सेक्सी सोनाला दाखवली सेक्सी जादूची मजा – Marathi Sexy Maitrin Sex Story

Marathi Sexy Maitrin Sex Story मी आणि सोना खूपच चांगले मित्र होतो. आम्ही दोघे पण एकाच गल्लीत राहत होतो. माझे आणि तिचे घर लागून  लागूनच होते. त्यामुळे आमच्या घरी पण एकमेकांचे येणे जाणे खूप होते. आम्ही शाळेत पण एकत्र होतो आणि पुढे कॉलेज मध्ये पण एकत्र होतो.

पण एक गोष्ट मात्र नक्की आहे. शाळेत असलेला भाबडेपणा कॉलेज मध्ये मात्र कुठल्या कुठे निघून जातो. अर्थातच नैसर्गिक गोष्टींना आपण काही करू शकत नाही. त्याला मी आणि सोना पण अपवाद नव्हतो. मी दिसायला तसा ठीक ठाक होतो. पण खेळाडू असल्याने एका खेळाडू सारखी पिळदार शरीरयष्टी होती माझी त्यामुळे एकंदरीतच माझी पर्सनॅलिटी खूपच उठावदार दिसत असे आणि त्याच मुळे मी मुलींच्यात फेमस होतो.

मी जसा हँडसम होतो तशीच देखणी सोना पण होती. जिम ला जाऊन जाऊन तिने तिचे शरीर असे काही घोटवले होते कि काही विचारू नका. अंगावर अतिरिक्त चरबीचा एक थर पण दिसत नव्हता तिच्या. पोट असणे तर खूपच लांबची गोष्ट. तिच्या छातीचे गोल असे काही होते कि एक वेळ कर्कट ने काढलेला गोल चुकेल पण तिचे चंटीचे गोल चुकणार नाहीत असे वाटायचे मला.

तिच्या गांडीला बघून लाळ नाही घोटणार असा एक जण सापडायचा नाही. तिच्या जीन्स मध्ये तिची गच्च दिसणारी मांडी आणि तिच्या जांघेत जाऊन अतिशय घट्ट योनीला पडकून बसलेली तिची निकर जेव्हा वरून तिचा भास होत असे तेव्हा माझ्या सोट्याला वेड लागायची वेळ येत असे. मला तिचे शरीर अगदी जवळून बघता येत असे कारण आम्ही खूप जवळचे मित्र होतो. मला तिला नग्न बघायचे होते पण.

मला टेक्नॉलॉजी मध्ये खूप रस होता. त्यामुळे मी खूप वेळ इंटरनेट वर त्या बद्दल माहिती घेत असे. त्यात एकदा मला एक व्हिडीओ असा दिसला कि तो एका छुप्या कॅमेऱ्याचा होता. तो इतका छोटा पण खूपच ताकदवर कॅमेरा होता कि जो कुठेही अगदी आरामात तुम्ही लपवून ठेवू शकत होता आणि त्यातून तुम्ही घर बसल्या काहीही बघू शकत होता. त्याला वायर ची गरज नव्हती.

मी तो कॅमेरा घेतला पण आणि त्याचे परीक्षण केले आणि मला खजिना सापडल्या सारखे वाटले. माझ्या सुपीक डोक्यात एक आयडिया आली. मी तो कॅमेरा सोना च्या बेडरूम मध्ये लावायचे ठरवले. तसेही तिची आणि माझी बेडरूम ची खिडकी एकाच बाजूला होती आणि त्यामुळे मला रेंजचांगली मिळणार होती.

त्या नुसार मी एकदा काही तरी कारण काढून तिच्या बेडरूम मध्ये गेलो आणि हळूच तिच्या अपरोक्ष तो कॅमेरा लपवून ठेवला.

मी झटकन माझ्या घरी आली आणि माझ्या बेडरूम मध्ये गेलो. मी तो कॅमेरा चालू केला आणि मला समोर सोना दिसली. तिला बघून मी खुश झालो. अतिशय स्पष्ट दिसत होती ती मला. मी तिला बघत असतानाच तिने अचानक कपडे काढायला सुरवात केली. ती जशी एक एक कपडे काढत होती तसे इकडे माझी हालत बेकार होत होती. तिला निळ्या रंगाच्या ब्रा आणि निकर मध्ये बघुन मी पूर्ण वेडा झालो.

तिचे ते मदमस्त उरोज, भरदार गांड आणि कमालीची कमनीय फिगर बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तिने ते पण कपडे काढले आणि ती पूर्ण नग्न झाली. मी इकडे तिला बघून तिच्यावर मूठ मारायला केव्हाच चालू देखील केली होती. खूप वेळाने तिने कपडे घातले आणि ती निघून गेली. त्या दिवशी पासून मी रोजच तिला दिवस रात्र बघू लागलो. तिचे सर्वांग मी बघून घायाळ होत असे. माझ्या मूठ ची सोय ती रोजच करत होती. तिंची गच्च फिगर बघून माझ्या सोट्याला तिच्या योनीची आस आता लागली होती. त्याला तिला उपभोगायचे होते.

मी एकदा तिला म्हणालो “सोना मला एक दिव्य शक्ती प्राप्त झाली आहे त्यामुळे मी कोणाचेही आतील कपडे कोणत्या रंगाचे आणि कोणते आहेत ते सांगू शकतो.” मी असे म्हणताच ती जोरजोरात हसू लागली आणि मला म्हणाली “हो का. पण ते कसे समजेल कि ते खरे आहे कि खोटे ते?”

