ड्रेसमधील सावत्र बहिणीची मारली योनी – Marathi Dressvali Bahin Chudai Katha

Marathi Dressvali Bahin Chudai Katha मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक  गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या सावत्र बहिणीला ठोकू शकलो आणि आज पण मी तिला नियमितपणे ठोकून काढतो.

मी कॉलेज ला होतो त्याच्या आधीच माझा बापा दारू पिऊन मेला होता. माझ्या आईने  दुसरे लग्न केले तेव्हा मी चांगला कॉलेज ला होतो. कॉलेज चे छान लाईफ माझे मी एन्जॉय करत होतो आणि माझे सगळे कसे छान छान चालू होते. मी दिसायला चांगला होतो. नियमित जिम मुळे माझी बॉडी पण खूप चांगली झाली होती. मी उंच पण होतो. माझी उंची सहा फूट होती आणि त्यामुळे माझी स्पोर्टी बॉडी बघून खूप मुली माझ्या मागे लागत.

मी पण काही कमी चालू नव्हतो. मी तर खूप मुलींना पटवले होते आणि त्यांना उपभोगले पण होते. हे करत असतानाच कमी कि काय म्हणून मी काही अँटी पण पटवल्या होत्या आणि त्यांना पण मी उपभोगत होतो. त्यामुळे तसे बघायला गेले तर माझे काम  जीवन खूपच चांगले होते. घरी पण मला काही बंधन नव्हते. त्यामुळे मी जेव्हा आई ने दुसरे लग्न करायचे ठरवले तेव्हा मी खूप  विरोध केला. कारण मला असे वाटत होते कि त्यामुळे माझे स्वातंत्र्य जाणार आणि माझे जे आता काही चांगले चालू आहे ते खराब होणार.

पण शेवटी माझे काही चालले नाही आणि तिने दुसरे लग्न केलेच.मी एकही लग्नाला गेलो नव्हतो. पण आम्ही जेव्हा त्याच्या घरी राहायला रहायला गेलो तेव्हा एका गोष्टीमुळे मात्र माझा राग कुठल्या कुठे निघून गेला आणि ती गोष्ट म्हणण्या पेक्षा ती व्यक्ती होती प्रिया.

प्रिया माझी सावत्र बहीण होती. पण तिला जेव्हा मी बघितले तेव्हा मात्र मी खुपच खुश झालो. कारण ती दिसायला अशी काही देखणी होती कि काही विचारू नका. ३६-२४-३६ अशी तर फिगर  होतीच तिची. पण तिच्या छाती आणि गांडीचा घेर असा काही कमालीचा गोलाकार होता कि काही विचारू नका. तिथे गेल्यावर मी तर तिच्या छातीच्या प्रेमातच पडलो होतो आणि तिची कंबर बघून हि जर माझ्या तावडीत सापडली तर हिला आपण कसे ठोकून काढू याचंच विचार मी करत होतो.

आम्ही तिथे सेट झालो आणि माझे पण रुटीन चालू झाले. एकदा कॉलेज ला जाऊन आले कि दिवसभर घरी मी आणि प्रिया दोघेच असत असू आणि त्यामुळे आमच्यात खूप चांगले संबंध निर्माण होत होते. ती पण काही कमीची नाही हे मी माझ्या सराईत नजरेने लगेचच ओळखले होते. त्यामुळे ती पण आपल्याला उपभोगायला मिळू शकते याचा पुरेपूर अंदाज मी बांधला होता.

आम्ही दिवस जातील तसे एकमेकांच्या जवळ येत होतो आणि तिच्या शरीराला बघून बघून मी माझी रात्रीची सोय करत होतो. तीची नजर पण माझ्या मस्क्युलर बॉडी वर अशी काही भिर भिर फिरत असे कि तिला पण मी पाहिजे होतोच हे मी लागेचच समजून चुकलो होतो.

लग्न होऊन एव्हाना खूप महिने झाले झाले होते आणि तरिही  नवीन जोडपे काही फिरायला बाहेर कुठे गेले नव्हते आणि त्यामुळे त्यांनी कुठे तरी बाहेर जायचा प्लॅन केला होता. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला घरी  नीट राहण्यास बजावले होते. तिच्या समवेत अधिकाधिक वेळ घालवता येत असल्याने मी पण खूप खुश झालो होतो आणि मी ते दोघे कधी एकदा जातात याची वाट बघत होतो.

शेवटी ते दोघे एकदाचे गेले. जायच्या आधी तर आम्ही दोघांनीच त्यांची बॅग भरून दिली होती आणि जवळपास सगळेच कपडे त्यांचे त्यात घातले होते कारण ते पंधरा दिवस जाणार होते. ते गेले आणि मग आमचे सेलिब्रेशन चालू झाले. जसे मला रिलॅक्स वाटत होते तसेच तिला पण वाटत होते आणि ते तिच्या बॉडी लँग्वेज मधून स्पष्ट दिसत होते मला. ती खूप आनंदी झाली होती.

दोन तीन दिवस असेच गेले आणि काही तरी सामान आणायचे म्हणून आम्ही दोघे बाहेर पडलो होतो. आम्ही शॉपिग केली आणि  अचानक जोराचा पाऊस आला. तिने त्याच दिवशी तिचे सगळेच कपडे धुवून टेरेस वर वाळत घातले होते आणि त्यामुळे तिची आता चांगलीच पंचाईत झाली होती. रात्र होत होती आणि आम्ही म्हणून वेळ घालवण्या पेक्षा बाहेरच जेवण केली आणि पाऊस थांबत नाही ते बघून तसेच भिजग गाडीवरून घरी गेलो.

