टेरेसवर घेतली सेक्सी सोनालीची मजा – Marathi Hot Shejari Sambhog Katha

Marathi Hot Shejari Sambhog Katha मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजेश आहे. मी आज चाळीशी वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्या गोष्टीमुळे मला अचानकच माझ्या संभोगाची सोय करता आली आणि ते पण कायमची आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे गल्लीतल्या गल्लीत.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. नाही म्हंटले तरी माझे वय तेव्हा साधारण पंचवीस वगैरे असेल. मी दिसायला तसा चांगला होतो. जवळपास सहा फूट उंच, पिळदार शरीरयष्टी, मजबूत देह, धिप्पाड छाती असे माझे वर्णन केले तर ते अयोग्य ठरणार नाही. त्यामुळे मी मुलींच्यात जसा फेमस होतो तसाच फेमस मी आमच्या गल्लीतील बायकांच्यात पण होतो.

मी जिथे रहात होतो तिथे आमच्या शेजारीच एक कुटुंब राहायचे. ते दोघेच राहायचे.  काका साधारण असतील नाही म्हंटले तरी पंच्चावन वर्षाचे आणि काकी असतील साधारण पस्तीस वर्षाच्या. त्या दोघांच्याकडे बघितले कि ते दोघे नवरा बायको असतील यावर विश्वास ठेवणे खूपच कठीण जात होते. याचे कारण म्हणजे काका खूपच वयस्क दिसत होते आणि त्या उलट काकी. खूपच तरुण.

तिचे नाव सोनाली होते. सोनाली दिसायला खूपच देखणी होती. जशी ती गोरी होती तशीच मादक तिची फिगर होती. तिला बघतीले कि मन खुश होऊन जात असे. तिची छाती असो कि तिची कंबर, तिची गोरी पाठ असो कि पोट, तिचे गुलाबी नाजूक ओठ असो कि तिची गोलाकार गांड सगळेच कसे अगदी जागच्या जागी आणि पाहिजे तितकेच होते. त्यामुळे तिला बघतीले कि माझ्या सोट्याची वळवळ लगेचच चालू होत असे.

माझ्याशी त्यांचे संबंध खूप चांगले होते. त्यामुळे मी त्यांच्या घरी वरचेवर येत जात असे. त्यातच काका सतत कामासाठी म्हणून बाहेर असल्याने माझी आणि सोनाली ची तशी खूपच जवळीक झाली होती. मी तिच्याशी कॉलेज च्या सगळ्या गप्पा मारायचो.तिला पण त्यामुळे तिच्या कॉलेज चे दिवस आठवायचे आणि ती पण मग तिच्या कॉलेज च्या सगळ्या आठवणी सांगत बसे. त्यामुळे आमच्यात खुप चांगली मैत्री झाली होती.

ते उन्हाळ्याचे दिवस होते. घरी एसी वगैरे नव्हता त्यामुळे रात्री झोपताना प्रचंड गरम होत असे. रात्र झाली कि मला अंगावर काटा मारायचा. त्यामुळे मी एकदा असे ठरवले कि रोज रात्री टेरेस वर झोपायचे. त्यानुसार मी त्या रात्री टेरेस वर झोपायला गेलो देखील. माझे आणि सोनाली चे घर लागून लागूनच होते. त्यामुळे माझ्या टेरेस वरून त्यांच्या टेरेस वर अगदी आरामात जात येत होते.

मी जाऊन झोपतो न झोपतो तोच मला त्यांच्या टेरेस वरून बोललेला आवाज आला. मी थोडासा अंदाज घेतला तोच मला लक्षात आले कि जसा मी टेरेस वर झोपायला आलो आहे तसे ते दोघे पण टेरेस वर झोपायला आले आहेत. मी लगेच उठलो आणि इकडे तिकडे चालण्याच्या बहाण्याने काही दिसते का ते बघू लागलो. मी दिसताच मला काकांनी हाक मारली.

“अरे राजेश आज तू पण आला आहे का झोपायला टेरेस वर?” त्यांनी मला विचारताच मी म्हणालो “हो काका. तुम्ही पण?”

“आम्ही दोन दिवसापासूनच चालू केले आहे रे. पण छान झोप लागते बघ” ते म्हणाले. आम्ही इकडे तिकडे गप्पा मारल्या आणि झोपायला गेलो तोच सोनाली तिथे आली. निळ्या रंगाचा गाऊन तिने परिधान केला होता. तिचे ते गोरेपान सौंदर्य त्या निळ्या ड्रेस मध्ये खूपच उठून दिसत होते. रात्री तर तिचे सौंदर अधिकच खुलल्या सारखे मला वाटत होते.तिला क्षणभर बघून मी मग झोपी गेलो.

मी मोबाईल वर पिक्चर बघत बसलो होतो कारण मला काही केल्या झोप येत नव्हती. मध्यरात्री मला थोडा कंटाळा आला म्ह्णून मी थोडा उठलो आणि इकडे तिकडे चालू लागलो असताना माझी नजर सोनाली कडे गेली आणि मी जागच्या जागीच थांबलो. काका तर घोरत पडले होतेच. पण शेजारी झोपलेली सोनाली अशी काही झोपली होती कि काही विचारू नका.

तिचा गाऊन खालून पूर्ण वर आला होता आणि तिच्या दोन्ही मांड्या अगदी सताड उघड्या पडल्या होत्या. तिच्या त्या गोऱ्या गरगरीत आणि गच्च मांड्या बघून माझा सोटा प्रचंड कडक झाला. तिच्या त्या लुसलुशीत मांड्या बघून मी माझा सोटा हलवू लागलो. तिच्या गाऊन ची वरची बटणे निघाली होती आणि त्यातून तिच्या छातीचे उभार आणि त्यांची फट मला स्पष्ट दिसत होती. ते बघून मी वेडा झालो.

