क्लास मध्ये मिळाले संभोग ज्ञान – Marathi Class Madhil Sambhog Katha

सुखवस्तू घरात वाढल्याचे जितके फायदे आहेत तितके तोटे पण आहेत. मी त्यातीलच एका तोट्याचा अनुभव तेव्हा घेत होते. पण त्या तोट्याचा अनुभव घेतानाच मला माझ्या आयुष्याची जोडीदारीण मिळाली होती जी माझी खाज भागवत होती.

मी सोनाली. मी आज चाळीस वर्षाची आहे. मी एका मोठया घरात जन्माला आले. घर मोठे असल्याने अर्थात माझे राहणीमान पण तसेच होते. माझे कपडे म्हणा, माझे ड्रेसिन्स सेन्स म्हणा, माझे दिसणे म्हणा, माझा मेकअप म्हणा.एकूण सगळेच कसे छान छान होते माझे. मी दिसायला पण चांगली होते. आणि मुळात एखाद्याकडे पैसे आले कि त्याच्या चेहऱ्यावर आपोआपच एक वेगळेच ग्रेस येते जे माझ्या चेहऱ्यावर येते.

मोठ्या लोकांचे शोक मोठे असतात तसेच माझे होते. रोज सकाळी चार चाकीतून कॉलेज ला जायचे. पहिजे तर लेक्चर ला बसा नाही तर नाही. मग इकडे तिकडे हॉटेल मध्ये नाश्ता करायचा आणि मग घरी परत येऊन आराम करायचा. संध्याकाळी मग मोठ्या जिम आमच्या साठी तयार असतातच. आम्ही घरी इकडची काडी तिकडे करणार नाही. पण जिम मध्ये मात्र आम्ही खूप घाम गाळतो बर का. सगळेच कसे मस्त मस्त होते.

माझे पण तसेच होते. मी जिम ला नियमितपणे जात होते आणि तासंतास तिथे घाम गाळून मी माझी फिगर कमालीची सेक्सी बनवली होती. मी ३६-२४-३६ अशी फिगर कमावली होती. माझी छाती, माझी कंबर, माझी गांड आणि माझ्या मांड्या सगळेच कसे गच्च गच्च आणि माझ्या फिगर ला शोभणारे असेच होते. त्यामुळे मी जिम मध्ये असेल किंवा कॉलेज मध्ये असेल माझ्याकडे बघणाऱ्यांची एकच लाईन लागलेली असायची.

हे सगळे जरी खरे असले तरी घरचे मात्र जुन्या विचारांचे होते. त्यामुळे मला लव मॅरेज वगैरे ते काही करायला अजिबात त्यांची परवानगी नव्हती. त्यामुळे स्थळ बघूनच मला लग्न करावे लागणार होते. मी वयात आले आहे हे त्यांना समजायला काही फार वेळ लागला नाही आणि म्हणून मग त्यांनी मला घरातील सगळी कामे शिकायला सांगितले.

मी तर आजवर एक पण घरातील काम केले नव्हते आणि त्यामुळे मला शिकवायचे तर खूपच मोठे दिव्य होते. मला जेवण बनविण्यास शिकवणे इथे पासून साडी कशी घालायची याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक होते. ते अर्थात मला घरी कोणी देईल असे वाटत नव्हते मला आणि तसेच झाले. त्यांनी एका क्लास ला कॉन्टॅक्ट केला जे असले सगळे प्रकार शिकवत असत.

माझे ऍडमिशन तिथे झाले आणि मला तिच्याकडे जायाला सांगण्यात आले देखील. मी तिच्याकडे पहिल्यांदा त्या दिवशी गेले होते.एका फ्लॅट मधेच तिने मला बोलावले होते. म्हणजे तिच्या घरीच ती मला सगळे काही शिकवणार होती हे फिक्स होते. मी तिथे गेले तेव्हा आधी तर तिचे घर बघून मी पागल झाले. एका हौशी बाई ने कसे घर नटवलेले असते त्याचे ते उत्तम उदाहरण होते.

