अपघाताने केली माझी संभोगाची सोय – Marathi Hot Mulgi Thokli Katha

Marathi Hot Mulgi Thokli Katha मित्रानो नमस्कार. माझे नाव निलेश आहे. मी एक ऑर्थोपेडीक डॉकटर आहे. मी आज चाळीशी वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मला एका अपघातानेच एक मदमस्त स्त्री उपभोगायला मिळाली आणि आज देखील मी तिला पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तिथे अगदी मनसोक्तपणे उपभोगु शकतो. चला तर मग काय झाले ते बघूया.

त्या दिवशी मी माझा दवाखाना बंद करून माझी गाडी घेऊन घरी चाललो होतो. पावसाचे दिवस असल्याने रस्त्यावर तशी फार काही गर्दी नव्हती. तुरळक गर्दी होती. मी माझ्या गाडीतून चाललो असतानाच अचानक रस्त्या वरच्या आणि आजूबाजूच्या लाईट्स गेल्या. मला काहीच फरक पडत नव्हता. कारण मी माझ्या गाडीतून अगदी आरामात चाललो होतो ते पण भिजता .

थोडे अंतर गेल्यावर मी चहा पिण्यासाठी म्हणून एक टपरीवर थांबलो. सिगारेट मारत मी एका कोपऱ्यात थांबलो असतानाच समोरून एक स्त्री चालत येत असलेली मला दिसली. निळ्या रंगाच्या साडी मधील स्त्री मी लांबूनच बघत होतो आणि ती खूप दूरवर असून देखील मला तिच्याकडे बघतच बसावेसे वाटत होते.त्याचे कारण होते ते म्हणजे तिची फिगर.

माझी नजर तीक्ष्ण होती आणि सराईत होती. त्यामुळे मी लगेच ओळखले कि तिची फिगर ३६-२४-३६ च असली पाहिजे. पावसात छत्री घेऊन अंग चोरून ती बहुतेक घरीच चालली असावी तिच्या असे मला वाटले. अंग चोरून घेतल्यामुळे तिच्या फिगर चा आकार अधिकच मादक दिसत होता. मी तिच्याकडे रोखून बघत होतो आणि त्याच वेळी एक दुचाकी तिच्या जवळून जोरात गेली.

ती गाडी तिच्या इतक्या जवळून घासून गेली कि त्याच्या धक्याने ती खाली रस्त्यावर पडली. तिची छत्री आणि पर्स बाजूला व ती एका बाजूला. त्यातच तिला नीट उठता येईना. ती लंगडू लागली. रस्त्यावर लाईट्स नाहीत, अंधार आणि माणसे कोणीच नाहीत हे बघून मी झटकन माझी गाडी घेतली आणि तिच्या जवळ गेलो. गाडीतून खाली उतरून मी तिला तिची पर्स आणि छत्री दिली.

मी तिला उभे राहण्यास मदत केली. ती माझ्या गाडीला धरून उभी राहिली. मी तिला म्हणालो “आर यु ओके?”

“हो मी ठिक आहे. थँक्स फॉर द हेल्प” ती मला म्हणाली. तिचा पाय मुरगळला होता. तिला पाय खाली ठेवता येईना. खूप दुखत होता. ते बघून मी तिला म्हणालो “मी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आहे. इकडे आणा तुमचा पाय.” असे म्हणून तिच्या मुरगळलेल्या ठिकाणी मी थोडेसे मालिश करताच तिला थोडे बरे वाटले . तिची कळ कमी झाली. ती म्हणाली “थँक्स तुम्ही होता म्हणून बरे झाले”

“अहो त्यात काय इतके. मी इकडेच जाणार आहे. तुम्हाला हवे तर मी वाटेत सोडेन” मी असे म्हणताच ती पण लगेच तयार झाली. तिला मी गाडीत आधार देऊन बसवले. तो माझ्या शरीराला तिचा झालेला पहिला स्पर्श होता. मी त्या स्पर्शाने देखील शहारलो. तिला घेऊन मी तिच्या घारी गेलो आणि आत नेऊन तिला मी सोडले. तिने मला कसे बसे चहा करून दिला. मी तिथेच थोडा वेळ गप्पा मारत बसलो.

