माल भरून ठोकला मदमस्त माल – Marathi kamuk auty sex katha

मी एका डिपार्टमेंटल स्टोअर मध्ये कामाला होतो. मी काही फार अभ्यासात हुशार नसल्यानेचे मी तिथे कामाला लागलो होतो. डिपार्टमेंटल स्टोअर म्हणजे काय तर एक मोठे असे किराणा दुकानच ना. मी आधी पण किराणा दुकानात काम केले होतेच आणि त्यामुळे मला त्यातील माहिती होतीच. त्यामुळे तर मी तिथे जॉब ला लागल्यावर लगेचच त्यात रामलो.

मी एक पूर्ण विभाग एकटाच संभाळत असे आणि तिथे लागणाऱ्या सर्व माल लावून घेणे, काही कमी जास्त होत असेल तर त्याचा हिशोब ठेवणे, कस्टमर ला काय माल पाहिजे नको ते बघणे आणि त्याचे रेकॉर्ड ठेवणे असे सगळे काम मला करावे लागत असे. मी जास्तीत जास्त प्रयत्न असा करत असे कि आपल्याकडे कस्टमर नियमितपणे यावेत आणि त्यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची सर्व्हिस कशी देता येईल हे पण मी बघत असे.

काही जण नियमित तिथे येत असतच. माझी त्यांच्याशी चांगलीच ओळख झाली होती आणि त्यातच एक होती सोनल. सोनल एक साधारण पस्तीस वर्षाची बाई होती. तिला मी पहिल्यांदा बघितले तेव्हा ती आमच्या इथे आधी काही आली नव्हती. मला आज पण तो दिवस आठवतो जेव्हा ती आली होती.

निळ्या रंगाच्या साडीत ती त्या दिवशी होती. तिची साडी तिच्या उंची राहणीमानाची ओळख करून देत होतेच. तिला बघून ती मोठ्या घरातील बाई असेल हे सांगायची काहीच गरज नव्हती. तिने केस मोकळे सोडले होते. ते केस वाऱ्याच्या झुळकी बरोबर मध्ये मध्ये तिच्या चेहऱ्यावर येत  होते आणि ती सतत त्यांना बाजूला करून तिला होणारा तो रोमँटिक त्रास थोडा कमाई करू बघत होती.

ऐन उन्हातून ती आली असल्याने तिच्या गोऱ्या रंगला ते ऊन काही सूट होत नव्हते ते तिच्याकडे बघून लगेच समजत होते.कारण एक तर तिने डोळ्याला गॉगल घातला होताच पण जेव्हा ती आत आली तेव्हा ती कमालीची लाल झाली होती. म्हणजे ती किती गोरी असेल याचा अंदाज तुम्हाला आला असेलच. तिची साडी तिच्या शरीराला अशी काही घट्ट चिकटून बसली होती कि त्यातून तिचे शरीराचे एक आणि एक अवयव अगदी स्पष्टपणे उठून दिसत होते मला. मी लांबूनच तिला बघत होतो.

पण तरीही तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती हे मी लगेच ओळखले होते. ती तिच्याच तंद्रीत होती आणि काही तरी वस्तू घेत होती. पण तिला बघताच क्षणी का कोणास ठाऊक पण मला तिच्या बद्दल प्रेम निर्माण झाले होते. आता ते प्रेम होते कि वासना हे माझे मलाच माहित होते कारण तिला बघून माझा सोटा लगेच वळवळ करू लागला होता. म्हणजे ते प्रेम कसले होते ते तुम्हाला समजले असेलच.

तिच्या मागे मागे मी जात होतो आणि ती काय काय करते ते बघत होतो. एका रॅक च्या इथे ती वाकली आणि त्याच वेळी तिचा पदर खाली निघून पडला. माझ्या नजरेने ते लगेचच टिपले आणि मी तिची ती भरदार छाती बघायचा चान्स अजिबात सोडला नाही. ती जशी खाली वाकली तसे तिचे पोट एका बाजून ओपन झाले आणि त्यातून तिच्या कमालीच्या सेक्सी बेंबी चे दर्शन मला झाले. तिच्या गांडीच्या गोलाकार आकारला बघून तर मी खूप वेळ पुढे तिला निरखत उभा होतो.

तीला पाहिजे ते माल मिळत नव्हते ते बघून मग मी पुढे गेलो आणि तिला म्हणालो “मॅडम मी काही मदत करू का?”

ती माझ्याकडे रोखून बघत मला म्हणाली “अरे तुम्ही इथे कामाला आहात का? मला वाटले तुम्ही पण कस्टमर आहात. असे देखणे लोक इथे कधी पासून कामाला लागू लागले?” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून होऊ लागली. मी पण तिच्याकडे बघून हसू लागलो आणि तिला मी पाहिजे ते कुठे आहे ते सगळे घेऊन दिले.

ती मला असे म्हणायचे कारण म्हणजे माझी बॉडी होती. मी उंच होतोच. माझी उंची सहा फूट होती. मी जिम ला तर खुप आधी पासूनच जात होतो आणि त्यामुळे माझी बॉडी खुपच सेक्सी झाली होती. माझ्या उंचीला माझी बॉडी शोभून दिसत असे. त्यामुळे ती असे म्हणणारी काही पहिली नव्हती. तिथे येणारे खूप जण मला नेहमीच तसे म्हणत. त्यामुळे मला काही त्याचे वाटले नाही.

