मसाज करून बॉयफ्रेंडने मारली गांड – Marathi Hot Massage Sambhog Katha

त्या दिवशी खूपच कंटाळा आला होता. फोन घेतला आणि रघु ला फोन केला. “काय करत आहेस?”

“काही नाहि का रे?” त्याचा आवाज आला.

“काही नाही रे खूप कंटाळा आला आहे म्हणून म्हंटलं तुला वेळ असेल तर मग येणार होतो. म्हणून तुला फोन केला” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “ये रे ये. तुझा कंटाळा कसा घालवायचा ते मला चांगलेच माहित आहे मला” असे म्हणून तो हसला.

मी लगेच अगदी गाडी काढली आणि त्याच्याकडे जायला निघालो. हाच एक फायदा असतो जर तुम्हाला बॉयफ्रेंड असेल तर. होय रघु आणि मी दोघे रिलेशन मध्ये होतो. मला पाहिजे तो ते सगळे देत असे. त्याची गांड मारण्याचे सुख जगात कशात नव्हते. त्यामुळे मी त्याच्यावर खूपच खुश होतो. तो पण काही कमी खुश नव्हता माझ्यावर.

मी पण त्याला असे काही ठोकून काढत असे कि काहि विचारू नका. त्याची गांड गोलाकार आणि भरलेली करण्यात तर माझाच रोल होता ना. त्यामुळे तो पण काही केल्या मला नाराज करत नसे. मला पाहिजे तसे तो ठोक ठोक ठोकून घेत असे आणि त्याची व माझी पण खाज भागवत असे. मी त्याच्या रूम वर पोहचलो तेव्हा तो निवांत आराम करत पडला होता.

मी गेलो आणि थोडे फ्रेश झालो आणि बाहेर येऊन निवांत पडलो. मी झोपताच तो माझ्याकडे आला आणि तो माझ्या शेजारी येऊन बसला. माझे डोके त्याने त्याच्या मांडीत घेतले आणि तो माझ्या केसातून हात फिरवू लागला. एखादी गर्लफ्रेंड पण कोणाला असे काही प्रेमाने करणार नाही असे सगळे तो मला काही काही नेहमी करत असे आणि त्याचमुळे तर मी त्याच्यासाठी वेडा होतो.

त्याचा मुलायम हात माझ्या अंगाला लागताच मला जरा बरे वाटू लागले. त्याने डोक्यातून हात फिरवायला चालू करताच माझे मन थोडे शांत झाले आणि मला थोडे बरे वाटू लागले. ते बघून मग तो अधिकच माझ्या डोक्याला मसाज करू लागला. त्याची बोटे अशी काही फिरत होती कि काही विचारू नका. त्याने मग हळू हळू करत माझ्या शर्ट ची बटणे एक एक करत काढायला चालू केली.

त्याचे ते बटणे काढणे पण इतके सेक्सी होते कि मला सोट्याला वळवळ होऊ लागली होती. तो मला म्हणाला “तुला रिलॅक्स करतो. तुला मसाज करतो थांब” असे म्हणून मग त्याने माझे डोके खाली ठेवले आणि तो आत गेला तेल आणायला. तो तेल घेऊन आला आणि त्याने मग माझे एक एक करत सगळे कपडे काढले आणि मला पूर्ण नग्न केले. त्याने पण त्याचे कपडे लगेच काढले आणि तो पण पूर्ण नग्न झाला.

त्याने तेलाची एक धार माझ्या पोटावर धरली आणि हळू हळू करत ते सगळे तेल तो त्याच्या नाजूक हाताने माझ्या पूर्ण बॉडीवर पसरू लागला. त्याचा हात इतका नाजूक होता कि जणू काही मुलगीचा हात आहे कि काय असेच एखाद्याला वाटावे. त्याने गोल गोल करत ते तेल माझ्या पोटावरून पसरायला चालू केले आणि हळू हळू गोल गोल करत तो माझ्या पोटाचा मसाज करू लागला.

त्याने मग माझे दोन्ही हात मसाज केले आणि मग तो गेला ते माझ्या पायाकडे. पायावर तेलाची धार धरून त्याने माझे दोन्ही पाय तेलाने माखवले. माझ्या पायावरून तो त्याचा हात वर खाली करत फिरवू लागला आणि त्याच्या स्पर्शाने माझा सोटा मोठा होऊ लागला. त्याने त्याचे दोन्ही हात माझ्या जांघेत घालून तो वर खाली करून मला मसाज करू लागला.

खूप वेळ त्याने तसे केले आपण अजूनही तो माझ्या सोट्याला किंवा गोट्याना स्पर्श करत नव्हता. हीच तर त्याची खासियत होती कि तो खूपच जास्त वेळ आणि एकदम मस्त असे फोरप्ले करत असे आणि त्यामुळे संभोगाची इच्छा खूपच तीव्र होत असे. त्याने मग शेवटी एकदा माझ्या गोट्याना स्पर्श केलाच. त्याचा तो तेलाने माखलेला हात तो माझ्या गोट्यांवरून फिरवू लागला होता.

माझ्या गोट्या त्याने चोळून चोळून त्याने खारकेच्या सारख्या कडक केल्या होत्या. त्याच्या बरोबरच तो माझा सोटा पण आता चोळू लागला होता. तेल लावल्याने त्याचे हात अगदीच आरामात माझ्या सोट्यावरून वर खाली करत फिरत होते. त्याचे ते अफलातून हात माझ्या सोट्याला लागताच त्याचा आकार कमालीचा मोठा झाला आणि तो कडक होऊन डोलू लागला.

