क्रोस ड्रेसिंग वाल्याची रूमवरच केली चुदाई

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राकेश आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या मित्राला उपभोगू शकलो आणि आज देखील मी त्याला नियमितपणे उपभोगत आहे.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. मी मुळात गावकडचा मुलगा आहे. त्यामुळे माझे वागणे बोलणे राहणे खाणे पिणे हे सगळे अस्सल देशी आहे. मी जेव्हा कॉलेज मध्ये होतो तेव्हा मी काही अभ्यासात वगैरे फार हुशार नव्हतो. माझा बहुतेक वेळ मी माझ्या खेळण्यात आणि व्यायाम करण्यात घालवत असे आणि त्याचमुळे मी माझी तब्येत खुप चांगली केली होती. माझ्या नादाला त्यामुळे कोणी लागत नसे.

मी जरी अभ्यासात फार हुशार नसलो तरी पास होण्या पुरते तरी मार्क्स मला मिळत असे आणी म्हणून तर मला माझ्या घरच्यांनी पुढील शिक्षणासाठी म्हणून बाहेर गावी ठेवण्याचे ठरवले होते. माझ्या घरा पासून लांब रहायचा माझा तो तसा पहिलाच अनुभव होता आणि एकटे राहायला मिळणार म्हणून मी खूपच जास्त खुश होतो. कधी एकदा मी तिथे जातो असे मला होऊन बसले होते.

एकदा मी शेवटी तिथे गेलोच. शहर मोठे होते आणि तिथे आमच्या ओळखीचे कोणी नव्हते. म्हणून मी कॉलेज च्या हॉस्टेललाच राहणार होतो. मी त्या नुसार तिथे गेलो. एका रूम मध्ये दोघे जण राहणार होते. मी गेलो तेव्हा माझ्या रूम मध्ये आधीच एक मुलगा आला होता. त्याचे नाव राजू होते. तो दिसायला खूपच देखणा होता. इतका देखणा मुलगा खरे तर मी आजवर कधीच बघितला नव्हता.

त्यानेच त्याची ओळख मला करून दिली. मी त्याच्या पुढे तर खूपच ढीपाड दिसत होतो. तो खूपच किरकोळ दिसत होता. फक्त तो दिसायला देखणा असल्याने त्याच्याकडे लगेच लक्ष जात असे. पण बोलत असताना तो खुपच हळू आणि सौम्य भाषेत बोलत असे. असे काही तो बोलत असे कि जणू काही एखादी मुलगीच बोलते आहे कि काय असे वाटावे. त्यामुळे त्याला बघून मी थोडा कन्फ्यूज झालो होतो.

ज्या दिवशी मी गेलो त्याच दिवशी तो मला म्हणला “अरे आज आपले सिनियर्स रॅगिंग घेणार आहेत म्हणे आपली. मला तर खूप भीती वाटत आहे.” ते ऐकून मी त्याला म्हणालो “अरे त्यात काय भिण्या सारखे आहे? हे बघ जोवर रॅगिंग मधून मजा येते आणि आपल्याला काही त्रास होत नाही तोवर त्याची मजा घेऊ. पण जर असे वाटले कि ते चुकीच्या बाजूने जात आहे तर मग मी आहेच.काही काळजी करू नको.” माझे बोलणे ऐकून तो खुश झाला. त्या दिवशी सगळे काही अगदी नीट पार पडले आणि तेव्हा पासून तो माझ्या जवळ आला.

दिवस जातील तसे आम्ही जवळ येत होतो आणि तो मला याच्या खूप खाजगी गोष्टी पण सांगू लागला होता. माझ्या ते लक्षात आले होते. पण मी कधी त्याला काही या बद्दल बोललो नाही. त्यामुळे तो पण माझ्या आधीच जवळ येत होता.

एकदा तो असेच रूम असताना तो मला म्हणाला “तुला एक माहिती विचारायची आहे.”

“बोल ना.” मी म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे काही नाही रे. खरे तर मला खूप आधी पासून हे ते फील होत आहे. मी जेव्हा जेव्हा मुली बघतो तेव्हा तेव्हा माझा उभा असलेला सोटा खाली पडतो. मला त्यांना बघून असे का होते ते माहित नाही. पण तेच जेव्हा मी एखाद्या मुलाला बघतो तेव्हा मात्र माझ्या भावना मला जागृत झाल्याची जाणीव लगेच होते.”

“हे आजच नाही खूप दिवसांपासून होते असे. पण मी आजवर कोणाशी ओपनली बोलू शकलो नाही. तुझ्यावर मला तितका विश्वास आला म्हणून मी हे तुला सांगावे म्हंटले.”

“अरे असुदे ना सांग. अजून काय काय वाटते तुला ते. तुझे मन हलके कर.” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “मला खूप आधी पासूनच मुलींचे कपडे घालायची सवय आहे. मी घरी असताना कोणी नसेल तेव्हा असे कपडे घालत असे आणि मेकअप करून मी कसा दिसतो ते बघत असे. मला मुले खूपच जास्त आवडतात.मी जेव्हा एखाद्या तुझ्या सारख्या हँडसम मुलाला बघतो तेव्हा मी माझा राहत नाही.”

“मी लगेच त्याचा होऊन जातो आणि त्याच्याशी संभोग करत आहे ते वाटून घेतो माझे मी. आता पण मी तुझ्याशी बोलत आहे ना तर मला माझ्या भावना इतक्या तीव्र होत आहेत हे लक्षात येत आहे. मला अश्या वेळी स्वतःला सावरणे कठीण होऊन बसते.”

