एकाच रात्री ठोकली योनी आणि गांड – Marathi ratrichi zavazavi katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज मी चाळीस वर्षाचा आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी एकाच दिवशी एक बाई आणि एक गे अश्या दोघांना पण उपभोगले.

तर तेव्हा मी जॉब निम्मित बाहेर गावी होतो. मुळात मी दिसायला जरी चांगला असलो तरी मला कोणी गर्लफ्रेंड वगैरे कोणी नव्हती. माझी बॉडी खूपच चांगली होती आणि माझी उंची पण त्याला साजेशी अशीच होती. मला बघून कोणी पण लगेच प्रेमात पडेल असा मी होतो. मी राहत पण चांगले होतो. पण तरीही मी कधी कोणा मुलीला पटवू शकलो नाही. कारण माझा स्वभाव बुजरा होता.

मी खूप कमी बोलत असे आणि त्यामुळे मी कोणालाच आजवर पटवू शकलो नाही. त्यामुळे इतका दिसायला चांगला असून पण मी माझ्या कॉलेज लाईफ मध्ये मूठ मारूनच माझे सगळे कॉलेज लाईफ घालवले होते. पण याचा अर्थ असा नव्हता कि मला मुली आवडत नव्हत्या. मला तर मुली आवडत होत्याच. पण आपल्या हातानेच माझे सगळे काम सोपे केले होते.

पण हा उपवासच नंतर मला खायला उठला होता. कारण माणूस एकदा का वयात आला कि खूप दिवस तो काही गप बसू शकत नाही. जसे मुलाला जेवायला आणि वाघाला शिकार कशी करतात ते शिकवायला लागत नाही तसेच वयात आलेल्याला संभोग कसा करतात हे शिकवायला लागत नाही. माझे पण तसेच होते. माल संभोग कसा करतात ते सांगायची गरज नव्हती. गरज होती ते मला संभोगासाठी कोणी तरी मिळण्याची.

दिवस जातील तशी माझी शारीरिक भूक खुप वाढली होती आणि माझे तर कोणत्याही कामात लक्ष लागत नव्हते. त्यामुळे मला काहीपण करून आता संभोग करावाच लागणार आहे हे मी ओळखले होते.

त्या दिवशी ऑफिस मधून मी आलो आणि दुसऱ्या दिवशी सुट्टी असल्याने मी खूपच निवांत होतो. रूम वर त्या दिवशी मी दारू पिण्याचे ठरवले आणि मी एकटाच निवांत दारू पीत बसलो होतो. खूप वेळ मी दारू पिली आणि मग माझा सोटा कमालीचा जागा झाला.आता मला काही पण संभोग करायचा आहेच हे मी मनोमन ठरवले आणि मी बाहेर पडलो.

रात्रीचे साधारण आकरा वाजले होते आणि अश्या वेळी मला माल कोठे मिळणार हा विचार मी करत असताना मला लक्षात आले कि स्टॅन्ड वर खूप मुली आणि बायका उभ्या असतात. त्यामुळे तिथे जायचे मी ठरवले आणि माझी गाडी तिकडे नेली. गाडी पार्किंग ला लावून मी जिथे त्या बायका उभारतात तिकडे गेलो. पण खूप वेळ थांबून पण मला पाहिजे तशी कोणी तिथे दिसेना.

त्यामुळे मी नाराज होऊन तिथून बाहेर पडणार तोच मला तिथे एका कोपऱ्यात अंधारात एक बाई उभी असलेली दिसली. लांबून तर तिची फिगर खूपच सेक्सी दिसत होती. तिने निळ्या रंगाची साडी घातली होती. दिसायला फार काही देखणी नव्हती ती. पण तिची फिगर खूपच सेक्सी होती. लांबून पण तिचे शरीराचे अवयव अगदी उठून दिसत होते.

त्या साडीतून तिच्या गांडीचा गोल आकार मी स्पष्टपणे बघू शकत होतो. तिला बघून मी तिला घेऊन जायचे ठरवले आणि तिच्याकडे गेलो. जवळ जाताच ती लांबून जशी दिसते त्या पेक्षा किती तरी पटीने ती सेक्सी असल्याचे माझ्या लक्षात आले. तिला मी पाचशे रुपयांत ठरवले आणि तिला घेऊन मी तिथेच मागे अंधाऱ्या जागेत गेलो. कारण पाचशे रुपयात ती काही लॉज ला येण्यास तयार झाली नाही.

मागे जाताच मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्या छातीला मी जोरजोरात दाबू लगलो आणि तीच्या ब्लाउजची बटणे मी काढली.त्याच बरोबर तिची छाती टुणकन बाहेर आली तिचे ते कमालीचे मोठे निप्पल्स मला दिसले. त्या निप्पल्स ना मी लगेच माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकू लागलो. चोकून चोकून मी माझे मन भरू पर्यंत त्यांना काही बाहेर काढले नाही.

ती तशीच उभी होती. तिला काय माझ्या सारखे रोज किती तरी जण येऊन ठोकून जात होते. त्यामुळे तिला काही त्याची फार किंमत नव्हती. पण मला तिची फिकीर नव्हती तर माझ्या खाजेची फिकीर होती आणि तिला शांत करणे माझ्यासाठी महत्वाचे होते. खूप वेळ तिची छाती चोकून झाली आणि मग तिने मला बाजूला केले. तिने माझ्या सोट्याला हात लावला.