तिचे नाव प्रिया होते. तिचा डिवोर्स झाला होता.एका दवाखान्यातच ती रिसेप्शन ला काम करत होती. ती एकटीच राहत होती. मी माझ्या बद्दल पण तिला माहिती दिली. आम्ही एकमेकांचे नंबर देखील घेतले. मी जायला निघालो. जाताना मी तिला काय काळजी घ्यायची आणि कोणती औषधे घ्यायची हे सांगीतले आणि मी तिथून बाहेर पडलो.

दोन दिवसांनी मी माझ्या कामात असताना अचानक मला तिचा मेसेज आला. आमचे मग तिथून रोजच फोन आणि मेसेजेस चालू झाले. आम्ही खूप मनमोकळ्या पद्धतीने एकमेकांशी बोलू लागलो होतो. ती खूपच जवळ येत असल्याचे मला जाणवू लागले होते.

एकदा तिने मला फोन केला आणि मला म्हणाली “माझा पाय काही अजून म्हणावा तसा ठीक झालेला नाही. अजून तो दुखतो”

मी त्यावर म्हणालो “तो काहि फ्रॅक्चर झालेला नाही. त्याला नीट चोळावे लागेल. वर पासून खाली पर्यंत. म्हणजे तो बरा होईल” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “तुम्हीच दाखवा ना मला एकदा म्हणजे मला तसे नीट करता येईल”

मी होकार दिला आणि दुसऱ्याच दिवशी तिच्या घरी गेलो. तिने गुलाबी  रंगाची साडी घातली होती. अतिशय पारदर्शी असलेल्या त्या साडीतून तिच्या छातीचे उभार मला दिसत होते. तिने केस मोकळे सोडले होते. हलकेसे लावलेलं गुलाबी लिपस्टिक तिच्या चेहऱ्याला उजळपणा आणत होते. तिची बेंबी बघून तर त्यात मी सामावून जावे असे मला वाटत होते. तिला बघून माझा सोटा जागा झाला आणि वळवळ करू लागला.

“बघू कुठे दुखते आहे ते” मी असे विचारताच ती सोफ्यावर बसली. उजव्या पायाचा घोटा तिने मला दाखवला आणि मला म्हणाली “हे बघा हा सगळा भाग दुखतो आहे”

ते बघून मी तिला म्हणालो “शीर दबली गेली आहे. तिला मोकळी करावी लागेल”

असे म्हणून मी तिच्या घोट्याला हलकेसे मालिश करू लागलो. तिला बरे वाटू लागले. मी माझा हात मग हळू हळू करत वर नेऊ लागलो. तिच्या पिंडऱ्या मला दिसताच मी देहभान हरपलो. नुकतेच तिने वॅक्सिंग केले असेल हे मी जाणले. तिच्या पिंडऱ्या हलक्याच हाताने दाबत दाबत मी माझा हात वर वर नेऊ लागलो. तिला पण माझा स्पर्श आवडू लागला होता.

तिची कळ कदाचित केव्हाच थांबली असेल पण माझ्या मनात जे वादळ निर्माण झाले होते ते माझे मला माहित. तिच्या पायावरून हात फिरवत फिरवत मी तिची साडी अजून थोडी वर केली. अजून थोडी वर करताच तिच्या गोऱ्या गरगरीत मांड्यांचे दर्शन मला झाले. तिच्या मऊ आणि गोऱ्या गोऱ्या मांड्या मला बेभान करून सोडत होत्या.