तिला जे पाहिजे ते मिळाल्याने ती निघून गेली आणि मी माझ्या कामात लागलो. पण काही केल्या माझ्या मनातून काही ती जात नव्हती. असेच दोन चार दिवस झाले असतील नसतील तोच ती पुन्हा एकदा तिथे आली. ती आली ते सरळ माझ्याकडे आणि तिने माझ्याकडे एक लिस्ट दिली आणि मला म्हणाली “मी इथेच बसते. प्लिज मला हे सगळे काढून द्याल का?” खरे तर असे करणे अलाऊड नव्हते. पण तिच्यासाठी मी ते पण केले.

ती माझ्यावर खूपच जास्त खुश झाली. तिने माझा नंबर घेतला आणि ती तेव्हापासून तिला जे पाहजे ते मला आधीच फोन करून सांगत असे आणि मी ते सजल तयार करून ठेवत असे. त्यामुळे आमच्यात हळू हळू करत जवळीक वाढत होती. ती बोलताना माझ्या बॉडी कडे सतत बघत असायची. ती आत येतानाचे नजर आणि मला बघतानाही नजर यात होत असलेला फरक मी लगेच ओळखू शकत असे.

ती माझ्याकडे अशी काही बघत असे कि ती मला आता मिठी मारते कि नंतर असे मला वाटू लागले होते. ती माझ्यावर खुश झाली होती. एकदा तिने मला फोन केला आणि ती मला म्हणाली “अरे ऐक ना. मी तुला एक लिस्ट पाठवली आहे. ते सामान काढ. पण मला काही आज येत येणार नाही. माझ्याकडे काही गाडी नाहीये. तू प्लिज आज माझ्या घरी येऊन सामान देशील का?”

ती मला घरी बोलवत असल्याने मी कशाला नाही म्हणतो. मी लगेच  होकार दिला. मी ते सामान घेतले आणि तिच्याकडे गेलो. तिचा फ्लॅट खूपच मस्त होता आणि ते बघतच मी तिच्याकडे बघत होतो. तिला साडी काहीही म्हणा पण खूपच सुदंर दिसत असे. त्या दिवशी पण ती तशीच दिसत होती. तिच्या उत्तान बॉडी चे ती पुरेपूर प्रदर्शन करत होती.

तीने मला चहा दिला आणि मला म्हणाली “अरे ते सामान मला लावून देशील का? कारण माझ्याकडे जागा खूप कमी आहे आणि सामान खूप जास्त आहे. तुला तर याची सवय आहे. त्यामुळे तू जर मदत केलीस तर थोडे बरे पडेल बघ.” मी लगेच होकार दिला आणि ती मला घेऊन आत किचन मध्ये गेली. मी तिथे असलेले एक स्टूल घेतले आणि वर चढलो.

वर चढून मी ते सामान लावत होतो आणि ती खाली उभे राहून मला वस्तू देत होती. ते करत असताना माझी नजर जेव्हा तिच्याकडे गेली तेव्हा वरून मला तिच्या छातीचे ते गोळे पूर्ण आत पर्यंत दिसत होते. तिचे फक्त निप्पल्सच दिसायचे बाकी होते. बाकी सगळे काही अगदी नीटपणे मला दिसत होते. ते बघून माझा सोटा इकडे खूपच कडक झाला आणि वळवळ करू लागला होता.

“काय बघत आहेस रे?” तिने अचानक मला विचारले.

“काही नाही आपले असेच.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे बघायचे असेल तर नीट बघ ना.” असे म्हणून तिने तिचा तो पदर बाजूला केला आणि तिची छाती ओपन केली. ते बघून मी मग झटकन स्टूल वरून खाली उतरलो आणी तिच्यावर तुटून पडलो. तिचे मी लागेचच चुंबन घेऊ लागलो. “थोडे फास्ट कर. हे यायची वेळ झाली आहे.” ती मला म्हणताच मी लगेच तिला माझ्या जवळ ओढून तिच्या छातीला माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो.

तिचे उरोज मी तिच्या ब्लाउज मधून मोकळे केले आणि त्याचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना चोकू लागलो. तिचा हात तर माझ्या सोट्यावरून केव्हाच फिरायला चालू झाला होता. ती तर माझ्या पेक्षा पण जास्त गरम झाली होती. तिने मला बाजूला केले आणि माझा सोटा बाहेर काढून ती त्याला चोकू लागली. तिचे तोंड एकसारखे मागे पुढे होते होत होते व तिने माझ्या सोट्याला चोकुन चोकून ओलेचिंब तर केले होतेच पण खुप कडक केले होते.

तिला मी पूर्ण नग्न करू शकत नव्हतो. तिची साडी मी वर केली आणि तिला खाली झोपवले. तिचे दोन्ही पाय मी बाजूला केले आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला. तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करून तिला ठोकू लागलो.माझी कम्बर प्रचंड वेगाने मागे पुढे होत होती आणि मी तिला एक सारखा ठोक ठोक ठोकून काढत होतो.

खूप वेळ तीला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच तिला तिच्या घरी जाऊंन ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page