मी तिच्यावर मूठ मारून जाऊन झोपलो. मी आता रोजच रात्र होण्याची वाट बघू लागलो. मी रोजच मुद्दाम जागा राहू लागलो आणि सोनाली ला अर्ध नग्न अवस्थेत बघून मूठ मारू लागलो. मला तिची नशा चढू लागली होती. तिला बघून मी दिवसभर तिच्याच विचारात गुंग राहू लागलो होतो. एकदा मी तिला रात्री बघत असताना मात्र तिला थोडी जग आली. मी कसाबसा पळून माझ्या जागी जाऊन झोपलो म्हणून बरे झाले.

त्या रात्री सोनाली एकटीच आली होती टेरेस वर झोपायला. तिला या बद्दल विचारले असता काका कामासाठी काही दिवस बाहेर गावी गेलेत असे तिने मला सांगितले. इकडे तिकडे थोड्या गप्पा मारून आम्ही दोघे झोपायला गेलो देखील. मी नेहमीप्रमाणे मध्यरात्री उठलो आणि सोनाली दिसते का म्हणून बघायला गेलो. नेहमी पेक्षा पण जास्त वर आलेल्या गाऊन मध्ये ती अस्ताव्यस्त पडली होती. मी वेडा झालो.

तिची गुलाबी निकर मला त्यातून स्पष्ट दिसत होती. माझा सोटा प्रचंड कडक झाला. मी त्याला हळू लागलो आणि तोच सोनाली जागी होत असल्याचे मला जाणवले. मी माझ्या जागी जाऊन झोपलो. सोनाली जागची उठली असल्याचे मला समजले. मी डोळे बंद करून झोपल्याचे नाटक करु लागलो. काही क्षण झाले असतील तोच मला माझ्या सोट्याला कोणी तरी स्पर्श करत असल्याचे जाणवले. मी तरीही तसाच पडून राहिलो.

मी खाड्कन माझे डोळे उघडले आणि बघतो तर काय समोर सोनाली होती. तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला होता आणि ती त्याला हळू हळू करत हलवत होती. मी थोडा बावरलो ते बघून ती मला म्हणाली “तू रोज रात्री मला बघतो ते मला माहित आहे. आज काका पण नाही आहेत. म्हंटलं तू रोज सगळे लांबून बघतो. आज तुला सगळे जवळून दाखवूया म्हणून तुझ्याकडे आले.बघणार ना तू राजेश?”

असे म्हणून तिने माझी शॉर्ट खाली केली आणि माझे ते भलेमोठे हत्यार बाहेर काढले. माझा सोटा तिने हातात घेऊन ती त्याला हलवू लागली. बघता बघता त्याचा आकार इतका मोठा झाला की ते बघून ती पण वेडी झाली. तिने मागचा पुढचा विचार न करता लगेचच त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि ती त्याला चोकू लागली. सोनाली सारखा माल माझा सोटा चोकत असल्याचा आनंद काही औरच होता. मी त्याचा आस्वाद घेत होतो.

एकसारखी ती माझा सोटा चोकत होती. मी तिला थोडे माझ्या बाजूला केले आणि तिचा गाऊन मी खाली वर उचलला. गाऊन वर करताच तिची गांड उघडी झाली. कशीबशी तिची निकर मी काढली आणि तिला पूर्ण नग्न केले. ती माझा सोटा अजूनही चोकत होतीच. पण त्याच बरोबर मी इकडे तिच्या गाडीवरून माझा हात फिरवत फिरवत तिच्या योनीकडे नेला. तिची योनी कमालीची मादक होती. मी स्वतःला रोखू शकलो नाही.

तिच्या सुपारी सारख्या योनिवरून मी माझा हात फिरवू लागताच ती शहारली. तिच्या योनीचे पदर मी बाजूला करत करत तिच्या योनीत मी माझी बोटे कोंबली आणि आत बाहेर करत मी तिचे फिंगरिंग करू लागलो. माझ्या बोटाने तिची योनी कमालीची फुगीर झाली आणि तिच्यातून बारीक स्त्रव बाहेर येऊन ती ओली चिंब झाली. तीच्या ओल्या चिंब योनीला मी अजून ओले करू पहात होतो.

तिला मी थांबवले. टेरेस वर असल्याने आम्हाला फार काही करता येणार नव्हते. त्यामुळे मी तिचा गाऊन तसाच वर केलेल्या अवस्थेत ठेवला आणि  मागून तिच्या सुपारी सारख्या दिसणाऱ्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला. माझे दोन्ही हात तिच्या गांडीवर ठेवून मी तिच्यावर काच काच काच काच करत उडू लागलो. माझे हिसडे तिच्या योनीला घायाळ करत होते. तिच्या योनीचे पदर पूर्ण मोकळे झाले होते.

प्रचंड वेगाने खूप वेळ मी एकसारखे तिच्यावर उड उड उडालो आणि शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. अश्या प्रकारे मी त्या रात्री सोनाली ला ठोक ठोक ठोकून काढले. ती मला घेऊन मग तिच्या घरी गेली. तिथे रात्रभर आमचा हा डाव चालूय होता. काका काही दिवस येणार नसल्याने रोज रात्री मी टेरेसच्या वर झोपण्याच्या बहाण्याने माझ्या टेरेस वरून तिच्या टेरेस मार्गे तिच्या घरी जात असे आणि रात्रभर तिला ठोक ठोक ठोकून काढत असे.

आमचा हा ठोका ठोकीचा डाव आज पण अगदी आरामात चालू आहे बर का.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

You cannot copy content of this page