शिडशिडीत नीलमला ठोकले तिच्याच दुकानात – Marathi Dukanatil Sex Katha

घरी बसून खूपच कंटाळा आला होता. सुट्टी असल्याने सकाळी उठायचे, इकडे तिकडे काही करायचे, दुपारी जेवून झोपायचे आणि संद्याकाळी  असेच काही तरी वेळ घालवायचा असेच काहीसे माझे रुटीन चालू होते आणि मला त्याच खूपच कंटाळा आला होता. पण करणार तर काय ना. दुसरा काही मार्ग पण नव्हता मन रमवायचा. त्यामुळे मी खूपच बोअर होत असे. `

त्या दिवशी मी असाच घरी बसलो असताना माझ्याकडे आमच्याच गल्लीतील एक  मित्र आला. त्याचे  नाव सुनील होते. तो आणि मी खूप चांगले मित्र होतो. तो पण माझ्याच कॉलेज ला रहात होता आणि त्यामुळे तर आमची मैत्री खूपच चांगली झाली होती. त्यामुळे बहुतांश वेळ आम्ही एकत्र घालवत असे. तो पण माझ्या सारखाच बोअर झाला होता आणि काय करायचे  या विचारात होताच.

त्याला तंबाखू खायची खूप सवय होती आणि त्यामुळे त्याला त्या दिवशी दुपारीच तंबाखू खायची तलप आली होती. म्हणून तो मला घेऊन तंबाखू खाण्यासाठी गेला होता. पण नेमकी  दुपारची वेळ असल्याने कुठेच जवळपास पानपट्टी काही उघडी नव्हती. त्यामुळे त्याला काही केल्या तंबाखू मिळत नव्हता. एक तर ऊन खूप होते आणि त्यात त्याचा तंबाखू मिळत नव्हता. त्यामुळे आम्ही थोडा वेळ  एके ठिकाणी बसलो.

थोडा वेळ होतो न होतो तोच मला लक्षात  आले कि शेजारील कॉलोनी मध्ये एक किराणा मालाचे घरघुती दुकान आहे. कदाचित इथे तंबाखू मिळेल असे मला वाटले आणि म्हणून आम्ही दोघे पण तिथे गेलो. ते दुकान फार काही लांब नव्हते. पण दुपारचा उकाडा इतका होता कि त्यामुळे आम्हाला चालून लगेच घाम येत होता. कसे बसे आम्ही त्या दुकानात पोहचलो.

ते  घरगुती दुकान होते आणि त्यामुळे त्या घरात आत जावे लागत होते. सुनील थोडा स्थूल असल्याने तो खूपच दमला होता चालून चालून आणि म्हणून तो काही आत आला नाही. तो बाहेरच व्हरांड्यात बसला. मी आत गेलो आणि हाक मारली “कोणी आहे का?”

माझ्या या प्रश्नावर मला अपेक्षित होते कि एखादा केस पिकलेला वयस्क माणूस बाहेर येईल. पण तसे काही झाले नाही. बाहेर आली ते एक अतिशय देखणी मुलगी. उंच पण शिडशिडीत, छोटे कापलेले केस, काळेभोर डोळे, स्लिव्हलेस टॉप आणि खाली चक्क पैकी शॉर्ट असा वेष परिधान केलेली  येताच मी तिच्याकडे बघताच राहिलो. च्या मारी इथे असला आयटम कसा काय? हाच विचार माझ्या मनात आला.

तिची छाती छोटी पण गोलाकार होती. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती आणि तिच्या शॉर्ट मधून तिच्या गोऱ्या पण गच्च मांड्या पुरेपूर दिसत होत्या. तिची कंबर आणि तिची गांड तर कमालीची सेक्सी होती. तिला बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला होताच. तोच ती मला बघून म्हणाली “अरे  राजू तू इकडे कुठे?”

मी निरखून बघतीले तिला तेव्हा मला समजले कि ती दुसरी तिसरी कोणी नसून आमच्याच कॉलेज मध्ये शिकणारी माझी ज्युनियर नीलम आहे ते. तिने  नुकतेच सुटीत केस कापल्याने मी काही तिला ओळखू शकलो नाही आणि तिला असे शॉर्ट वर पण मी पहिल्यांदाच बघत होतो. ती कॉलेज मध्ये माझ्या एका कल्चरल ग्रुप ला मध्ये होती आणि ती माझ्या बरोबर त्यात काम करत असे.

ती तशी माझ्या मागे लागली होती. पण तिला  मी कधी भाव दिला नाही. कारण कॉलेज ला ती खूपच सामान्य ड्रेस घालून येत असे. पण तिला त्या दिवशी मी ज्या अवतारात बघितले ते बघून मी मात्र पागल झालो.

“अग काही नाही ते मित्राला खरे तर तंबाखू पाहिजे होता. तो बघ तो बाहेर बसला आहे. म्हणून आलो आहे.” जे आहे ते मी खरे तिला सांगितले. ती माझ्याकडे बघून हसली आणि मला म्हणाली “नक्की त्यालाच हवा आहे ना?”

