बाई मित्राची मारली गोलाकार गांड – Marathi sexy crossdresser sex katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे आणि आज मी चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या मित्राला असे काही उपभोगू शकलो कि काही विचारू नका आणि आज देखील मी त्याला नियमितपणे उपभोगत आहे.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. मी आणि राजू दोधे पण खुप चांगले मित्र होतो. शाळेत असताना आम्ही जे एकत्र बसायला चालू केले होते ते पुढे कॉलेज ला पण आम्ही एकत्र बसू लागलो होतो आणि त्यामुळे माझी आणि त्याची मैत्री खूपच जास्त घट्ट झाली होती. बाकी सगळे ठीक  होते पण एक अडचण अशी होती कि तो खूपच भित्र्या स्वभावाचा होता.

त्याला बाहेरचे अजिबात ज्ञान नव्हते आणि त्यामुळे तर त्याचं घरचे मला सतत त्याच्या सोबत राहायला सांगत असत.मी पण काही फार आढेवेढे घेत नसे आणि त्याला मी सतत जणू काही प्रोटेक्ट च करत आहे असे करत असे. तो दिसायला मात्र खूप देखणा होता. उंच फार जरी नसला तरी त्याची बॉडी खूपच स्लिमट्रिम अशी होती. तो फार काही ऍक्टिव्ह नसल्याने तो सतत घरीच बसत असे आणि त्यामुळे त्याचा वर्ण पण खूपच जास्त गोरा होता.

त्याच्या पेक्षा कधी कधी मुली पण सावळ्या वाटत असत. तो बोलत असताना नेहमी ओठ चावत असे आणि त्यामुळे तो बोलू लागला कि मनात असे काही विचार येत कि काही विचारू नका. त्याला बघून तो गे आहे कि काय असेच मला नेहमी वाटत असे. कारण तो चालत असताना देखील असे काही चालत असे कि लांबून पाठमोरे जर बघितले तर तो आहे कि कोणी मुलगी चालत आहे तेच समजत नसे.

त्याच्या बरोबर उलट मी होतो. मी सहा फूट उंच होतो .मला बघून माझ्या प्रेमातच पडत असत सगळे. मी जिम ला नियमित जात असे आणि त्यामुळे माझी बॉडी पण मी तशीच केली होती. मला मुलींचा फार नाद होता असे नाही. पण मी कधी कोणाला स्वतःला जाऊन प्रपोज करणे वगैरे असे कधी काही केले नव्हते. त्यामुळे मी संबोगाच्या बाबतीत तसे फार काही चांगल्या लेव्हल ला नव्हतो.

पुढील शिक्षणासाठी म्हणून आम्ही दोघे पण दुसऱ्या गावी जाणार होतो. मी आणि तो दोघे पण पहिल्यांदाच गाव सोडून असे एकट्याने राहणार होतो. पण मी आहे म्हणून मग त्याच्या घरचे लगेच राजू ला सोडायला तयार झाले आणि मग आम्ही दोघे गेलो. रूम घेऊन आम्ही दोघे राहू लागलो आणि आमचे रुटीन चालू झाले. मी आणि तो दोघे पण दारू पीत असे आणि त्यामुळे एकटे असल्याने आता ते प्रमाण खुपच जास्त वाढले होते.

मी एकदा एकटाच कुठे तर पार्टीला गेलो होतो आणि मी खूप उशिरा रूम वर आलो. राजू बाहेर रूम मधेच झोपला होता आणि त्याने अंगावर फक्त एक शॉर्ट घातली होती. त्या रात्री पण त्याची ती गांड खूपच गोलाकार आणि भरलेली दिसत होती आणि ते बघून मला हे नक्कीच वाटू लागले कि हा गे आहे म्हणून. मी माझे मी आवरले आणि सहज म्हणून त्याच्या रूम मध्ये जाऊन बघतिले तर तिथे मला बाईचे ड्रेस आणि साडी दिसली.

ते बघून मला असे वाटले कि मी नसताना त्याने कोणाला तरी बोलावून घेतले होते कि काय. पण मग जर बोलावून घेतले असेल तर तीचा ड्रेस ती इथेच कसे काय सोडून जाऊ शकेल. त्यामुळे मी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि सकाळी त्याला विचारू असे म्हणून मी झोपून गेलो. दुसऱ्या दिवशी मी ती गोष्ट विसरून गेलो होतो आणि आमचे रुटीन चालू होतेच.

दोन तीन दिवस झाले असतील आणि पुन्हा एकदा एका पार्टीला गेलो होतो आणि त्या दिवशी पण थोडा उशिरा आलो होतो. पण अजून रूम मध्ये लाईट लागलेली होती आणि त्यामुळे मला वाटले कि राजू जागा असेल. मी त्या दिवशी फुल लोड होतो आणि मला काय चालू आहे हे नीट समजत देखील नव्हते. मी माझ्या चवीने दार उघडले आणि आत गेलो. हॉल मध्ये कोणी नव्हते.

मी मग राजुच्या रूम कडे गेलो आणि समोर जे दिसत होते ते बघून अवाकच झालो. मी परवा जे बाई ड्रेस पाहिलें होते तेच घालून तो चक्कपैकी बसला होता.त्याने ती परवाची साडी घातली होती आणि तो मेकअप करून बसला होता आणि तो कोणाशी तरी फोन वर खूपच रोमँटिक बोलत होता. ते बघून मला काय करू आणि काय नको असे झाले होते.