तिची साडी वर केल्याने मला  जश्या तिच्या दोन्ही मांड्या दिसत होत्या तसेच आता मला तिच्या निकर चे पण दर्शन होत होते. मी जे करत आहे ते तिला सगळे समजत होते. पण ती त्याला विरोध करत नव्हती कारण तिला पण ते हवेच होते. तिच्या जांघे पर्यंत मी माझा हात  मात्र ती थोडी शहारली. तिने हळूच तिचे दोन्ही पाय बाजूला केले आणि मला मोकळी जागा करून दिली.

तिच्या जांघेतून माझा हात फिरवत फिरवत मी तिच्या योनिवरून फिरवू लागताच ती मला म्हणाली “तिथे कोणती शीर असते?”

तिच्याकडे बघत मी म्हणालो “इथे तर सगळ्यात महत्वाची शीर असते. हे शांत झाले तर सगळे शांत होते” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “हो का? मग कराच शांत बघू जरा”

असे म्हणताच मी तिची निकर माझ्या हाताने खाली घेतली आणि तिला नग्न केले. तिच्या गुलाबी मादक लाळ टपकवू लागलो. तिच्या योनीला मी माझ्या हाताने हलका हलका मसाज करत तिच्या योनीचे ते पदर मी बाजूला केले. योनीचे पदर बाजूला होताच आत दिसणाऱ्या गुलाबी भागावर मी मी माझी जीभ ठेवली आणि तिच्या योनीला हलके हलके  लागलो.

जसे मी तिच्या योनीला चाटू लागलो तसे तिच्या योनीचा आकार कमालीचा फुगीर झाला. ती मोठी तर झाली होतीच पण त्याच बरोबर तिचे ते पदर ओले होत होते. तिच्या दाण्याला मी माझी जीभ मी आत घालून घुसळण्यास चालू केले. तिचा दाणा खूपच मोठा होता. तिचं दोन्ही पायांना मी माझ्या हातात  जमेल तसे पकडून जमेल तितके वर केले होते आणि तिच्या योनीला मोकळे केले होते.

मी मग उठलो, माझी पॅन्ट काढली आणि माझे भलेमोठे हत्यार तिच्या योनीत मी कोंबले.तिची योनी ओली झाली असल्याने माझा सोटा अगदी आरामात तिच्या योनीत गेला आणि मी माझे काम चालू केले. त्या सोफ्यावर तिचे दोन्ही पाय वर करून मी माझ्या हाताने दाबून धरले आणि जोरजोरात हिसडे देऊन तिला मी ठोकू लागलो.

एकसारखे एका लयीत माझी कम्बर मागे पुढे करत होती आणि तिच्यावर मी उड उड उडत होतो. खूप वेळ तिला ठोकून झाल्यावर मी मग बाजूला झालो. माझा सोटा मी तिच्या तोंडात दिला. तिने तो चोकून चोकून त्यातील सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो.

तिला मी त्या दिवशी खूपच गडबडीत ठोकून काढले होते. गडबडीत म्हणण्या पेक्षा मला स्वतःला आवरता आले नसल्याने मी तिला बाकी काहीच करू शकलो नाही. त्यामुळे तिने मला पुन्हा दुसऱ्या दिवशी येण्यास सांगतिले. दुसऱ्या दिवशी मात्र मी तिच्या बरोबर रोमान्स केला, फोरप्ले केला आणि मगच तिच्यावर उडालो. त्यामुळे माझा परफॉर्मन्स खूपच चांगला होता तेव्हा.

त्या दिवसापासून मी रोजच तिला तिच्या घरी जाऊन ठोकू लागलो होतो. तिला मग मी माझ्याच दवाखान्या रिसेप्शन ला ठेवून घेतले. त्यामुळे मी तिला जसे घरी ठोकत होतो तसेच मी माझ्या दवाखान्यात पण वेळ मिळत असे तेव्हा ठोक ठोक ठोकून काढत होतो.

You cannot copy content of this page