे दिसायचा प्रश्न नव्हता. मी सरळ गेलो आणि मुतारी गाठली. पण तिथे तर एक दोन जणच होते. ते पण म्हातारे होते.

मी थोडा वेळ तिथे तसाच थांबलो आणि बाहेर पडलो. दहा पंधरा मिनिटे मी तिथेच वेळ घालवला आणि मी पुन्हा एकदा मुतारीत गेलो. तेव्हा पण तिथे कोणी नव्हते कि जे तसे काही चाळे करत होते. मी पुन्हा बाहेर पडलो. असे मी साधारण चार ते पाच वेळा केले असेल. पण माझ्या पदरी निराशाच आली होती. मी मग माझ्या लक्षात आले कि माझा मित्र तर खूप उशिरा आला होता स्टॅन्ड वर. मी तर खूप लवकर गेलो होतो आणि मग माझी ट्यूब पेटली आणि मग मी असे ठरवले कि मी पण रात्री थोडे उशिरा स्टॅन्ड वर जायचे.

त्यानुसार मी घरी परत गेलो. जेवण केले आणि टीव्ही बघत माझा वेळ घालवला. साधारण रात्रीचे साडे बारा वाजले असतील आणि मग ती ठरवले कि आता स्टॅन्ड वर जायचे आणि म्हणून मग मी स्टॅन्ड वर गेलोच. रात्रीची वेळ असल्याने अंधाराचे साम्राज्य खूप ठिकाणी होते आणि त्यामुळे सगळीकडे कशी सामसूम होती. माझ्यासाठी ते चांगलेच होते म्हणा. पण मग मी फार वेळ न घालवता सरळ पुन्हा एकदा मुतारीत गेलो.

मी तिथे जाऊन बघतो तर आधी जे मी चित्र बघितले होते त्याच्या बरोबर विरुद्ध चित्र तिथे होते. तिथे खूप तरुण मुले होती आणि माझ्या मित्राने सांगितल्या प्रमाणेच सगळे एकही तिथे चालू होते. ते बघून माझ्या जीवात थोडा जीव आला. आणि मी मग तिथे उभा राहून ते काय काय करतात ते बघू लागलो. त्यातील बहुतांश मुले देखणी होती आणि एक से एक कपडे घालून तिथे ते आले होते.

ते सगळेच गे होते आणि त्यांना बघून मी आजवर हि जागा कशी काय शोधू शकलो नाही हा विचार माझ्या मनात आला. मी पण इकडे तिकडे बघू लागलो. त्यातील खूप जणांचे सोटे मला दिसत होते आणि ते इतके मोठे होते कि काही विचारू नका. ते सोटे बघून इकडे माझी हालत बेकार होत होती आणि ते सोटे बघून माझ्या भावना तीव्र होत असल्याचे माझ्या लक्षात आले.

मी पण माझा सोटा मग बाहेर काढला आणि त्यांना बघून मी त्याला हलवू लागलो. हळू हळू करत माझा सोटा पण खूपच मोठा झाला आणि त्यामुळे त्यातील एक जण माझ्याकडे त्याची नजर रोखून बघू लागला. त्याने त्याचा सोटा माझ्याकडे बघून हलवायला चालू केला. बघता बघता त्याचा सोटा तर माझ्या पेक्षा पण खूपच मोठा झाला आणि कडक पण झाला होता ते मी बघितले.

तो माझ्याकडे आणि मी त्याच्याकडे रोखून बघू लागलो होतो. आम्ही दोघे एकमेकांकडे सूचक नजरेने बघितले आणि आम्ही दोघे तिथून बाहेर पडलो. तो मला नजरेनेच त्याच्या मागे येण्यास खुणावत होता. मी त्याच्या मागे मागे गेलो. तो मला घेऊन त्या मुतारीच्या मागे गेला. तिथे खूपच अंधार होता आणि त्यामुळे आम्ही कोणास दिसायचा प्रश्नच नव्हता.

तिथे गेल्या गेल्या त्याने मला त्याच्या जवळ ओढले. त्याने माझ्या अंगावरून त्याचा हात फिरवायला चालू केला. त्याच्या स्पर्शाने मी वेडा झालो. मला कोणी मुलाने असे पहिल्यांदाच स्पर्श केला होता आणि त्यामुळे मी कमालीचा बेभान झालो होतो.

त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि तो जोरजोरात त्याला हलवू लागला. ते बघून मी पण त्याचा तो भलामोठा सोटा माझ्या हातात घेऊन त्याला हलवण्यास सुरवात केली. आम्ही दोघे पण एकमेकांचे सोटे जोरजोरात हलवत होतो. त्याचा तो मोठा सोबत मग मी माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला  चोकू लागलो.

चोकून चोकून मी त्याच्या सोट्याच्या शिरा दिसे पर्यंत काही त्याला बाहेर काढले नाही. मला माझ्या आयुष्याचे सार्थक झाल्या सारखे वाटले जेव्हा मी त्याचा झोत माझ्या तोंडात घेतला. खूप वेळ चोकून झाल्यावर त्याने मला बाजूला केले आणि माझ्या मागे जाऊन तो उभा राहिला. मला थोडेसे पुढे झुकवून त्याने माझ्या गांडीत त्याचा सोटा हळू हळू करत फिरवण्यास सुरवात केली.

बघता बघता माझा सोटा त्याच्या गांडीत गेला आणि मग मात्र त्याची कंबर तो जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागला. काच काच काच काच करत त्याने मला ठोकायला चालूं केले आणि माझ्या गांडीचे भोक मोठे करायला चालूं केले. प्रचंड वेगाने त्याची कंबर हालत होती आणि तरीही तो थांबत नव्हता. खूप वेळ ठोकून झाले आणि मग त्याने मला बाजूला केले.

त्याने मग त्याचा सोटा माझ्या तोंडात पुन्हा एकदा दिला आणि मी जसे त्याला चोखायला चालू केले तसे त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला.मी ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो. खुप वेळ पुढे मी त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेऊन तसाच बसलो होतो. खूप वेळ मी त्याचा सोटा चोकून काढला आणि साफ होता तास करून दिला.

त्या नंतर मी रोजच त्या मुतारीत जाऊ लागलो होतो आणि रोज एका नवीन मुला समवेत माझी गांड मारून घेऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page