पार्टीत उपभागली कॉलेजच्या मित्राची गांड

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी आज तुम्हला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी एका अश्या पार्टीत गेलो कि तिथे मला एक अफलातून असा माल मिळाला ज्याला मी त्या दिवशी जे ठोकले ते त्या नंतर आजतागायत त्याला ठोकत आहे.

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. मी खूप देखणा वगैरे काही नव्हतो दिसायला. पण माझी बॉडी मात्र खुपच सुंदर अशी होती. मी जिम ला पण जात असल्याने माझी बॉडी पण तशीच झाली होती. खूपच कडक आणि मदमस्त. मी सहा फूट उंच होतो आणि माझी छाती भारदस्त होती. माझे स्नायू पिळदार असल्याने मी टीशर्ट घातला कि माझे मसल्स असे काही उठून दिसत कि काही विचारू नका .

सगळ्याना असे वाटत असे माझ्याकडे खूप गर्लफ्रेंड्स आएह्त आणि मी खूप मुलींना उपभोगतो. पण खरे तर तसे काही नव्हते. मला कोणीच गर्लफ्रेंड वगैरे काही नव्हती. कारण मला त्यात काही रस नव्हता. मला पहिल्यापासूनच मुलांच्यात रस होता आणि त्यामुळे मी खूप मुलाना उपभोगत होतो आणि मला अजुनपण नवीन नवीन जितकी मुले मिळतील ते बरेच होते.

याची सुरवात झाली होती माझ्या जिम मध्ये. माझा जो ट्रेनर होता तो खूपच सामान्य बॉडी चा होता. तो मला व्यायाम शिकवत असताना माझ्याशी अशी काही जवळीक करत असे कि जरी सुरवातीला मला ते थोडे विचित्र वाटले असले तरी नंतर मात्र मला त्याचा तो टच खूपच आवडू लागला होता. त्याला घेऊन मी त्याच्याच घरी जाऊन त्याला मी असे काही पहिल्याच वेळेत ठोकून काढले होते कि त्या नंतर तो काही केल्या मला सोडायला तयार नव्हता.

अर्थात मला पण तेच पाहिजे होते म्हणा. कारण दिसायला वगैरे तो खुप देखणा होता आणि त्याने माझ्याकडून अशी काही गांड मारून घेतली होती कि त्या नंतर मी पण त्याचा दिवाना झालो होतो. मी रोजच त्याला त्याच्या रूम वर जाऊन ठोक ठोक ठोकून कढत होतो.

असेच खुप दिवस आमचे चालू होते आणि एकदा तो मला म्हणाला “अरे येत्या विकेंड ला गे पार्टी आहे.आपण जायचे का?”

मी लगेच तयार झालो. कारण खूप दिवस झाले मी कुठे पार्टी ला गेलो नव्हतो. त्यानेच माझे पण बुकिंग केले आणि ज्या दिवशी पार्टी होती नेमके त्याच दिवशी तो आजारी पडला. त्यामुळे तो काही येणार नव्हता आणि मी मग एकटाच तिथे जायचे ठरवले.

मी आवरून तिथे गेलो. मी खूपच नटून काही गेलो नव्हतो. पण माझ्या त्या ड्रेस मधून दिसणाऱ्या माझ्या बॉडी ला बघून खूप जण माझ्याकडे त्याची नजर रोखून बघत होते. माझ्याकडे बघून हसत होते.त्यांना मी आवडलेली होतो आणि त्यांना माझ्याशी संभोग करायचा होता. मी आपला इकडे तिकडे करत फिरत होतो. त्या पार्टीची एक थीम होती.

सगळ्यांनी चेहऱ्याला मास्क घातले होते. जेणे करून आपण कोणाशी बोलत आहे आणि कोणाशी संभोग करत आहे येऊ समजू नये म्हणून. मी पण तसाच एक मस्त मास्क लावला होता आणि इकडे तिकडे दारूचा ग्लास घेऊन फिरत होतो. थोडा वेळ झाला असेल नसेल तोच माझ्या शेजारी एक मुलगा येऊन उभा राहिला. त्याला बघून मी माझे डोके हलवले आणि हसलो.

तो माझ्या लगेच जवळ आला आणि मला म्हणाला “तुझी बॉडी खूप सेक्सी आहे रे. कोणी वापरली आहे कि नाही अजून? कि अजून पण अशीच आहे न वापरलेली? मला म्हणत असशील तर मी तुला असे काही खुश करेन ना कि तू कधीच विसरणार नाहीस.”

मी हसलो आणि त्याला म्हणालो “अरे मी पण एक वापरलेला मालच आहे.”

“अरे वाह. उलट बरेच झाले ना मग. मला जास्त मजा येईल मग. बघ करायचा का ट्राय ?” तो मला म्हणाला आणि त्याने माझ्या सोट्याला हळूच स्पर्श केला. त्याच हात खूपच जास्त नाजूक होता आणि त्यामुळे त्याने जेव्हा माझ्या सोट्याला स्पर्श केला तेव्हा माझ्या सोट्याला खूपच जास्त भावना निर्माण झाल्याचे मला जाणवले.