तिचे घर मी बघत बसले आणि तोच ती बाहेर आली. साधारण तीस वर्षाची असेल ती. तिचे नाव मोना होते. ती दिसयला तर खूप म्हणजे खुपच देखणी होती. कमालीची गोरी असेलेल्या तिच्या गळ्याकडे जेव्हा मी बघितले तेव्हा तिच्या शरीररतील हिरव्या शिरा मी बघू शकले. यावरून ती किती गोरीपान असेल याचा अंदाज तुम्ही बंधू शकता.

कमरेच्या खाली घातलेली साडी तिच्या कमालीच्या सेक्सी फिगर चे आणि छाती व गांडीचे पुरेपूर प्रदर्शन करण्यात यशस्वी झाले होते. तिला बघून का कोणास ठाऊक पण माझ्या योनीचा आकार फुगीर झाल्यासारखे वाटले आणि ती साधारण ओली झाल्यासारखे पण वाटले.

तिने मला बसायला सांगितले आणि ती मला खूप काही सांगू लागली.पहिला दिवस तर आमचा असाच निघून गेला. दुसऱ्या दिवसापासून मात्र तिने मला सगळ्या गोष्टी शिकवण्यास सुरवात केली. दिवस जातील तसे आम्ही दोघी खूप जवळ येत होतो. तिचा नवरा परदेशी होता जॉब साठी आणि तो वर्षातून कधी तरीच इकडे येत असे. त्यामुळे ती घरी एकटीच रहात असे.

हळू हळू करत ती मला तिच्या सगळ्या गोष्टी सांगू लागली आणि तिच्या सगळ्याच खाजगी गोष्टी मला समजल्या. ती माझ्या जवळ येत आहे हे मला समजत होते. तिला पण मी माझ्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. असे पहिल्यांदाच माझ्या बरोबर झाले होते कि मी माझ्या खाजगी गोष्टी कोणाला सांगितल्या असतील. त्यामुळे माझे मलाच आश्चर्य वाटत होते.

ती आता माझ्याशी जवळीक करू लागली होती आणि तिचा माझ्या बॉडीला होणारा स्पर्श मला सुखावत होता. ती ज्या प्रकारे मला स्पर्श करत होती त्यावरून तिच्या मनात काही तरी वेगळेच चालू आहे हे मी ओळखले होते. पण मला पण ते हवे हवेसेच होते आणि म्हणूनच मी पण तिला कधीच अजिबात रोखले नव्हते आणि रोखणार पण नव्हते.

त्या दिवशी तिने मला लवकरच बोलावून घेतले होते. ती मला त्या दिवशी साडी कशी घालतात ते शिकवणार होती. त्यामुळे मी लवकर तिच्याकडे गेले होते.

तिने मला तिच्या बेडरूम मध्ये नेले आणि तिचे कपाट तिने उघडले. तिच्याकडे खूप साड्या होत्या. त्यातील तिने निळ्या रंगाची साडी काढली आणि मला म्हणाली “हि साडी तू आज घाल”

“मला येत असते तर मी तुझ्याकडे कशाला आले असते शिकायला?” मी असे म्हणताच ती हसली आणि म्हणाली “म्हणजे आपण हि साडी तुला कशी घालायची ते शिकवते.”

“मला तू जसे ते बेंबी उघडी ठेवून साडी घालते तशी शिकव ना. मला खूप आवडते ते. त्यात खूप सेक्सी दिसते तुझी बेंबी” मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे मादक नजरेने बघून म्हणाली “चल शिकवते”

असे म्हणून तिने माझे कपडे काढायला सुरवात केली. माझा टॉप आणि जीन्स काढताच मी ब्रा आणि निकर वर आले. एकाच रंगाचे दोन्ही असल्याने ते मॅचिंग झाले होते. माझी फिगर बघून ती मला म्हणाली “काय सेक्सी आहे ग तुझी फिगर. तुला साडी खुप उठून दिसेल बघ” असे म्हणून ती माझ्या बॉडी कडे वर खाली करून बघू लागली. तिच्या नजरेतील वासना मी लगेच ओळखली.