माझ्या पॅन्ट वरूनच ती माझा सोटा तिच्या हाताने चोळू लागली. चोळून चोळून तिने त्याला खूप मोठा केला. मग तिने माझी पॅन्ट काढली आणि मला नग्न केले. माझ्या सोट्याला पकडून तिने त्याला मुला सकट हलवण्यास सुरवात केली. बघता बघता तो खूपच मोठा झाला आणि मग तिने तो तिच्या योनीत घालायला सांगितले.

तिने तिची निकर काढली आणि ती माझ्या समोर येऊन उभी राहिली. मी तिच्या योनीत माझा सोटा घातला आणि माझी कंबर मागे पुढे करत जोरात तिला ठोकून काढू लागलो. खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढत होतो.पण काही केल्या माझे वीर्यपतन काही होत नव्हते. मी दारू पिली असल्याने अश्या वेळी लवकर सोटा गळत नाही आणि त्यामुळे ती खूप वैतागली होती.

माझा सोटा गळत नाही ते बघून तीने मला बस करायला सांगितले. कारण तिची योनी पण माझ्या दणक्याने दुखू लागली होती. मी पण मग फार आढेवेढे न घेता तिथून बाहेर पडलो. पण माझे वीर्य बाहेर न आल्याने माझे डोके शांत झाले नव्हते. काही पण करून माझ्या सोट्याला शांत करणे आवश्यक होते आणि म्हणून मी तिथून बाहेर पडतानाच अजून एक माल मारायचे असा विचार केला.

तिथून जात असतानाच मला तिथे एक तोंड रंगवून उभा असलेला एक गे मुलगा दिसला. मी पण पूर्ण नशेत होतो. मी तसेच त्याच्याकडे गेलो आणि त्याला मी फक्त तीनशे रुपयाला ठरवले. त्याला घेऊन मी पुन्हा एकदा तिथेच गेलो जिथे मी थोड्या वेळा पूर्वी त्या बाई ला ठोकून काढले होते.

तिथे जाताच त्याने मला जवळ ओढले आणि तो माझे स्मूचिंग करू लागला. त्या बाई पेक्षा हा काही तरी वेगळी सर्व्हिस देणार हे मी लगेच ओळखले. मी पण त्याला स्मूच करू लागलो आणि मी त्याला माझ्या मिठीतच ओढून घेतले. माझा हात त्याच्या शरीरावरुन वर खाली करत फिरत होता. मी खूपच गरम झालो होतो. त्या बाई पेक्षा तर मला याचा स्पर्शच आवडू लागला होता.

त्याने मग मला बाजूला केले आणि तो खाली बसला. त्याने माझी पॅन्ट काढली आणि त्याने माझा सोटा बाहेर काढला. मघाशी माझा सोटा गळाला नव्हता त्यामुळे तो मुळातच थोडा फुगीर होता. त्याने त्या सोट्याला त्याच्या हातात घेतले आणि तो त्याला जोरजोरात हलवू लागला. मागे पुढे वर खाली करत तो त्याला असे काही हलवत होता कि बघता बघता त्याचा आकार खूपच जास्त वाढला.

त्याने मग माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला. त्याचे तोंड खूपच नाजूक होते. मला क्षणभर असे वाटले कि तो मुलगा आहे कि मुलगी. कारण इतकया सॉफ्टपणे माझ्या सोट्याला चोकत होता.त्याच्या दाताचा एकदा पण स्पर्श मला झाला नाही.अश्या सराईतपणे तो माझा सोटा चोकत होता.

त्याचे तोंड एकसारखे वर खाली होत होते आणि त्याची थुंकी माझ्या सोट्याला लागून तो पूर्ण ओलाचिंब झाला होता. तो एकसारखा त्याला असे काही चोकत होता कि चोकून चोकून त्याच्या शिरा पण दिसू लागल्या. तो आता फुटतो कि काय असे वाटण्या इतपत तो मोठा झाला होता. खूप वेळ चोकून झाले आणि मग तो बाजूला झाला.

तो माझ्यापुढे येऊन उभा राहिला आणि त्याने त्याची पॅन्ट काढली आणि तो नग्न झाला. तो पुढे झुकला आणि त्याने माझ्या सोट्याला त्याच्या हातात घेतले आणि त्याच्या गांडीच्या भोकावर ठेवले. हळू हळू करत त्याने तो सोटा त्याच्या गांडीत घालून घेण्यास सुरुवात केली. मी एकच जोराचा हिसडा दिला आणि त्याच बरोबर माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत गेला.

मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करून त्याला ठोकू लागलो. खूप वेळ मी त्याला ठोकत होतो. पण त्याने अजिबात नाटक केले नाही आणि मला पाहिजे तसे त्याला ठोकू दिले. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणी त्याच्या तोंडात दिला. त्याने त्याला चोखायला चालू करताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला.

त्याने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या दिवशी माझी खाज मी भागवली होती आणि तेव्हापासून मी नियमिपणे त्याच मुलाकडे जाऊन त्याला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. त्या बाई पेक्षा पण त्याने मला खूपच चांगली सर्व्हिस दिली होती आणि तोच होता जो माझ्या सारख्याची खाज भागवू शकत होता आणि म्हणून मी त्याला कायमचे माझ्यासाठी ठरवून टाकले.

You cannot copy content of this page