मी त्याला होकार दिला आणि त्याला घेऊन मी मागेच केलेल्या रूम मध्ये घेऊन गेलो. त्या रूम मध्ये खूप अंधार होता. बारीकसा असलेला एक छोटा दिवाच काय तो आमचे चेहरे आम्हाला थोडे फार दखवत होता. तिथे जाताच त्याने मला त्याच्या जवळ घेतले आणि तो माझ्या बॉडी शी खेळू लागला. त्याने मला त्या भिंतीला टेकवून उभे केले आणि माझा टीशर्ट त्याने काढून टाकला.

माझा टीशर्ट काढताच माझी ती कमालिची सेक्सी असेलेली छाती बघून तो वेडा झाला. त्याने मला किस करण्यासाठी म्हणून त्याचा मास्क जेव्हा काढला तेव्हा त्याला बघून मी उडालोच. कारण तो तर आमच्याच कॉलेज मधील माझा मित्र सुनील होता. त्याला बघून मी म्हाणालो “सुनील तू पण?” माझा चेहरा बघून तो पण माझ्याकडे बघत हसू लागला आणि मला म्हणाला “अरे अजून किती जण आहेत आपल्या कॉलेज मधील इथे?”

“म्हणजे?” मी त्याला विचारताच तो मला म्हणाला “अरे खूप जण आहेत आपल्या कॉलेज मधील इथे. तू आता चौथा भेटला आहेस मला. आपल्याच कॉलेज ची पार्टी आहे कि काय असे मला वाटू लागले आहे.” ते ऐकून मी आवाकच झालो.

“मग तू का नाही केले त्यांच्याशी काही?” मी असे विचारातच तो मला म्हणाला “फार काही रस आला नाही मला त्याच्यात. पण तू काळजी करू नकॊ. तुला मी उपभोगणार आहेच. कारण मला तर तू आधी पासूनच आवडतो.” असे म्हणून त्याने त्याचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेवू लागलो.

त्याला मी मग माझ्या जवळ ओढले आणि त्याच्या ओठांना मी चोकून चोकून लाल केले. त्याने माझा सोटा एव्हाना त्याच्या हातात घेतला होताच आणि तो त्याला हलवू लागला होता. त्याने त्याची जीभ माझ्या छातीवरून फिरवयाला चालू केली आणि त्याने माझे निप्पल्स त्याच्या तोंडात घेत त्यांना चोकून चोकून खुपच जास्त कडक केले होते. खूप वेळ माझ्या छातीशी खेळून मग तो खाली सरकला.

माझा सोटा त्याने बाहेर काढला आणी आधी तर त्याने तो त्याच्या चेहऱ्यावर फिरवून घेण्यास सुरवात केली. एकसारखे खूप वेळ त्याने सोटा असा फिरवला आणि मग हळूच त्याच्या तोंडात कोंबून घेतला. माझ्या सोट्याच्या शेंड्याला त्याने त्याच्या जिभेने चोकून चोकून मला असे काही गरम केले कि काही विचारू नका. त्याने मग तो त्याच्या तोंडात घेतला.

माझा सोटा खूप मोठा असून देखील त्याने त्याला अगदी आरामात चोकायला चालू केले. खूप वेळ त्याने तो चोकून काढला आणि मग तो बाजूला झाला. तो माझ्या पुढे येऊन उभा राहताच मी खाली बसलो आणि त्याच्या गांडीचे ते गोलाकार काप मी माझ्या हाताने बाजूला केले. त्याच्या गांडीचे तो भुऱ्या रंगाचे भोक मी माझ्या जिभेने चाटू लागलो.

माझी जीभ मी सर सर करत त्याच्यावरून फिरवत होतो आणि ते ओलेचिंब करत होतो. त्याच्या गांडीत माझे तोंड गेले असल्याने त्याच्या गांडीतो तो एक विशिष्ट सुवास मला प्रचंड सुखावत होता. त्याला मी चाटून चाटून ओले केले. मी मग माझी दोन बोटे हळू हळू करत त्याच्या गांडीत घालू लागलो. बघता बघता माझी पूर्ण बोटे त्याच्या गांडीत गेली आणि मी मग ती जोरजोरात आत बाहेर करू लागलो.

एकसारखे माझी बोटे आत बाहेर करून झाल्याने ते भोक खूपच मोठे झाले होते.मी मग माझा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि हळू हळू करत त्याच्या गाडीवरून फिरवू लागलो. त्याच्या गांडीवरूनच जसा माझा सोटा फिरू लागला तसा तो कमालीचा गरम झाला आणि त्याने मला त्याच्या गांडीत माझा सोटा घालायला लावले.

मी हळू हळू करत माझा सोटा त्याच्या गांडीत घातला आणि बघता बघता माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत गेला. मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करून त्याला ठोकू लागलो. जशी माझी कंबर मागे पुढे होत होती तशी त्याची गांड अधिकाधिक ताकदीने ठोकली जात होती.

खूप वेळ मी त्याला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच त्याला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. त्या पार्टीत तो मला असे काही अचानक भेटला कि त्यामुळे मला अजून एक संभोगासाठी पार्टनर मिळाला.

त्या नंतर मी कॉलेज मधील कोण कोण मुले तिथे आलेली होती ते पाहिले आणि त्या नंतर मी सगळ्याना एक एक करून ठोकून काढले होते आणि आज पण त्या सगळ्यांना मी नियमितपणे उपभोगतो. त्या पार्टीला ला गेल्याचा खूपच जास्त फायदा मला झाला होता आणि त्यामुळे आज पण राजुला त्या बद्दल थँक्स म्हणतो.

You cannot copy content of this page