मी त्याचा फोन चालू असे पर्यंत त्याला काही बोललो नाही आणि मग जेव्हा त्याचा फोन झाला तेव्हा त्याने माझ्याकडे मागे वळून बघतीले आणि तो जागेवर उभा राहिला. मी त्याला म्हणालो “राजू हे सगळे काय आहे?आणि तू कोणाशी बोलत होता फोन वर असे?”

“मला आधीपासून बाई सारखे रहायला आवडत होते. घरी असताना हे करणे मला शक्य नव्हते आणि म्हणून इथे आल्यावर मी हे सगळे चालू केले आणि मला त्यात खूप आनन्द मिळतो. मी एका मित्राशी बोलत होतो जो माझ्या सारखाच आहे. तो माझी खाज भागवणार आहे.”

तो जे काही सांगत होता ते ऐकून मला काहीच सुधरत नव्हते. पण फुल मेकपण केला असलयाने तो बोलताना त्याचे हावभाव एका मुली पेक्षा पण खूप सेक्सी मला वाटत होते. त्याला बघून मी काही वेळ आधीच बघत होतो आणि आता तर त्याचे ते सगळे बोलणे ऐकून मला काय बोलावे तेच समजत नव्हते. तरीही मी त्याला म्हणालो “तू गे आहेस का याचा अर्थ?”

“हो मी गे आहे असे मला वाटते. मला खरे तर हे तुला आधीच सांगायचे होते. पण माझे धाडस काही झाले नाही. मला तसे पहायला गेले तर तू पण खूप जास्त आवडतो पण तुला माझ्या बद्दल काय वाटते ते माहीत नाही.पण तुला बघतिले कि माझ्या भावना तीव्र होतात.” असे म्हणून तो माझ्या जवळ केव्हा आला ते माझे मला समजले नाही आणि बघता बघता त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला देखील.

एक तर मी दारू पिऊन होतो. त्यात मला कोणी गर्लफेंड नव्हती आणि भरीस भर म्हणजे त्याने माझा सोटा नेमक्या क्षणी पकडला होता. मी पण स्वतःला कंट्रोल करू शकलो नाही आणि मी त्याला माझ्या जवळ ओढले. त्याच्या त्या गुलाबी रंगाच्या लावलेल्या लिप्स्टीक च्या तोंडात मी माझे तोंड दिले आणि त्याचे मी चुंबन घेऊ लागलो.

त्याचे ते ओठ मी चोकून चोकून लाल केले होते. त्याने मला लगेच बाजूला केले आणि तो खाली बसला. खाली बसताच त्याने माझी पॅन्ट काढली आणि माझा स्टोन त्याने बाहेर काढला.माझा सोटा बघून तो आह आह आह आह आह असे आवाज काढू लागला. त्याला त्याने त्याच्या चेहऱ्यावर फिरवण्यास सुरवात केली आणि त्याचा आनंद तो घेऊ लागला.

त्याच्या शेंड्याला त्याने त्याचा जिभेने चुचकारले आणि तो त्याच्यावर तुटून पडला. माझा भलामोठा सोटा तो असे काही चोकत होता कि काही विचारू नका. माझ्या सोट्याला त्याने त्याची थुंकी लावून ओले केले होते आणि तो त्याचे तोंड एकसारखे मागे पुढे घेऊन त्याला चोकून काढू  लागला होता. मी माझे पाय गुडघ्यात वाकवले आणि  मी माझी कम्बर मागे पुढे करून त्याचे माऊथ फक करू लागलो.

त्याला मग मी बाजूला केले आणी त्याला पण माझ्या सारखेच नग्न केले. त्याच्या गांडीला मी माझ्या हाताने फाकवले आणी त्याच्या गांडीच्या भोकात मी माझी दोन तीन बोटे ओली करून हळूच आत घातली आणि ती आत बाहेर करून ते भोक मी मोठे करू लागलो. त्याचा आकार बघता बघता मोठा झाला आणि मग मी माझा सोटा त्याच्या गांडीत कचकन घातला.

माझा सोटा एकच हिसड्यात आत गेलेला बघून मला पण आश्चर्य वाटले.मी माझे दोन्ही हात मग त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि मी माझी कंबर जोरजोरात प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत त्याची गांड मारू लागलो.काच काच काच काच काच करत माझी कंबर मी एकसारखी मागे पुढे करत होतो आणि त्याची गांड मारत होतो.

खूप वेळ त्याला मी ठोकून काढला आणि शेवटी माझे सगळगे वीर्य मी त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच त्याला ठोकून काढू लागलो होतो. तो माझ्यावर खूपच जास्त खुश झाला होता. त्याला त्याच्या लहानपणीचा मित्र मिळाला होता आणि ते पण अश्या एका नवीन रूपात कि जो त्याची गांड मारून त्याची खाज पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तितक्या वेळ भागवत होता. मला पण रूम वर माझ्या सोट्याची आयती  सोय झाली असल्याने मी पण खूपच जास्त खुश झालो होतो.

You cannot copy content of this page