तो सांगत होता आणि मी मन लावून ते ऐकत होतो.मी त्याला म्हणालो “तू मुलीचा ड्रेस आणला आहेस का मग बरोबर?”

“हो आणला आहे ना. पण मी इथे नाही घातला कधी. कारण तुला काहीच माहित नव्हते ना हे.” तो असे म्हणताच मी त्याला म्हणालो “मला दाखव तो ड्रेस घालून. बघू कसा दिसतो तू त्यात ते.”

मी असे म्हणताच तो माझ्याकडे बघू लागला आणि माझ्याकडे बघून हसला आणि मला म्हणाला “खरेच घालू का?”

“हो रे. खरेच घाल.” मी असे म्हणताच त्याने थोड्याच वेळात तो मुलीचा ड्रेस माझ्या समोर घातला. ते घालत असताना तो माझ्या समोरच नग्न झाला आणि त्याचवेळी मला त्याच्या त्या कमालीच्या गोलाकार गांडीचे दर्शन झाले. ते बघून माझा पण सोटा इकडे वळवळ करू लागला होता. त्याला कुठे माहित होते कि मला पण मुलेच आवडतात ते. मी ढीपाड जरी असलो तरी माझा पण रस मुलांच्यातच होता.

तो बघता बघता पूर्ण तयार झाला आणि त्याला बघून मी क्षणभर बघतच राहिलो. त्याला बघून मी म्हणालो “तू यात आहे त्या पेक्षा पण खूपच जास्त देखणा आणि सेक्सी दिसतो रे.” तो माझ्याकडे बघून मादक नजरेने हसू लागला आणि मला म्हणाला “तुला आवडले म्हणजे मी खरेच यात देखणा दिसत असणार. थँक्स यार.तुझ्यामुळे माझी हि इच्छा पूर्ण झाली.”

“तुला माझ्या कडून एक याबद्दल गिफ्ट आहे” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “काय आहे?”

“डोळे झाक.” मी असे म्हणताच तो डोळे बंद करून उभा राहिला. मी त्याच्या जवळ गेलो आणि मी माझा सोटा माझ्या पॅन्ट मधून बाहेर काढला आणि सरळ त्याच्या हातात दिला. त्याने झटकन त्याचे डोळे उघडले आणि माझा तो भलामोठा सोटा त्याच्या हातात बघून तो वेडाच झाला. तो पटकन खाली बसला आणी त्याने माझा सोटा त्याच्या हाताने जोरजोरात हलविण्यास चालू केला.

आधीच मोठा असलेला माझा सोटा बघता बघता त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने खूपच मोठा झाला. त्याने खूप वेळ त्याला एकसारखे हलवले आणि त्याला मग तो त्याच्या चेहऱ्यावरून फिरवू लागला. तो भलामोठा सोटा जसा जसा त्याच्या चेहऱ्यावरून फिरू लागला होता तसे तसे तो आधीच गरम होत होता. त्याने तो सोटा वरच्या बाजूला पकडला.

त्याने मग खाली तोंड घालून तो माझ्या गोटया तो चोकू लागला. त्याने माझ्या गोटया अश्या काही त्याच्या तोंडात घेतल्या कि काही विचारू नका. खूप वेळ माझ्या गोट्यांशी चोकून चोकून खेळून झाले आणि मग त्याने माझ्या सोट्याच्या शेंड्याला त्याच्या जिभेच्या शेंडयाने चोखायला चालू केले. ते वर वरचे चोकणे जरी असले तरी त्यामुळे माझा सोटा इतका मोठा झाला होता कि ते बघून तो पण वेडा झाला.

त्याने मग झटकन तो त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला. त्याचे तोंड पूणर्पणे तो त्यावर ठेवत होता आणि त्यामुळे माझा पूर्ण सोटा त्याच्या तोंडात जात होता. त्याचे तोंड एकसारखे तो मागे पुढे खाली वर करत होता आणि माझा सोटा चोकून काढत होता. चोकून चोकून त्याने त्याला ओलेचिंब केले होते. त्याची सोटा चोकायची स्टाईल कमालीची सेक्सी होती. मी पूर्ण बेभान झालो होतो. खूप वेळ त्याने माझा सोटा चोकला आणि मग तो बाजूला झाला आणि माझ्या पुढे येऊन उभा राहिला.

मी लगेच त्याला पुढे झुकवले आणि त्याचे सगळे कपडे काढून त्याला पूर्ण नग्न केले. त्याच्या गोलाकार गांडीला मी माझ्या हाताने बाजूला केले. त्या गांडीत मी माझ्या हाताची दोन बोटे मी ओली करून घातली आणि हळू हळू करत मी ते आत बाहेर करू लागलो. जसे जसे माझी बोटे आत बाहेर होत होती तसे तसे त्याचे ते भोक मोठे होत होते.

मग मी माझा सोटा त्याच्या गांडीवर ठेवला आणि एकच जोराचा हिसडा दिला. त्याच बरोबर माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत गेला. मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागलो.

जशी जशी माझी कंबर मागे पुढे होत होती तसे तसे त्याची गांड मारली जात होती. खूप वेळ मी त्याला प्रचंड ताकदीने ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच त्याला ठोकून काढू लागलो होतो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

You cannot copy content of this page