आम्ही दोघे चिंब  भिजलो होतो. तिच्या ड्रेस मधून ओल्या शरीराचे अवयव मला खूपच सेक्सी वाटत होते. मी लगेच आत गेलो आणि कपडे बदलून आलो पण हिला तर एक पण ड्रेस नव्ह्ता. तिने तिचे अंग पुसले आणि ती आईच्या कपाटात काही मिळते का ते बघू लागली. तिला एक गाऊन मिळाला. तिने तो घातला. तोच लाईट पण गेली त्यामुळे ती घाबरून माझ्याकडे आली आणि मला म्हणाली “अरे हा गाऊन किती मोठा आहे बघ”

खरेच तो खूप मोठा होता. मी म्हणालो “असुदे काय करणार आता” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “मी आज इकडेच झोपते. लाईट्स नाहीयेत” असे म्हणून ती माझ्या जवळ झोपली पण. माझा बेड आधीच छोटा त्यात हि मला खेटून झोपल्याने माझ्या शरीराला तिचा स्पर्श होत होता आणि त्यामुळे मी खूप गरम होत होतो.

तिचा दंड मला जसा घासू लागला तसा मी गरम होत होतो. मी पण मुद्दाम मग तिच्या जवळ जाऊ लागलो. ती काही बोलली नाही. तिला पण ते आवडत होते त्याचेच तर ते लक्षण होते. थोडा वेळ झाला असेल आणि तिला पाणी प्यायचे म्हणून ती उठली. कशी बशी ती जाऊन आली पण म्हणाली “यात मी पडले असते आणि मला यात झोप पण लागणार नाही”

“मग काढ तो आणि झोप तशीच पांघरून घेऊन. कोण आहे आता इथे बघायला” मी असे म्हणताच तिला ते चक्क पैकी पटले पण. तिने तो गाऊन काढला आणि ती तिच्या ब्रा व निकर व झोपली. तिच्या त्या निळ्या रंगाच्या ब्रा आणि निकर मधील तिची ती कमालीची मादक फिगर बघून इकडे माझा सोटा मात्र खूपच कडक झाला.

ती माझ्या जावळ येऊन झोपली. तिने ज्या क्षणी कपडे काढले तेव्हाच मी ओळखले होते कि ती आता माझ्या तावडीत आली आहे ते. ती जशी माझ्या जवळ येऊन झोपली तसे तिला मी माझ्या पांघरुणांत घेतले. माझ्या शॉर्ट मधून बाहेर येत असलेल्या मांड्याना तिच्या मांड्या अश्या कशी घासत होत्या कि तो स्पर्श आम्हा दोघांना पण वेडावून सोडत होता.

मी काहीच बोलायच्या आता तिच्याकडे तोंड केले आणि तिला माझ्या मिठीत ओढले. ती पण काही प्रतिकार न करता माझ्या मिठीत आली आणि आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेण्यास सुरवात केली देखील. तिच्यावर मी असा काही पडलो कि तिची छाती माझ्या छाती खाली दबली गेली. तिच्या भरदार छातीला मी ब्रा मधून लगेच मोकळे केले आणि तिच्या छातीला जोरजोरात दाबू लागलो. तिचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन जसे चोकू लागलो तसे तिने मला बाजूला केले.

एक एका बाजूला झोपून तिचे निप्पल्स चोकत असतानाच तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन तो हलवायला चालू केला. माझा सोटा बघता बघता खूपच मोठा झाला होता. तिने मग मला खाली झोपवले आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. तिच्या तोंडात पूर्ण सोटा घेऊन तिचे तोंड ती वर खाली करत हलवू लागली. त्यामुळे माझा सोटा कमालीचा कडक आणि मोठा झाला.

तिची योनी मग मी चाटून चाटून ओली चिंब केली. तिच्या योनीचा आकार खूपच सेक्सी होता आणि त्याचे पदर जसे जसे मी बाजूला घेत गेलो तसे तिच्या आतील गुलाबी भाग जास्तच ओला होत गेला. ती पूर्ण ताणात आली आहे हे बघून मग मी बाजूला झालो. तिच्या योनीवर मी माझा सोटा ठेवला आणि हळू हळू करत तिच्या योनी मी तो कोंबू लागलो.

बघता बघता मी तिच्या योनीत माझा पूर्ण सोटा कोंबला आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिची योनी मारू लागलो. तिच्या योनीच्या मी पूर्ण चिंध्या केल्या होत्या. जवळपास मी वीसेक मिनिटे तिची योनी मारत होतो आणि मग मी बाजूला झालो.

मी बाजूला होऊन मी माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. तिने त्याला चोखायला चालू करताच त्यातून वीर्याचा फवारा सर सर करत बाहेर आला आणि तिचे सगळे तोंड त्याने भरून गेले. तिने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

त्या पांधरा दिवस तर तिला मी अजिबात कपडे घालू दिले नव्हते आणि नंतर पण तेव्हापासून मी तिला रोजच नियमितपणे ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

You cannot copy content of this page