ती मला म्हणाली “आपण आत परकर न घातलाच साडी घालूया.” मी होकार देताच तिने साडी तिच्या हातात घेतली आणि ती माझ्या जवळ आली. ती माझ्या मागे गेली आणि माझ्या शरीरावरुन तिने तिचा हात अलगद फिरवला. हळू हळू करत तिने ती साडी मला घालायला सुरवात केली. साडी जशी जशी ती माझ्या बॉडीला गुंडाळत होती तसे तसे तिचा हात माझ्या बॉडीला लागत होता.

ती मुद्दामच माझ्या बॉडीला स्पर्श करत आहे हे न समजण्या इतकी मी काही खुळी नव्हते. तिने माझ्या कमरेला पहिला जेव्हा एक फेरा मारला तेव्हाच ती खाली बसली आणि तिने माझ्या गांडीला सरळ मिठी मारली आणि तिने ती साडी काहीच कारण नसतांना जश्या त्याच्या निऱ्या शेवटी आत कोंबतात तसे ती त्याला माझ्या निकर मध्ये कोंबू लागली.

तिचा हात माझ्या नीकर मध्ये घातलाच तीने सरळ माझ्या योनिवरून तिचा हात फिरवायला चालू केला. तिचा हात माझ्या योनीला लागताच मी कमालीची गरम झाले. तिने माझी निकर उतरवली आणि तिचे तोंड माझ्या योनीवर ठेवले. ती तिची जीभ माझ्या योनिवरून फिरवू लागली आणि बघता बघता तिने माझ्या योनीचे पदर मोकळे केले.

माझ्या योनीत तिने तिची जीभ घातली आणि ती तिचे तोंड मागे पुढे करत ती माझ्या आतील दाण्याला कुरवाळू लागली. तिच्या जिभेच्या स्पर्शाने माझ्या योनीचा दाना खूपच मोठा झाला. खूप वेळ तिने माझ्या योनीला चाटून काढले आणि ती बाजूला झाली.

तिने मग मला खाली त्या बेडवर झोपवले आणि ती माझ्यावर येऊन बसली. तिने तिची योनी माझ्या तोंडावर अशी धरली कि माझे तोंड तिच्या योनीत अगदी आरामात गेले. ती तिची कंबर मागे पुढे करू लागली आणि त्याच बरोबर तिची योनी आपोआप माझ्याकडून चाटली जाऊ लागली. आम्ही दोघी पण कमालीच्या बेभान झालो होतो.

ती मग बाजूला झाली आणि तिने मला उठवले. तिची योनी तिने माझ्या योनीवर ठेवली आणि ती त्याला रगडु लागली. एकसारखी तिची कम्बर जशी ती मागे पुढे करत होती तसे आमच्या योन्या एकमेकांवर रगडल्या जात होत्या. खूप वेळ घासून झाले आणि मग आमच्या योनीतुन वीर्याचा फवारा बाहेर आला. आम्ही दोघीनी ते वीर्य पिले आणि मग कुठे आम्ही दोघी शांत झालो. त्या नंतर ती रोजच मला ठोकून काढू लागली होती.

अश्या प्रकारे मी तिच्याकडे क्लास च्या बहाण्याने गेले खरे.पण तिने तर मला माझ्या आयुष्याला कलाटणी देणारा क्लास घेतला ज्यामुळे मी मला स्वःताला ओळखू शकले. पुढे तिने मला सगळ्या गोष्टी अगदी नीट शिकवल्या आणि त्या बदल्यात मी व ती एकमेकांना उपभोगू देखील लागलो होतो. आजपण ती मला रोजच न चुकता उपभोगते.

You cannot copy content of this page