त्याने माझ्या पूर्ण बॉडी वर तेल लावले होते. माझी बॉडी त्या तेलाने पूर्ण माखली होती आणि मग त्याने ती तेलाची वाटी त्याच्या नग्न देहावर ओतून घेतली. त्याने मग स्वतःला माझ्यावर झोकून दिले आणि तो वर खाली त्याची बॉडी माझ्या बॉडीवर घासू लागला. एक सारखे तो वर खाली होत होता आणि त्यामुळे माझे शरीर कमालीचे गरम झाले होते.

तो मग जेव्हा वर आला तेव्हा त्याने त्याचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि  त्याने माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला.त्याचे ते नाजूक ओठ मी माझ्या तोंडात येताच जोरजोरात चावू लागलो आणि त्यांना चोकून काढू लागलो. तो पण आता चांगलाच गरम झाला होता. तो मग खाली गेला आणि त्याने माझ्या जांघेवरून त्याची जीभ फिरवायला चालू केली.

हळू हळू करत तो माझ्या जांघेला चाटत होता आणि मला जमेल तितके गरम करत होता. चाटत चाटत त्याने माझा सोटा बघता बघता त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला. त्याला माझ्या सोट्याची सवय होतीच आणि त्याचमुळे तर त्याने अगदी आरामात माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला होता आणि तो त्याला लीलया चोकत होता.

चोकून चोकून त्याने त्यावर लागलेले सगळे तेल काढून टाकले. तो पूर्ण सोटा आत घेत होता. तो त्याच्या घशा पर्यंत जात आहे हे मला समजत पण  होते. पण तरीही तो काही केल्या त्याला बाहेर काढत नव्हता. इतका आत सोटा त्यांने पहिल्यांदाच घेतला होता. माझ्या फक्त गोट्याच त्याने तोंडात घेण्याचे ठेवले होते. चोकून चोकून त्याने त्याला प्रचंड मोठा आणि कडक केले होते.

तो मग पाठमोरा झाला आणि त्याची गांड त्याने माझ्या बॉडी वरून फिरवायला चालू केली. तेलामुळे त्याची बोडी अगदी आरामात वर खाली होत होती. त्याने मग त्याची गांड माझ्या तोंडाकडे केली आणि तो माझ्या सोट्याकडे गेला. त्याने पुन्हा एकदा माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला. आता त्यातून वीर्य बाहेर येते कि काय असेच मला वाटू लागले होते.

इकडे मी त्याच्या गांडीचा ताबा घेतला आणि त्याच्या गांडीवरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो. ती गोरी आणि गोलाकार गांड प्रत्येक वेळी मला नवीन वाटत असे आणि मी त्याच्या रोजच प्रेमात पडत असे. मी माझी जीभ त्याच्या गांडीच्या भोकावरून जसे फिरवू लागलो तसे त्याचे भोक आत बाहेर होऊ लागले. ते ओले चिंब करून सोडले होते मी.

त्याच्या गांडीच्या भोकात मी माझी जीभ पूर्णपणे आता घातली आणि माझे तोंड मी मागे पुढे करत त्याचे भोक मोठे करू लागलो. त्याचे भोक इतके मोठे होते कि माझी पूर्ण जीभ त्याच्या गांडीत जात होती. माझे दात लागतील इतपत माझे जीभ मी आत घालून पण तो अगदी आरामात तिला सामावून घेत होता. त्याला मग मी बाजूला केले.

मी पण उठलो आणि माझा सोटा मी माझ्या हातात घेतला. माझ्या सोट्याला तर तेल लावले होतेच आणि त्याचे गांडीचे भोक पण मी चाटून ओले केले होतेच. त्यामुळे मी माझा सोटा त्याच्या गांडीवर ठेवला आणि हळू हळू करत मी त्याला त्यात सरकवु लागलो. मी एक जोराचा हिसडा त्याला दिला आणि त्याच वेळी माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत गेला.

मी माझे हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि माझी कंबर मी मागे पुढे करत हलवू लागलो. सुरवातीस असलेला माझा सौम्य वेग बघता बघता मी इतका वाढवला कि माझ्या दणक्याने त्याचे पूर्ण शरीर मागे पुढे होत होते. काच काच काच काच करत मी त्याची गांड मारू लागलो होतो. खूप वेळ त्याला मी ठोकून काढले आणि मी बाजूला झालो.

तो लगेच उठला आणि त्याने माझ्या सोट्याला पुन्हा एकदा त्याच्या तोंडात घेतले व तो त्याला चोकू लागला. त्याने माझा सोटा चोकू लागताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला. त्याचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने माखून गेले. त्याने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. पुढे खूप वेळ तो माझा सोटा तसाच तोंडात धरून चोकत होता आणि त्याचे मन जेव्हा भरले तेव्हाच त्याने त्याला बाहेर काढले.

याच साठी तर मी त्याला कधी सोडत नव्हतो. मला काय पाहिजे आणि काय नको आहे ते त्याला बरोबर माहित होते आणि त्या दिवशी पण त्याने मला खूपच रिलॅक्स केले होते अगदी मनापासून.

You cannot copy content of this page