त्यावर मी तिला म्हणालो “हे बघ मी दुसऱ्यांचे सांगून काही उपयोग नाही. म्हणजे तुला ते पटणार नाही किंवा मला ते सिद्ध करता येणार नाही. त्यामुळे तुझ्यावरच हा प्रयोग करूया आपण”

तिला ते पटले नाही फारसे. ती अजूनही चेष्टेचा मूड मध्ये होती. ती म्हणाली “ठीक आहे. तू सांग बर मला आज मी कोणती ब्रा आणि निकर घातली आहे ते?”

“ग्रे कलरची ब्रा आणि त्याच रंगाची निकर” मी डोळे मिटून थोडे नाटक करून तिला म्हणालो. तिला मी कॅमेऱ्यात बघितले होतेच. ती जागची उडालीच आणि मला म्हणाली “ए ए तुला कसे काय माहित? मी खरच त्या रंगाची घातली आहे”

तेव्हा पासून तिने मला क्रोस चेक करण्यासाठी रोजच मला हा प्रश्न विचारायला चालू केला आणि मी तिला बिनचूक उत्तर देऊ लागलो. त्यामुळे तीला हे समजले कि मला खरेच दिव्य शक्ती प्राप्त झाली आहे. त्या रात्री तर कमालच झाली. ती चक्क पैकी नग्न होती. तिच्या हातात माझा फोटो होता आणि ती माझ्या फोटो कडे बघून तिची बोटे तिच्या योनीत घालून घेत होती. माझ्यासाठी हि लॉटरी च होती.

दुसऱ्याच दिवशी मी तिला तिच्या निकर ब्रा च्या रंगा बरोबर तिने काय  केले ते सांगताच ती वेडी झाली आणि म्हणाली “हो तुला आता सगळे माहित होत आहे माझ्या बद्दल. तुझ्या पासून काय लपवायचे आता. तू मला आवडतो” असे म्हणून तिने माझे एक हलकेच चुंबन घेतले.

मी लगेच तिला घेतले आणि लॉज वर गेलो. आत जाताच तिच्यावर मी तुटून पडलो. आजवर जे स्क्रीन वर तिच्या मदमस्त फिगर ला बघून मी मूठ मारत होतो ते आज तिला उपभोगणार होतो.तिने मला तिच्या जवळ ओढताच आम्ही एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिच्या जीन्स ला मी असे काही अलगद खाली घेतले कि तिच्या योनीला घट्ट मिठी मारून बसलेल्या निकर ला अजिबात धक्का लागणार नाही.

तिच्या मांडीत मी लगेच माझे डोके खुपसले आणि माझ्या दातानेच मी तिची निकर धरून हळू हळू करत खाली उतरवली आणि तिला पूर्ण नग्न केली. तिचा टीशर्ट एव्हाना तिने स्वतःहूनच काढून टाकला होता. मी पण माझे कपडे काढले आणि पूर्ण नग्न झालो. तिच्या योनीवर मी माझी जीभ ठेवली आणि सर सर करत तिची योनी मी चाटू लागलो.

तिची योनी चाटत असताना मी माझ्या हाताने तिचे दोन्ही उरोज जोरजोरात दाबत होतो. तिच्या निपल्स ना मी माझ्या हाताने धरून बाहेर ओढत होतो आणि त्यांना कुरवाळून तिला जमेल तितके गरम करत होतो. माझ्या स्पर्शाने आणि योनी चाटण्याने तिची योनी कमालीची ओलीचिंब झाली.

तिला मी तसेच पोटावर झोपवले. तिच्या गरगरीत गोलाकार गांडीला मी माझ्या हाताने जसे पीठ मळतात तसे जोरजोरात दाबू लागलो. तिच्या गांडीचा तर मी दिवानाच होतो. तिच्या गांडीला मी माझ्या हाताने बाजूला केले. आतील तिचे ते भुऱ्या रंगाचे गांडीचे भोक उघड झाप करत होते. त्याच्यावर मी माझी जीभ ठेवली आणि त्याला मी चाटू लागलो. माझी जीभ सर सर करत तिच्या गांडीला चाटू लागली होती.

खूप वेळ तिची योनी व गांड चाटून झाली आणि मी तिला बाजूला केले. तिच्या तोंडात मग मी माझा भलामोठा सोटा दिला आणि तिला तो चोकायला लावताच ती वेड्या सारखे तिच्यावर तुटून पडली. व्योक व्योक करत ती त्याला चोक चोक चोकत होती. तिची थुंकी माझ्या सोट्याला ओले चिंब करत होती. तिने तीचे मन भरे पर्यंत सोटा चोकला आणि ती बाजूला झाली.

तिचे पाय मी फाकवुन तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला. बाजूला बेड वर मी माझे हात ठेवले आणि जोरजोरात मी माझी कंबर हलवू लागलो. प्रचंड वेगाने तिच्या योनीचा मी उपभोग घेत होतो. काच काच कच काच करत तिच्यावर मी प्रचंड वेगाने उडत होतो आणि ती त्याचा आस्वाद घेत होती. खूप वेळ ठोकत असल्याने आम्ही दोघे पण घामेघूम झालो होतो. शेवटी मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच सोना ला ठोक ठोक ठोकू लागलो होतो.

तिला मी काय आयडिया केली होती ते नंतर सांगताच ती मला म्हणाली “अरे वेड्या इतके काय करायची गरज होती. मला सरळ विचारले असते तरी मी तुला जे हवे ते दिले असते. आता इथून पुढे लक्षात ठेव तुला माझ्याकडून जे हवे ना ते सरळ मागत जा. समजले ना माझ्या सोन्या” असे म्हणून तिने मला जवळ ओढले आणि आम्ही पुन्हा एकदा एकमेकांच्या मिठीत विसावलो एका नवीन संभोगासाठी.

You cannot copy content of this page