“अरे हो हो त्यालाच हवा आहे” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “ओके ओके माझा तुझ्यावर आहे विश्वास” असे म्हणून तिने मला तंबाखू दिला आणि ती मला म्हणाली “तू कसा वेळ  घालवतो रे घरी? माझे तर खूप बेकार चालू आहे बघ. कारण आई बाबा दोघे पण सकाळी जॉब ला गेले कि रात्री येतात आणि दिवसभर मला घरी बसून अजिबात वेळ जात नाही”

“माझी पण तीच हालत आहे” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “तू माझ्याकडे का येत नाहीस मग रोज? आपण थोडा फार अभ्यास पण करत जाऊ आणि तेवढाच आपला वेळ पण कसा पास होईल ते समजणार नाही”

मी लगेच तिला होकार दिला आणि तिच्याकडे दुसऱ्या दिवशी गेलो पण. ती त्या दिवशी पण शॉर्ट मधेच होती. तिच्या मांड्या काही मला स्वस्थ बसू देत नव्हत्या आणि त्यांना बघून मी इकडे माझी हालत खराब   करून घेत होतो. ती आणि मी अभ्यास कमी आणि बाकी गप्पा च जास्त मारत होतो. आमच्याकडे विषयांचा तोटा नव्हता आणि त्यामुळे ती पण माझ्याशी खूप दंगा मस्ती करत होती.

मी जवळपास चार दिवस सलग तिच्याकडे जात होतो आणि तिच्या रोज वेगवेगळ्या शॉर्ट्स बघून मी पागल होत असे. पण खरी कमाल त्या दिवशी झाली होती ज्या दिवशी तिने काळ्या रंगाची शॉर्ट घातली होती. ती शॉर्ट अशी काही होती कि त्यातून  तिची जांघ पण दिसत होती. ते बघून मी पुरा वेडा झालो. तिची शॉर्ट ती तशी मोठी होती आणि त्यामुळे ती जेव्हा बसत होती तेव्हा तिच्या जांघेचे दर्शन अगदी आरामात होत होते.

तिची फक्त निकर च दिसायची बाकी होती. ते बघून मला तर असे वाटले कि ती मुद्दामच तसे ड्रेस घालत होती. मला गरम करायला. पण तिला कुठे माहित होते कि मी आधीच गरम झालो होतो ते आणि मला तिला उपभोगायचे होते ते. त्या दिवशी ती मला खेटूनच बसली होती. मी ओळखले कि ती पण गरम झाली आहे ते. मी ती वेळ साधायचे ठरवले आणि तिच्याकडे बघत तिचा हात माझ्या हातात घेत म्हणालो “तुझा हात किती मउ आहे ग”

ती काही बोलली नाही आणि तिने तिचा हात पण माझ्या हातातून काढून घेतला नाही. ते बघून मी मग तिला माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्याकडे नजरेत नजर घालून बघू लागलो. आम्ही दोघांनी पण एकाच वेळी आमचे तोंड एकमेकांच्या जवळ आणले आणि बघता बघता आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या नाजूक ओठांना मी असे काही स्मूच करू लागलो कि काही विचारू नका.

तिच्या छातीला मी लगेच दाबायला चालू केले आणि तिच्या मांडीवरून पण माझा हात सर सर करत जमेल तितका फास्ट फिरवू लागलो. तिची छाती मी जशी दाबायला चालू केली तशी तिची छाती कमालीची मोठी व कडक झालीच पण तिचे निप्पल्स पण इतके बाहेर आले कि तिच्या त्या ड्रेस मधून पण ते फुगीर निप्पल्स मला दिसू लागले. तिच्या ड्रेस ला मी झटकन काढून तिला पूर्ण नग्न केले.

ती पण कमालीची बेभान झाली होती एव्हाना आणि तिने पण मला पूर्ण नग्न केले. तिच्या छातीच्या निप्पल्स ना मी माझ्या तोंडात घेऊन जसे चोकू लागलो तशी ती माझ्या सोट्याला तिच्या हातात घेऊन हलवू लागली. हलवून हलून तिने माझा सोटा खूपच मोठा केला होता. माझा सोटा हलवत हलवत तिने माझ्या गोट्या पण चोळायला चालू केले होते आणि तीचा तो कमालीचा नाजूक हात माझ्या सोट्या आणि गोट्या वरून असा काही फिरत होता कि त्यामुळे माझ्या सोट्याला खूपच जास्त कडकपणा आला होता.

मी मग खाली झोपलो आणि तिला वरून घेतले. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेत त्याला चोखायला सुरवात केली. चोकून चोकून तिने त्याला पुरे ओलेचिंब केले होते. इकडे मी पण काही गप बसलो नव्हतो. तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करत फिरवत होतो आणि तिच्या योनीचे पदर मी अलगद बाजूला करत होतो. तिच्या दाण्याला मी जसे काही कुरवाळू लागलो तसे तिच्या योनीतुन स्त्रव बाहेर येऊ लागला.

मी मग तिला बाजूला केले आणि तिला खाली झोपवले. तिचे पाय फाकऊन मी हळू हळू करत तिच्या योनीत मी माझा सोटा घालू लागलो. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला. मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत हलवू लागलो. काच काच काच काच करत माझी कंबर मी अशी काही हलवत होतो कि तिच्या योनीच्या पार चिंध्या होत होत्या.

खूप वेळ तिला मी ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी तिला रोजच तिच्या घरी जाऊन ठोक ठोक ठोकू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page